Sunteți pe pagina 1din 1

………………………………….

04 X 2005

TEST DE EVALUARE FORMATIVĂ

1. România este situată în continentul ……………………


Hotare de apă avem la: nord est
sud vest
Aceste ape curgătoare sunt: …………………………………………………...

2. Scrieţi ce culoare convenţională se foloseşte pe hartă pentru:


munţi - ………………….
câmpii - …………………
ape - …………………….
dealuri şi podişuri - ……………………..

3. Vecinii României sunt:


- la nord: ……………………………
- la est: ………………………………………………………………………….
- la sud: ……………………………..
- la vest: …………………………………………………………………………

4. În ţara noastră se găsesc următoarele forme de relief:


- munţi: ……………………………………
- dealuri şi podişuri: …………………………………………………..
………………………..........................................
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
- câmpii: …………………………………………
…………………………………………

5. Precizaţi poziţia grupelor principale de munţi faţă de Podişul Transilvaniei şi limitele


fiecărei grupe, prin săgeţi:

Est Carpaţii Occidentali valea Prahovei → culoarul Timiş - Cerna


Vest Carpaţii Orientali Dunăre → valea Barcăului
Sud Carpaţii Meridionali hotarul de nord → valea Prahovei
Nord

6. Carpaţii s-au format prin ………………………. şi prin …………………………..

7. Bogăţii ale munţilor Carpaţi:


- ale solului: ……………………………………………………………………….
- ale subsolului: ……………………………………………………………………
(Enumeraţi cel puţin trei pentru fiecare)