Sunteți pe pagina 1din 3

1. Citiţi textul şi realizaţi sarcinile propuse.

Un bătrîn visa că merge împreună cu Dumnezeu pe ţărmul de nisip al mării. Pe cerul înstelat, care
semăna cu un imens ecran cinematografic, se proiectau episoade din viaţa lui. Alături de scenele care
reflectau soarta bătrînului se vedeau două urme: urmele omului şi urmele Domnului.
Cînd pe cer au apărut ultimele fragmente ale vieţii sale, omul a observat că de-a lungul acestui film
ciudat este doar o singură urmă. Ultimele episoade reflectau cele mai nenorocite, cele mai grele, cele mai
zbuciumate momente ale vieţii lui.
S-a întristat bătrînul şi 1-a întrebat pe Dumnezeu:
— Oare nu tu, Doamne, ai spus că, dacă am să urmez calea Ta, n-ai să mă părăseşti niciodată?
Priveşte, Doamne, spre cer şi te convinge că în cele mai grele momente ale vieţii mele pe nisip e numai
urma mea... De ce, Doamne, m-ai părăsit tocmai atunci cînd aveam cea mai mare nevoie de sprijinul
Tău?...
— Dragul meu copil, te iubesc nespus de mult şi nicicînd nu te voi părăsi. Cînd drumul vieţii tale e plin
de spini şi grele încercări, într-adevăr, se vede doar o singură urmă... Atunci eu te duceam în braţe...

2.Completaţi propoziţiile cu adjectivele potrivite dintre paranteze:


a) Un fir de iarbă _________________, o rază ___________________,
Un gîndăcel, un flutur, un clopoţel de floare,
După o iarnă ______________ ş-un dor _____________________
Aprind un soare ____________________ în sufletul _____________________________!
(încălzitoare, verde, nemărginită, lungă, uimit, dulce)
(Vasile Alecsandri, „Sfîrşitul iernii”) 1-4 p.
3.Puneţi următoarele adjective la gradele comparativ şi superlativ.
Puternic
comparativ superlativ
de superioritate___________________2 p. relativ ___________________ 2 p.
de inferioritate ___________________2 p. absolut____________________ 2 p.
de egalitate ______________________2 p.
Înalt
comparativ superlativ
de superioritate___________________2 p. superlativ ___________________ 2 p.
de inferioritate ___________________2 p. absolut____________________ 2 p.
de egalitate ______________________2 p.
2-20 p.
3.1.Alcătuiţi enunţuri cu două adjective.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________2p.

4. Selectaţi din text sinonime pentru următoarele cuvinte:


mal __________________________________________________________________
destin_______________________________________________________________
a oglindi ______________________________________________________________
episod ________________________________________________________________
foarte mare (adj.) ________________________________________________________

1
a abandona _____________________________________________________________1-6 p.
4.1. Cu trei perechi de sinonime alcătuiţi trei enunţuri.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________2-6 p.
5. Transcrieți din text o propoziție care conține unul dintre sinonime.
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________1p.
6.Formulaţi întrebări la text precizînd:
6.1.Locul desfăşurării acţiunii;
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________2p.
6.2.Timpul acţiunii;
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________2p.
6.3.Personajele;
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________2p.
6.4.Cauza acţiunii;
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________2p.
6.5.Consecinţele (последствия) acţiunii.
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________2p.
2-10 p.
7. Intitulaţi textul printr-un cuvînt sau o îmbinare de cuvinte, enunţ din text.
_____________________________________________________________________________1p.

7.1.Argumentați printr-un enunț titlul propus.


____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________2 p.
8. Imaginaţi-vă şi descrieţi în patru enunţuri portretul fizic şi moral al omului.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________2-8 p.

2
9.Improvizează un dialog între tine și Dumnezeu (cîte cinci replici pentru fiecare
interlocutor).
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________2-20 p.
10. Redactează un bilețel respectînd cerințele scrierilor funcționale.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________2-20 p.