Sunteți pe pagina 1din 3

Numele și prenumele Data:

………………………..

Teză la limba și literatura română pe semestrul al II-lea, clasa a VI-a

Partea I (66p)
Citește cu atenție textul de mai jos, apoi răspunde cerințelor:

“Aerul e viu și proaspăt!...El trezește și învie


Peptul, inima și ochii peste care lin adie.
Balta-n aburi se ascunde sub un val misterios,
Așteptând voiosul soare ca pe-un mire luminos.

Ceru-n zare se roșeste; mii de vrăbii deșteptate


Ciripesc și se alungă pe girezi netrierate.
Balta vesel clocotește de-un concert asurzitor,
Și din ochiuri se înalță cârd de rațe ca un nor.”
(Vasile Alecsandri, Balta)

1.( 6p.) Notează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor subliniate:

proaspăt……………………………………………………………………………………………………..
asurzitor……………………………………………………………………….............................................
cârd…………………………………………………………………………………………………………

2. ( 1p.) Identifică momentul zilei în care este prezentat tabloul, precum și obiectul descrierii.
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………...

3. ( 6p.) Explică folosirea cratimei în structura ”Ceru-n zare se roșește…”


……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

4. (6p) Extrage, din text, trei figuri de stil diferite și numește-le:


.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

5. ( 1p.) Transcrie o imagine vizuală și una auditivă.


Imagine vizuală:…………………………………………………………………………………………..
Imagine auditivă:…………………………………………………………………………………………

6. ( 0,75p. ) Stabilește tipul strofei, rima, măsura versurilor.


tipul strofei :……………………………………………………………………………………………......
rima poeziei………………………………………………………………………………………………...
măsura versurilor…………………………………………………………………………………………...
Numele și prenumele Data:
………………………..

7. (25p) Completează tabelul următor, cu informațiile solicitate:


Cuvântul Partea de vorbire Genul Numărul Cazul Funcția
sintactică
viu
inima
-n aburi
voiosul
de rațe

8. ( 0,25p.) Numește modul de expunere prezent în text.


……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....

9. (1,5p.) Precizează care este semnificația titlului. Justifică-ți răspunsul, menționând patru termeni din
câmpul lexical dominant.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Partea a II-a (30p)

10.Redactează o compunere de 13-15 rânduri, în care să prezinți particularitățile textului descriptiv


literar în versuri, valorificând, pentru exemplificare, poezia În grădină.
În compunerea ta, vei avea în vedere:
- să indici patru trăsături ale descrierii literare;
- să exemplifici cel puțin două trăsături cu exemple din text;
- să existe un echilibru între părțile compunerii (introducere, cuprins, încheiere).
Pentru conținut vei primi 2,25 p., pentru redactare – 0,75 p.

Redactare: unitatea compoziției: 0,2 p.; registrul de comunicare, stilul și vocabularul: 0,1 p.;
coerența textului: 0,1 p.; ortografie: 0,2 p,; așezare în pagină, lizibilitate: 0,1 p.; respectarea
numărului de rânduri: 0,5 p.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Numele și prenumele Data:
………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. …..….
Notă. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Succes !

S-ar putea să vă placă și