Sunteți pe pagina 1din 2

Chestionar de analiză a utilizării metodelor active la lecţie

Vă propunem o serie de întrebări privind folosirea metodelor active în învățământul


primar. Vă rugam să citiţi cu atenţie întrebările şi să răspundeţi la ele.

Numele și prenumele: …………………………………………


Grad didactic: ………………
Vechime în învățământ: ……………………………..

Întrebarea În foarte În măsură În mare În foarte


mică potrivită măsură mare
măsură măsură
1. Cunoaşteţi metodele active de
predare-învăţare?

2. Utilizaţi aceste metode în procesul


de predare- învăţare - evaluare?
3. După părerea dumneavoastră,
metodele active au vreun rol în
eficientizarea procesului de predare- -
învăţare?

4. Rolul profesorului se schimbă prin


folosirea acestor metode?
5. Elevii sunt implicați mai mult în
învăţare prin aplicarea metodelor
active în lecție?
6. Metodele interactive ajută elevii să
lucreze pe grupe sau să dezvolte
strategii de rezolvare a sarcinilor?
7. Folosirea metodelor moderne
îmbunătăţeşte disciplina elevilor?
8. În ce măsură se asigură progresul
școlar folosind metodele active?
9. Utilizați calculatorul în predarea
lecțiilor?

10.În ce arie curriculară folosiţi mai des aceste metode? La ce disciplină?
10. Bifați clasa în care metodele active ar fi mai eficiente.

I a II-a a III-a a IV-a

12. Care sunt metodele interactive folosite mai des de dumneavoastră la clasă?


Completarea chestionarului se face prin bifarea răspunsului considerat corespunzător


opțiunii dumneavoastră.

S-ar putea să vă placă și