Sunteți pe pagina 1din 2

Nume şi prenume ……………………………..

Data ………………

Test- Adjectivul

1. Stabileşte valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri: 1 p.


 Adjectivul lung are 2 forme flexionare.
 În structura casă maaare, adjectivul este la gradul superlativ absolut.
 Adjectivul curate din enunţul : Hainele curate sunt în dulap. Determină
substantivul „hainele” în gen masculin, număr plural.
 Adjectivul verde este invariabil.
 Adjectivul din structura copacul înverzit este propriu-zis.
2. Completează următoarele propoziții cu articolele demonstrative potrivite: 1p.
Caietele______ noi sunt ale mele.
Băiatul _____ înalt este colegul meu de clasă.
Concurenților _______ câștigători le vor fi înmânate diplome.
Casei _____ dărăpănate i s-a prăbușit acoperișul.
3. Precizează numărul de forme flexionare pentru fiecare adjectiv de mai jos: 2p.
 tare -
 frumos -
 larg-
 grijuliu-
 stins-
4. Transcrie trecând la plural enunţurile: 2 p.
 Caietul roşu este ordonat………………………………………………………….
 Auriul pantof s-a murdărit……………………………………………………..
 Cămaşa roz s-a deşirat………………………………………………………..
 Copilul grijuliu a învăţat.……………………………………………………………
5. Alcătuiește câte o propoziție în care adjectivul din enunțul ”Delinko era mîndru de
meseria lui.” să fie folosit la gradul comparativ de superioritate și la gradul superlativ
relativ de inferioritate. 1p.
 comparativ de superioritate…………………………………………………………
 superlativ relativ de inferioritate ……………………………………………………
6. Analizează adjectivele subliniate din construcția:
”Îi era dor de Quidditch, sportul cel mai popular din lumea vrăjitorilor ( șase porți
înalte, patru mingi zburătoare și paisprezece jucători călare pe cozi de mătură)”.2p.
Se acordă 1p din oficiu!