ExerciŃii aplicative pentru limba română

Clasa a III-a
▲ Completaţi după model :
carte mură
floare prieten
cărţi
____
____
______

culoare
______

vis
___

bară
____

▲ Completaţi cu silabele care lipsesc :
car__
pă__ __
dul__ __
__chid
de__ te
fru___ să
▲ Alcătuiţi trei enunţuri în care cuvântul trecea să exprime
acţiunea : unei persoane , a timpului , a norilor .
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
▲ Formaţi propoziţii cu ajutorul cuvintelor şi expresiilor : început
de toamnă , limpezime de izvor , buchetele de sălcii , sălcii vechi ,
şes , straie .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
▲ Despărţiţi în silabe cuvintele : iarnă , undeva , şcoală , pricină .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

socoteală . aminte . ) _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Scrieţi cinci propoziţii în care cuvântul aduce să aibă înţelesuri diferite ( aduce apă .▲ Găsiţi cuvinte cu sens opus : mult ▬ ________ aproape ▬ __________ gras ▬ _________ mare ▬ _________ vesel ▬ ________ sus ▬ __________ nou ▬ _________ amar ▬ ________ frumos ▬ _______ bogat ▬ ________ fricoşi ▬ ________ lung ▬ _________ mari ▬ ________ iarna ▬ _________ ▲ Găsiţi cuvinte cu acelaşi sens : mereu ▬ ___________ încetează ▬ _____________ potecă ▬ ___________ gâlceavă ▬ _____________ drapel ▬ ___________ creangă ▬ ______________ moş ▬ _____________ temător ▬ ______________ patrie ▬ ____________ statură ▬ _______________ brâu ▬ _____________ chip ▬ _________________ cosiŃe ▬ ____________ primejdii ▬ _____________ ▲ Alcătuiţi patru enunţuri în care cuvintele să dea să aibă diferite înţelesuri ( să dea un obiect . ce vânt te-aduce ? . vorba . bineţe . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Despărţiţi în silabe următoarele cuvinte : legenda : _____________ domnitorul : ______________ zidească : _____________ mănăstirii : _______________ . de bine . aduce cu mamă-sa ) .

văgăună . un şarpe . îşi pleacă urechea . stă cu ochii pe el .semeaŃă : _____________ frumoasa : ____________ voievodul : _______________ porunceşte : ______________ ▲ Formaţi trei enunţuri cu cuvântul pleacă . furtună . de necaz . o vorbă ) _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Alegeţi şi grupaţi cuvintele date . alegând din aceste sensuri diferite : se duce în altă parte . îi stă în cale . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Alcătuiţi enunţuri în care cuvântul stă să aibă unul dintre următoarele înţelesuri : stă degeaba . ocazia . ploaie . stă pe gânduri . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Despărţiţi în silabe cuvintele care cuprind diferite grupuri de sunete .. pleacă de la ideea că . . nunu-i stă gura . în tabelul de mai jos : un om . îi stă bine . o stâncă . Apoi încercuiţi respectivele grupuri de sunete ! vioară = _________ iederă = _____________ comoară = __________ femeie = _____________ cernea = ___________ boa = _______________ seară = ___________ roua = ______________ iarbă = ___________ plouă = _____________ femeia = __________ două = _____________ ▲ Alcătuiţi enunţuri în care cuvintele a scăpat să aibă alte înţelesuri ( a scăpat : un obiect . o vulpe . piatră .. stă la masă . îşi pleacă capul .

îi întoarce vorba .___________ noaptea . crea beteală ._________________ iepuri .fiinŃe lucruri fenomene ale naturii ▲ Precizaţi numărul substantivelor . covor alb . fulgi nehotărâţi .___________ ziuă . se răzgândeşte . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Sublinaţi adjectivele . acoperişuri grele . singular greieri . Observaţi poziţia lor faţă de substantiv : văzduh sur ._____________ ▲ Redactaţi propoziţii în care cuvântul întoarce să aibă mai multe înţelesuri ( se întoarce acasă .______________ creangă eangă – nr._____________ ierburi . case mici . broboadă ( albe ) » albă peruzele ( albastră ) » ____________ albă plopi ( înalt ) » _______ lucrătoare ( trează ) » ____________ nea ( sclipitori ) » ___________ stup ( singuri ) » ___________ . Transcrieţi noua formă a substantivelor şi adjectivelor . multe sănii . cojoc gros .____________ ulicioară . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Realizaţi acordul adjectivelor cu substantivele pe care le determină . Subliniaţi grupul de sunete . loc larg . întoarce lumea ) . ▲ Schimbaţi numărul substantivelor de mai sus .

________ cântări . marginea zării . iarna ._______ femeie . doamna gerului .iarna ( grele ) » _________ albine ( harnică harnică ) » _____________ chenar ( frumoşi ) » __________ miere ( dulci ) » _____________ plocat ( moi ) » __________ prisăcar ( pricepuţi ) » ___________ ▲ Compuneţi propoziţii utilizând cuvintele înşirate mai jos : codrul .______ doina .__________ . cântăreţii .________ cărări . tibişir . râurile .________ frunze ._______ crengi . tânăr .______ râu . trece . covor alb şi gros . mai puternică . viscolul viscolul . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Găsiţi adjective pentru substantivele : codru _______________ viscol _________________ ape _________________ iarnă __________________ crengi _______________ cărări __________________ râuri ________________ vară ___________________ ________________ inimă _______________ hora ___________________ drum _______________ pământ ________________ brazi ________________ hotare _________________ ▲ Treceţi substantivele la numerele singular sau plural : om – __________ ape .

nu una singură . şi şi--a bătut gura degeaba ) . lapte bătut . bujor bătut . rândunici . Berze . . Am admirat arborii covorul de iarbă florile şi cântecul păsărelelor Ce minunat a fost Voi scrie o compunere grozavă SăBogdan Să-mi citeşti compunerea şi mie ▲ Alcătuiţi enunţuri cu ajutorul expresiilor : inima română . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Scrieţi cuvinte cu înţeles asemănător : m-am decis ↔ ______________ capricii ↔ _______________ să rabd ↔ __________________ rugăminte ↔ _____________ m-a tăiat mintea ↔ ____________ milă ↔ __________________ ▲ Completaţi versurile . cale bătută . sfântul soare .▲ Scrieţi semnele de punctuaţie care lipsesc : Bogdan şi Andrei vin împreună de la şcoală Bogdan îi spune prietenului său Astăzi am de scris o compunere despre pădure Ai făcut o plimbare în pădure îl întreabă Andrei pe Bogdan Sigur că am făcut mai multe plimbări . cocoare Ne aduc pe aripi s _ _ _ e . Aţi sosit din zări albastre . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Formaţi propoziţii în care cuvintele a bătut să aibă înţelesuri diferite ( a lovit . astfel încât să rimeze : Barza a venit în ţară Semn că este p_ _ _ _ _ _ _ ă .

folosindu-le în enunţuri . se lasă seara . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Scrieţi corect cuvintele fiindcă . lasă de la el . fiinţă . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Realizaţi propoziţii cu ajutorul cuvintelor şi expresiilor : obraji îmbujoraţi . ▲ Scrieţi două enunţuri cu ajutorul cuvintelor odată ( demult . de val . _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Alcătuiţi propoziţii în care cuvântul creastă să aibă mai multe înţelesuri ( creastă de cocoş .Oaspeţi ai caselor n _ _ _ _ _ e . de acoperiş ) . o dată importantă ) . lasă vorbă . de munte . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Scrieţi enunţuri în care cuvântul lasă să aibă înţelesuri diferite : lasă cartea . Noi cu dor vv-am aşteptat . viitură . în lungul drumului . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ . cândva ) şi o dată ( o dată – de două ori . Cuibul nu vi ll-am s _ _ _ _ _ t . viitoare . plimbare .

portport-chei ) . ce poate să aibă mai multe sensuri ( port popular – adică îmbrăcăminte . clarinet . zare . alee . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Integraţi aceşti termeni în propoziţii : profet .▲ Precizaţi persoana şi numărul verbelor : verbe persoană număr avea veneau nu încetam chemam spuneţi verbe persoană număr era spui au mers mănânc a întâlnit ▲ Alcătuiţi enunţuri cu cuvântul port . cumsecade cumsecade . eu port – verb . _________________________________________________________ _________________________________________________________ __ _______________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Realizaţi propoziţii folosind următoarele cuvinte : aceea . supraomeneşti . monoton . smerit . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ . port – cu vapoare . liceele . idee .

_________________________________________________________ ▲ Alcătuiţi enunţuri cu ajutorul verbelor : iau . împarte . s-au trecut florile ) . îl bate la cap . schimbă . trece hopul . trece cu vederea . _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Completaţi după model : şcoală şcoli şcolii carte _____ _____ foaie _____ _____ ploaie _____ ______ nor ____ ____ brad ____ ____ mamă ______ ______ ▲ Formaţi propoziţii în care cuvântul trece să aibă cât mai multe înţelesuri . . viaţă viaţă grea . trece la fapte . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Alcătuiţi enunţuri în care cuvântul bate să aibă alte înţelesuri ( bate toba sau drumul . trece ca gâsca prin apă . trece de partea cuiva . din greu . ca de exemplu : trece drumul drumul . _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Alcătuiţi enunţuri cu ajutorul cuvintelor : câmpia . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Compuneţi propoziţii astfel încât cuvântul greu să arate sensuri diferite : obiect greu . iei . ia . greu la deal . Precizaţi subiectele şi predicatele . luăm . la greu . bate şaua ) . îmbrăcăm .

_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Găsiţi alte asemănări : frumos ca : ________________ ________________ vicleană ca : _______________ bun ca : ___________________ harnic ca : _________________ drept ca : __________________ negru ca : _________________ ▲ Scrieţi enunţuri utilizând cuvântul pune în contexte diferite . pune ochii în pământ . îşi pune în gând . nici în căruţă . are cu carul ) . îl pune la probă . pune o întrebare . pune umărul . pune o vorbă bună . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ . precum : pune paie pe foc . a se pune bine . nici în car . ▲ Alcătuiţi enunţuri în care cuvântul car să aibă mai multe înţelesuri ( car cu lemne ._________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _____ ____________________________________________________ ▲ Precizaţi subiectul şi predicatul din propoziţie : Apolodor a venit din Labrador la circ . car cu boi .

dă bună ziua . accident : ____________________________________________ d ) . a căzut pe gânduri . au căzut la învoială . se dă bătut . dă din gură . acceptă : _____________________________________________ b ) .▲ Scrieţi şase propoziţii cu ajutorul sensurilor variate ale cuvântului dă : dă cu împrumut . . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Completaţi cu câte două adjective : vârfuri ________________ stele __________________ fulger _________________ amurg _________________ zvon __________________ trăsnet _________________ înserare ________________ murmur ________________ păsărele ________________ ecou ___________________ ________________ ▲ Folosind cele două cuvinte a (au) căzut . se dă drept altcineva . îi dă peste nas .. se dă în vânt după . dă de lucru . dă în gropi . compuneţi enunţuri cu următoarele înţelesuri : au căzut fulgi . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ▲ Redactaţi propoziţii cu : a ) . se dă cu binişorul . accent : ______________________________________________ ______________________________________________ c ) . îi dă prin gând . îl dă la şcoală .. acces : _______________________________________________ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful