Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA BABEȘ - BOLYAI

FACULTATEA ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE


COMUNICĂRII
SFÂNTU GHEORGHE

Lucrare de licență
Interesul față de lectură la elevii din gimnaziu
2019
CUPRINS

INTRODUCERE
CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE
I.1. CONCEPTE DE BAZĂ
I.1.1. Textul
I.1.2. Lectura
I.1.3. Cititorul
I.1.4. Tipuri de lectură
I.2. MODELE DE ABORDARE A LECTURII LITERARE ÎN ȘCOALĂ
I.2.1. Modelul cultural și istoric
I.2.2. Modelul lingvistic
I.2.3. Modelul social
I.2.4. Modelul dezvoltării personale
I.3. FACTORII CARE INFLUENȚEAZĂ ELEVII
I.3.1. Vârsta
I.3.2. Timpul
I.3.3. Familia, prietenii
I.3.4. Locul, situații
I.4. RELAȚII CARE INFLUENȚEAZĂ ELEVII
I.4.1. Relația părinte-elev
I.4.2. Relația profesor-elev
I.4.3. Relația prieten-elev

CAPITOLUL II. STRATEGII ȘI METODE ÎN CARE SUNT


IMPLICAȚI ELEVII LA PROCESUL LECTURII
II.1. PRACTICI DE LECTURĂ ORIENTATE SPRE ELEV
II.1.1. Pașii lecturii sau relațiile dintre cititor și text

2
II.1.2. Interogarea textului
II.2. METODE DE IMPLICARE A ELEVILOR ÎN PROCESUL LECTURII
II.2.1. Strategii și metode folosite în prelectură
II.2.2. Strategii și metode folosite în etapa lecturii
II.2.3. Strategii și metode folosite în postlectură

CAPITOLUL III. CERCETARE


III.1. Cercetarea problemei de înțelegere a textului la elevi din ciclul gimnazial
III.2. Cercetarea factorilor de care sunt influențați elevii în interesul față de lectură
III. 3. Cercetarea prin care relația elevilor influențează intersul față de lectură

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

3
INTRODUCERE

Proiectul de cercetare se bazează pe tema „Interesul pentru lectură la elevi”.


Cititul dezvoltă imaginația, creativitatea, inteligența omului. La vârsta școlară, lectura are
un rol hotărâtor în îmbogățirea și dezvoltarea cunoștințelor elevilor, în formarea gustului
pentru citit, în cultivarea și îmbogățirea limbajului prin formarea și dezvoltarea unui
vocabular adecvat. Una dintre cerințele învățământului modern este aceea a formării la
elevi a deprinderilor de studiu individual și de muncă independentă, a capacității de a
gândi creator, de a soluționa individual sau prin conlucrare multitudinea de probleme cu
care se confruntă în anii de școală. Lectura literară pune la dispoziția copilului cunoștințe
despre mediul înconjurător, despre viața oamenilor și a animalelor, despre trecutul istoric
al poporului, despre muncă și profesiuni, educație cultural-artistică și moral-religioasă.
Importanța lecturii este evidentă și mereu actuală.

Lectura este un instrument care dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni,


făcându-se ecoul capacităților de gândire și limbaj. Lectura elevilor este un act intelectual
esențial, care trebuie îndrumat și supravegheat de școală și familie (Stan, 2018).

Totodată, în ultima vreme foarte multe cercetări se bazează pe această temă și


rezultatul este unu trist. În societatea aceasta informatizată interesul pentru lectură devine
din ce în ce mai scăzut. Elevii din lumea de azi petrec mai mult timp în fața
calculatorului, jucând diferite jocuri, care nu numai că au un efect negativ, totodată crează
dependență la un moment dat dar și „fură” timp de la copii, așadar aceștia nu mai dau o
importanța a cititului (Bîrlea, 2018).

În prima parte a lucrării vom trata mai profund noțiunile, modele de abordare a a
lecturii, factorii care determină elevii să citească, analizăm relația de cititor-carte.

Partea a doua a lucrării vom dedica pentru o cercetare, care va fi efectuat prin
diferite metode și în circumscripții diferite, având ca subiecții atât elevii cât și profesorii,
părinții și bibliotecarii.

4
SCOPUL PROIECTULUI DE CERCETARE

Scopul este investigarea interesului față de lectură la elevi și modului în care este
percepută lectura de către elevi din gimnaziu și modalitățile în care pot fi atrași, implicați
către actul lecturii.

OBIECTIVELE CERCETĂRII

a) Investigarea percepției elevilor asupra lecturii, dacă există probleme de înțelegere


a textului la elevi din ciclul gimnazial
b) Identificarea factorilor care pot influența elevii față de lectură
c) Realizarea unui studiu din care să rezulte dacă relațiile elevilor cu părinți,
profesori, bibliotecari și prieteni au o influnență aspura elevilor de a citi.

IPOTEZA

În ora actuală lectura pierde tot mai mult teren printre preocupările și interesul
manifestat în rândul elevilor. Așadar, putem spune că interesul față de lectură este în
scădere la elevi. Pe baza referințelor bibliografice putem deduce ipoteze diferite, pe care
dorim să cercetăm pe parcursul lucrării. Prima ipoteză este că există o relație cu problema
înțelegerii a textului în funcție de vârsta și pregătirea școlară a elevului. Totodată, o altă
ipoteză este că există o legătură între interesul arătat de familie, de prieteni față de citit și
interesul elevului față de lectură, iar nu în ultimul rând există o legătură între atitudinea
profesorului, bibliotecarului față de lectură și atitudinea elevului.

ALEGEREA GRUPULUI DE ȚINTĂ


Grupul țintă a cercetării sunt elevii din mun. Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Vom
alege elevi între vârstele de 12-18 ani din școliile din Sfântu Gheorghe, câte 10 persoane
din toate vârstele. Din cele 10 persoane 5 fete și 5 băieți. Alegerea vom face îmtâmplător.
Un alt grup de țintă sunt învățătoarele și profesorii elevilor din școli și bibliotecarii.
Așadar, vom obține informații de la cele 13 bibliotecari din școlile din Sfântu Gheorghe și
de 13 profesori de limbă maghiară/română, analizând observațiile lor în timpul practicii în
legătură cu cititul.

5
ALEGEREA METODEI DE CERCETARE
Ca metodă de cercetare dorim să folosim ancheta pe bază de chestionar. Avem
ideea de a face diferite chestionare prin care să studiem obiectivele, așadar un chestionar
separat atât pentru elevi cât și profesor de literatură și bibliotecar prin care să verificăm
dacă există probleme de înțelegere, de perceptare a textului; după care un alt chestionar
dedicat elevilor prin care să identificăm factorii care influențează pe ei în citit și nu în
ultimul rând încă un set de chestionar/interviu dedicat părinților și profesorilor,
bibliotecarilor, din care să reiese ce relații au cu elevi și dacă sunt și ei un factor negativ
sau pozitiv în ceea ce privește cititul la elevi din gimnaziu. Totodată, dorim să facem un
interviu cu lucrătorii din cadrul ISJ Covasna.

Complexitatea cercetării necesită aplicarea mai multor metode complexe, de


aceea vom folosi triangulaţia metodologică:
1. Analiza documentelor (catalog pentru a verifica mediile elevilor studiați,
registul bibliotecii pentru a verifica lista elevilor înscriși în biblioteca școlară)
2. Chestionar de auto-completare, aplicat elevilor.
3. Interviu, aplicat profesorilor și bibliotecarilor.
Interviu cu un lucrător din cadrul ISJ Covasna pentru am afla dacă există o
strategie națională și dacă ISJ-ul organizează ceva acțiuni pentru creșterea
interesului față de lectură la elevi.

Grup școlar/ Liceul ........... Anonim


Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

Chestionar
1. Ești:
a. Fată
b. Băiat
2. Ce vârstă ai: .......
3. Cât de des citești cărți:
a. Zilnic
b. Săptămânal

6
c. Lunar
d. Anual
e. Occazional
f. Nu citesc deloc cărți
4. Căt timp petreci citind?
a. Mai puțin de 1 oră
b. 1-2 ore
c. 2-3 ore
d. 3-4 ore
e. Mai mult de 4 ore
5. Care este cartea ta preferată? ( poți enumera mai multe) ........
6. Ce gen de cărți citești? ( poți bifa mai multe răspunsuri)
a. Romantice
b. Istorice
c. Fantastice
d. Științifice
e. De groază
f. Psihologice
7. Preferi să citești cărți printate sau electronice?
a. Printate
b. Electronice
c. Depinde, cum îl găsesc cartea
8. Le citești lecturile obligatorii date în școală?
a. Da, mereu
b. Uneori
c. Niciodată
9. Ai permis în biblioteca școlii?
a. Da
b. Nu
10. Ai împrumutat cărți vreodată din bibliotecă? ( dacă răspunsul este b, te rog să sari
la întrebarea nr. 12)

7
a. Da
b. Nu
11. Cât te des împrumuți cărți?
a. Foarte des
b. Des
c. Rareori
12. Cumperi cărți din librărie?
a. Da
b. Uneori
c. Nu, împrumut din bibliotecă
d. Nu, fiindcă nu citesc
13. Ai participat vreodată la expoziție de cărți?
a. Da
b. Da, de obicei mă duc la astfel de expoziții
c. Da, din obligație
d. Nu
14. Părinții tăi citesc în timpul lor liber?
a. Da
b. Uneori
c. Nu
d. Nu știu, nu le am văzut
15. Care este media ta finală pentru anul trecut? ......
16. Aveți calculator/tabletă acasă?
a. Da
b. Nu
17. Cât de des te joci pe calculator?
a. Zilnic
b. Săptămânal
c. Lunar
d. Uneori
e. Niciodată

8
18. Cât timp joci pe calculator?
a. Mai puțin de 1 oră
b. 1-2 ore
c. 2-3 ore
d. 3-4 ore
e. Mai mult de 4 ore

Interviu pentru bibliotecari

1) Câte elevi se mai îndreaptă, la ora actuală, către bibliotecă? Ce i-ar motiva să facă
asta?
2) Sunt elevi din toate vârstele care sunt interesați de bibliotecă? Care este generația
cel mai interesată?
3) Cât de mare este colecția de cărți?
4) Au toți elevii din școală permis la bibliotecă?
5) De obicei ce cărți se împumută? Doar lecturile obligatorii sau și alte lecturi
suplimentare?
6) Organizați zi deschisă la bibliotecă pentru elevi, când aceștia au posibilitatea de a
face cunoștință cu bibliotecă?
7) Credeți că elevii pot fi îndrumați spre lectură prin delurarea unor campanii, cum ar
fi o zi deschisă?
8) Față de anii trecuți împrumutul de cărți e în scădere sau în creștere?

Interviu pentru profesori

1) Lăsați cărți de citit pentru elevi?


2) Lăsați pentru toate generații?
3) Cât de des lăsați cărți de citit?
4) Faceți verificare, dacă elevii au citit cărțile?
5) Ați observat o dezvoltare la elevi după ce au citit cărțile?
6) Credeți că cărțile influențează viața elevilor?

9
Interviu pentru un angajat din cadrul ISJ Covasna

1.) Faceți analize în ceea ce privește județul nostru despre interesul față de lectură?
2.) Există o strategie națională în ceea ce privește județul nostru despre interesul
elevilor față de lectură?
3.) Ce se poate observa? Interesul elevilor este în creștere sau în descreștere?

ACȚIUNI ORGANIZATE PE NIVEL DE ORAȘ/JUDEȚ

În urma unei cercetări am observat că în județul nostru se organizează diferite acțiuni


pentru a motiva elevii să citească.
Primul program este organizată de Biblioteca Județeană „Bod Péter” împreună cu
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, sub denumirea „Könyvkelengye” sau „La drum
cu lectură”. Beneficiarii programului sunt nou-născuți din orașul nostru și părinții lor. Alți
beneficiari al programului, în funcție de bugetul disponibil sunt elevii din clasele I, IV,
VIII și XII ai școlilor din Sfântu Gheorghe. Prin intermediul bibliotecii, beneficiarii
primordiali primesc un cadou constând dintr-un mic pachet de cărţi specifice vârstei de
până la 3 ani, volume în maghiară sau română, însoţite de un îndrumar pentru lectură şi de
un permis de utilizator al bibliotecii. Ceilalţi beneficiari (şcolari) primesc câte o carte
interesantă, corespunzătoare vârstei lor şi interesului lor. Obiectivele programului:
serveşte educaţia la şi prin lectură, anterior ajungerii copilului în sistemul educaţional
organizat; susţine, încă de la cea mai fragedă vârstă, interesul pentru carte şi lectură;
accentuează importanţa timpului petrecut util şi plăcut de către părinţi cu copilul lor;
atrage atenţia părinţilor şi apoi a copiilor asupra serviciilor, rolului şi folosului de azi al(e)
bibliotecii.

O altă acțiune a Bibliotecii Județene este Concursul de citit a unei basm, care e
pentru toate vârstele.
Un alt proiect care va fie lansat în luna ianuarie 2020, este „Bookstația”, organizat
de elevii de la liceele Székely Mikó și Mikes Kelemen. În ianuarie vor fi montate în

10
diferite locații în oraș unde vor fi puse cărți cu scopul de a suscita interesul persoanelor
trecătoare în ceea ce privește cititul.
O altă acțiune era organizat lângă Cinema Arta, unde în timpul verii era un
microbus, care defapt funcționa ca o bibliotecă și oamenii de acolo puteau să ia o carte
sau să lase acolo pentru ceilalți.
Totodată, putem zice că orașul nostru organizează mai multe proiecte în ceea ce
privește suscitarea interesului tuturor oamenilor de a citi.

11
REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

Barthes R. (1994), Plăcerea textului, Editura Echinox, Cluj Napoca


Călinescu M. (2003), A citi, a reciti. Către o poetică a (re)lecturii, Editura Polirom, Iași
Cornea P. (1998), Introducere în teoria lecturii, Editura Polirom, Iași
Dancsuly A., Chircev. A, Manolache A. (coord. , 1964), Pedagogia, Editura Didactică și
Pedagogică, București
Háber J. (1986), Pedagógusok és iskola, Akadémiai kiadó, Budapest
Nicolae Ioana (2010), Lectură și repetare, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați,
Departamentul pentru învățământ la distanță și cu frecvență redusă, Galați
Roșioru E. (2017), Stimularea interesului pentru lectură al elevilor, Editura Sfântul Ierarh
Nicolae, Brăila
Sâmihăian F. (2012), Investigarea și stimularea interesului pentru lectură al elevilor,
Politehnica Press, București

SURSE ELECTRONICE

Bîrlea I-L. (2018), Studiu comparativ privind lectura în rândul elevilor de gimnaziu de la
Liceul Tehnologic Ocna Sugatag, Structura Breb, Maramureș, avaible on-line at
www.iteach.ro/experientedidactice/studiu-comparativ-privind-lectura-in-randul-elevilor-
de-gimnaziu-de-la-liceul-tehnologic-ocna-sugatag, accesat la data de 09.12.2019
Dragomir Valentina Cristina, Modalități de stimulare a intersului elevilor pentru lectură,
avaible on-line at https://www.concursurilecomper.ro/rip/2017/aprilie2017/08-
DragomirValentina-Stimularea_lecturii.pdf, accesat la data de 09.12.2019
Cristina STAN (2018), Importanța lecturii în instruirea și educarea elevilor, Revista
Tribuna Învățământului, București, avaible on-line at
http://www.tribunainvatamantului.ro/importanta-lecturii-in-instruirea-si-educarea-
elevilor/, accesat la data de 09.12.2019
Voicu Georgica (2015), Tehnici de stimulare a interesului pentru lectură, avaible on-line
at http://www.scoalaargeseana.ro/didactica-magna/803-tehnici-de-stimulare-a-interesului-
pentru-lectura, accesat la data de 09.12.2019

12

S-ar putea să vă placă și