Sunteți pe pagina 1din 6

I.

TEST DE EVALUARE

1. Răspundeţi cu adevărat (A) sau fals (F):


a) În enunţul: „Ghiozdanele alor mei sunt în spate”, alor mei îndeplineşte funcţia sintactică de atribut
pronominal.
b) Pronumele demonstrativ, reflexiv, posesiv, nehotărât, relativ, interogativ pot deveni adjective
pronominale.
c) Pronumele reflexiv împrumută de la pronumele personal de persoana I şi a II-a formele accentualte și
neaccentuate.
d) În propoziţia „O fată mi-a împrumutat caietul, alta stiloul.” o este adjectiv pronominal nehotărât
e) În enunţul: „Pe aceeași stradă locuim amândoi”, cuvântul aceeaşi este pronume demonstrativ de
identitate.

2. Stabiliţi relaţia potrivită între premisele trecute în coloana A şi răspunsurile din coloana B.
A B
pronume posesive sine, se, s, sie, sieşi, işi, şi
pronume nehotărâte aceeaşi, aceasta, ceilalți, acela
pronume negative alta, orice, fiecare, toţi, careva
pronume reflexive al său, ale voastre, ai noștri, a mea
pronume demonstrative nimeni, nimic, niciunul

3. Precizaţi valoarea morfologică, cazul şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate:

a. La ce te gândești?
b. Făcându-și sie pe plac, i-a deranjat pe ceilalți.
c. Ai noștri erau așezați în rând.
d. N-am cumpărat nimic din magazin.
e. Cartea băiatului aceluia e ruptă.
f. Răspunsul corect e altul.
g. Mă gândesc conform cărui sfat să procedez.
h. Bunica mea, dumneaei, mă susține mereu.
i. El n-a ascultat niciun sfat primit.

4. Alcătuiţi propoziţii în care ce să fie pe rând pronume relativ și adjectiv pronominal relativ; care să fie
pronume interogativ, şi adjectiv pronominal interogativ; iar v- să fie pronume personal şi pronume reflexiv.

5. Completaţi spaţiile punctate cu pronumele care (la genitiv), precedat de articolul genitival
(posesiv).
 Locuiesc într-o clădire ................................... ferestre sunt luminoase.
 Băiatul ........................................... prieteni au greșit e Vlad.
 Testele ......................................... exerciţii sunt grele stimulează gândirea.
 Colega ………………………... frate e acolo au plecat.

6. Înlocuieşte punctele cu adjective de întărire corespunzătoare.


 Noi (fem) .....................................am rezolvat problema.
 Ele ................................... ne-au dat soluţia.
 Ţie (masc)................................... ţi-am cerut ajutorul.
 Ea …………………………a plecat mai repede.

7. Alcătuiţi propoziţii în care să aveţi :


1
a. pronume posesiv, Ac, complement de agent
b. pronume nehotărât, D, complement circumstanţial de mod
c. adjectiv pronominal demonstrativ, D, atribut adjectival
d. pronume negativ, N, nume predicativ
e. adjectiv pronominal relativ, N, atribut adjectival
f. pronume reflexiv, Ac, atribut pronominal prepozițional

II. TEST pronume Mihai Eminescu

Citește cu atenție textul și apoi rezolvă cerințele:

Eminescu era de o vigoare trupească extraordinară, fiu adevărat al tatălui său, care era munte
de om și ca fire grădină de frumusețe, și ar fi putut să ajungă la adânci bătrâneți ca el dacă ar fi avut
oarecare purtare de grijă pentru sine însuși. El era însă cu desăvârșire lipsit de ceea ce în toate zilele
numim egoism; nu trăia prin el insusi și pentru sine, ci prin lumea în care-și petrecea viața și pentru
ea…

Ceea ce-l atingea erau trebuințele, suferințele, durerile și totdeauna rarele bucurii ale altora.
(…) Flămând, zdrențuit, lipsit de adăpost și răbdând la ger, el era același om senin și vecinic voios, pe
care-l ating doar micile mizerii ale altora. Lui nu-i trebuiau nici bogății, nici pozițiune, nici trecere-n
societate căci se simțea fericit și fără ele.(…) Pornirea lui era amorul propriu și nimic nu era în el mai
presus decât sentimentul de demnitate.

( Ioan Slavici, Amintiri )

1. Transcrie două pronume și două adjective pronominale diferite. 8p.


2. Extrage două pronume personale formă neaccentuată și precizează-le cazul și funcția sintactică.
9p.
3. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în text. 8p.
4. Alcătuiește două enunțuri în care să existe un pronume demonstrativ cu funcția sintactică de:
10p.
a) nume predicativ
b) atribut pronominal genitival
5. Transcrie un pronume personal în G și un pronume reflexiv în Ac. 10p.
6. Încercuiește varianta corectă. În structura pornirea lui cuvântul subliniat este: 5p.
a) pronume personal
b) adjectiv pronominal posesiv
7. Corectează greșelile din enunțurile de mai jos: 16p.
a) Greșeala care ai făcuto e de neiertat.
b) Floarea a cărui petale leai rupt, era a mea.
2
c) Mama, a cărui surâs mia luminat copilăria, e acum tristă.
d) Leam dat lor însuși.
8. Indică modul de expunere dominant în text. 6p.
9. Transcrie din text o inversiune și o enumerație. 8p.
10. Menționează , tinand cont de trasaturile prezentate in text, ce opinie ai tu despre Omul Mihai
Eminescu. 10p.

III. Test pron cls a 7 a

A. (32p.) Se da textul:

“Nu-mi venea sa-mi cred ochilor si multa vreme i-am privit neincrezator. Dar pe cand pe negrul de
pretutindeni au inceput sa rasara si sa se largeasca ostroave de albeata , n-am mai avut nicio indoiala. “
Gib I. Mihăescu

Se cere:
1. (8p.) Analizeaza primele patru pronume din text.
2. (8p.) Alcatuieste un enunt in care “mi” sa aiba alta valoare morfologica decat cea din text.
Precizeaza care este aceasta.
3. (8p.) Alcatuieste un enunt in care “şi” sa aiba altă valoare morfologica decat cea din text.
Precizeaza care este aceasta.
4. (8p.) Alcatuieste un enunt in care sa ai un pronume personal de politete. Precizeaza-i functia
sintactică.

B. (10p.) Potriveste functiile sintactice scrise in dreapta cu pronumele subliniate:

1. Se indreapta spre el. A. ccl, G


2. Florile sunt de la ceilalti. B. ccm, Ac
3. Vestile de la voi ne-au intristat. C. ccm G
4. L-au trimis in clasă. D. ccl, Ac
5. Vorbesc despre ai nostri. E. atr. pron. prep. Ac

3
6. Au votat contra lui. F. n.p., Ac
7. Au reusit multumita alor vostri. G. ccm, D
8. Se comporta ca el. H.cd, Ac
9. Isi aminteste de vacanta. I.ci, Ac
10. S-ai asezat inaintea acestuia. J. ci, D
K. n.p., N
C. (8p.) Corecteaza greselile prin rescrierea textului:
Fata acea de acolo sa intâlnit cu acesti prieteni a noştrii. Prietenii aceea neau spus apoi ce interesantă
este ia ca persoană. Poate ne v-om revedea şi cu altă ocazie.

D. (30p.)Precizeaza valoarea morfologică, functia sintactica si cazul cuvintelor subliniate:


1. Mingea este la acesta.
2. Ma bucur de asta
3. Cartea de la acestia m-a bucurat nespus.
4. Cartea de deasupra acesteia e a mea.
5. Sora acestora lipseste.
6. Sora aceasta lipseste.
7. Vorbim despre ai vostri.
8. Vorbim despre copiii vostri.
9. Mi-am spalat masina.
10. Copilul le are la matematică.

E. (10p.) Alcatuieste un text de 5-10 randuri cu titlul Intr-un borcan de ciocolată. Trebuie sa folosesti
cel putin cate un pronume personal, refelxiv, posesiv si demonstrativ si cate un adjectiv posesiv si
demonstrativ. Subliniaza-le.

IV. Pronumele şi adjectivul pronominal

Citeşte cu atenţie textul dat, pentru a putea răspunde cerinţelor.

decât să scrii/poezii mai bine ai face /o Muncă Folositoare/să repari ceva pe lângă /casă de pildă.//-
bineînţeles nimeni /nu îndrăzneşte / să mi-o zică dar / li se citeşte pe mutră / aşa că din / când în
4
când / le dau şi lor/ satisfacţie// în această duminică / i-am dat de capăt / unei broaşte blocate / am
demontat-o / am îndreptat ceva la ea / am uns-o căutând // după o sculă/ mi-am amintit / că şi
bunicul / fusese lăcătuş / toată viaţa scrisese/ poezii condusese / un cenaclu muncitoresc / am luat în
mână / o cheie şi o bucată / de şmirghel / şi uitând de mine / am început / s-o curăţ
(Romulus Bucur – O MUNCĂ FOLOSITOARE)

1) Analizează cuvintele subliniate. 2p

2) Pornind de la cuvântul această alcătuieşte cu el propoziţii, având următoarele


funcţii sintactice: 2p
subiect: _________________________________________________________________.
nume predicativ (Ac): ______________________________________________________.
atribut pronominal prepoziţional: _____________________________________________.
atribut adjectival: _________________________________________________________.
complement direct: ________________________________________________________.
c. circ. de timp: ___________________________________________________________.

3) Iarna nu-i ca vara. Înlocuieşte cuvântul subliniat cu nouă dintre pronumele


învăţate: 2p
1.____________________________________ 2.___________________________________ 3.
____________________________________ 4.___________________________________
5.____________________________________ 6.___________________________________ 7.
____________________________________ 8.___________________________________
9.____________________________________

4) Creează contexte favorabile următoarelor omonime gramaticale: 2p


care – pron relativ
substantiv
unii – pron nehot.
verb
eu – pronume
substantiv
cui – pron. interogativ
substantiv

5) Rescrie corect propoziţiile: 1p


Mi dor de ia.
Scrieţi tema ş-apoi dăio şi ei!

V.

5
6

S-ar putea să vă placă și