Sunteți pe pagina 1din 11

ExerciŃii aplicative pentru limba română

Clasa a III-a

▲ Completaţi după model :


carte mură floare prieten culoare vis bară
cărţi ____ ____ ______ ______ ___ ____
▲ Completaţi cu silabele care lipsesc :
car__ pă__ __ dul__ __
__chid de__ te fru___ să
▲ Alcătuiţi trei enunţuri în care cuvântul trecea să exprime
acţiunea : unei persoane , a timpului , a norilor .
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
▲ Formaţi propoziţii cu ajutorul cuvintelor şi expresiilor : început
de toamnă , limpezime de izvor , buchetele de sălcii , sălcii vechi ,
şes , straie .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
▲ Despărţiţi în silabe cuvintele : iarnă , undeva , şcoală , pricină .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
▲ Găsiţi cuvinte cu sens opus :
mult ▬ ________ aproape ▬ __________
gras ▬ _________ mare ▬ _________
vesel ▬ ________ sus ▬ __________
nou ▬ _________ amar ▬ ________
frumos ▬ _______ bogat ▬ ________
fricoşi ▬ ________ lung ▬ _________
mari ▬ ________ iarna ▬ _________
▲ Găsiţi cuvinte cu acelaşi sens :
mereu ▬ ___________ încetează ▬ _____________
potecă ▬ ___________ gâlceavă ▬ _____________
drapel ▬ ___________ creangă ▬ ______________
moş ▬ _____________ temător ▬ ______________
patrie ▬ ____________ statură ▬ _______________
brâu ▬ _____________ chip ▬ _________________
cosiŃe ▬ ____________ primejdii ▬ _____________
▲ Alcătuiţi patru enunţuri în care cuvintele să dea să aibă diferite
înţelesuri ( să dea un obiect , bineţe , socoteală , de bine . )
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
▲ Scrieţi cinci propoziţii în care cuvântul aduce să aibă înţelesuri
diferite ( aduce apă , vorba , aminte , ce vânt te-aduce ? , aduce cu
mamă-sa ) .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
▲ Despărţiţi în silabe următoarele cuvinte :
legenda : _____________ domnitorul : ______________
zidească : _____________ mănăstirii : _______________
semeaŃă : _____________ voievodul : _______________
frumoasa : ____________ porunceşte : ______________
▲ Formaţi trei enunţuri cu cuvântul pleacă , alegând din aceste
sensuri diferite : se duce în altă parte ; îşi pleacă capul ; îşi pleacă
urechea ; pleacă de la ideea că ...
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
▲ Alcătuiţi enunţuri în care cuvântul stă să aibă unul dintre
următoarele înţelesuri : stă degeaba , nu-nu-i stă gura , îi stă în cale , stă
cu ochii pe el , stă la masă , îi stă bine , stă pe gânduri .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
▲ Despărţiţi în silabe cuvintele care cuprind diferite grupuri de
sunete . Apoi încercuiţi respectivele grupuri de sunete !
vioară = _________ iederă = _____________
comoară = __________ femeie = _____________
cernea = ___________ boa = _______________
seară = ___________ roua = ______________
iarbă = ___________ plouă = _____________
femeia = __________ două = _____________
▲ Alcătuiţi enunţuri în care cuvintele a scăpat să aibă alte înţelesuri
( a scăpat : un obiect , de necaz , ocazia , o vorbă )
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

▲ Alegeţi şi grupaţi cuvintele date , în tabelul de mai jos :


un om , un şarpe , o stâncă , o vulpe , furtună , văgăună , piatră ,
ploaie .
fiinŃe lucruri fenomene ale naturii

▲ Precizaţi numărul substantivelor . Subliniaţi grupul de sunete .


crea
creangă
eangă – nr. singular beteală - ______________
greieri - ___________ noaptea - _____________
ierburi - ___________ ziuă - _________________
iepuri - ____________ ulicioară - _____________
▲ Redactaţi propoziţii în care cuvântul întoarce să aibă mai multe
înţelesuri ( se întoarce acasă , se răzgândeşte , îi întoarce vorba ,
întoarce lumea ) .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
▲ Sublinaţi adjectivele . Observaţi poziţia lor faţă de substantiv :
văzduh sur , fulgi nehotărâţi , cojoc gros , covor alb , case mici ,
acoperişuri grele , loc larg , multe sănii .
▲ Schimbaţi numărul substantivelor de mai sus . Transcrieţi noua
formă a substantivelor şi adjectivelor .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
▲ Realizaţi acordul adjectivelor cu substantivele pe care le
determină .
broboadă ( albe ) » albă
albă peruzele ( albastră ) » ____________
plopi ( înalt ) » _______ lucrătoare ( trează ) » ____________
nea ( sclipitori ) » ___________ stup ( singuri ) » ___________
iarna ( grele ) » _________ albine ( harnică
harnică ) » _____________
chenar ( frumoşi ) » __________ miere ( dulci ) » _____________
plocat ( moi ) » __________ prisăcar ( pricepuţi ) » ___________
▲ Compuneţi propoziţii utilizând cuvintele înşirate mai jos :
codrul , trece , iarna , viscolul
viscolul , cântăreţii , râurile , tânăr , doamna
gerului , marginea zării , covor alb şi gros , mai puternică , tibişir .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
▲ Găsiţi adjective pentru substantivele :
codru _______________ viscol _________________
ape _________________ iarnă __________________
crengi _______________ cărări __________________
râuri ________________
________________ vară ___________________
inimă _______________ hora ___________________
drum _______________ pământ ________________
brazi ________________ hotare _________________
▲ Treceţi substantivele la numerele singular sau plural :
om – __________ ape - ______ doina - ________
frunze - ________ cărări - _______ femeie - _______
crengi - ________ cântări - ______ râu - __________
▲ Scrieţi semnele de punctuaţie care lipsesc :
Bogdan şi Andrei vin împreună de la şcoală
Bogdan îi spune prietenului său
Astăzi am de scris o compunere despre pădure
Ai făcut o plimbare în pădure îl întreabă Andrei pe Bogdan
Sigur că am făcut mai multe plimbări , nu una singură . Am
admirat arborii covorul de iarbă florile şi cântecul
păsărelelor Ce minunat a fost Voi scrie o compunere grozavă
Să-
Să-mi citeşti compunerea şi mie Bogdan
▲ Alcătuiţi enunţuri cu ajutorul expresiilor : inima română , sfântul
soare .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
▲ Formaţi propoziţii în care cuvintele a bătut să aibă înţelesuri
şi--a bătut
diferite ( a lovit , bujor bătut , cale bătută , lapte bătut , şi
gura degeaba ) .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
▲ Scrieţi cuvinte cu înţeles asemănător :
m-am decis ↔ ______________ capricii ↔ _______________
să rabd ↔ __________________ rugăminte ↔ _____________
m-a tăiat mintea ↔ ____________ milă ↔ __________________
▲ Completaţi versurile , astfel încât să rimeze :
Barza a venit în ţară
Semn că este p_ _ _ _ _ _ _ ă .
Berze , rândunici , cocoare
Ne aduc pe aripi s _ _ _ e .
Aţi sosit din zări albastre ,
Oaspeţi ai caselor n _ _ _ _ _ e .
Noi cu dor v-
v-am aşteptat ,
Cuibul nu vi l-
l-am s _ _ _ _ _ t .
▲ Scrieţi două enunţuri cu ajutorul cuvintelor odată ( demult ,
cândva ) şi o dată ( o dată – de două ori , o dată importantă ) .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
▲ Alcătuiţi propoziţii în care cuvântul creastă să aibă mai multe
înţelesuri ( creastă de cocoş , de munte , de val , de acoperiş ) .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
▲ Realizaţi propoziţii cu ajutorul cuvintelor şi expresiilor : obraji
îmbujoraţi , plimbare , în lungul drumului .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
▲ Scrieţi corect cuvintele fiindcă , fiinţă , viitoare , viitură ,
folosindu-le în enunţuri .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
▲ Scrieţi enunţuri în care cuvântul lasă să aibă înţelesuri diferite :
lasă cartea , lasă vorbă , lasă de la el , se lasă seara .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
▲ Precizaţi persoana şi numărul verbelor :

verbe persoană număr verbe persoană număr


avea era
veneau spui
nu au mers
încetam
mănânc
chemam
a
spuneţi
întâlnit

▲ Alcătuiţi enunţuri cu cuvântul port , ce poate să aibă mai multe


sensuri ( port popular – adică îmbrăcăminte , port – cu vapoare , eu
port – verb , port-
port-chei ) .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_______________________________________________________ __
_________________________________________________________
_________________________________________________________
▲ Realizaţi propoziţii folosind următoarele cuvinte : aceea , alee ,
idee , liceele .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
▲ Integraţi aceşti termeni în propoziţii : profet , smerit , clarinet ,
cumsecade
cumsecade , supraomeneşti , monoton , zare .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
▲ Alcătuiţi enunţuri cu ajutorul verbelor : iau , luăm , ia , iei .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
▲ Alcătuiţi enunţuri în care cuvântul bate să aibă alte înţelesuri
( bate toba sau drumul , îl bate la cap , bate şaua ) .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
▲ Completaţi după model :
şcoală carte foaie ploaie nor brad mamă
şcoli _____ _____ _____ ____ ____ ______
şcolii _____ _____ ______ ____ ____ ______
▲ Formaţi propoziţii în care cuvântul trece să aibă cât mai multe
înţelesuri , ca de exemplu : trece drumul
drumul , trece cu vederea , trece
hopul , trece de partea cuiva , trece la fapte , trece ca gâsca prin apă ,
s-au trecut florile ) .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
▲ Compuneţi propoziţii astfel încât cuvântul greu să arate sensuri
diferite : obiect greu , viaţă
viaţă grea , greu la deal , din greu , la greu .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
▲ Alcătuiţi enunţuri cu ajutorul cuvintelor : câmpia , împarte ,
schimbă , îmbrăcăm . Precizaţi subiectele şi predicatele .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
____________________________________________________ _____
▲ Precizaţi subiectul şi predicatul din propoziţie :

Apolodor a venit din Labrador la circ .


▲ Alcătuiţi enunţuri în care cuvântul car să aibă mai multe
înţelesuri ( car cu lemne , car cu boi ; nici în car , nici în căruţă ; are
cu carul ) .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
▲ Găsiţi alte asemănări :
frumos ca : ________________
________________ harnic ca : _________________
vicleană ca : _______________ drept ca : __________________
bun ca : ___________________ negru ca : _________________
▲ Scrieţi enunţuri utilizând cuvântul pune în contexte diferite ,
precum : pune paie pe foc , pune ochii în pământ , pune umărul , îşi
pune în gând , pune o vorbă bună , a se pune bine , îl pune la probă ,
pune o întrebare .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
▲ Scrieţi şase propoziţii cu ajutorul sensurilor variate ale cuvântului
dă : dă cu împrumut , dă bună ziua , dă de lucru , îl dă la şcoală , dă
din gură , îi dă peste nas , îi dă prin gând , dă în gropi , se dă în vânt
după ... , se dă cu binişorul , se dă bătut , se dă drept altcineva .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
▲ Completaţi cu câte două adjective :
vârfuri ________________ stele __________________
fulger _________________ amurg _________________
zvon __________________ trăsnet _________________
înserare ________________ murmur ________________
păsărele ________________
________________ ecou ___________________
▲ Folosind cele două cuvinte a (au) căzut , compuneţi enunţuri cu
următoarele înţelesuri : au căzut fulgi , a căzut pe gânduri , au căzut
la învoială .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
▲ Redactaţi propoziţii cu :
a ) . acceptă : _____________________________________________
b ) . accent : ______________________________________________
______________________________________________
c ) . accident : ____________________________________________
d ) . acces : _______________________________________________

S-ar putea să vă placă și