Sunteți pe pagina 1din 2

ADJECTIVUL

FIŞĂ DE LUCRU
CLASA A VI-A A
1.Adjectivul este:…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
2.Scrie câte trei adjective care să exprime următoarele caracteristici:
a)forme:……………………………………………………………..
b)culori:………………………………………………………….
c)dimensiuni…………………………………………………………
d)calităţi…………………………………………………………..
e)defecte……………………………………………………………….
3.Alege răspunsul corect:
A/F: Adjectivul se acordă în gen, număr şi persoană cu substantivul
A/F: Adjectivul este mereu invariabil
A/F: După formă(alcătuire), adjectivele pot fi simple şi compuse
A/F: Adjectivele pot fi variabile cu o terminaţie, cu două terminaţii şi cu trei
terminaţii
4. Formează prin sufixare adjective de la :
-fum…………………. mijloc…………………..
-copil……………………. Japonia……………………….
-persoană………………….. Eminescu……………………….
-sat………………………….. poet……………………………
5. Subliniază cu o culoare adjectivele simple şi cu o altă culoare adjectivele
compuse în seria: mic, albastru, cumsecade, frumos, alb-argintiu, înalt, aşa-zis,
binevoitor, ploios, anapoda, minunat, albastru-deschis, asiduu, extraplat, verzui, maaare
6.Sunt numai adjective invariabile în seria:
a) minunat, cloş, aşa cumsecade, gri
b) ditamai, perspicace, şic, binevoitor
c) anapoda, bine, asemenea, bej
d) gata, mic, coşcogeamite, fix
7. Alcătuieşte câte un enunţ în care adjectivele argintiu şi roşu să fie însoţite de
substantive la plural:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
8.Indică valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în exemplele:
a)Mama şi-a spus clar păr9erea despre asta……………………………..
b)Îi place să se plimbe sub clar de lună……………………………….
c)Pianul avea un sunet clar……………………………………
d)Albastrul deschis i se potriveşte de minune………………………..
e)În recreaţie deschisul ferestrei este necesar pentru aerisirea clasei………………
f)Cu prietenii să vorbeşti deschis!………………….
9.Incercuieşte exemplul care conţine un adjectiv la superlativ absolut:
A/F:E cea mai frumoasă fată.
A/F: A fost un meci fantastic!
A/F: Este harnic nevoie mare.
A/F: Bun mai e ceaiul!
A/F: Gusturile tale sunt îndoielnice.
A/F: Aici totul este scump foc!
A/F: Soluţia propusă de el a fost cea mai simplă, dar şi cea mai elegantă.
A/F: Susţine că e curat ca lacrima.
A/F: Achiziţionase un obiect rarisim.
10.Alcătuieşte enunţuri inspirate de lecturile tale, în care să existe câte un adjectiv
cu funcţiile sintactice învăţate.
I……………………………………………………………………………………..
II…………………………………………………………………………………….
III……………………………………………………………………………………
11. Extrage din lecturile tale exemple în care adjectivul să aibă diferite valori
stilistice; menţionează aceste valori , indică autorul(şase exemple )
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
12.Scrie o compunere cu titlul Întâmplări de peste zi , astfel încât să evidenţiezi
aspecte care ţi se par importante în legătură cu adjectivul.