Sunteți pe pagina 1din 5

Fișă de lucru1

1. Indicati numarul și ordinea cuvintelor în propoziția dată, după modelul de mai jos:

MODEL: A trecut iarna geroasă..

1 2 3 4
Propoziția are 5 cuvinte,

Primul cuvânt al propoziției este : A; al doilea trecut .....etc.

Rândunica cea voioasă la noi iarăşi a sosit.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. Explicați următoarele cuvinte:

geroasă : ____________________________________________________

voioasă : _______________________________________________________
Fișă de lucru2

1. Completați următoarele cuvinte:

primăva_____ _____turi

în____zit ______bină

____zul ______re

2. Uniți cuvintele cu înțeles opus:

înflorit tristă

voioasă lenesă

harnică neînverzit

înverzit neînflorit
3. Uniți cuvintele cu înțels asemănător:

harnic pom
alb amic
copac muncitor
prieten imaculat
4. Formați propoziții cu trei cuvinte la alegere : Primăvara, rândunica, fluturi,
harnica, copacul, cucul, dumbrăvioară;

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Fișă de lucru3

1. Ordonați cuvintele pentru a forma propoziții :

a) zboară, de , mii, fluturi .

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

b) albina, din, adună, miere, flori.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

c) cucul, pe, înflorit, cântă, copacul.

______________________________________________________________________

4. Completați propozițiile folosind cuvintele din partea dreaptă :

A trecut iarna __________________. Stuzul

_________ galben, aurit. geroasă

Cântă ______________-n dumbrăvioară. cucu


Fișă de lucru 4

1. Formați propoziții cu ajutorul imaginilor de mai jos :

- Imaginea nr.1 - - Imaginea nr.2 - - Imaginea nr.3-

Propoziția nr.1:____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Propoziția nr.2:____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Propoziția nr.3:____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și