Sunteți pe pagina 1din 6

Expresii frumoase pentru compuneri

● Notă: Se citesc integral expresiile, se subliniază/evidențiază cele care sunt pe gustul


elevului și care urmează să fie folosite cu regularitate atât în compuneri descriptive, cât și
în alte creații care au tangențe cu temele prezentate!

Toamna
 “soarele mângâie pământul  “zâna belşugului şi bogăţiei”
amorţit”  “covor foşnitor”
 “copaci roşiatici”  “frunzele plutesc ca nişte
 “frunze aurii, arămii, ruginii” bărcuţe”
 “lacrimile lui septembrie udă  “razele palide ale soarelui”
pământul”  “pomii îmbrăcaţi de roade”
 “zâna cu rochie din frunze  “nori plumburii”
ruginii”  “frunze moarte”
 “toamna în caleaşca ei de frunze  “pădurea tristă”
moarte”  “nu se mai aud trilurile
 “pe cap poartă o cununiţă de privighetorii”
fructe”  “covor de frunze multicolore”
 “soarele se ascunde după norii  “covor moale de frunze”
cenuşii”  “copaci cu veşmântul de aramă”
 “frunzele strălucesc ca nişte  “toamna a vopsit frunzele şi
monezi de aur” fructele”
 “pădurile s-au îmbrăcat într-o  “vacanţa a zburat ca un stol de
platoşă de aramă” rândunele”
 “mere aurii cu miros parfumat  “miresme de toamnă”
şi miez dulce”  “pământul stors caută odihnă”
 “picăturile de argint stropesc  “pleacă păsările călătoare
pământul” vâslind în înălţimi”
 “toamna pictează copacii goi”  “a spălat frunzele cu ploaia rece”
 “toamna picură pete ruginii  “clinchetul clopotului cheamă
peste pământ” copiii la şcoală”
 “bruma argintie a împodobit  “a început să ruginească frunza-
grădina” n codru şi în vii”
 “ramuri împodobite de culoare  “trimite păsările călătoare în
şi lumină” ţările de soare pline”
 “un vânt potolit aduce miresme  “gâze plăpânde,amorţite de frig,
de toamnă” caută adăpost, sub stratul gros
 “culorile toamnei sunt fără de frunze uscate”
egal : de la galbenul pal, la roşul  “au rumenit frunzele plopilor”
de foc”  “frunzele de crengi se dezlipesc”
 “bruma apleacă florile gingaşe  “cu crengile ude şi fără
spre iarba ofilită” veşmânt”
 “vesela verde câmpie acu-i  “pe stradă se plimbă iernaticul
tristă, veştejită” vânt”
 “lunca, bătută de brumă, acum  “şi plânge cu lacrimi de ploaie”
pare ruginită”

1
Vara
 “fiica cea mai strălucitoare”  “aerul devine arzător”
 “vine cu miresme-n grai”  “cheamă copiii în vacanţă”

 “soarele toarnă peste lume jar”  “livezi îmbelşugate”


 “fluturii aleargă din floare în  “pajişti odihnitoare”
floare”  “se seceră, se treieră, se culeg
 “peste tot locul , flori de cireşe, vişine, piersici şi caise”
paradis”  “soarele îşi trimite cu dărnicie
 “natura toată , plină de culoare” razele”
 “căldură înăbuşitoare”  “florile te întâmpină cu
 “toţi pomii sunt în sărbătoare” parfumul lor”
 “văzduhul miroase a ierburi, a  “soarele trimite copiii la munte
frunze proaspete” sau la mare”
 “mănunchiul strălucitor al  “aurul holdelor”
razelor de soare se răsfiră din  “săgeţile de foc ale soarelui”
înalt”  “căldura înăbuşitoare”
 “s-a ivit discul roşu al soarelui ”  “soarele arde ca un cuptor”
 “cer senin, albastru ca floarea de  “soarele îşi scutură praful de aur
“nu mă uit”" în aer”
 “pomi încărcaţi în lumină şi  “a acoperit cu aur greu spicele
culoare” de grâu şi secară”
 “ca o pasăre măiastră”  “a cosit iarba grasă din luncă”
 “tărcată şi pepenoasă”  “florile de câmp s-au culcat în
 “are gene din mărar, ochii de căpiţele de fân parfumat”
muştar, obrajii de caisă”  “aburi argintii de rouă”
 “razele fierbinţi coc grânele”  “întindere de aur”
 “spice de aur”

Primăvara  răsuflul cald al primăverii


 un vânt lin
 miresme îmbătătoare  un vânt nesigur, poticnit,
 mirosea a verdeaţă, mirosea a şovăielnic
verde şi a proaspăt  ploaie liniştită, nesigură
 aerul înmiresmat al pădurii  cerul se descuie, a plouat din
 parfumul naturii înflorite belşug
 nopţi plăcute şi înstelate  văzduhul limpede
 nopţi încărcate de farmec  iarba fragedă înverzeşte natura
 pe pământ şi-n cer e linişte  flori fragile şi gingaşe

2
 vântul poartă pe aripile sale  zarea îşi picură argintul
puful de păpădie  luna ţine de strajă întunericului
 miresme dulci de primăvară  izvorul vrăjit sună din valuri
 soarele se oglindeşte în bobiţele  ziua înfloreşte albastră
străvezii de rouă  stelele scapără-n zare
 parfumul seducător al naturii  natura este precum o virgină
 miros divin de primăvară  liniştea câmpiei şi a luncii
 vântul domol  luna palidă răsare pe dealuri
 şoapta plăcută a vântului  primăvara verdeaţa este mai
 vântul adie fericit verde ca niciodată
 soarele se înalţă biruitor  seninul razelor de soare
 soarele străluceşte vesel  arc sângeros de lumină crescu la
 razele calde ale soarelui răsărit
mângâie dealurile înverzite  trandafirul zorilor
 razele soarelui luminează feţele  apele argintii au început să
şi sufletele oamenilor clipească
 oamenii se îndrăgostesc de  diamante de rouă
razele calde ale soarelui  în lumina soarelui roua scapără
 în noapte străluceşte luna curcubeie
senină de primăvară  luna răsare ca o vatră de jăratic
 poiana plină de verdeaţă  picăturile de rouă s-au prefăcut
 cerul îngândurat de primăvară în mărgăritare
cerne ploi reci  izvorul curge subţire
 cerul curat şi luminos  raza soarelui împunge
 pe cerul nopţii pâlpâie mii de dimineaţa precum un ac de aur
stele  la asfinţit, soarele aruncă o
 porţile zilei se deschid, suliţa de lumină dulce asupra naturii
lumină străbate zorile  fărâmituri de senin se ivesc
 învăluiţi de umbrele amurgului dintre nori
 dimineţile calde de primăvară  pluteşte în aer miros de pământ
îndeamnă la visare umed
 razele soarelui scaldă frunzele  raze îndrăzneţe străpung norii
în albastrul cerului  razele soarelui se unesc într-un
 murmurul rece al izvorului de şuvoi de lumină şi căldură
munte  razele soarelui sunt ca nişte
 natura este scăldată în raze de mâini de lumină
soare  beteală de raze aurii
 vântul uşor al dimineţii  lumina ireală a dimineţii
 boarea fură puful păpădiilor  azurul apei
 pământul doarme în lumina  revărsarea de lumină a
umedă răsăritului
 lumina nehotărâtă a dimineţii  soarele întinerit încălzeşte
 deasupra munţilor flutură pământul reavăn
fulgere ameninţătoare  pe boltă se joacă lumina aurie

3
 soarele zâmbeşte printre nori  “steluţe mici şi albe”
 în aer se împrăştie un zvon de  “fulgii pluteau în zbor legănat”
bucurie  “Crăiasa Zăpezii”
 mireasma proaspătă de pământ  “zăpada cade puzderie măruntă
arat şi deasă ca făina la cernut”
 ploaia asigură fundalul muzical  “flori sclipitoare de argint se ţes
al primăverii pe geamuri”
 “roiesc albinele cele albe”
Iarna  “copacii ca nişte soldaţi muţi şi
reci , cu zale de gheaţă”
 “norii au început să se cearnă în
 “munţii ca nişte uriaşi adormiţi
steluţe argintii”
sub omăt”
 “zăpada s-a aşternut ca o mantie
 “copacii ca nişte fantasme”
albă şi strălucitoare”
 “zâna înveşmântată în alb”
 “au început să roiască albinele
 “crengi îmbrăcate într-un palton
cele albe ”
de nea”
 “cerul este uneori înnorat
 “a aşternut pe cer nori cenuşii”
alteori alb ca zăpada”
 “zăpadă albă şi pufoasă ”
 “soarele nu mai este darnic şi nu
 “iarna a pornit prin munţi şi
mai are putere”
văi”
 “iarna vremea este friguroasă”
 “a îmbrăcat brazii şi pinii cu
 “s-au dus zilele babei şi nopţile
cojoace grele de zăpadă”
vegherii”
 “a pus crengilor mănuşi de puf”
 “prin râpi adânci zăpada de
 “roi uşor de fluturi albi”
soare se ascunde”
 “iarna, vrăjitoarea cea căruntă”
 “s-a dus zăpada albă de pe
 “fulgul – floare mică şi rotundă,
întinsul ţării”
o minune de-o secundă”
 “reci podoabe-n ramuri goale”
 “alb ca spuma laptelui”
 “iarna copiii sunt fericiţi”
 “strălucitor ca un diamant”
 “fulgi mari ca de vată”
 “fluturaş de argint zboară pe
 “iarna cerne norii”
aripile nevăzute ale vântului”
 “cunună de steluţe argintii”
 “se joacă de-a prinselea prin
 “mantie albă, strălucitoare”
aer”
 “covoare albe şi moi”
 “cad din cer ca nişte
 “copaci de zahăr”
mărgăritare”
 “fluturi lucitori gătesc
 “cojoc de omăt”
pământul”
 “perlele mari şi albe dansau în
 “iaz de oglindă”
văzduh un dans fantastic”
 “inimă de gheaţă”
 “casele şi-au pus căciuli de
 “crengi gătite cu beteală”
blană albă”
 “câmp de cristal”
 “a pictat flori de gheaţă pe
 “şirag de săniuţe”
geamuri”
 “ninge ca-n poveşti”
 “cerul ca un imens policandru”
 “haină argintie”
 “gheaţă ca oglinda”

4
 “zăpada ca un ocean de  “Crăiasa poartă o rochie cusută
ninsoare” cu ace de gheaţă”
 “clopoţei de argint”

Sentimente Elemente de portret


 Eram fermecaţi de atâta  Ochii trişti se luminează de o
frumuseţe bucurie neaşteptată
 Plini de fericire  Se uită încreţind uşor
 Bucurie tristă sprâncenele
 Mişcare neostenită  Se arăta mustrare în ochii săi
 Simţământ stăruitor şi  Trăia singur, ca un leu
neînţeles îmbătrânit
 Tremuram din toate  Fecior alb ca spuma laptelui
mădularele  Părul bălai ca razele lunii
 Roşu ca racul fiert  Privire plină de duioşie şi
 Îmi venea să mă ascund de îngrijorare
ruşine  Ochi mari, galeşi, umbriţi de
 Mi-erau dragi ca lumina gene lungi
ochilor  În ochii acestor oameni
 Rămase împietrit minunaţi strălucea bucuria unei
 Înmărmurit de groază împliniri
 Plini de încântare  Priviri tinereşti
 Şi-a luat inima în dinţi  Ochii răspândesc duioşie şi
 Inima îi bătea mai tare ca blândeţe, unite cu o lăuntrică
niciodată hotărâre de a învinge suferinţa
 Vocea tremurândă  Ochi mici, albaştri mă sfredelesc
 Ochii în lacrimi cu privirea
 Pe feţele tuturor se vedea  Ochii luceau ca două
fericirea mărgăritare
 Simţământ stăruitor de milă  Păr de aramă
 Ochi îndureraţi  Obrajii roşii ca para focului
 Ochii surâdeau de fericire  Barbă sură
 Picuri mari, lacrimi de  Glas cântărit
fericire, izvorau în neştire  Ochi blânzi şi mângâietori
din ochii lui  Ochi limpezi ca o zare albastră
 Ca toate făpturile apăsate de  Ochi tinereşti şi curioşi
necazuri, s-a închis în sine  Era în privirea lui tăria omului
 Îngăduitor şi tăcut conştient că trebuie să învingă
 Răscolit de amărăciune orice greutate
 Şi-a scos focul de la inimă  Privirea ei licărea de bucurie
 Erau veseli şi lucrau cu  Faţa cu ovalul prelung
însufleţire  Palid, cu faţa crispată de durere
 Scârbit de fapta cea rea
 Picături de nelinişte

5
6