Sunteți pe pagina 1din 2

Nume şi prenume........................................................... Nota…………….

Se acordă 10 puncte din oficiu.

VERBUL – TEST DE EVALUARE - CLASA a V-a

1. Puneţi verbele din paranteze la modurile corespunzătoare: 10x1p=10p

Mihai ............. (a fi) un băiat bun. Noi .............................. (a aprecia) întotdeauna


comportamentul lui. Mȃine ...............................(a vedea) şi voi spiritul său de echipă, dar şi capacitatea
lui de lider. Dacă nu .................. (a fi) el căpitanul echipei, cu toţii ........................ (a avea)
de ..................... (a pierde). El .................... (a reuşi) ............................... (a încuraja) pe oricine atunci
cȃnd ....................... (a spune): „.....................(a lupta)! Războiul nu .......................... (a se sfȃrşi)!”.

2. Taie forma incorectă: 10x1p=10p

voi fi / voi fii va merge/v-a merge ce-l doare/cel doare


nu fi rău/nu fii rău să fi bun /să fii bun să vii/să vi ești/iești
ia cartea/i-a cartea cauto/caut-o l-a văzut/la văzut

3. Stabileşte timpul verbelor: 10x1p=10p

auzisem= .................................. particip=.............................................


auziră= .................................. voi afla=..............................................
alergam= ................................... văzuşi=.................................................
au dorit= ................................... comunicăm=.........................................
privea= .................................... văzurăți= .......................................

4. Conjugă verbul „a citi” la modul indicativ, timp perfect compus. 6x1p=6p

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

5. Foloseşte într-un enunţ verbul „a ajunge” la modul indicativ, timp imperfect, pers.
a III-a, nr. plural. 4p

..................................................................................................................................................................

6. Construieşte 2 enunţuri în care verbul „a avea” să aibă, pe rând, valori


morfologice diferite: 2x4p=8p
predicativă.................
..............................................................................................................................
auxiliară..................................................................................................................................................
7. Formulează trei enunțuri în care să apară verbe la imperativ, exprimând: 2x2p=4p

-o poruncă...................................................................................................................................................
-un sfat........................................................................................................................................................

8. Încercuiește răspunsurile corecte: 5x2p=10p

a) Timpul perfect compus se formează cu ajutorul verbului auxiliar a avea. DA/NU


b) Timpul viitor se formează cu ajutorul verbului auxiliar a fi. DA/NU
c) Verbul a avea poate fi verb predicativ și verb auxiliar. DA/NU
d) Verbul a vrea are numai valoare de verb auxiliar. DA/NU
e) Modurile personale sunt: infinitiv, conjunctiv, condiţional-optativ, imperativ. DA/NU

9. Completează cu informațiile potrivite: 7x1p+4p+2p+5p+5p+5p=28p

 Verbul are …….. numere: …………


…………..
 Verbul are …….. persoane: persoana ….……
persoana ……......
persoana ………

 Verbul este ..............................……………………………………………………………………….


…………………………………………………………………………………………………………
 Predicatul este de două feluri: predicat ………………………..și predicat…………………………
 Timpul viitor I se formează din………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
 Desinețele care ajută la formarea timpului perfect simplu sunt………………………………………
 Modul imperativ este un mod ……………….………., are forme pentru persoana…….……..,
numărul.............. forma ………………………………și …………………………………………….