Sunteți pe pagina 1din 1

Test de evaluare

1. Alege forma corectă a verbelor din propozițiile următoare:


Tu fii/fi atent.
Tu iei/ei premiul I la concursul de șah.
Eu iau/i-au aparatul de fotografiat în excursie.
Eu eram/ieram foarte încântată de peisaj.
Tu vei fi /fii un mare pianist.
Voi luați/loați exemplu de la cei harnici.

2. Completaţi propoziţiile următoare cu : „n-am” , „n-are”, „n-aţi” , „n-au”, „n-ai”.


o Bunicii mei eeeeee curăţat zăpada din curte până eeeeee venit nepoţii lor.
o - Gigele, încă eeeeee citit lecţia?
o - .......... rezolvat corect exerciţiile fiindcă eeeeee respectat ordinea efectuării operaţiilor.
o Viorel eeeeee caietul cu teme în ghiozdan.
3.