Sunteți pe pagina 1din 1

Prof.

Mihăilă Alina-Laura

TEST – clasa a V-a


21.10.2020
Se acordă 10 puncte din oficiu.

Citește textul:
„...Grădina zoologică e un fel de magazin de jucării, unde tigrii, girafele şi leoparzii sunt vii. Rogi lupul să
te ia puţin în cârcă şi când colo te mănâncă. Hei, ca pe Scufiţa Roşie te-ar mânca, cuşca dacă l-ar lăsa.
Dar, vedeţi, aceste cuşti de fier, sau colivii, sunt ca nişte bunicuţe ale lor: au grijă să nu facă prostii. Copii!
lăsaţi un pic gălăgia. Faceţi acum cunoştinţă cu zoologia. Iată aici reprezentanţii mândrei faune, care ştiu
să urle, să ragă, să zbiere şi să schiaune. (Dar, miraţi-vă mai încet, dragii mei, că asurziţi aceşti lei. Oriunde
întorci capul vezi un şarpe sau un leopard, care sare peste un gard. Iată tigrul adus din Bengal cu cheltuială.
Toată blana de pe el e naturală. Mirela, acela nu se strigă "cuţu-cuţu", că e struţul. Balaurul care se prăjeşte
pe nisip e crocodilul, iar bazinul de lângă el e Nilul.
Marin Sorescu – Unde fugim de acasă?

1. Precizează o idee principală din textul de mai sus.


2. Fragmentul de sus este un text nonliterar sau un text literar? Justifică-ți răspunsul.
3. Enumeră personajele din text.
4. Ce marchează virgula din secvența „Hei, ca pe Scufiţa Roşie te-ar mânca...”?
5. Precizează dacă prima propoziție din text este simplă sau dezvoltată, respectiv afirmativă ori
negativă.
6. Formulează o propoziție negativă care să conțină cuvântul „ușor”.
7. Precizează partea de vorbire a cuvintelor: grădina, jucării, rogi, mănâncă, Scufița Roșie, mândră;.
8. Completează propozițiile date, adăugând părți secundare de propoziție:
a) Fata _________________ a ajuns ________________ .
b) Parcul este ____________ lui ___________________ .
9. Identifică subiectele și predicatele din propozițiile de mai jos:
a) Umbrela roșie de mătase mă apără de ploaie,
b) Rafalele vântului au întors-o din drum.
c) Mama le scrie bunicilor des.
10. Analizează tipurile de propoziții, respectând structura: P.P.-P.S; P. simplă – P. dezvoltată, P.
afirmativă – P. negativă:
a) Vremea urâtă a venit.
b) Ploaia nu încetează.
c) Vântul șuieră.
d) Bruma cade zilnic.
e) Norii acoperă cerul.
11. Precizează antonimele următoarelor cuvinte: a aduna, greu, a porni, a repara, a ține, a permite, a
termina.
12. Scrie o compunere de 7-10 rânduri, în care să prezinți o vizită la Grădina Zoologică, mărturisind
emoțiile simțite în preajma animalelor pe care le-ai văzut.