Parteneriat scoala-gradinita

Modelul parteneriatului educational

În cadrul unei societati care îsi propune sa se situeze în mod autentic pe coordonatele schimbarii, dezvoltarii, cresterii continue, parteneriatul si, în particular, parteneriatul educational se constituie ca o conditie sine qua non. Ca parte a unei culturi sociale democratice, cultura organizationala a scolii trebuie sa îsi asume, cu prioritate, elemente specifice parteneriatului educational. Pentru ca acest aceasta cultura a parteneriatului sa devina o realitate, sunt imperios necesare: -elaborarea unor strategii coerente si pe termen lung în domeniul parteneriatului; - precizarea axului valoric care trebuie sa directioneze eforturile partenerilor; - stabilirea directiilor prioritare care sa uneasca eforturile partenerilor; - precizarea rolului asumat de diferitele institutii si categorii în cadrul parteneriatului; - transformarea parteneriatului educational într-un principiu fundamental al oricarui demers reformator în educatie. Date fiind complexitatea si gradul de dificultate a problemelor cu care scoala româneasca se confrunta, cât si impactul inerent al educatiei scolare asupra întregului sistem social, solutionarea dificultatilor prezente reclama colaborarea, cooperarea, parteneriatul unor categorii extrem de largi: - întregul personal angajat în sistemul de învatamânt; - toate segmentele de elevi cuprinsi în institutia scolara; - parintii si sustinatorii legali ai elevilor; - organizatiile guvernamentale centrale si locale; - organizatiile cu caracter nonguvernamental; - reprezentantii cultelor religioase, - agentii economici si reprezentantii lumii economico-financiare; - structurile de tip sindical; - autoritatile centrale si locale. Alaturi de motivele mai sus mentionate, pentru aceste relatii de parteneriat pledeaza, în egala masura: - principiile descentralizarii care impun implicarea unei varietati de factori sociali în sustinerea educatiei; - principiile educatiei permanente care pot fi traduse în realitate doar în conditiile unei democratizari reale a învatamântului; - necesitatea racordarii permanente a scolii la realitate si la schimbarile intervenite la nivel economic si social; - exigentele legate de orientarea copiilor, tinerilor, adolescentilor într-un univers informational dinamic, diversificat si uneori contradictoriu. Pornind de la aceste exigente, asumarea si practicarea efectiva a parteneriatului educational trebuie sa se constituie pe baza unui consens axiologic al tuturor categoriilor interesate în dezvoltarea educatiei si, în particular în sustinerea unitatilor de învatamânt - concretizat prin constituirea unor retele parteneriale care includ reprezentantii diferitelor categorii si institutii ale comunitatii. Coeziunea si eficienta unui astfel de sturucturi orientate catre realizarea parteneriatului educational sunt conditionate de asumarea si promovarea unor valori comune la nivelul tuturor partenerilor implicati. 1

opţiuni. Criză educaţională în clasa de elevi: Prezentarea problemei: • reprezentarea de către elev. presupune conştientizarea faptului că nici o problemă nu este unică şi personală.armonizarea specificitatii cu exigentele sociale de ordin general.asigurarea egalitatii sanselor în educatie.Dintre acestea.revigorarea spiritului civic si a mentalitatilor comunitare. consiliere în legătură directa cu problemele psihosociale sau didactice. Evaluarea problemei: • istoria problemei. . . • reprezentarea de către cadrul didactic. Caracteristicile terapiei de grup sunt: • Circulaţia şi plasamentul informaţiei. Modalităţi de intervenţie: • crearea climatului echilibrat de învăţare.încurajarea initiativei si a participarii. dezvoltarea competenţelor interacţionare. prevenirea greşelilor educaţionale.dezvoltarea cooperarii si a colaborarii.1. • prezentarea problemei în sistemul relaţional al copilului (grup de prieteni. semnificative ni se par: . • Inocularea speranţei care este un ingredient psiho-afectiv. avantajele / dezavantajele pedagogice.2. familie. • Altruismul. a. • cultivarea intereselor şi a preocupărilor şcolare prin recunoaşterea şi aprecierea reuşitelor. avantajele / dezavantajele psihologice.promovarea dialogului. transparentei si a comunicarii deschise. • eforturi şi demersuri anterioare de rezolvare a problemei. . • integrarea într-un sistem de terapie de grup. • Dezvoltarea tehnicilor de socializare: învăţarea socială. • evitarea. În urma investigaţiilor este formulată problema principală definindu-se situaţia de criză educaţională. . a.3. sugestii.încurajarea (auto)disciplinei si a responsabilitatii. . etc. • În urma interviului se stabilesc şi se evaluează punctele "forte" şi punctele "slabe" ale situaţiei la nivelurile: a. avantajele / dezavantajele biologice. . • Reluarea şi corectarea unor obişnuinţe comportamentale. absolut necesar oricărui debut de activitate intraclasă • Universalitatea. 2 .

nivele înalte ale încrederii. Înlăturarea tendinţei la rebeliune. stabilirea rolurilor. Înlăturarea sentimentelor de neputinţă. • Catharsis-ul individual şi de grup • Includerea factorului existenţial Plan de intervenţie: a. 3 . prin practicarea tehnicilor de judecată valorică. Teama de eşec trebuie înlăturată prin convingerea că orice succes mic este semnificativ. asumarea normelor de grup. lipsa de speranţe legate de ideea că problema e mult prea dificilă şi el este prea slab pentru a face ceva. c. Depăşirea stării de disconfort care are la bază ideea ca efortul este prea dificil b. d. care rezultă din opinia subiectului că trebuie să aibă un control total asupra propriului său destin şi că poate să facă tot ce doreşte.• Coeziunea grupului: intensificarea comunicării între membrii grupului.

.x43./0.9008.:.x0.0 89:.0:70 .089...x43.x4708901472:.. 3:72..3.00.39.-0.90014790 5:3.573.574-020 3:72.45:: 7:5/0570903 1.5.8./0.x./0.3907.39074.70/0704.g . 70570039. !70039...gL3.9g574-02.::8089.g97000..g5:3.574-020L388902:70.-08.20 09.70.x43.70./000.g970..9.70.70..g/0133/: 8089:. 800.574-020 01479:7 /02078:7.574-020 70570039.574-020 8947.° fn ¾ f ¾ ¯°€nf °¾ ½f  f¾–f f –ff¾f°¾  ° nf  –f f¾½nn¾f¯ °ffn¯°f ½¯f f f– f°¾½f ° ¾fn¯°nf ¾n¾  °nf©f f°f ¾f½fn½f  f fn½ f¾fnf f  °nf©f f%f% ¾n½° ¾f ¾½°¾f f f¯°f f¾½ n€nfn – ° ¾nf  °– ° f  7g0/:.3.:0.70.70./7://. ...7g 0/:. 570039.

0 .39..00..00-44.39./0.. ..

/0.0 . .00..39...005844..39.

2.0 ...7.390708047 .747.4.. 5.2039.0 34.903..0 4/.70.70.-7.g 507843. 9070.9.700890:3370/039584 .47/084.50/07:5 .9.L397 :388902/0907..://.70.49.9gx/03907.9::0..4574-02g3:0890:3.x43.49.84.:9.g /0.03x0 .70.070.9.2039:31472..70.9.8.:5g747 ....078...9.gx.43 9039.70.4. 570.59::. .7057370.570. ..8507.50/07:58:39 7. 5708:5:30.470.70L3.08.0907.70  ...70.:.x43..39.70.90.70 0.:34.4250903x047 3907.425479.9.8g &3.: 574-020058484.g7: /0-:9/0.438070L30g9:7g/70..0050/.0 0.-84:930.90789.g3.gx.:3474- 3:3x0. ./0.70 0470/:.9.9.90397. 70: 9047 3907.x.70.1.g 97:82: #0:.70.10.08.9/0L3.5704.70.3x0..70.x0 8:089 45x:3 .:.0370.

-.g  . 05g 70...8:2./00 0. - 3g9:7.788 :3/. %0.g47.70/07.g 00890570..g7L3970202-77:5::3.70.3472047/07:589./1..970-:0L3g9:7.08:.g970-:08g....8:-0..70../1.947::08903x.g949.70.47/0:/0.g54.7070:9g/3453./08507.42:3.g/00.43974949.90/0/00.9.. /07:5 3.70.00L3.02:9570..9::.0890 80231.01479:0890570.-70. / 3g9:7.7:5::390381.70-0:30 .g 574-02.1.40:30... !.9g573.80392039047/0305:93xg 58.903/3x0.0/470 90 573 57.90..9..74:747 .47. .908g1.-g :3.0.0.9..082./:.3x00.57457::8g:/0893 .8:57.903..1.70.2.-50397:.:/070.70.9g.89g7/0/8..8.3070.3/03907.03x0 .0 L3.43.431479..70.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful