Sunteți pe pagina 1din 2

Numele si prenumele:

Data:

TEST DE EVALUARE; PRONUMELE; CLASA A VII-a


Citește cu atenție textul de mai jos:
„Pe când vorbește d. Turtureanu, d. căpitan Pandele citește gazeta de seară, iar d. Lefter ascultă dus pe
gânduri. La un moment, d. Popescu se face palid: un domn a intrat în berărie și trece pe lângă masa lor către
fund. Este șeful său de la minister, un tip foarte posomorât și din cale afară aspru. D. Lefter se scoală și salută;
șeful d-abia moțăie din cap și se așază la o masă puțin mai departe.
– Uite, zice d. căpitan și arată și celorlalți gazeta care scrie:
"Precum se știe, cele două mari loterii s-au tras zilele trecute. Numerile care au câștigat loturile cele mari, de
câte 50.000 lei sunt: la Constanța-Universitate, 076.384 - la București-Astronomie, 109.520.
Un lucru curios însă; până acuma, fericiții posesori ai numerilor câștigătoare nu s-au prezentat să-și reclame
dreptul. Pentru numeroșii noștri cititori și gentilele noastre cititoare, în rândurile cărora am dori din suflet să se
afle câștigătorii, amintim că, după șase luni de la trageri, nu se mai poate sub niciun cuvânt reclama vreun
câștig. Sumele nereclamate până la termenul fatal trec de drept la fondurile societăților respective."
Cu tot respectul ce i-l insufla d-lui Lefter șeful său, care-l ochia pe sub sprincene din când în când cu privirea
plină de "mustrare - adică: "Dumneata ne tragi pe sfoară; scrii că ești bolnav, ca să-mi lipsești de la datorie, și
pe urmă-mi bați berăriile... Bravo!" - cu tot respectul acela foarte legitim, d. Popescu nu se putu stăpâni la
propoziția finală din notița gazetei, și izbucni într-un hohot de râs, un râs vânăt.”
I.L. Caragiale- Două loturi
1. Rescrie din textul de mai sus patru pronume diferite, precizând felul acestora, cazul și funcția
sintactică. 4p

2. Analizează morfo-sintactic pronumele și adjectivele pronominale subliniate în textul de mai sus. 10p

3. Scrie în spaţiul liber din stânga litera corespunzătoare, funcţiei sintactice si cazul pronumelui
subliniat:(8x2p=16p)

….Poarta a închis-o acela. A.cct, Ac


…… S-a dedicat cu pasiune lui. B. Subiect, N
….. Vecinul este asemenea dumnealui . C. Atribut pronominal prepoziţional, Ac.
….. Tu, deschide poarta! D. Nume predicativ, N
….. Pasiunea pentru acesta este veche. E. Fără funcţie sintactică ,V
….. Inceputul scrisorii lui este emoţionant. F.Nume predicativ, D
….. Ioana este cealaltă. G. Atribut pronominal genitival
…… Au sosit după ai mei. H. Complement indirect, D

4. Delimitează propozițiile, stabilește cazul și funcția sintactică pentru pronumele relative:


Numele si prenumele:
Data:

Nu știu cine m-a strigat. Vorbesc despre ceea ce mă interesează. Băiatul pe care l-ai strigat e
Ionel. Am auzit despre cine ați vorbit. 8p.

5. Stabilește valoarea de pronume sau adjectiv pronominal interogativ a cuvintelor subliniate:

Cine vine? La care exercițiu ai greșit? Cui i-ai dat premiul? Ce carte citești? 4p

6. Construiește enunțuri în care vei avea:

-pronume reflexiv , fără funcție sintactică;

- pronume personal, pers. I, sg, cazul Ac, , complement direct;

- pronume posesiv, nume predicativ, cazul D;

- pronume demonstrativ de diferențiere, complement indirect, Ac;

-pronume relativ, subiect, cazul N;

-pronume nehotărât, ccl, cazulG;

-pronume negativ, cd, cazAc. 14p

6. Completează spațiile libere cu forma corectă a adjectivului pronominal de întărire:


Ea ................. ..........vine la noi..
Lui ..........................nu-i place să citească..
Noi .................................,colegele ei , nu mai dansăm.. 4p
Părerea ei ................................ nu mai conta atunci.

7. Scrie o compunere de maxim 250 cuvinte, în care vei prezenta o întâmplare petrecută în
timpul unei sărbători. Vei folosi șase pronume diferite, pe care le vei sublinia. 30p

Se acordă 10p din oficiu.


Succes!