Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC INTEGRAT

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Paradis


CLASA: I C
PROF. ÎNV. PRIMAR : Horlescu Isabela
ARIA CURRICULARĂ: Arte şi tehnologii
DISCIPLINA: Arte vizuale și lucru manual
UNITATEA TEMATICĂ: ,,În lumea necuvântătoarelor”(4 săptămâni)
FORMA DE REALIZARE: activitate integrata
SUBIECTUL LECȚIEI: ,,Animalele – prietenele noastre”
MIJLOC DE REALIZARE: Ruperea și mototolirea hârtiei
TIPUL LECȚIEI: evaluare
SCOPUL:
 Formarea deprinderii de a realiza o lucrare după o temă dată;
 Dezvoltarea capacităţii de a mânui corect instrumentele şi materialele adecvate, de a adopta o poziţie corectă în timpul lucrului;
 Dezvoltarea atenţiei voluntare;
 Educarea interesului pentru frumos, a gustului estetic şi a simţului civic.

COMPETENȚE SPECIFICE:
Arte vizuale și lucru manual
1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/pictură/ modelaj/colaj/film/desen animat, care reflectă un context
familiar;
2.2. Manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale, apelând la forme simple de exprimare specifice artelor;
2.1. Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar
Dezvoltare personală
2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea şcolară
Comunicare în limba română
1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar
1
1.5. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale, în contexte de comunicare cunoscute;

STRATEGIA DIDACTICĂ:
1.METODE ȘI PROCEDEE: conversația, observația, brainstormingul, explicația, demonstrația, exercițiul, Turul Galeriei;
2.FORME DE ORGANIZARE: frontală, în echipe, individual;
RESURSE MATERIALE: imagini sugestive ,,Animalele - prietenii mei”, planșă model, imagini cu animale- videoproiector, foarfece, lipici , laptop, CD –
fond muzical, ;
RESURSE TEMPORALE: 35 minute+15minute activități în completare
FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a elevilor, aprecieri verbale, autoevaluare, evaluarea colegilor, analiza produselor
activității.

Bibliografie:
 *** Curriculum pentru învăţământul primar, M.E.C.T.S., 2012;
 *** Organizarea interdisciplinară a ofertelor de ȋnvăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici, Suport de curs, 2012;
 Mihăescu, Mirela şi colectivul, Metode activ-participative aplicate ȋn ȋnvăţământul primar, Editura Didactica Publishing House, Bucureşti,
2010;

DESFĂȘURAREA LECȚIEI

2
Evenim. Compet. Conținutul științific Mijloace Forme de Evaluare
didactic specif. și metode organizare

Moment DP 3.1 Elevii vor avea pe bănci materialele necesare desfășurării lecției frontal
oragnizatoric de arte vizuale și lucru manual.
Captarea CLR 3.2 Deschiderea plicului cu nr.3: acum o voi ruga pe doamna inv.să Plicuri cu În perechi Observarea
atenției vă împartă în cinci grupe, apoi veți primi câte un plic cu jetoane imagini. sistematică
imagini.
Se împart copiii in echipe și li se ofera plicul potrivit. În plic
vor avea jetoane cu diferite imagini printre care si unele
potrivite unei petreceri. frontal
Cerința: Gândiți-vă la o petrecere! Ce vă vine în minte când Brainstormingul
auziți acest cuvânt? Alegeți imaginile care se potrivesc unei
petreceri! Conversația
Vor selecta imaginile potrivite și le vor prezenta clasei ( vor
avea imagini diferite de la o echipă la alta.

Anunțarea CLR 1.1 Ne vom opri asupra măștilor: dacă vom trece toate probele, Conversația frontal
temei vrajitoarea ne-a promis o petrecere și pentru a fi pregătiți veți
realiza astăzi câte o mască. O veți decupa, apoi o veți decora cu
bobițe de hârtie creponată cum vă place vouă.
Cum se numește această tehnică prin care facem bobițe de
hârtie?
Pentru realizarea acestei lucrări trebuie să lucrați cât mai
frumos, curat și în liniște.
Demonstrare AV 2.1 Le prezint planșele model – câteva măști decorate cu bobițe Planșa model, în perechi Aprecieri verbale
a modului de din hârtie creponată. lipici
execuție Intuim materialul. Ce materiale ne mai trebuie? explicația,
MEM 2.1 Fiind lectie de evaluare, elevii vor explica tehnica de lucru
5.1 cu ajutorul meu dacă este necesar și etapele realizării lucrării. conversația
Li se dă libertate în alegerea culorilor și a modului de
îmbinare a acestora.
3
Executarea AV 2.3 Elevii vor lucra individual, vor decupa masca apoi o vor Elementele In perechi
prin activitate 2.1 decora cu biluțele din hârtie. lucrării
independentă În timp ce ei lucrează, le voi pune un fond muzical cu Exercițiul
cântece pentru copii. Laptop, cd- uri
Spor la treaba! Îi voi ajuta pe cei ce au nevoie.
Pe măsură ce termină le voi atașa câte un elastic.
Evaluare MEM Vor semna măștile apoi le voi afișa la panou pentru a putea Observația, In perechi Autoevaluare,
realiza Turul Galeriei. Explicația Evaluarea
Se vor face aprecieri în funcție de corectitudinea realizării lucrările finite colegilor
lucrării, de acuratețea și încadrarea în timp. conversația,
Fiecare elev va veni și va lipi câte o față veselă lângă lucrarea observația
care-i place. Turul Galeriei

Activitate recreativă: la spațiul de joacă interpreteaza cantece despre animale:,,Rățuștele mele”, ,,Vulpe tu mi-ai furat gâsca”

S-ar putea să vă placă și