Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

3673 din 27 mai 2019


CĂTRE
DIRECŢIUNEA TUTUROR CENTRELOR FINANCIARE

Datorită faptului că în Metodologia privind formarea continuă a personalului din


învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul MECTS nr. 5.561 din 7 octombrie 2011, ,
este prevăzută ca cerinţă completarea dosarelor cadrelor didactice înscrise la examenul de grad
didactic II, sesiunea 2019, vă rugăm ca până la data de 06 iunie 2019 să transmiteţi la IŞJ următorul
document:
Adeverinţa de vechime şi calificativ-cf. modelului din anexa 1

Adeverinţa va fi elaborată separat pentru fiecare cadru didactic.


În situaţia în care cadrul didactic a beneficiat de concedii, etc. care nu intră în vechimea
efectivă la catedră veţi menţiona acest lucru, indicând şi perioada.
Calificativele vor fi completate în cuvinte (ex.Bine, Foarte Bine şi nu B. sau F.B.)
Adeverinţele vor fi completate la calculator conform modelului dat.
La acordarea calificativului pentru anul școlar curent, veţi acorda calificativele într-o
şedinţă specială și se vor acorda calificative parțiale.
IMPORTANT: Vă rugăm frumos să respectați termenul de transmitere și să transmiteţi
adeverinţele într-un plic (nu prin fax), cu menţiunea pentru inspectorul școlar responsabil cu
perfecționarea - Karda Ádám. Este foarte important ca aceste adeverințe să ajungă la IȘJ la termen,
pentru continuarea activităților cu centrele de perfecționare.
Obs.: Atașat transmit și tabelul nominal cu candidații înscriși pentru grad didactic II. –sesiunea 2018.

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL INSPECTOR ŞCOLAR


DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE
prof.Kiss Imre prof.Karda Ádám

Str. dr. Victor Babeș nr. 15/C, Sfântu Gheorghe, 520004, Jud. Covasna Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, București
Tel: +40 267 314 782, Fax: +40 267 351 482 Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00
isj.educv.ro www.edu.ro

Pagina 1 din 2
ANEXA 1
CENTRUL FINANCIAR_______________________________

Nr._______din……. iunie 2019

ADEVERINŢĂ DE VECHIME ŞI
CALIFICATIV
Prin prezenta adeverim că:
-dl./dna.________________________________________________________________
-de specialitate (se trece specializarea scrisă pe diplomă)_________________________
___________________________ ___________________________________________
este înscris(ă) la susţinerea examenului de GRAD DIDACTIC II, sesiunea 2019
- la specialitatea (se trece specializarea la care se prezintă la examen)________________
_______________________________________________________________________
- în centrul de perfecţionare ________________________________________________.

După depunerea dosarului, nu a beneficiat de concediu de creştere a copilului, concediu fără


plată, etc., deci la data de 31 august 2019 va avea vechimea efectivă trecută pe fişa de înscriere ,
îndeplinind condiţia de vechime de prezentare la susţinerea examenului de grad didactic II.
Adeverinţa a fost elaborată pe baza actelor de la secretariatul centrului financiar.
După înscriere la gradul didactic II a avut calificativele, după cum urmează:

Anul şcolar Calificativ

2017-2018

2018-2019

DIRECTOR SECRETAR

______________________ ________________________

Str. dr. Victor Babeș nr. 15/C, Sfântu Gheorghe, 520004, Jud. Covasna Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, București
Tel: +40 267 314 782, Fax: +40 267 351 482 Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00
isj.educv.ro www.edu.ro

Pagina 2 din 2