Sunteți pe pagina 1din 3

Școala Primară “EuroEd”

Acreditata de Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului prin: ordin 5418/


23.09.2008 si ordin 5419/23.09.2008

Str Florilor 1C 700513 Iasi, Romania


tel: 0232/252 850, 252 870
fax: 0232/252 902
CF 27463066
www.euroed.ro

RAPORT DE ACTIVITATE
COMISIA CURRICULUM
SEMESTRUL I- an școlar 2020-2021

Anul școlar 2020-2021 a început în grădinița noastră cu implementarea


programelor prevăzute în misiunea și viziunea grădiniței.
În cadrul comisiei pentru curriculum, în acest an școlar, au fost cuprinse
următoarele comisii: comisia pentru perfecționare și formare continuă, CDȘ, comisia de
consiliere și comisia metodică .
Copiii sunt împărțiți în 5 grupe. Grupele de preșcolari au fost constituite după
criteriul vârstei dar și după continuitatea la grupă.
Grădinița oferă copiilor un spațiu educațional corepunzător învățării, mediul
educativ este unul cald, fiecare copil este unic, aceștia sunt pregătiți pentru a colabora și
a se accepta unii pe alții, scopul este acela de a se simți protejați, de a li se respecta
personalitatea fiecăruia.
În unitatea noastră toate cadrele didactice sunt calificate, majoritatea au
definitivat, celelalte au preinspecții și inspectii pentru înscrierea la gradul didactic I, II și
definitivat.
Prestigiul grădiniței, al cadrelor didactice pregătite, dotarea bună a grădiniței au
făcut ca numărul de copii preșcolari să crească și cât mai mulți părinți să se îndrepte și

1
să-și înscrie copiii la grădinița noastră, iar copiii de la grupele mari sa se indrepte spre
Școala Primară EuroEd.
Am realizat oferta educațională pentru anul școlar în curs și am popularizat-o
prin realizarea și afișarea unor pliante conținând informații în acest sens, dar și în cadrul
ședintelor cu părinții, la începutul anului școlar.
La începutul anului școlar, a fost informat întregul personal, părintii și comunitatea
locală despre programul de funcționare și activitatea grădiniței, ținând cont de
recomandările primite de la ISJ, Iași, in situație pandemică .
Oferta educațională a fost întocmită în timp util, conform normelor în vigoare și
îmărtășită beneficiarilor direcți.
Printre obiectivele și acțiunile comisiei s-au numărat:
 aplicarea curriculumului național și a ofertei educaționale proprii;
 elaborarea documentelor școlare: planificări calendaristice și planuri manageriale
pentru comisiile stabilite la nivelul grădiniței.
 evaluarea și aplicarea testelor de evaluare pentru cele două nivele de vârstă (on
line, fișe de lucru, chestionare ect.);
 analiza rezultatelor testelor de diagnoză și stabilirea de măsuri recuperatorii
pentru copiii cu probleme (în prima săptămâna din semestrul II);
 monitorizarea parcurgerii ritmice și de calitate a conținuturilor;
 monitorizarea progresului școlar din perspectiva prestației didactice;
 practicarea asistențelor la activități;
 practicarea constantă a evaluării formative;
 elaborarea instrumentelor interne specifice de înregistrare a progresului școlar și
valorificarea datelor obținute;
 monitorizarea actului educațional din perspectiva progresului școlar, individual și
a reușitei școlare la concursuri;

2
 selectarea copiilor talentați în vederea participării la concursurile școlare.
La începutul anului școlar toate cadrele didactice au studiat Curriculum pentru
învățământul preșcolar și și-au intocmit planificările anuale și săptămânale respectând
nivelul de dezvoltare și particularitățile individuale ale copiilor.
În primele două săptămâni ale anului școlar 2020-2021 s-au realizat evaluările
inițiale la grupe, educatoarele folosind diverse instrumente, fapt confirmat și regăsit în
rapoartele de evaluare întocmite la sfârșitul perioadei de evaluare.
Conform graficului de control intern, d-na director a confirmat că toate documentele
școlare au fost întocmite corect și la termen.
Toate grupele de preșcolari sunt cuprinse și au participat la activități în cadrul
proiectelor naționale și județene până la încetarea activității didactice, respectiv
9.11.2020, urmând să avem o implicare mult mai eficientă în semestrul II. La începutul
anului școlar cadrele didactice au încheiat parteneriate educaționale cu diferite instituții
locale (școală, bibliotecă), județene (poliție, pompieri) dovedind interes și implicare în
actul educațional, atât cât a fost posibil, urmând a fi continuate în semestrul II.
Copiii au fost coordonați și au participat la numeroase concursuri internaționale,
naționale, interjudețene și locale, unde au obținut numeroase premii constând în diplome
și trofee. Cât a fost posibil, ținând cont că activitatea noastră s-a desfășurat online. De
asemenea au participat un număr mare de preșcolari și cadre didactice. Toate aceste
acțiuni (proiecte, concursuri) în care sunt implicați copiii, cadrele didactice, părinții se
vor continua în semestrul II, respectând recomandările primite de la ISJ, Iași privind
situația de pandemie în care ne aflăm.

Director, Responsabil comisie,


Prof. Ramona Cîrșmari Prof. Marinica Maftei