Sunteți pe pagina 1din 2

RECAPITULARE

1. Denumește obiectele din imagini:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. Desparte în silabe cuvintele:


pădurar = _________________ ; piscină=____________________;
bucuros= ______________________ ; floare=____________________ ;
câmp= __________________ ; elegant=____________________ .

3. Ordonează cuvintele într-o propoziție:


poezii a compus . Eminescu
Mihai
u

4. a) Identifică cuvintele cu același înțeles pentru:


încet =______________ ; creangă=______________________;

elev =________________ ; zăpadă=______________________;

curajos =_________________; potecă=____________________ .

b) Grupează cuvintele cu înțeles diferit:

harnică trist

gălăgie leneșă

vesel liniște
5. Separă cuvintele și transcrie propoziția:
TrenuldelaIașisoseștelaoraexactă.

6. Formulează răspunsuri pentru întrebările date:


 Care este prima lună de vară?
___________________________________________________
 Unde cresc pomii fructiferi?
_____________________________________________________
 Cine a scris povestirea „Fata moșului și fata babei?”
_______________________________________________________

7. Scrie câte o propoziție folosind cuvintele următoare:


senin, vizitează, spicele
____________________________________________________ 1
____________________________________________________
_____________________________________________________ 2

8. Orizontal: numele unor mijloace de transport; 3


Vertical: se apropie vacanța de ...
4