Sunteți pe pagina 1din 2

Data…………….

Nota profesorului: …………………………………..


Autoevaluare: ……………………………………….
Numele şi prenumele ………..................................... .
Clasa a V-a ....

Verbul
Evaluare sumativă
Total:100 de puncte
Se acordă 10 puncte din oficiu.

I. Citeşte cu atenţie enunţurile de mai jos şi încercuieşte răspunsul corect :


(20 de puncte)
1. În propoziţia: ,,Fata babei era slută, leneşă, ţâfnoasă...’’ (Ion Creangă)
predicatul este : a) era slută
b) era
c) era slută, leneşă, ţâfnoasă

2. În enuţul: Dacă aş avea bani mi-aş cumpăra numai dulciuri şi jucării.


verbele sunt la modul: a) indicativ
b) condiţional-optativ
c) gerunziu

3. În propoziţia: Am avut mult de învăţat pentru test.


verbul a învăţa este la modul: a) supin;
b) participiu;
c) infinitiv.

4. În propoziţia: Ningea fără oprire.


verbul este la timpul: a) mai mult ca perfect
b) perfectul simplu
c) imperfect

II. Completează spaţiile punctate. (25 de puncte)

1. Verbele sunt ......................................................................................... când formează singure predicat.


2. Atunci când verbele nu pot forma singure predicat, sunt ……….…………………………………………….
3. Predicatul nominal este alcătuit din .....................................................şi.....................................................
4. Verbele care ajută la formarea unor moduri şi timpuri se numesc..............................................................

III. Citeşte următorul enunţ. Subliniază verbele şi precizează modul lor. (15 puncte)

Bunicul a spus că ar vrea un nepot harnic şi cuminte care să înveţe bine la şcoală.

IV. Alcătuieşte patru enunţuri în care să utilizezi pe rând: (20 de puncte)


a) un verb la modul gerunziu
……………………………………………………………………………………
b) un verb la modul infinitiv
…………………………………………………………………………………….
c) verbul a fi predicativ
…………………………………………………………………………………….
d) un verb la timpul mai mult ca perfect
…………………………………………………………………………………….

V. Enumeră etapele acţiunii. (5 puncte)


………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

VI. Defineşte planul dezvoltat de idei. (5 puncte)


………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Barem de corectare şi notare

Total: 100 de puncte


10 puncte din oficiu

I. 20 de puncte:
Pentru încercuirea fiecărui răspuns corect se vor acorda câte 5 puncte:
(5 x 4 = 20)
1-c
2-b
3-a
4-c

II. 25 de puncte:
Pentru completarea corectă a fiecărui spaţiu punctat se vor acorda câte 5 puncte:
(5 x 5= 25)
1. predicative
2. nepredicative
2. verb copulativ şi nume predicativ
3. auxiliare

III. 15 puncte:
Pentru sublinierea fiecărui verb se vor acorda câte 2,5p
Pentru identificarea corectă a fiecărui mod se vor acorda câte 2,5 p
a spus – indicativ – 5 p
ar vrea – condiţional-optativ – 5 p
să înveţe – conjunctiv – 5 p

IV. 20 de puncte:
Pentru formularea corectă a fiecărui enunţ se vor acorda câte 5 p
(5 x 4 = 20)
a) un verb la modul gerunziu: mergând, vorbind, citind:
Mergând spre şcoală m-am întâlnit cu Maria.
b) un verb la modul infinitiv: a citi, a vorbi, a mirosi, a privi:
A citi e o plăcere.
c) verbul a fi predicativ:
Noi suntem în clasă.
d) un verb la timpul mai mult ca perfect:
Tocmai mâncasem când m-ai sunat tu.
Se vor accepta şi alte răspunsuri corecte.

V. 5 puncte:
Pentru fiecare răspuns corect se va acorda - 1 punct
(1 x 5 = 5)
situaţia iniţială / expoziţiunea,
cauza acţiunii / intriga,
desfăşurarea acţiunii,
depăşirea situaţiei dificile / punctul culminant,
situaţia finală / deznodământul.

VI. Pentru o definiţie corect formulată se vor acorda 5 puncte:


Planul dezvoltat de idei cuprinde ideile principale şi ideile secundare corespunzătoare acestora, înlănţuite în
ordinea apariţiei lor în text.
- pentru o definiţie parţial corectă,/ incompletă: 2 puncte