Sunteți pe pagina 1din 1

PODIŞURILE

Podişurile sunt forme de relief mai înalte decât câmpiile. Ele sunt
formate din strate de : argilă , nisip şi pietriş , aşezate unele peste altele.
Acestea se pot vedea în marginile văilor săpate de apele curgătoare care
brăzdează podişurile.
Principalele podişuri:

PODIŞUL TRANSILVANIEI
Aşezare: - în mijlocul ţării , înconjurat de Munţii Carpaţi;
Aspect : - nu este neted , ci vălurit , având înfăţişare de dealuri;
Înălţime: - mijlocie , de 500 m ;
Bogăţii : - gaz metan , sare , cereale , pomi fructiferi , viţă de vie , păduri
de fag şi stejar ;

PODIŞUL MOLDOVEI
Aşezare: - în partea de E a ţării , între râurile Siret şi Prut ;
Aspect : - înfăţişare de dealuri , cu spinarea lată;
Alcătuire: - straturi de argilă , nisip , prundiş(pietriş ), calcar;
Înălţime : - mai înalt ( N);
- mai jos ( S);
Bogăţii : - cereale , legume , pomi fructiferi , viţă de vie ;

PODIŞUL GETIC
Aşezare : - între Valea Dâmboviţei şi Dunăre ;
- între Dealurile subcarpatice ( N ) şi Câmpia Română ( S ) ;
Alcătuire: - din nisipuri şi pietrişuri aduse de râuri din Carpaţi;
Aspect : - mai lat la V şi mai îngust la E ;
Înălţime : - până la 600 m ( N) şi 200 - 300 m ( S );
Bogăţii : - cărbuni , petrol , gaze naturale , cereale , viţă de vie , pomi fructiferi;

PODIŞUL DOBROGEI
Aşezare : - între Dunăre şi Marea Neagră;
- până la graniţa cu Bulgaria;
Este format din două părţi:
1. Masivul Dobrogei de Nord
Aşezare: -în partea de N a Dobrogei;
Alcătuire : - din roci tari şi foarte vechi;
Aspect : - au creste ascuţite şi semeţe ; aspect de dealuri;
Înălţime : - până la 500 m ( Vârful Greci 467 m) ;
Bogăţii : - granit , cereale , viţă de vie , pomi fructiferi , păduri de stejar şi tei;
2. Podişul Dobrogei de Sud
Aşezare : - în partea de S a Dobrogei;
Aspect : - neted ca o câmpie , traversat de canalul Dunăre –Marea Neagră;
Înălţime : - joasă;
Bogăţii : - cereale , pomi fructiferi , viţă de vie ;