ExerciŃii aplicative pentru limba română

Clasa a III-a
▲ Completaţi după model :
carte mură
floare prieten
cărţi
____
____
______

culoare
______

vis
___

bară
____

▲ Completaţi cu silabele care lipsesc :
car__
pă__ __
dul__ __
__chid
de__ te
fru___ să
▲ Alcătuiţi trei enunţuri în care cuvântul trecea să exprime
acţiunea : unei persoane , a timpului , a norilor .
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
▲ Formaţi propoziţii cu ajutorul cuvintelor şi expresiilor : început
de toamnă , limpezime de izvor , buchetele de sălcii , sălcii vechi ,
şes , straie .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
▲ Despărţiţi în silabe cuvintele : iarnă , undeva , şcoală , pricină .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

vorba . ) _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Scrieţi cinci propoziţii în care cuvântul aduce să aibă înţelesuri diferite ( aduce apă . aminte . bineţe . ce vânt te-aduce ? . de bine . socoteală . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Despărţiţi în silabe următoarele cuvinte : legenda : _____________ domnitorul : ______________ zidească : _____________ mănăstirii : _______________ .▲ Găsiţi cuvinte cu sens opus : mult ▬ ________ aproape ▬ __________ gras ▬ _________ mare ▬ _________ vesel ▬ ________ sus ▬ __________ nou ▬ _________ amar ▬ ________ frumos ▬ _______ bogat ▬ ________ fricoşi ▬ ________ lung ▬ _________ mari ▬ ________ iarna ▬ _________ ▲ Găsiţi cuvinte cu acelaşi sens : mereu ▬ ___________ încetează ▬ _____________ potecă ▬ ___________ gâlceavă ▬ _____________ drapel ▬ ___________ creangă ▬ ______________ moş ▬ _____________ temător ▬ ______________ patrie ▬ ____________ statură ▬ _______________ brâu ▬ _____________ chip ▬ _________________ cosiŃe ▬ ____________ primejdii ▬ _____________ ▲ Alcătuiţi patru enunţuri în care cuvintele să dea să aibă diferite înţelesuri ( să dea un obiect . aduce cu mamă-sa ) .

stă cu ochii pe el . în tabelul de mai jos : un om . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Despărţiţi în silabe cuvintele care cuprind diferite grupuri de sunete . stă la masă . o vulpe . îi stă bine . o vorbă ) _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Alegeţi şi grupaţi cuvintele date .. văgăună . Apoi încercuiţi respectivele grupuri de sunete ! vioară = _________ iederă = _____________ comoară = __________ femeie = _____________ cernea = ___________ boa = _______________ seară = ___________ roua = ______________ iarbă = ___________ plouă = _____________ femeia = __________ două = _____________ ▲ Alcătuiţi enunţuri în care cuvintele a scăpat să aibă alte înţelesuri ( a scăpat : un obiect . furtună . piatră . o stâncă .semeaŃă : _____________ frumoasa : ____________ voievodul : _______________ porunceşte : ______________ ▲ Formaţi trei enunţuri cu cuvântul pleacă . de necaz . ploaie . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Alcătuiţi enunţuri în care cuvântul stă să aibă unul dintre următoarele înţelesuri : stă degeaba . ocazia . îşi pleacă capul . alegând din aceste sensuri diferite : se duce în altă parte . .. pleacă de la ideea că . îşi pleacă urechea . stă pe gânduri . îi stă în cale . un şarpe . nunu-i stă gura .

singular greieri . Subliniaţi grupul de sunete . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Realizaţi acordul adjectivelor cu substantivele pe care le determină . se răzgândeşte . îi întoarce vorba .___________ ziuă .___________ noaptea .____________ ulicioară . ▲ Schimbaţi numărul substantivelor de mai sus . broboadă ( albe ) » albă peruzele ( albastră ) » ____________ albă plopi ( înalt ) » _______ lucrătoare ( trează ) » ____________ nea ( sclipitori ) » ___________ stup ( singuri ) » ___________ . loc larg .______________ creangă eangă – nr. crea beteală . acoperişuri grele .fiinŃe lucruri fenomene ale naturii ▲ Precizaţi numărul substantivelor . case mici ._________________ iepuri . cojoc gros ._____________ ierburi . Transcrieţi noua formă a substantivelor şi adjectivelor ._____________ ▲ Redactaţi propoziţii în care cuvântul întoarce să aibă mai multe înţelesuri ( se întoarce acasă . fulgi nehotărâţi . Observaţi poziţia lor faţă de substantiv : văzduh sur . întoarce lumea ) . multe sănii . covor alb . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Sublinaţi adjectivele .

________ frunze . doamna gerului .______ râu .iarna ( grele ) » _________ albine ( harnică harnică ) » _____________ chenar ( frumoşi ) » __________ miere ( dulci ) » _____________ plocat ( moi ) » __________ prisăcar ( pricepuţi ) » ___________ ▲ Compuneţi propoziţii utilizând cuvintele înşirate mai jos : codrul . cântăreţii . marginea zării . tibişir ._______ femeie .__________ . covor alb şi gros . tânăr . viscolul viscolul . mai puternică ._______ crengi .________ cântări . trece .______ doina .________ cărări . iarna . râurile . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Găsiţi adjective pentru substantivele : codru _______________ viscol _________________ ape _________________ iarnă __________________ crengi _______________ cărări __________________ râuri ________________ vară ___________________ ________________ inimă _______________ hora ___________________ drum _______________ pământ ________________ brazi ________________ hotare _________________ ▲ Treceţi substantivele la numerele singular sau plural : om – __________ ape .

Aţi sosit din zări albastre . cocoare Ne aduc pe aripi s _ _ _ e . Berze . Am admirat arborii covorul de iarbă florile şi cântecul păsărelelor Ce minunat a fost Voi scrie o compunere grozavă SăBogdan Să-mi citeşti compunerea şi mie ▲ Alcătuiţi enunţuri cu ajutorul expresiilor : inima română . . rândunici . şi şi--a bătut gura degeaba ) . nu una singură . lapte bătut . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Formaţi propoziţii în care cuvintele a bătut să aibă înţelesuri diferite ( a lovit . astfel încât să rimeze : Barza a venit în ţară Semn că este p_ _ _ _ _ _ _ ă .▲ Scrieţi semnele de punctuaţie care lipsesc : Bogdan şi Andrei vin împreună de la şcoală Bogdan îi spune prietenului său Astăzi am de scris o compunere despre pădure Ai făcut o plimbare în pădure îl întreabă Andrei pe Bogdan Sigur că am făcut mai multe plimbări . sfântul soare . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Scrieţi cuvinte cu înţeles asemănător : m-am decis ↔ ______________ capricii ↔ _______________ să rabd ↔ __________________ rugăminte ↔ _____________ m-a tăiat mintea ↔ ____________ milă ↔ __________________ ▲ Completaţi versurile . cale bătută . bujor bătut .

_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ . viitură . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Realizaţi propoziţii cu ajutorul cuvintelor şi expresiilor : obraji îmbujoraţi . o dată importantă ) . în lungul drumului . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Scrieţi enunţuri în care cuvântul lasă să aibă înţelesuri diferite : lasă cartea . folosindu-le în enunţuri . de munte . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Scrieţi corect cuvintele fiindcă .Oaspeţi ai caselor n _ _ _ _ _ e . de val . fiinţă . cândva ) şi o dată ( o dată – de două ori . viitoare . ▲ Scrieţi două enunţuri cu ajutorul cuvintelor odată ( demult . lasă de la el . _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Alcătuiţi propoziţii în care cuvântul creastă să aibă mai multe înţelesuri ( creastă de cocoş . se lasă seara . de acoperiş ) . plimbare . Cuibul nu vi ll-am s _ _ _ _ _ t . Noi cu dor vv-am aşteptat . lasă vorbă .

liceele . eu port – verb . ce poate să aibă mai multe sensuri ( port popular – adică îmbrăcăminte . smerit . alee . clarinet . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Integraţi aceşti termeni în propoziţii : profet . idee . _________________________________________________________ _________________________________________________________ __ _______________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Realizaţi propoziţii folosind următoarele cuvinte : aceea . portport-chei ) .▲ Precizaţi persoana şi numărul verbelor : verbe persoană număr avea veneau nu încetam chemam spuneţi verbe persoană număr era spui au mers mănânc a întâlnit ▲ Alcătuiţi enunţuri cu cuvântul port . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ . zare . supraomeneşti . port – cu vapoare . monoton . cumsecade cumsecade .

greu la deal . viaţă viaţă grea . bate şaua ) . trece la fapte . ia . trece cu vederea . schimbă . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Alcătuiţi enunţuri în care cuvântul bate să aibă alte înţelesuri ( bate toba sau drumul . la greu . _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Alcătuiţi enunţuri cu ajutorul cuvintelor : câmpia . trece ca gâsca prin apă . Precizaţi subiectele şi predicatele . iei . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Compuneţi propoziţii astfel încât cuvântul greu să arate sensuri diferite : obiect greu . îmbrăcăm . trece de partea cuiva . îl bate la cap . împarte . ._________________________________________________________ ▲ Alcătuiţi enunţuri cu ajutorul verbelor : iau . s-au trecut florile ) . trece hopul . din greu . _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Completaţi după model : şcoală şcoli şcolii carte _____ _____ foaie _____ _____ ploaie _____ ______ nor ____ ____ brad ____ ____ mamă ______ ______ ▲ Formaţi propoziţii în care cuvântul trece să aibă cât mai multe înţelesuri . ca de exemplu : trece drumul drumul . luăm .

pune umărul . are cu carul ) . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Găsiţi alte asemănări : frumos ca : ________________ ________________ vicleană ca : _______________ bun ca : ___________________ harnic ca : _________________ drept ca : __________________ negru ca : _________________ ▲ Scrieţi enunţuri utilizând cuvântul pune în contexte diferite . pune o întrebare . ▲ Alcătuiţi enunţuri în care cuvântul car să aibă mai multe înţelesuri ( car cu lemne . a se pune bine . nici în car . îl pune la probă . car cu boi . nici în căruţă . pune o vorbă bună . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ._________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _____ ____________________________________________________ ▲ Precizaţi subiectul şi predicatul din propoziţie : Apolodor a venit din Labrador la circ . pune ochii în pământ . îşi pune în gând . precum : pune paie pe foc .

dă din gură . dă bună ziua . accent : ______________________________________________ ______________________________________________ c ) . se dă bătut . au căzut la învoială . acces : _______________________________________________ .. îi dă prin gând . acceptă : _____________________________________________ b ) . se dă cu binişorul . îl dă la şcoală . dă în gropi . se dă în vânt după . dă de lucru . a căzut pe gânduri . îi dă peste nas . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Completaţi cu câte două adjective : vârfuri ________________ stele __________________ fulger _________________ amurg _________________ zvon __________________ trăsnet _________________ înserare ________________ murmur ________________ păsărele ________________ ecou ___________________ ________________ ▲ Folosind cele două cuvinte a (au) căzut . compuneţi enunţuri cu următoarele înţelesuri : au căzut fulgi .▲ Scrieţi şase propoziţii cu ajutorul sensurilor variate ale cuvântului dă : dă cu împrumut . se dă drept altcineva . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Redactaţi propoziţii cu : a ) . accident : ____________________________________________ d ) .. .