Sunteți pe pagina 1din 2

Probă de evaluare

(Popoare de ieri şi de azi)

1. Încercuieşte varianta corectă:

- Imperiul Roman era condus de:


a)împărat b)rege c)guvernator
-Strămoşii francezilor sunt:
a) galii b) romanii c) slavii
- Religia dacilor era:
a)musulmană b) politeistă c) creştină
- Pe litoralul Mării Negre grecii au întemeiat oraşele:
a) Histria ,Tomis, Callatis b) Mamaia, Saturn, Neptun c) Histria , Constanţa, Mangalia
- Grecii:
a)au deschis tradiţia Jocurilor Olimpice b) au religie islamică c) au fost conduşi de jupani
- Herodot a fost :
a) bulgar b) părintele istoriei c) francez
-Franţa s-a numit :
a) Elada b) Galia c) Imperiul Otoman
- Urmaşii slavilor sunt:
a) ruşii, bulgarii, polonii b) sârbii, francezii,ungurii c) românii, germanii, croaţii
-Turcii cred în :
a)Marte b) Alah c) Neptun
-Limba romilor este :
a) limba latină b)limba slavă c) limba romani

2. Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor, cu adevărat sau fals.

Davele sunt locuinţe construite de romani. ......


Burebista este cel care a unificat triburile geto-dace. ......
Ungurii au venit din Asia si se mai numesc maghiari. ……
Strămoşii italienilor sunt romanii. ……
Alfabetul chirilic este folosit de germani. ……
Democraţia s-a născut la Atena. ……..
Turcii îşi au originea pe teritoriile din Asia Centrală. .........
Petru cel Mare a fost unul din marii ţari ai Imperiului Rus. ……
Ungurii, turcii şi slavii au fost popoare migratoare. …….
Romanii au construit băi publice. …..

3. Completaţi propoziţiile lacunare:

Numele oraşului Istanbul înainte de venirea turcilor era __________________________ .


Dacia, cucerită de romani în 106 a devenit ______________________________.
Ruşii, bulgarii, ucrainienii folosesc alfabetul _______________ .
Vechea Grecie se numea ______________ .
Imperiul Otoman a fost creat de _____________ .
Zeiţa frumuseţii la greci era __________________, aşa cum zeul mărilor este _________________ .
Portugheza şi spaniola sunt limbi de origine ________________ .
Dacii făceau ceremonii religioase în sanctuare în cinstea zeului _____________________ .
După cucerire, Dacia a fost supusă procesului de ____________________ .

4. Răspunde la întrebări:
 Cu ce limbi mai este înrudită limba română?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
 Ce reprezintă scenele de pe "Columna lui Traian"?
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
 În ce spaţiu s-a format poporul român?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

 De ce spunem că poporul român este un popor european ?


.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

 Care sunt asemănările între portul vechilor daci şi portul popular al românilor de astăzi?
…………………………………………………………………………………………………………………………
........................................................................................................................................................................................

5. Alcătuieşte un scurt text cu titlul Strămoşii noştri, în care să se evidenţieze: cine sunt strămoşii noştri,
când si cum s-a format poporul român şi limba română.

………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………