Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrare scrisă la limba și literatura română. Semestrul I.

Clasa a VI-a

• Toate subiectele sunt obligatorii.


• Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu .
Citește cu atenție textul de mai jos și răspunde cerințelor propuse:
,, Atât le trebui oamenilor din satul lui Păcală! Aşa cum erau adunaţi la casa lui Păcală, plecară cu toţii înapoi
la Dunăre şi nu mai steteră la sfat, ci se aruncară ca broaştele – bâldâbâc! bâldâbâc! – care mai de care mai
iute în valuri, ca să ia fiecare cât poate, iar nevestele lor rămaseră pe ţărmure, aşteptându-şi fiecare bărbatul
cu turma de vite.
Era, se înţelege, şi popa între dânşii, şi fiindcă popii sunt mai lacomi decât alţi oameni, el se repezi mai
tare decât ceilalţi şi sări unde era mai afundă apa, dar potcapul tot îi rămase pe deasupra.
Preoteasa, care stătea pe ţărmure, lacomă şi ea, văzând potcapul, credea că n-are popa destulă vârtute
ca să se cufunde, şi că vor lua alţii toate vitele mai înainte de a fi ajuns şi el la fund.
– Mai la fund, părinte! striga dar, mai la fund! că acolo sunt cele coarneşe!
A şi intrat popa cât de afund, dar nici nu s-a mai întors nici el, cum nu s-au mai întors nici ceilalţi.
Aşa a rămas Păcală cel mai harnic, cel mai de treabă, cel mai vrednic om în satul lui, fiindcă, de! era
numai el singur cu nevestele.
Cine o ştie mai departe, mai departe are s-o spună."
( Ioan Slavici, Păcală în satul lui)
potcap, potcapuri, s. n. =. Acoperământ al capului, înalt, de formă cilindrică, fără boruri, purtat de preoții și
călugării ortodocși.
1. Precizează dacă următoarele enunțuri care vizează textul dat sunt adevărate sau false.
( 5*2p=10p)
a) Oamenii din satul lui Păcală s-au aruncat în Dunăre.
b) Popa sări unde apa era mai mică.
c) Preoteasa îl îndemna pe preot să se cufunde mai mult în apă.
d) Toți sătenii împreună cu preotul s-au întors în sat.
e) Păcală a rămas cel mai vrednic om din sat.

2.. Stabilește corespondența între elementele coloanelor date. ( 5*3p=15p)


a) erau 1.indicativ, perfect simplu
b) să ia 2. imperativ
c) rămaseră 3. indicativ, prezent
d) sunt 4. conjunctiv, prezent
e) a rămas 5. Indicativ, perfect compus
6.indicativ, imperfect
3. Completează următoarele enunțuri.( 5*3p= 15p)
a) In cuvântul oamenilor , apare diftongul ………
b) In cuvântul deasupra, semivocala este……….
c) Cuvântul potcapul se desparte în silabe ……..
d) Cuvântul preoteasă este format din ……silabe.
e) Pluralul substantivului părinte este…………………..,

4. Formulează răspunsuri pentru următoarele cerințe: ( 4 *4p=16p)


a) Scrie sinonime potrivite din text pentru următoarele cuvinte:
casa …………………………...........; iute…………………………………………; afundă…………………………;
vrednic…………………………………
b) Scrie două enunțuri în care să demonstrezi omonimia cuvântului broască.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1
c) Menționează autonimele cuvintelor: iute ≠…………………………; lacomi≠…………………………….;
la fund≠……………………………………;vrednic≠………………………………………….
d) Precizează formele actuale ale următoarelor cuvinte:
steteră…………………………………………..; țărmure……………………………………………;vârtute…………………;
afundă……………………………………………
5. Redactează un text narativ ,de 120-150 de cuvinte, în care să relatezi o întâmplare în care ai fost păcălit.
34 p
În redactarea textului ,vei avea în vedere:
- să prezinți corect și coerent întâmplarea; 16 p
-să respecți regulile de redactare a unui text narativ; 5p
-să dai un titlu sugestiv și adecvat textului scris; 3p
- să respecți cerințele legate de calitatea redactării – ortografie, punctuație, așezare în pagină,
lizibilitate;8p
- să te încadrezi în limita de cuvinte indicată. 2 p

2
Barem de corectare. Lucrare scrisă la limba și literatura română. Semestrul I. Clasa a VI-a
• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu .

1. Precizează dacă următoarele enunțuri care vizează textul dat sunt adevărate sau false.
a=A; b=F; c=A; d=F; e=A ( 5*2p=10p)
2.Stabilește corespondența între elementele coloanelor date. a=6;b=4;c=1;d=3; e=5
( 5*3p=15p)
3.a =oa; b=e; c= pot-ca-pul; d)4 e)părinți . .( 5*3p= 15p)
4. Formulează răspunsuri pentru următoarele cerințe: ( 4 *4p=16p)
a) Sinonime potrivite din text pentru următoarele cuvinte:
case = locuințe; iute= repede; afundă=cufundă, scufundă; vrednic=harnic 4p
b) Două enunțuri în care să demonstreze omonimia cuvântului broască.( 2+2=4p)
c) Autonimele cuvintelor: iute ≠agale ,lent; lacomi≠generos, darnuc.; la fund≠ la suprafață;
vrednic≠leneș 4p
e) Precizează formele actuale ale următoarelor cuvinte: 4p
steteră = au stat; țărmure=țărm;vârtute=virtute; afundă= scufunde

5. Redactarea unui text narativ ,de 120-150 de cuvinte, în care să relatezi o întâmplare în care ai fost
păcălit. 34 p
În redactarea textului ,vei avea în vedere:
- prezentarea corectă și coerentă a întâmplării; 16 p
-respecțarea regulilor de redactare a unui text narativ; 5p
- titlu sugestiv și adecvat textului scris; 3p
- respectarea cerințele legate de calitatea redactării – ortografie, punctuație, așezare în pagină,
lizibilitate;8p
- încadrarea în limita de cuvinte indicată. 2 p

S-ar putea să vă placă și