Sunteți pe pagina 1din 1

EVALUARE

Limba şi literatura română


Clasa a VIII-a
-Toate subiectele sunt obligatorii.
-Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Citeşte cu atenţie textul dat. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
Mâine se deschid școlile. Nu cred să fi așteptat cineva ziua asta ca mine. Noaptea, care trebuie să-i
facă loc pe pământ, rămâne albă. Nu pot să închid ochii. Un frământ, o nerăbdare ciudată îmi fură
somnul. Când zorile surâd la ferestre, sar din așternut și primul meu gând e să aflu cât e ceasul. Pendula,
draga mea prietenă, mi l-a ghicit. Bate patru lovituri sonore, prelungi, care răsună prin toată ființa mea.
Peste o oră plec cu tata la Craiova.
Toți ai casei s-au trezit. În sufragerie, ceaiul mă așteaptă fierbinte. Îl sorb în grabă. Mama, care
îmi pregătește de trei zile bagajele, tot mai găsește câte ceva de pus. E îngrijorată și tristă, de parcă m-aș
duce la război. Îmi dă mereu sfaturi cum să mă păzesc de răceală, de colegi răi și de altele.
Vine și tata. Mama îi spune:
- Stroe, trebuie neapărat să vorbești cu directorul să-l supravegheze îndeaproape.
Tata încuviințează tăcut. Pare cam plictisit de atâtea stăruințe. Îl cunoaște pe directorul liceului, au
fost colegi de facultate. Asta nu-i rău deloc.
Cobor în curtea casei. Afară e răcoare și umed. Simt un fior de gheață prin șira spinării. Încă nu s-
a crăpat de ziuă. Văzduhul e o umbră deasă care topește zările. Dealul din spatele casei arată ca o
matahală apocaliptică, gata să ne năpustească asupra mea.
Grivei, dulăul, răsare deodată ca din pământ, se gudură și sare cu picioarele pe mine. Îl cert, dar
lui nu-i pasă. O zbughește prin ogradă răsfățat. Alerg după el, fără să-l prind. Latră voios și-i pare bine de
joacă. L-aș lua cu mine la oraș, dar nu se poate. E în stare să sfâșie oamenii de acolo, sălbaticul, căci nu
prea știe multe. [...] (Mihail Drumeș, Elevul Dima dintr-a șaptea)

1. Găseşte sinonime contextuale pentru cuvintele: gând, răsfățat, stăruințe. 6 puncte


2. Precizează mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format
cuvintele: „mea”,” nedesluşite”, „altoită.” 6 puncte
3. Demonstrează omonimia cuvintelor „vin” şi „mine.” 6 puncte
4. Precizează câte litere și sunete conțin cuvintele: șterge, cireașă, ghiozdan, geam, treceau, geamgiu.
12 puncte
5. Alcătuiește enunțuri pentru a ilustra sensurile următoarelor paronime: solitar/solidar. 6 puncte
6. Identifică în text trei cuvinte cu sens figurat. 6 puncte
7. Găseşte trei sensuri ale cuvântului polisemantic „inimă”și alcătuiește enunțuri în care să ilustrezi
aceste sensuri. 6 puncte
8. Alcătuiește enunțuri cu omofenele sau/ s-au, odată/o dată, ai/a-i, iar / i-ar, neam/ ne-am. 10 puncte
9. Subliniazã varianta corectã:
lacunã/lagunã la matematicã
privire glaciarã/glacialã
existențã solitarã/solidarã
dezastrul este eminent/iminent 6 puncte
10. Construiește enunțuri cu următoarele neologisme: avar, generos, altruist și virtute. 6 puncte
11. Identifică în text două cuvinte care conțin diftong și două cuvinte cu hiat. 6 puncte
12. Despărțiți în silabe următoarele cuvinte și precizați ce grup de sunete conțin: noaptea, ființa, s-au,
neapărat, picioarele, știe, deschideau. 14 puncte

Se acordă 10 puncte din oficiu!