Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Nr. 8209 din 29 septembrie 2017

CĂTRE
DIRECŢIUNEA TUTUROR CENTRELOR FINANCIARE

Vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 10(3) al metodologiei de organizare a


perfecţionării prin grade didactice, aprobată cu OMECTS 5561/2011, pentru cadrele
didactice care se înscriu la grad didactic II se efectuează prima inspecţie curentă înainte
de înscriere

În acest an se depun cereri pentru grad didactic II, sesiunea 2020

Pot să se înscrie cadrele didactice care au susţinut examenul de definitivat în sesiunea


din 2016 sau mai înainte, sau au reuşit la acest examen în sesiunea din 2017 cu media 10,00,
şi la finalizare, la data de 31 august 2020 vor avea vechime efectivă la catedră de cel puţin 4
ani, de la susţinerea examenului de definitivat (excepţie cei cu media 10 la definitivat)

Pentru programarea primei inspecţii curente, conform metodologiei cadrele didactice


care doresc să se înscrie pentru susţinerea gradului didactic II, sesiunea 2020 vor transmite la
IŞJ Covasna o CERERE, în
PERIOADA 02-22 OCTOMBRIE 2017,

conform modelului anexat. Cererile vor fi transmise pe suport de hârtie (se poate şi prin fax)
Prima inspecţie curentă (preinspecţie) va fi efectuată în perioada 12 februarie-18
mai 2018, pe baza repartizării efectuate de IŞJ Covasna.
Dosarele complete vor fi depuse la IŞJ la sfârşitul lunii octombrie 2018, împreună cu
dosarele pentru celelalte grade didactice. Graficul şi lista actelor necesare vor fi comunicate
din timp.
A 2-a inspecţie curentă va fi programată în anul şcolar 2018-2019
Inspecţia specială va avea loc în anul şcolar 2019-2020.
Str. dr. Victor Babeș nr. 15/C, Sfântu Gheorghe, 520004, Jud. Covasna Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,
București
Tel: +40 267 314 782, Fax: +40 267 351 482 Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00
isj.educv.ro www.edu.ro
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Examenul pentru susţinerea gradului II are loc în august 2020, la centrul de


perfecţionare.

In octombrie 2018 nu vor fi primite dosarele cadrelor didactice pentru care nu s-a
efectuat prima inspecţie curentă înainte de înscrirere.

În septembrie 2018, NUMAI ÎN CAZURI SPECIALE, pot să se înscrie pentru


susţinerea examenului de grad didactic II, sesiunea 2020, doar cadrele didactice care
revin din concediu de creştere a copilului, sau fără plată, la 1 septembrie 2018.

În eventualitatea plecării în concediu de creştere a copilului, concediu fără plată,


etc. în perioada până la 31 august 2020 demersul pentru susţinerea gradului didactic II se
suspendă, şi poate fi reluată după revenirea în activitate la catedră.

Rugăm transmiteţi prezenta adresă tuturor unităţilor aparţinătoare, inclusiv


grădiniţe şi şcoli primare, şi asiguraţi multiplicarea formularului de înscriere pentru toate
cadrele didactice care doresc să se înscrie

De asemenea rugăm să se respecte termenul de depunere a cererilor.

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, INSPECTOR ŞCOLAR


DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE
prof. Kiss Imre prof.Karda Ádám

Str. dr. Victor Babeș nr. 15/C, Sfântu Gheorghe, 520004, Jud. Covasna Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,
București
Tel: +40 267 314 782, Fax: +40 267 351 482 Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00
isj.educv.ro www.edu.ro
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

CĂTRE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN COVASNA

-serviciul perfecţionare-

Subsemnatul (a)_____________________________________________,

având funcţia de__________________________________________________*

la unitatea de învăţământ____________________________________________

din localitatea_____________________________________________________

rog să mă programaţi pentru efectuarea inspecţiei curente în vederea susţinerii

examenului de grad didactic II, sesiunea 2020

-la specialitatea _____________________________________________**

-linia (română sau maghiară)__________________________________

-centrul de perfecţionare_______________________________________

Menţionez că am susţinut examenul de definitivat în sesiunea (anul)_____

cu media__________.

Voi depune dosarul complet în luna octombrie 2018, conform graficului stabilit
de IŞJ

* se va trece, după caz: educatoare, învăţător, profesor, inginer, maistru instructor

** în cazul cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi primar se va specifica:

educatoare, institutor-educatoare, profesor-învăţământ preşcolar

învăţător, institutor-învăţător, profesor-învăţământ primar

Data____octombrie 2017 Semnătura_____________________

Str. dr. Victor Babeș nr. 15/C, Sfântu Gheorghe, 520004, Jud. Covasna Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,
București
Tel: +40 267 314 782, Fax: +40 267 351 482 Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00
isj.educv.ro www.edu.ro
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Str. dr. Victor Babeș nr. 15/C, Sfântu Gheorghe, 520004, Jud. Covasna Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,
București
Tel: +40 267 314 782, Fax: +40 267 351 482 Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00
isj.educv.ro www.edu.ro

S-ar putea să vă placă și