P. 1
1exercitiipentruromana_clasaa3

1exercitiipentruromana_clasaa3

|Views: 6,655|Likes:
Published by munteanusabina

More info:

Published by: munteanusabina on Oct 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

Exerciţii aplicative pentru limba română Exerciţii aplicative pentru limba română Exerciţii aplicative pentru limba română

Exerciţii aplicative pentru limba română

Clasa a III-a


▲ Completaţi după model :
carte mură floare prieten culoare vis bară carte mură floare prieten culoare vis bară carte mură floare prieten culoare vis bară carte mură floare prieten culoare vis bară
cărţi ____ ____ ______ ______ cărţi ____ ____ ______ ______ cărţi ____ ____ ______ ______ cărţi ____ ____ ______ ______ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____

▲ Completaţi cu silabele care lipsesc :
car__ pă__ __ dul__ __ car__ pă__ __ dul__ __ car__ pă__ __ dul__ __ car__ pă__ __ dul__ __
__chid de__ te fru___ să __chid de__ te fru___ să __chid de__ te fru___ să __chid de__ te fru___ să

▲ Alcătuiţi trei enunţuri în care cuvântul trecea trecea trecea trecea să exprime
acţiunea : unei persoane , a timpului , unei persoane , a timpului , unei persoane , a timpului , unei persoane , a timpului , a norilor . a norilor . a norilor . a norilor .
______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________

▲ Formaţi propoziţii cu ajutorul cuvintelor şi expresiilor : : : : început început început început
de toamnă , limpezime de izvor , de toamnă , limpezime de izvor , de toamnă , limpezime de izvor , de toamnă , limpezime de izvor , buchetele de sălcii , sălcii vechi , buchetele de sălcii , sălcii vechi , buchetele de sălcii , sălcii vechi , buchetele de sălcii , sălcii vechi ,
şes , straie . şes , straie . şes , straie . şes , straie .
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_______________________________ _______________________________ _______________________________ _________________________________________________________ __________________________ __________________________ __________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

▲ Despărţiţi în silabe cuvintele : : : : iarnă , undeva , şcoală , pricină . iarnă , undeva , şcoală , pricină . iarnă , undeva , şcoală , pricină . iarnă , undeva , şcoală , pricină .
__________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ _________________________________________________________ _______________ _______________ _______________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________


▲ Găsiţi cuvinte cu sens opus :
mult ▬ ________ aproape ▬ __________
gras ▬ _________ mare ▬ _________
vesel ▬ ________ sus ▬ __________
nou ▬ _________ amar ▬ ________
frumos ▬ _______ bogat ▬ ________
fricoşi ▬ ________ lung ▬ _________
mari ▬ ________ iarna ▬ _________

▲ Găsiţi cuvinte cu acelaşi sens :
mereu ▬ ___________ încetează ▬ _____________
potecă ▬ ___________ gâlceavă ▬ _____________
drapel ▬ ___________ creangă ▬ ______________
moş ▬ _____________ temător ▬ ______________
patrie ▬ ____________ statură ▬ _______________
brâu ▬ _____________ chip ▬ _________________
cosiţe ▬ ____________ primejdii ▬ _____________

▲ Alcătuiţi patru enunţuri în care cuvintele să dea să dea să dea să dea să aibă diferite
înţelesuri ( să dea un obiect , bineţe , socoteală , de bine . )
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

▲ Scrieţi cinci propoziţii în care cuvântul aduce aduce aduce aduce să aibă înţelesuri
diferite ( aduce apă , vorba , aminte , ce vânt te-aduce ? , aduce cu
mamă-sa ) . . . .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

▲ Despărţiţi în silabe următoarele cuvinte :
legenda : _____________ domnitorul : ______________
zidească : _____________ mănăstirii : _______________
semeaţă : _____________ voievodul : _______________
frumoasa : ____________ porunceşte : ______________

▲ Formaţi trei enunţuri cu cuvântul pleacă pleacă pleacă pleacă , , , , alegând din aceste
sensuri diferite : : : : se duce în altă parte ; îşi pleacă capul ; îşi pleacă se duce în altă parte ; îşi pleacă capul ; îşi pleacă se duce în altă parte ; îşi pleacă capul ; îşi pleacă se duce în altă parte ; îşi pleacă capul ; îşi pleacă
urechea ; pleacă de la ideea că ... urechea ; pleacă de la ideea că ... urechea ; pleacă de la ideea că ... urechea ; pleacă de la ideea că ...
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

▲ Alcătuiţi enunţuri în care cuvântul stă stă stă stă să aibă unul dintre
următoarele înţelesuri : stă degeaba , nu stă degeaba , nu stă degeaba , nu stă degeaba , nu- -- -i stă gura , îi stă în cale , stă i stă gura , îi stă în cale , stă i stă gura , îi stă în cale , stă i stă gura , îi stă în cale , stă
cu ochii pe el , stă la masă , îi cu ochii pe el , stă la masă , îi cu ochii pe el , stă la masă , îi cu ochii pe el , stă la masă , îi stă bine , stă pe gânduri stă bine , stă pe gânduri stă bine , stă pe gânduri stă bine , stă pe gânduri . .. .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

▲ Despărţiţi în silabe cuvintele care cuprind diferite grupuri de
sunete . Apoi încercuiţi respectivele grupuri de sunete !
vioară = _________ iederă = _____________
comoară = __________ femeie = _____________
cernea = ___________ boa = _______________
seară = ___________ roua = ______________
iarbă = ___________ plouă = _____________
femeia = __________ două = _____________

▲ Alcătuiţi enunţuri în care cuvintele a scăpat a scăpat a scăpat a scăpat să aibă alte înţelesuri
( a scăpat : un obiect , de necaz , ocazia , o vorbă ) ( a scăpat : un obiect , de necaz , ocazia , o vorbă ) ( a scăpat : un obiect , de necaz , ocazia , o vorbă ) ( a scăpat : un obiect , de necaz , ocazia , o vorbă )
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________


▲ Alegeţi şi grupaţi cuvintele date , în tabelul de mai jos : : : :
un om , un şarpe , o stâncă , o vulpe , furtună , văgăună , piatră , un om , un şarpe , o stâncă , o vulpe , furtună , văgăună , piatră , un om , un şarpe , o stâncă , o vulpe , furtună , văgăună , piatră , un om , un şarpe , o stâncă , o vulpe , furtună , văgăună , piatră ,
ploaie . ploaie . ploaie . ploaie .

fiinţe lucruri fenomene ale naturii
▲ Precizaţi numărul substantivelor . Subliniaţi grupul de sunete .
cr cr cr crea ea ea eangă ngă ngă ngă – –– – nr. singular nr. singular nr. singular nr. singular beteală - ______________
greieri - ___________ noaptea - _____________
ierburi - ___________ ziuă - _________________
iepuri - ____________ ulicioară - _____________

▲ Redactaţi propoziţii în care cuvântul întoarce întoarce întoarce întoarce să aibă mai multe
înţelesuri ( se întoarce acasă , se răzgândeşte , îi întoarce vorba , ( se întoarce acasă , se răzgândeşte , îi întoarce vorba , ( se întoarce acasă , se răzgândeşte , îi întoarce vorba , ( se întoarce acasă , se răzgândeşte , îi întoarce vorba ,
întoarce lumea ) întoarce lumea ) întoarce lumea ) întoarce lumea ) .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

▲ Sublinaţi adjectivele . Observaţi poziţia lor faţă de substantiv : : : :
văzduh sur , fulgi nehotărâţi , cojoc văzduh sur , fulgi nehotărâţi , cojoc văzduh sur , fulgi nehotărâţi , cojoc văzduh sur , fulgi nehotărâţi , cojoc gros , covor alb , case mici , gros , covor alb , case mici , gros , covor alb , case mici , gros , covor alb , case mici ,
acoperişuri grele , loc larg , multe sănii . acoperişuri grele , loc larg , multe sănii . acoperişuri grele , loc larg , multe sănii . acoperişuri grele , loc larg , multe sănii .

▲ Schimbaţi numărul substantivelor de mai sus . Transcrieţi noua
formă a substantivelor şi adjectivelor .
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
______________ ______________ ______________ _________________________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

▲ Realizaţi acordul adjectivelor cu substantivele pe care le
determină .
broboadă ( albe ) » broboadă ( albe ) » broboadă ( albe ) » broboadă ( albe ) » alb alb alb albă ăă ă peruzele ( albastră ) » ____________ peruzele ( albastră ) » ____________ peruzele ( albastră ) » ____________ peruzele ( albastră ) » ____________
plopi ( înalt ) » _______ lucrătoare ( trează ) » ____________ plopi ( înalt ) » _______ lucrătoare ( trează ) » ____________ plopi ( înalt ) » _______ lucrătoare ( trează ) » ____________ plopi ( înalt ) » _______ lucrătoare ( trează ) » ____________
nea ( sclipitori ) » ___________ stup ( singuri ) » ___________ nea ( sclipitori ) » ___________ stup ( singuri ) » ___________ nea ( sclipitori ) » ___________ stup ( singuri ) » ___________ nea ( sclipitori ) » ___________ stup ( singuri ) » ___________
iarna ( grele ) » _________ albine ( har iarna ( grele ) » _________ albine ( har iarna ( grele ) » _________ albine ( har iarna ( grele ) » _________ albine ( harnică ) » _____________ nică ) » _____________ nică ) » _____________ nică ) » _____________
chenar ( frumoşi ) » __________ miere ( dulci ) » _____________ chenar ( frumoşi ) » __________ miere ( dulci ) » _____________ chenar ( frumoşi ) » __________ miere ( dulci ) » _____________ chenar ( frumoşi ) » __________ miere ( dulci ) » _____________
plocat ( moi ) » __________ prisăcar ( pricepuţi ) » ___________ plocat ( moi ) » __________ prisăcar ( pricepuţi ) » ___________ plocat ( moi ) » __________ prisăcar ( pricepuţi ) » ___________ plocat ( moi ) » __________ prisăcar ( pricepuţi ) » ___________

▲ Compuneţi propoziţii utilizând cuvintele înşirate mai jos :
codrul , trece , iarna , vi codrul , trece , iarna , vi codrul , trece , iarna , vi codrul , trece , iarna , viscolul , cântăreţii , râurile , tânăr , doamna scolul , cântăreţii , râurile , tânăr , doamna scolul , cântăreţii , râurile , tânăr , doamna scolul , cântăreţii , râurile , tânăr , doamna
gerului , marginea zării , covor alb şi gros , mai puternică , tibişir . gerului , marginea zării , covor alb şi gros , mai puternică , tibişir . gerului , marginea zării , covor alb şi gros , mai puternică , tibişir . gerului , marginea zării , covor alb şi gros , mai puternică , tibişir .
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_____________________ _____________________ _____________________ _________________________________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________________ ________ ________ ________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
____________________ ____________________ ____________________ _________________________________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

▲ Găsiţi adjective pentru substantivele :
codru _______________ viscol _________________ codru _______________ viscol _________________ codru _______________ viscol _________________ codru _______________ viscol _________________
ape _________________ iarnă __________________ ape _________________ iarnă __________________ ape _________________ iarnă __________________ ape _________________ iarnă __________________
crengi _______________ cărări __________________ crengi _______________ cărări __________________ crengi _______________ cărări __________________ crengi _______________ cărări __________________
râuri __ râuri __ râuri __ râuri ________________ vară ___________________ ______________ vară ___________________ ______________ vară ___________________ ______________ vară ___________________
inimă _______________ hora ___________________ inimă _______________ hora ___________________ inimă _______________ hora ___________________ inimă _______________ hora ___________________
drum _______________ pământ ________________ drum _______________ pământ ________________ drum _______________ pământ ________________ drum _______________ pământ ________________
brazi ________________ hotare _________________ brazi ________________ hotare _________________ brazi ________________ hotare _________________ brazi ________________ hotare _________________

▲ Treceţi substantivele la numerele singular sau plural :
om om om om – –– – __________ ape __________ ape __________ ape __________ ape - -- - ______ doina ______ doina ______ doina ______ doina - -- - ________ ________ ________ ________
frunze frunze frunze frunze - -- - ________ cărări ________ cărări ________ cărări ________ cărări - -- - _______ femeie _______ femeie _______ femeie _______ femeie - -- - _______ _______ _______ _______
crengi crengi crengi crengi - -- - ________ cântări ________ cântări ________ cântări ________ cântări - -- - ______ râu ______ râu ______ râu ______ râu - -- - __________ __________ __________ __________

▲ Scrieţi semnele de punctuaţie care lipsesc :
Bogdan şi Andrei vin împreună de la şcoală Bogdan şi Andrei vin împreună de la şcoală Bogdan şi Andrei vin împreună de la şcoală Bogdan şi Andrei vin împreună de la şcoală
Bogdan îi spune prietenului său Bogdan îi spune prietenului său Bogdan îi spune prietenului său Bogdan îi spune prietenului său
Astăzi am de scris o compunere despre pădure Astăzi am de scris o compunere despre pădure Astăzi am de scris o compunere despre pădure Astăzi am de scris o compunere despre pădure
Ai făcut o plimbare în pădure Ai făcut o plimbare în pădure Ai făcut o plimbare în pădure Ai făcut o plimbare în pădure îl întreabă îl întreabă îl întreabă îl întreabă Andrei pe Bogdan Andrei pe Bogdan Andrei pe Bogdan Andrei pe Bogdan
Sigur că am făcut mai multe plimbări , nu una singură Sigur că am făcut mai multe plimbări , nu una singură Sigur că am făcut mai multe plimbări , nu una singură Sigur că am făcut mai multe plimbări , nu una singură . Am . Am . Am . Am
admirat arborii admirat arborii admirat arborii admirat arborii covorul de iarbă covorul de iarbă covorul de iarbă covorul de iarbă florile şi cântecul florile şi cântecul florile şi cântecul florile şi cântecul
păsărelelor păsărelelor păsărelelor păsărelelorCe minunat a fost Ce minunat a fost Ce minunat a fost Ce minunat a fost Voi scrie o compunere grozavă Voi scrie o compunere grozavă Voi scrie o compunere grozavă Voi scrie o compunere grozavă
Să Să Să Să- -- -mi citeşti compunerea şi mie mi citeşti compunerea şi mie mi citeşti compunerea şi mie mi citeşti compunerea şi mie Bogdan Bogdan Bogdan Bogdan

▲ Alcătuiţi enunţuri cu ajutorul expresiilor : inima română , sfântul : inima română , sfântul : inima română , sfântul : inima română , sfântul
soare . soare . soare . soare .
____ ____ ____ _________________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

▲ Formaţi propoziţii în care cuvintele a bătut a bătut a bătut a bătut să aibă înţelesuri
diferite ( a lovit , bujor bătut , cale bătută , lapte bătut , şi ( a lovit , bujor bătut , cale bătută , lapte bătut , şi ( a lovit , bujor bătut , cale bătută , lapte bătut , şi ( a lovit , bujor bătut , cale bătută , lapte bătut , şi- -- -a bătut a bătut a bătut a bătut
gura gura gura gura degeaba ) degeaba ) degeaba ) degeaba ) . . . .
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

▲ Scrieţi cuvinte cu înţeles asemănător :
m mm m- -- -am decis am decis am decis am decis ↔ ______________ ______________ ______________ ______________ capricii capricii capricii capricii ↔ _______________ _______________ _______________ _______________
să rabd să rabd să rabd să rabd ↔ __________________ rugăminte __________________ rugăminte __________________ rugăminte __________________ rugăminte ↔ _____________ _____________ _____________ _____________
m mm m- -- -a tăiat mintea a tăiat mintea a tăiat mintea a tăiat mintea ↔ ____________ milă ____________ milă ____________ milă ____________ milă ↔ __________________ __________________ __________________ __________________

▲ Completaţi versurile , astfel încât să rimeze :
Barza a venit în ţară Barza a venit în ţară Barza a venit în ţară Barza a venit în ţară
Semn că este p_ Semn că este p_ Semn că este p_ Semn că este p_ _ _ _ _ _ _ ă . _ _ _ _ _ _ ă . _ _ _ _ _ _ ă . _ _ _ _ _ _ ă .

Berze , rândunici , cocoare Berze , rândunici , cocoare Berze , rândunici , cocoare Berze , rândunici , cocoare
Ne aduc pe aripi s _ _ _ e . Ne aduc pe aripi s _ _ _ e . Ne aduc pe aripi s _ _ _ e . Ne aduc pe aripi s _ _ _ e .

Aţi sosit din zări albastre , Aţi sosit din zări albastre , Aţi sosit din zări albastre , Aţi sosit din zări albastre ,
Oaspeţi ai caselor n _ _ _ _ _ e . Oaspeţi ai caselor n _ _ _ _ _ e . Oaspeţi ai caselor n _ _ _ _ _ e . Oaspeţi ai caselor n _ _ _ _ _ e .

Noi cu dor v Noi cu dor v Noi cu dor v Noi cu dor v- -- -am aşteptat , am aşteptat , am aşteptat , am aşteptat ,
Cuibul nu vi l Cuibul nu vi l Cuibul nu vi l Cuibul nu vi l- -- -am s _ _ _ _ _ t . am s _ _ _ _ _ t . am s _ _ _ _ _ t . am s _ _ _ _ _ t .

▲ Scrieţi două enunţuri cu ajutorul cuvintelor odată odată odată odată ( demult , ( demult , ( demult , ( demult ,
cândva ) cândva ) cândva ) cândva ) şi o dată o dată o dată o dată ( o dată ( o dată ( o dată ( o dată – –– – de două ori , o dată importantă ) de două ori , o dată importantă ) de două ori , o dată importantă ) de două ori , o dată importantă ) . . . .
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

▲ Alcătuiţi propoziţii în care cuvântul creastă creastă creastă creastă să aibă mai multe
înţelesuri ( creastă de cocoş , de munte , de val , de acoperiş ) . ( creastă de cocoş , de munte , de val , de acoperiş ) . ( creastă de cocoş , de munte , de val , de acoperiş ) . ( creastă de cocoş , de munte , de val , de acoperiş ) .
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

▲ Realizaţi propoziţii cu ajutorul cuvintelor şi expresiilor : obraji obraji obraji obraji
îmbujoraţi , plimbare , în lungul drumului . îmbujoraţi , plimbare , în lungul drumului . îmbujoraţi , plimbare , în lungul drumului . îmbujoraţi , plimbare , în lungul drumului .
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
____________________________ ____________________________ ____________________________ _________________________________________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

▲ Scrieţi corect cuvintele fiindcă , fiinţă , viitoare , viitură , fiindcă , fiinţă , viitoare , viitură , fiindcă , fiinţă , viitoare , viitură , fiindcă , fiinţă , viitoare , viitură ,
folosindu-le în enunţuri .
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
________________ ________________ ________________ _________________________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

▲ Scrieţi enunţuri în care cuvântul lasă lasă lasă lasă să aibă înţelesuri diferite :
lasă cartea , lasă vorbă , lasă de la el , se lasă seara lasă cartea , lasă vorbă , lasă de la el , se lasă seara lasă cartea , lasă vorbă , lasă de la el , se lasă seara lasă cartea , lasă vorbă , lasă de la el , se lasă seara . . . .
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
▲ Precizaţi persoana şi numărul verbelor :

verbe persoană număr
avea avea avea avea
veneau veneau veneau veneau
nu nu nu nu
încetam încetam încetam încetam

chemam chemam chemam chemam
spuneţi spuneţi spuneţi spuneţi


▲ Alcătuiţi enunţuri cu cuvântul port , port , port , port , ce poate să aibă mai multe
sensuri ( port popular ( port popular ( port popular ( port popular – –– – adică îmbrăcăminte , port adică îmbrăcăminte , port adică îmbrăcăminte , port adică îmbrăcăminte , port – –– – cu vapoare , eu cu vapoare , eu cu vapoare , eu cu vapoare , eu
port port port port – –– – verb , port verb , port verb , port verb , port- -- -chei ) . chei ) . chei ) . chei ) .
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _________________________________________________________ __ __ __
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

▲ Realizaţi propoziţii folosind următoarele cuvinte : aceea , alee , : aceea , alee , : aceea , alee , : aceea , alee ,
idee , liceele . idee , liceele . idee , liceele . idee , liceele .
___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ _________________________________________________________ ______ ______ ______
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

▲ Integraţi aceşti termeni în propoziţii : : : : profet , smerit , clarinet , profet , smerit , clarinet , profet , smerit , clarinet , profet , smerit , clarinet ,
cums cums cums cumsecade , supraomeneşti , monoton , zare . ecade , supraomeneşti , monoton , zare . ecade , supraomeneşti , monoton , zare . ecade , supraomeneşti , monoton , zare .
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ _________________________________________________________ ______________ ______________ ______________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
verbe persoană număr
era era era era
spui spui spui spui
au mers au mers au mers au mers
mănânc mănânc mănânc mănânc
a a a a
întâlnit întâlnit întâlnit întâlnit

_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
▲ Alcătuiţi enunţuri cu ajutorul verbelor : iau , luăm , ia , iei . : iau , luăm , ia , iei . : iau , luăm , ia , iei . : iau , luăm , ia , iei .
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_ __ _________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

▲ Alcătuiţi enunţuri în care cuvântul bate bate bate bate să aibă alte înţelesuri
( bate toba ( bate toba ( bate toba ( bate toba sau drumul , îl bate la cap , bate şaua ) sau drumul , îl bate la cap , bate şaua ) sau drumul , îl bate la cap , bate şaua ) sau drumul , îl bate la cap , bate şaua ) . .. .
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

▲ Completaţi după model :

şcoală carte foaie ploaie nor brad şcoală carte foaie ploaie nor brad şcoală carte foaie ploaie nor brad şcoală carte foaie ploaie nor brad mamă mamă mamă mamă
şcoli _____ _____ _____ ____ ____ ______ şcoli _____ _____ _____ ____ ____ ______ şcoli _____ _____ _____ ____ ____ ______ şcoli _____ _____ _____ ____ ____ ______
şcolii şcolii şcolii şcolii _____ _____ ______ ____ ____ ______

▲ Formaţi propoziţii în care cuvântul trece trece trece trece să aibă cât mai multe
înţelesuri , ca de exemplu : : : : trece d trece d trece d trece drumul , trece cu vederea , trece rumul , trece cu vederea , trece rumul , trece cu vederea , trece rumul , trece cu vederea , trece
hopul , trece de partea cuiva , trece la fapte , trece ca gâsca prin apă , hopul , trece de partea cuiva , trece la fapte , trece ca gâsca prin apă , hopul , trece de partea cuiva , trece la fapte , trece ca gâsca prin apă , hopul , trece de partea cuiva , trece la fapte , trece ca gâsca prin apă ,
s ss s- -- -au trecut florile ) . au trecut florile ) . au trecut florile ) . au trecut florile ) .
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
__________ __________ __________ _________________________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

▲ Compuneţi propoziţii astfel încât cuvântul greu greu greu greu să arate sensuri
diferite : : : : obiect greu , v obiect greu , v obiect greu , v obiect greu , viaţă grea , greu la deal , din greu , la greu . iaţă grea , greu la deal , din greu , la greu . iaţă grea , greu la deal , din greu , la greu . iaţă grea , greu la deal , din greu , la greu .
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

▲ Alcătuiţi enunţuri cu ajutorul cuvintelor : câmpia , împarte , : câmpia , împarte , : câmpia , împarte , : câmpia , împarte ,
schimbă , îmbrăcăm . schimbă , îmbrăcăm . schimbă , îmbrăcăm . schimbă , îmbrăcăm . Precizaţi subiectele şi predicatele .
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ _________________________________________________________ _____ _____ _____

▲ Precizaţi subiectul şi predicatul din propoziţie :


Apolodor a venit din Labrador la circ . Apolodor a venit din Labrador la circ . Apolodor a venit din Labrador la circ . Apolodor a venit din Labrador la circ .

▲ Alcătuiţi enunţuri în care cuvântul car car car car să aibă mai multe
înţelesuri ( car cu lemne , ( car cu lemne , ( car cu lemne , ( car cu lemne , car cu boi ; nici în car , car cu boi ; nici în car , car cu boi ; nici în car , car cu boi ; nici în car , nici în căruţă ; are nici în căruţă ; are nici în căruţă ; are nici în căruţă ; are
cu carul ) . cu carul ) . cu carul ) . cu carul ) .
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

▲ Găsiţi alte asemănări :
frumos ca : __________ frumos ca : __________ frumos ca : __________ frumos ca : ________________ harnic ca : _________________ ______ harnic ca : _________________ ______ harnic ca : _________________ ______ harnic ca : _________________
vicleană ca : _______________ drept ca : __________________ vicleană ca : _______________ drept ca : __________________ vicleană ca : _______________ drept ca : __________________ vicleană ca : _______________ drept ca : __________________
bun ca : ___________________ negru ca : _________________ bun ca : ___________________ negru ca : _________________ bun ca : ___________________ negru ca : _________________ bun ca : ___________________ negru ca : _________________

▲ Scrieţi enunţuri utilizând cuvântul pune pune pune pune în contexte diferite ,
precum : pune paie pe foc , pune ochii în pământ , pune umărul , îşi pune paie pe foc , pune ochii în pământ , pune umărul , îşi pune paie pe foc , pune ochii în pământ , pune umărul , îşi pune paie pe foc , pune ochii în pământ , pune umărul , îşi
pune în gând , pune o vorbă bună , a se pune bine , îl pune la probă , pune în gând , pune o vorbă bună , a se pune bine , îl pune la probă , pune în gând , pune o vorbă bună , a se pune bine , îl pune la probă , pune în gând , pune o vorbă bună , a se pune bine , îl pune la probă ,
pune o întrebare . pune o întrebare . pune o întrebare . pune o întrebare .
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ _________________________________________________________ ___________ ___________ ___________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________ _________________ _________________ _________________________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

▲ Scrieţi şase propoziţii cu ajutorul sensurilor variate ale cuvântului
dă : dă : dă : dă : dă cu împrumut , dă bună ziua , dă de lucru , îl dă la şcoală , dă dă cu împrumut , dă bună ziua , dă de lucru , îl dă la şcoală , dă dă cu împrumut , dă bună ziua , dă de lucru , îl dă la şcoală , dă dă cu împrumut , dă bună ziua , dă de lucru , îl dă la şcoală , dă
din gură , îi din gură , îi din gură , îi din gură , îi dă peste nas , îi dă prin gând , dă în gropi , se dă în vânt dă peste nas , îi dă prin gând , dă în gropi , se dă în vânt dă peste nas , îi dă prin gând , dă în gropi , se dă în vânt dă peste nas , îi dă prin gând , dă în gropi , se dă în vânt
după ... , se dă cu binişorul , se dă bătut , se dă drept altcineva după ... , se dă cu binişorul , se dă bătut , se dă drept altcineva după ... , se dă cu binişorul , se dă bătut , se dă drept altcineva după ... , se dă cu binişorul , se dă bătut , se dă drept altcineva . . . .
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________ _________ _________ _________________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

▲ Completaţi cu câte două adjective : :: :
vârfuri ________________ stele __________________ vârfuri ________________ stele __________________ vârfuri ________________ stele __________________ vârfuri ________________ stele __________________
fulger _________________ amurg _________________ fulger _________________ amurg _________________ fulger _________________ amurg _________________ fulger _________________ amurg _________________
zvon __________________ trăsnet _________________ zvon __________________ trăsnet _________________ zvon __________________ trăsnet _________________ zvon __________________ trăsnet _________________
înserare ________________ murmur ________________ înserare ________________ murmur ________________ înserare ________________ murmur ________________ înserare ________________ murmur ________________
păsărele _____ păsărele _____ păsărele _____ păsărele ________________ ecou ___________________ ___________ ecou ___________________ ___________ ecou ___________________ ___________ ecou ___________________

▲ Folosind cele două cuvinte a (au) căzut , a (au) căzut , a (au) căzut , a (au) căzut , compuneţi enunţuri cu
următoarele înţelesuri : : : : au căzut fulgi , a căzut pe gânduri , au căzut au căzut fulgi , a căzut pe gânduri , au căzut au căzut fulgi , a căzut pe gânduri , au căzut au căzut fulgi , a căzut pe gânduri , au căzut
la învoială . la învoială . la învoială . la învoială .
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

▲ Redactaţi propoziţii cu :

a aa a ) . acceptă : _____________________________________________ ) . acceptă : _____________________________________________ ) . acceptă : _____________________________________________ ) . acceptă : _____________________________________________
b bb b ) . accent : __________________________________ ) . accent : __________________________________ ) . accent : __________________________________ ) . accent : ______________________________________________ ____________ ____________ ____________
c cc c ) . accident : ____________________________________________ ) . accident : ____________________________________________ ) . accident : ____________________________________________ ) . accident : ____________________________________________
d dd d ) . acces : _______________________________________________ ) . acces : _______________________________________________ ) . acces : _______________________________________________ ) . acces : _______________________________________________bineţe . vorba . aminte . ) _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Scrieţi cinci propoziţii în care cuvântul aduce să aibă înţelesuri diferite ( aduce apă . aduce cu mamă-sa ) . socoteală . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Despărţiţi în silabe următoarele cuvinte : legenda : _____________ domnitorul : ______________ zidească : _____________ mănăstirii : _______________ .▲ Găsiţi cuvinte cu sens opus : mult ▬ ________ aproape ▬ __________ gras ▬ _________ mare ▬ _________ vesel ▬ ________ sus ▬ __________ nou ▬ _________ amar ▬ ________ frumos ▬ _______ bogat ▬ ________ fricoşi ▬ ________ lung ▬ _________ mari ▬ ________ iarna ▬ _________ ▲ Găsiţi cuvinte cu acelaşi sens : mereu ▬ ___________ încetează ▬ _____________ potecă ▬ ___________ gâlceavă ▬ _____________ drapel ▬ ___________ creangă ▬ ______________ moş ▬ _____________ temător ▬ ______________ patrie ▬ ____________ statură ▬ _______________ brâu ▬ _____________ chip ▬ _________________ cosiŃe ▬ ____________ primejdii ▬ _____________ ▲ Alcătuiţi patru enunţuri în care cuvintele să dea să aibă diferite înţelesuri ( să dea un obiect . ce vânt te-aduce ? . de bine .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->