Sunteți pe pagina 1din 2

pagina 9.

activități de sprijin educațional pentru copiii cu dificultăți de învățare din învățământul secundar inferior.

Sinonimele și antonimele.

Numele și prenumele:___ _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ cls. ___ ___
Școala ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ , Data: ___ ___ ___ __

Să reținem:
Sinonimele sunt perechi de cuvinte cu formă diferită (se scriu diferit) și cu sens asemănător sau
identic.
Antonimele sunt perechi de cuvinte cu formă diferită (se scriu diferit) și care au sens opus/ diametral
opus.

Completați spațiile libere, urmărind textul de mai sus:


Sinonimele sunt perechi de ___ ___ ___ ___ ___ cu formă ___ ___ ___
___ ___(se ___ ___ ___ ___ ___diferit) și cu ___ ___ ___ ___ ___
asemănător sau ___ ___ ___ ___ ___.
Antonimele sunt ___ ___ ___ ___ ___de cuvinte cu ___ ___ ___ ___
___diferită (se scriu ___ ___ ___ ___ ___) și care au sens ___ ___ ___ ___
___/ diametral ___ ___ ___ ___ ___.
Transcrieți textul obținut:
___ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ______ ___ ___
___ ______ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ______
___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___
______ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ______ ___
___ ___ ______ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___
______ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ______ ___
___ ___ ______ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ___
Rezolvați:
1. Asociază cuvintele din prima serie (a) cu sinonimele corespunzătoare din
a doua serie (b):
A) etern, fricos, hărmălaie, hotărât, încercare, milă, prieten, zâmbet;
B) amic, compasiune, decis, gălăgie, sperios, surâs, tentativă, veșnic.
___ ______ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ______
___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___
______ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ______ ___
___ ___ ______ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___
______ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ______ ___
___ ___ ______ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ___
2. Taie intrusul din seriile date, știind că acestea ar trebui să conțină doar
sinonime.
A) agasat, enervat, iritat, păcălit, sâcâit;
B) a călăuzi, a chema, a ghida, a îndruma, a orienta;
C) ager, deștept, firesc, inteligent, isteț;
D) a apăra, a ocroti, a păzi, a proteja, a scuti.
pagina 10.
activități de sprijin educațional pentru copiii cu dificultăți de învățare din învățământul secundar inferior.

Precizați câte un antonim pentru fiecare dintre cuvintele:


■ apropiere # ___ ___ ___ ___ ■ noroc # ___ ___ ___ ___
■ ascuțit # ___ ___ ___ ___ ■ obosit # ___ ___ ___ ___
■ furios # ___ ___ ___ ___ ■ ușor # ___ ___ ___ ___
■ leneș # ___ ___ ___ ___ ■ zi # ___ ___ ___ ___

Înlocuiți adjectivul bun din propozițiile date cu unul dintre


cuvintele: apropiat, priceput, gustos, valoros, în așa fel încât sensul
propozițiilor să nu se modifice.
Filmul este bun. ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___
Desertul a fost bun. ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___
Bogdan este bun la matematică. ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___
Adi este un prieten bun. ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___

Înlocuiește verbul a scoate, din propozițiile de mai jos, cu sinonimul potrivit


din seria: a exclude, a extrage, a îndepărta, a publica, a retrage, a rosti.
Am scos pata de cerneală de pe cămașă.
___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___
Bunica a scos niște bani de pe card.
___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___
Antrenorul l-a scos pe colegul meu din lot.
___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___
Stomatologul i-a scos Claudiei un dinte de lapte.
___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___
Ioana Pârvulescu a scos o nouă carte.
___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___
Adi n-a scos niciun cuvânt.
___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___

Corelați astfel încât să obțineți perechi de antonime:


Cuvântul 1 Cuvântul 2 Perechea obținută

Încredere negru ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___


murdar neascultător ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___
Repede încet ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___
kumină deznădejde ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___
alb întineric ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___
frică curat ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___
cuminte curaj ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___

S-ar putea să vă placă și