ExerciŃii aplicative pentru limba română

Clasa a III-a
▲ Completaţi după model :
carte mură
floare prieten
cărţi
____
____
______

culoare
______

vis
___

bară
____

▲ Completaţi cu silabele care lipsesc :
car__
pă__ __
dul__ __
__chid
de__ te
fru___ să
▲ Alcătuiţi trei enunţuri în care cuvântul trecea să exprime
acţiunea : unei persoane , a timpului , a norilor .
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
▲ Formaţi propoziţii cu ajutorul cuvintelor şi expresiilor : început
de toamnă , limpezime de izvor , buchetele de sălcii , sălcii vechi ,
şes , straie .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
▲ Despărţiţi în silabe cuvintele : iarnă , undeva , şcoală , pricină .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

socoteală . bineţe . ) _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Scrieţi cinci propoziţii în care cuvântul aduce să aibă înţelesuri diferite ( aduce apă . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Despărţiţi în silabe următoarele cuvinte : legenda : _____________ domnitorul : ______________ zidească : _____________ mănăstirii : _______________ . vorba . aduce cu mamă-sa ) . aminte . de bine . ce vânt te-aduce ? .▲ Găsiţi cuvinte cu sens opus : mult ▬ ________ aproape ▬ __________ gras ▬ _________ mare ▬ _________ vesel ▬ ________ sus ▬ __________ nou ▬ _________ amar ▬ ________ frumos ▬ _______ bogat ▬ ________ fricoşi ▬ ________ lung ▬ _________ mari ▬ ________ iarna ▬ _________ ▲ Găsiţi cuvinte cu acelaşi sens : mereu ▬ ___________ încetează ▬ _____________ potecă ▬ ___________ gâlceavă ▬ _____________ drapel ▬ ___________ creangă ▬ ______________ moş ▬ _____________ temător ▬ ______________ patrie ▬ ____________ statură ▬ _______________ brâu ▬ _____________ chip ▬ _________________ cosiŃe ▬ ____________ primejdii ▬ _____________ ▲ Alcătuiţi patru enunţuri în care cuvintele să dea să aibă diferite înţelesuri ( să dea un obiect .

alegând din aceste sensuri diferite : se duce în altă parte . un şarpe . în tabelul de mai jos : un om . furtună . . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Despărţiţi în silabe cuvintele care cuprind diferite grupuri de sunete . îi stă bine . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Alcătuiţi enunţuri în care cuvântul stă să aibă unul dintre următoarele înţelesuri : stă degeaba .semeaŃă : _____________ frumoasa : ____________ voievodul : _______________ porunceşte : ______________ ▲ Formaţi trei enunţuri cu cuvântul pleacă .. o vorbă ) _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Alegeţi şi grupaţi cuvintele date . pleacă de la ideea că .. ploaie . de necaz . Apoi încercuiţi respectivele grupuri de sunete ! vioară = _________ iederă = _____________ comoară = __________ femeie = _____________ cernea = ___________ boa = _______________ seară = ___________ roua = ______________ iarbă = ___________ plouă = _____________ femeia = __________ două = _____________ ▲ Alcătuiţi enunţuri în care cuvintele a scăpat să aibă alte înţelesuri ( a scăpat : un obiect . văgăună . piatră . stă pe gânduri . stă cu ochii pe el . îi stă în cale . ocazia . îşi pleacă capul . o vulpe . nunu-i stă gura . stă la masă . o stâncă . îşi pleacă urechea .

_____________ ▲ Redactaţi propoziţii în care cuvântul întoarce să aibă mai multe înţelesuri ( se întoarce acasă . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Realizaţi acordul adjectivelor cu substantivele pe care le determină . loc larg . cojoc gros . singular greieri . acoperişuri grele .___________ ziuă .fiinŃe lucruri fenomene ale naturii ▲ Precizaţi numărul substantivelor . fulgi nehotărâţi . Observaţi poziţia lor faţă de substantiv : văzduh sur ._____________ ierburi .______________ creangă eangă – nr.___________ noaptea . îi întoarce vorba . broboadă ( albe ) » albă peruzele ( albastră ) » ____________ albă plopi ( înalt ) » _______ lucrătoare ( trează ) » ____________ nea ( sclipitori ) » ___________ stup ( singuri ) » ___________ .____________ ulicioară . se răzgândeşte . Subliniaţi grupul de sunete . ▲ Schimbaţi numărul substantivelor de mai sus . întoarce lumea ) . Transcrieţi noua formă a substantivelor şi adjectivelor . case mici . multe sănii ._________________ iepuri . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Sublinaţi adjectivele . covor alb . crea beteală .

_______ crengi ._______ femeie . trece . doamna gerului .__________ . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Găsiţi adjective pentru substantivele : codru _______________ viscol _________________ ape _________________ iarnă __________________ crengi _______________ cărări __________________ râuri ________________ vară ___________________ ________________ inimă _______________ hora ___________________ drum _______________ pământ ________________ brazi ________________ hotare _________________ ▲ Treceţi substantivele la numerele singular sau plural : om – __________ ape . râurile . marginea zării . mai puternică .________ cărări . cântăreţii . covor alb şi gros .______ râu .iarna ( grele ) » _________ albine ( harnică harnică ) » _____________ chenar ( frumoşi ) » __________ miere ( dulci ) » _____________ plocat ( moi ) » __________ prisăcar ( pricepuţi ) » ___________ ▲ Compuneţi propoziţii utilizând cuvintele înşirate mai jos : codrul . viscolul viscolul . tânăr .________ cântări . iarna .______ doina . tibişir .________ frunze .

nu una singură . astfel încât să rimeze : Barza a venit în ţară Semn că este p_ _ _ _ _ _ _ ă . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Scrieţi cuvinte cu înţeles asemănător : m-am decis ↔ ______________ capricii ↔ _______________ să rabd ↔ __________________ rugăminte ↔ _____________ m-a tăiat mintea ↔ ____________ milă ↔ __________________ ▲ Completaţi versurile . lapte bătut . Aţi sosit din zări albastre . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Formaţi propoziţii în care cuvintele a bătut să aibă înţelesuri diferite ( a lovit . sfântul soare . Berze . Am admirat arborii covorul de iarbă florile şi cântecul păsărelelor Ce minunat a fost Voi scrie o compunere grozavă SăBogdan Să-mi citeşti compunerea şi mie ▲ Alcătuiţi enunţuri cu ajutorul expresiilor : inima română . bujor bătut . . şi şi--a bătut gura degeaba ) . cocoare Ne aduc pe aripi s _ _ _ e .▲ Scrieţi semnele de punctuaţie care lipsesc : Bogdan şi Andrei vin împreună de la şcoală Bogdan îi spune prietenului său Astăzi am de scris o compunere despre pădure Ai făcut o plimbare în pădure îl întreabă Andrei pe Bogdan Sigur că am făcut mai multe plimbări . cale bătută . rândunici .

în lungul drumului . viitură . Cuibul nu vi ll-am s _ _ _ _ _ t . lasă vorbă . plimbare . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Realizaţi propoziţii cu ajutorul cuvintelor şi expresiilor : obraji îmbujoraţi . se lasă seara . Noi cu dor vv-am aşteptat . o dată importantă ) . cândva ) şi o dată ( o dată – de două ori . viitoare . lasă de la el . folosindu-le în enunţuri . de acoperiş ) . de val . ▲ Scrieţi două enunţuri cu ajutorul cuvintelor odată ( demult . _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Alcătuiţi propoziţii în care cuvântul creastă să aibă mai multe înţelesuri ( creastă de cocoş . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Scrieţi enunţuri în care cuvântul lasă să aibă înţelesuri diferite : lasă cartea . fiinţă .Oaspeţi ai caselor n _ _ _ _ _ e . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Scrieţi corect cuvintele fiindcă . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ . de munte .

supraomeneşti . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ . idee . portport-chei ) . monoton . _________________________________________________________ _________________________________________________________ __ _______________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Realizaţi propoziţii folosind următoarele cuvinte : aceea . eu port – verb .▲ Precizaţi persoana şi numărul verbelor : verbe persoană număr avea veneau nu încetam chemam spuneţi verbe persoană număr era spui au mers mănânc a întâlnit ▲ Alcătuiţi enunţuri cu cuvântul port . port – cu vapoare . alee . liceele . ce poate să aibă mai multe sensuri ( port popular – adică îmbrăcăminte . clarinet . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Integraţi aceşti termeni în propoziţii : profet . smerit . cumsecade cumsecade . zare .

_________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Alcătuiţi enunţuri cu ajutorul cuvintelor : câmpia . trece ca gâsca prin apă ._________________________________________________________ ▲ Alcătuiţi enunţuri cu ajutorul verbelor : iau . schimbă . îl bate la cap . bate şaua ) . trece la fapte . din greu . _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Completaţi după model : şcoală şcoli şcolii carte _____ _____ foaie _____ _____ ploaie _____ ______ nor ____ ____ brad ____ ____ mamă ______ ______ ▲ Formaţi propoziţii în care cuvântul trece să aibă cât mai multe înţelesuri . s-au trecut florile ) . la greu . trece hopul . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Alcătuiţi enunţuri în care cuvântul bate să aibă alte înţelesuri ( bate toba sau drumul . ia . viaţă viaţă grea . Precizaţi subiectele şi predicatele . trece cu vederea . trece de partea cuiva . . iei . greu la deal . ca de exemplu : trece drumul drumul . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Compuneţi propoziţii astfel încât cuvântul greu să arate sensuri diferite : obiect greu . împarte . îmbrăcăm . luăm .

_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _____ ____________________________________________________ ▲ Precizaţi subiectul şi predicatul din propoziţie : Apolodor a venit din Labrador la circ . pune ochii în pământ . pune umărul . are cu carul ) . nici în car . nici în căruţă . îl pune la probă . îşi pune în gând . car cu boi . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ . pune o vorbă bună . ▲ Alcătuiţi enunţuri în care cuvântul car să aibă mai multe înţelesuri ( car cu lemne . pune o întrebare . a se pune bine . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Găsiţi alte asemănări : frumos ca : ________________ ________________ vicleană ca : _______________ bun ca : ___________________ harnic ca : _________________ drept ca : __________________ negru ca : _________________ ▲ Scrieţi enunţuri utilizând cuvântul pune în contexte diferite . precum : pune paie pe foc .

îl dă la şcoală . dă bună ziua . se dă cu binişorul .▲ Scrieţi şase propoziţii cu ajutorul sensurilor variate ale cuvântului dă : dă cu împrumut . au căzut la învoială . se dă drept altcineva . accent : ______________________________________________ ______________________________________________ c ) . îi dă peste nas . accident : ____________________________________________ d ) . dă din gură . îi dă prin gând . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Completaţi cu câte două adjective : vârfuri ________________ stele __________________ fulger _________________ amurg _________________ zvon __________________ trăsnet _________________ înserare ________________ murmur ________________ păsărele ________________ ecou ___________________ ________________ ▲ Folosind cele două cuvinte a (au) căzut . acceptă : _____________________________________________ b ) . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Redactaţi propoziţii cu : a ) . dă de lucru .. se dă bătut . a căzut pe gânduri . dă în gropi . compuneţi enunţuri cu următoarele înţelesuri : au căzut fulgi .. . se dă în vânt după . acces : _______________________________________________ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful