Sunteți pe pagina 1din 43

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ ,,CONSTANTIN PĂUNESCU” IAŞI

PROIECT DIDACTIC

DATA: 16.03.2018

CLASA: a IV- a B

PROPUNĂTOR: student Mihăilă Alina-Laura

ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Ştiinţe ale Naturii

DISCIPLINA: Elemente de matematică aplicată

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Operații de adunare și scădere în concentrul 0-20


SUBIECTUL: Adunarea numerelor 0-20, fără trecere peste ordin
TIPUL LECȚIEI: fixarea, consolidarea și sistematizarea cunoștințelor elevilor
SCOPUL LECȚIEI:
 Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor, competențelor, abilităților, priceperilor și
deprinderilor de a opera cu numerele naturale din concentrul 0-20

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să numere crescător şi descrescător în concentrul 0-20 din 1 în 1, din 2 în 2 și din 5 în 5 cu
ajutorul materialului concret-intuitiv;
O2- să completeze cifrele care lipsesc din şirul numeric 0-20;
O3- să ordoneze crescător/descrescător un șir de numere date;
O4- să precizeze vecinii numerelor date;
O5- să compare numere din concentrul 0-20, utilizând termenii specifici: ,,mai mult”, ,,mai puţin”,
,,tot atâtea” și simbolurile corespunzătoare: ,,<”, ,,>” sau ,,=”;
O6- să efectueze exerciţii de adunare, folosind termenii specifici: ,,adunare-adăugăm, punem la un
loc, total”, ,,plus”, ,,egal” și simbolurile ,,+” și ,,=” ;
O7- să rezolve probleme pe baza suportului ilustrativ, argumentând operaţia făcută;
O8- să compună o problemă pornind de la un exerciţiu dat.

STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode şi procedee didactice: conversaţia, expunerea, observarea, explicaţia, exerciţiul,
problematizarea.
b) Mijloace de învăţământ: cutia cu surpriza, imagini – simboluri ale primăverii (soarele,
norișorii, albina, laleaua, zambila, rândunica, buburuza), ursuleți, baloane, plicuri cu cartonașe cu
numerele de la 0 la 20, mere și banane, bandă dublu adezivă, marker, planşă – problemă
ilustrată, fişe de lucru.
c) Forme de organizare: frontal, individual, în perechi
RESURSE UMANE: 7 elevi cu DMS și un elev cu PIP
RESURSE TEMPORALE: 45 minute
RESURSE BIBLIOGRAFICE:
 Neacșu, I., 2001, Didactica matematicii în învățământul primar - Ghid practic, Editura Aius,
Craiova;
 Neagu, M., Petrovici, C., 1997, Aritmetică – exerciții, jocuri și probleme – Clasa I,
Editura Polirom, Iași;
 Pacearcă, Şt., 2004, Matematică, ghidul învăţătorului, Editura Teora, Iaşi;
 Roşu, M., 2004, Metodica predării matematicii, Editura Credis, Bucureşti.
DESFĂȘURAREA LECȚIEI
STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE Ob. TIMP CONŢINUTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV Metode şi Mijloace de Forme de EVALUARE
ACTIVITAŢII Op. procedee învăţământ organizare

I. Moment 1 min. - pregătirea materialelor necesare pentru lecţie;


organizatoric - crearea unor condiţii ambientale necesare unei
bune desfăşurări a acesteia;

II.Captarea  Pofesorul va prezenta elevilor o cutie


atenției cu surprize în care este un bilețelde la Zâna Expunerea Cutia cu surprise frontal
2 min. Primăverii în care ei sunt lăudați că au fost atât de (fructe, imagini,
harnici la ora precedentă. jetoane, fișe de
În cutia cu surprize sunt fructe (10 mere, 10 lucru)
banane), 7 plicuri cu jetoane cu numerele din
concentrul 0-20, un plic cu jetoane cu numerele din
concentrul 0-5, și imagini cu vagoane, locomotivă,
zambile, lalele, norișori, soare etc.

III.Anunțarea Se comunică într-o manieră accesibilă elevilor Explicaţia frontal


temei și 1 min. obiectivele lecţiei: ,,Astăzi vom îndeplini sarcinile
obiectivelor propuse spre rezolvare din cutiuta surprizelor,
operaționale adică vom număra, vom efectua exerciții de
adunare, vom rezolva și compune probleme cu nu-
mere naturale de la 0 la 20”.

IV.Sistematizarea  Soarele:
25min. Pentru a putea calcula bine azi la matematică,
și consolidarea
“încălziţi-vă mintea”! Exercițiul Imag. cu soarele frontal -apreciez capacitatea
cunoștințelor
- Voi știți să numărați? de a număra crescă-
- Până la cât ați învățat să numărați? tor/descrescător în
O1 - Numărați crescător norisorii de pe catedră de la Imag. cu concentrul 0-20
0 la 20! (anexa 1) norișorii
- Numărați descrescător norisorii de pe catedră
de la 20 la 0!
Imag cu ursuleții
- Cine poate număra ursuleții din 2 în 2 de la 0 la
20? (anexa 2)
- Dar din 5 în 5 baloanele, de la 0 la 20?
(ANEXA 3) Imag cu -apreciez capacitatea
- Care este vecinul mai mare al numărului 4? baloanele de a preciza vecinii
- Care este vecinul mai mic al numărului 20?
O4 frontal unor numere
- Cum este 10 față de 9?
- Dar 5 față de 3?
O5 - Care este semnul pentru adunare? -apreciez capacitatea
O6 - Cum se numește rezultatul adunării? Conversația de a utiliza termeni
- Cât fac 1+ 3?; 10 + 4?; 5 + 3? 7 + 7? frontal specifici matematicii
- Probleme-cântecel:
- Copii, știți voi „Un elefant se legăna?”
Cântăm împreună primele două versuri?
frontal
” Un elefant, se legăna pe o pânză de păianjen
Și fiindcă ea nu se rupea, au mai chemat un Exercițiul -apreciez capacitatea
elefant.” Problematiza de a efectua oral ex.
Cine îmi poate spune câți elefanți sunt acum pe -rea de adunare cu nr. 0-
pânza de păianjen? 20
1+1=2
Cântăm și următoarele două versuri?
”Doi elefanti se legănau pe o pânză de păianjen
-apreciez capacitatea
Și fiindcă ea nu se rupea, au mai chemat un
elefant.” de a rezolva oral
Câți elefanți sunt acum pe pânză? adunările din cântec
2+1=3 cu numere 0-5
Apreciez verbal copiii și continui cu cel puțin câte
o ghicitoare pentru fiecare elev.
- Probleme – ghicitori pe care le vom rezolva frontal
pe tablă.

-apreciez capacitatea
Am pe catedră un măr mare, Problematiza de a rezolva oral
Și pe altu-l țin în mână rea probleme-ghicitori
Spuneți-mi acuma voi
Exercițiul cu numere 0-20
Câte mere am eu oare? ( 1+1=2 mere)
. Problematiza
Am zece miei în deal la stână rea
Şi pe cinci îi ţin în mână Exercițiul
Spuneți-mi acuma voi
Câţi mieluți am oare eu?
-apreciez capacitatea
( 10+5=15miei )
frontal de a rezolva oral
probleme-ghicitori
cu numere 0-20
Doi pisoi beau lăptişor Problematiza
Şi mai vine –un mâţişor rea
Câţi sunt,deci? Exercițiul
Să-mi spui tu,vrei?
( 2+1=3 pisoi)

Treisprezece răţuşte sunt pe lac Problematiza


Şi trei răţoi sunt sub copac rea
De le numărăm pe toate Exercițiul
Câte fac ? Ghiceşti, nepoate ?
( 13+3=16 rățuște)

Dac-adun nouăsprezece pitici


Şi cu unul, cât fac ,ghici ? Problematiza
(19+1=20 pitici) rea
Exercițiul
Am pus pentru Nicusor
Şapte banane pe bancă,
Și mai pun 3 pe altă bancă
Sunt acum de toate …
(7+3=10 banane)
Problematiza
Șase pisoi gândesc c-un ţel rea
Vor să prindă-un şoricel
Exercițiul
Şi-ncă doi vin să-i ajute
Câţi pisoi pândesc în curte?
(6+2=8 pisoi)

 Albina:
Știu că sunteți isteți, așa că vă rog să completați Explicația Imag cu albina Frontal -apreciez abilitatea
șirul cu numerele care lipsesc! de a sesiza numerele
Exercițiul Bandă dublu care lipsesc din şirul
O2 Pe tablă este afișat un trenuleț pe ale cărui adezivă, marker 0-20
vagoane sunt scrise lacunar numerele de la 0-20
(Anexa 4).
Elevii ies pe rând la tablă şi completează
spaţiile libere ale vagoanelor cu numerele care
lipsesc.

 Buburuza:
Dacă nu vă supărați, aceste numere crescător să Explicația Imagine cu Frontal -apreciez capacitatea
le ordonați! Exercițiul buburuza, plicuri de a ordona crescăt-
Fiecare elev primește câte un plic cu jetoane
O3 cu jetoane de la or/ descrescător
care indică numerele din concentrul 0-20. Ei trebuie
să ordoneze aceste numere crescător, apoi 0-20 numerele date
descrescător.
ANEXA 5
Maria primește un plic cu jetoane care indică
numérele din concentrul 0-5. Ea trebuie să
ordoneze aceste numere crescător, apoi
descrescător.
ANEXA 6
Problemă ilustrată
Observarea Imagine cu Frontal -apreciez competen-
În grădină au răsărit 2 zambile și 8 lalele.
Explicația zambile și lalele ţa de a analiza datele
Câte flori au răsărit în grădină?
O7 Conversația Bandă dublu problemei, de a scrie
*elevii intuiesc imaginea (anexa 7), apoi se anali- Problematiza adezivă, marker şi rezolva operaţia
zează datele problemei și modul de rezolvare: rea Planșa cu corespunzătoare
- Câte zambile au înflorit în grădină? Exercițiul zambile și lalele
- Dar lalele?
- Cum aflăm câte flori sunt în grădină? Prin ce
operație?
- Ce semn îi corespunde operației de adunare?
*elevii vor completa datele problemei și exercițiul
adecvat problemei ilustrate în căsuțele libere de pe
planșă.

 Rândunica:
Probleme ştiţi să rezolvaţi? Observarea Imagine cu Frontal - apreciez capacita-
O8 Nu trebuie să îmi mai demonstraţi! Explicația rândunica tea de a compune o
Acum, însă, credeţi că ştiţi Conversația La tablă problemă după un
O problemă să alcătuiţi? Problematiza exercițiu dat
Se dă elevilor următorul exercițiu: 11+1 =... rea
Se cere acestora să compună o problemă care Exercițiul
să se rezolve după acest exercițiu.

Elevii vor rezolva în mod independent 3 fişe de


V .Obținerea Explicația Fişe de lucru Individual -apreciez capacitatea
14 min lucru (anexa 8).
performanțelor Elevii vor rezolva în pereche fișa cu adunări din Observarea de a efectua în scris,
O6
O7 concentrul 0-20. Exercițiul exerciții de adunare
1+ 4+ 5+ 7+ 10+ 13+ 20+ 11+ Problematiza cu numere din
3 4 2 1 10 3 0 7 rea concentrul 0-20
Voi acorda sprijin elevilor care întâmpină
dificultăţi în rezolvarea sarcinilor.
Verific/apreciez modul de rezolvare a sarcinilor
de pe fișele de lucru.

Se fac aprecieri generale asupra modului de


desfăşurare a activităţii şi se evidenţiază elevii care
au răspuns foarte bine. Conversația Frontal -aprecierea prin
2 min
VI. Evaluarea Individual calificative și fructe
-aprecieri verbale
ANEXA2
ANEXA3
ANEXA 3
ANEXA 4
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
Anexa 5
Anexa 6

1 2 3 4 5

ANEXA 7. Problemă ilustrată


În grădină au răsărit ........ zambile și .......... lalele. Câte
flori au răsărit în grădină?
ANEXA 8.
FIȘĂ DE LUCRU

1. Calculați:
10+ 14+ 11+ 15+ 12+ 13+
5 4 6 2 3 4

2. Priviți imaginea, apoi rezolvați problema:

Cloșca are ……… pui galbeni. Din ouă au mai ieșit încă ……. pui.
Câți pui are acum cloșca în total?

Rezolvare:

Răspuns: Cloșca are ……. pui.


fișă Maria