Sunteți pe pagina 1din 4

NUME ȘI PRENUME................................................................... DATA: 15.X.

2018

Test de evaluare
U1: Cicluri de viată în lumea vie

1. Completează următoarele enunțuri:


 .......................................transmit urmașilor trăsăturile fizice.
 ..........................................este proprietatea de bază prin care urmașii sunt asemănători
părinților.
 .............................................................al unei plante cuprinde etapele prin care o plantă trece
de la stadiul de sămânță până în momentul în care se produc alte semnțe.
 Condițiile de viață optime de viață pentru plante sunt ...................................................,
............., .........................................., .................................................................................
 Mamiferele nasc..................................și îi hrănesc cu .....................................................
 Unele reptile se înmulțesc prin..........................................

2. Stabilește valoarea de adevăr:

o Cucul iși depune ouăle în cuibul altor păsări.

o Între părinți și urmași nu există asemănări și deosebiri.

o Din sămânță prima dată răsare floarea.

o Ciclul de viață la grâu durează doi ani.

o Peștii se înmulțesc prin ouă.

o Rândunica naște pui vii pe care îi hrănește cu lapte.

3. Grupează următoarele vietăţi, aşezându-le la categoria din care fac parte: şopârlă, câine,
buburuză, pisică, crocodil, gâscă, fluture, vacă, somn, salamandră, cal, şarpe, libelulă, păstrăv, găină,
balenă, muscă, ştiucă, furnică.
Insecte Peşti Păsări Reptile Mamifere
4. Ordonează etapele de dezvoltare numerotând în casete:

5. Vieţuitoarele au reacţii de apărare în faţa dușmanilor.Pune litera corespunzătoare în dreptul


fiecărui desen:

.............................. ................ ................... .................... ................ ....................

a) îşi schimbă culoarea corpului d) are ace


b) se deplasează cu viteză e) se retrage în căsuță
c) are ţepi f) renunță la coadă
Test de evaluare
U1: Cicluri de viată în lumea vie

 Competente specifice
1.1. Identificarea unor relații între corpuri în cadru unor fenomene;
1.2. utilizarea unor criterii pentru ordonarea și clasificarea unor corpuri fenomene și procese.

 Descriptori de performanţă

ITEMI FOARTE BINE BINE SUFICIENT


I1 Completează corect 5 - 6 Completează corect 3 - 4 Completează corect 1 - 2
enunțuri enunțuri enunțuri
I2 Scrie corect A sau F în 5-6 Scrie corect A sau F în 3-4 Scrie corect A sau F în 1-2
situații situații situații
I3 Grupează corect 14 – 19 Grupează corect 9 – 13 Grupează corect 4 – 8
viețuitoare viețuitoare viețuitoare
I4 Ordoneaza corect etapele de Ordoneaza corect etapele de Ordoneaza corect etapele de
dezvoltare in toate 3 cazurile dezvoltare in 2 dincazuri dezvoltare intr-o singura situație
I5 Notează corect 5-6 imagini cu Notează corect 3-4imagini cu litera Notează corect 1-2 imagini cu
litera corespunzătoare . corespunzătoare . litera corespunzătoare .

 Evaluare finală
ITEMI CALIFICATIVUL FINAL
Rezolvă integral si corect 4 – 5 itemi FOARTE BINE
Rezolvă integral si corect 3 itemi; incorect /parţial corect restul
BINE
itemilor
Rezolvă integral si corect 1 – 2 itemi; incorect /parţial corect restul
SUFICIENT
itemilor
REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE:
Nr. Numele și
I1 I2 I3 I4 I5 Cfinal
crt prenumele
Avram
1.
Alex - Ionel
Avram
2.
Alexia - Elena
Avram
3.
Horea - Ioan
Avram
4.
Marinel
Belei
5.
Alexandra- Florina
Bîrla
6.
Raul - Nicolae
Briciu
7.
Alina - Georgiana
Culda
8.
Gheorghina
Dobra
9.
Larisa - Ioana
Han
10.
Marilena
Lazăr
11.
Casian
Lazea
12.
Daria - Cosmina
Neag
13.
Denisa - Georgiana
Pantea
14.
Andreea - Maria
Petruse
15.
Andreea - Maria
Pentruse
16.
Bogdan - Gabriel
CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE

Nr. elevi
I1 I2 I3 I4 I5 Cfinal
Calificativ
FB
B
S
I

S-ar putea să vă placă și