Sunteți pe pagina 1din 2

Prof.

Mihăilă Alina-Laura

Lucrare de control – clasa a VI-a (14.10.2020)

Citește fragmentul de mai jos. Rezolvă apoi cerințele.

(3 puncte din oficiu)

„Pentru că am rămas singur, m-am hotărât să încep chiar azi Romanul adolescentului miop. Voi lucra
în fiecare după-amiază. Nu am nevoie de inspirație, trebuie doar să scriu, doar viața mea, iar viața
mi-o cunosc și la roman mă gândesc de mult. Dinu știe: păstrez caiete din clasa a IV-a, când avea,
pistrui ca un ovrei și învățam chimie într-un laborator instalat în firida sobei. De câte ori mi se părea
că trebuie să fiu întristat, scriam în jurnalul meu. Și acel jurnal de acum doi ani avea un „subiect”:
trebuia să se vădească într-însul viața unui adolescent suferind de neînțelegerea celorlalți. Dar
adevărul era altul: jurnalul mă măgulea și îmi alina dorul de răzbunare – răzbunare dreaptă împotriva
celor care nu mă înțelegeau, credeam eu. Romanul îl voi scrie astfel. Eroul sunt eu, firește. Mă tem,
însă, că viața mea – stinsă între copii și cărți – nu va interesa cititorii. Pentru mine, tot ceea ce nu am
avut, tot ceea ce am dorit din mansardă, în înserări calde și tulburătoare, prețuiește mai mult decât
anii tovarășilor mei risipiți în jocuri, în sărbători de familie... ”

Mircea Eliade, Romanul adolescentului miop

1. Notează câte un antonim pentru sensul din text al cuvintelor „am rămas”, „păstrez”,
„întristat”.
2. Notează din text două cuvinte care să conțină diftongi și un cuvânt care să conțină vocale în
hiat (încercuiește-le).
3. Precizează autorul și tipul de narator al textului. Justifică-ți răspunsul.
4. Menționează un element temporal și un element spațial din text.
5. Exprimă, în 5-7 rânduri, de ce crezi că naratorul nu are nevoie de inspirație pentru a scrie un
roman.
6. Comentează experiența relatată, pornind de la fragmentul: „...viața mea – stinsă între copii și
cărți – nu va interesa cititorii (...)tot ceea ce am dorit din mansardă, în înserări calde și
tulburătoare, prețuiește mai mult decât anii tovarășilor mei risipiți în jocuri, în sărbători de
familie... ”
7. Selectează, din text, trei cuvinte monosilabice și trei cuvinte plurisilabice.
8. Desparte în silabe cuvintele de mai jos și precizează regulile aplicate:
rămas, hotărât, jurnal,
inspirație, viața, măgulea,
sărbători, tovarășilor, familie, risipiți,
tulburătoare, mansardă, cititorii, păstrez, adevărul
9. Transcrie tabelul de mai jos în caiet și completează-l corespunzător, folosind cuvintele din
seria:
Broască, creioane, aeroport, cuib,
soare, priveai, idee, respectuos,
lupoaică, deal, iute, poezie,
tăiai, nou, vrei, ziuă,
voiau, totdeauna, supraaglomerat, oameni,
seară, iarbă, aur, păun, doreau,
iepure, rouă, caisă, soseau, noroi.

Cuvinte care conțin diftongi Cuvinte care conțin triftongi Cuvinte care conțin vocale
în hiat

10. Precizează diftongii și triftongii din versurile date:


„Clopotei erau, clopotei -
la un loc câte cinci, câte trei.
Si rãcoros sunau albăstrele,
cãrora le rãspundeau astrele,
cald, ca-ntr-o gusã de turturicã,
floarea rosie cânta - și fricã
rãspândeau mortuarii crini,
de lunã plini.
....................................................
Sãreau, jumãtate oameni, jumãtate fiare,
centauri, zâne si vrãjitoare.
Magda Isanos - Zeii