Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect Didactic

ŞCOALA GIMNAZIALÃ NR.1 BIRUINŢA


PROFESOR: Munteanu Mădălina Elena
CLASA: a VI-a
DATA: 13.12.2018
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA:Limba şi literatura românã
UNITATEA DE ÎNVÃŢARE: Mărturii din trecut
SUBIECTUL: Verbul
TIPUL LECŢIEI: Evaluare
DURATA LECŢIEI: 50 de minute

Competențe specifice:

4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru
înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a intenţiilor comunicative;
4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, din limba română
standard, pentru exprimarea corectă a intenţiei comunicative;
4.3. Valorificarea achiziţiilor fonetice de bază, în realizarea propriei pronunţii şi scrieri şi
pentru evaluarea pronunţiei şi scrierii celorlalţi, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare.

Obiective operaționale:

O1: să recunoască verbele la diferite moduri şi timpuri verbale;


O2: să identifice categoriile gramaticale ale verbelor;
O3: să distingă valorile predicative şi nepredicative;
O4: să analizeze morfo-sintactic verbul;
O5: să construiască enunţuri cu diferite forme verbale.

Timp de lucru : 50 de minute


Bibliografie:

 Mihaela Daniela Cîrstea, Viorica Avram, Ileana Sanda, Alexadra


Dragomirescu – Limba și literatura română VI, București, Ed. Didactică și
Pedagogică,2018
 Goia, Vistian – „Didactica limbii şi literaturii române” – Ed. Dacia, Cluj-
Napoca, 2002
 Pamfil, Alina – „Limba şi literatura română. Structuri didactice deschise”,
Ed.Paralela 45, Cluj-Napoca, 2003
 Parfene, Constantin Metodica predării limbii şi literaturii române în şcoală ,
Iaşi, Editura Polirom , 1999
Clasa a VI – a Elevul …………………………….………

TEST DE EVALUARE - VERBUL

1. Stabiliţi valoarea de adevãr a urmãtoarelor propoziţii, notând A sau F la sfârşitul


fiecãrei propoziţii: 10 p
a. Verbul îşi modificã forma dupã mod, timp, persoanã şi numãr.
b. În limba românã existã patru conjugãri.
c. Verbele la modurile personale îndeplinesc funcţia sintactică de predicat.
d. Modul imperativ are douã forme: forma afirmativã şi forma negativã.
e. Verbele la modurile nepersonale au forme pentru toate persoanele.

2. Realizeazã corespondenţele corecte între verbe şi conjugãri: 8p


A B
Conjugarea I culegeam
Conjugarea a II-a vino
Conjugarea a III-a de mâncat
Conjugarea a IV-a având
aţi fãcut

3. Precizează calitatea de auxiliar/ copulativ/ predicativ a verbelor subliniate din


următoarele enunțuri: 12 p
a) Elevii sunt în clasã.
b) Maria este frumoasã.
c) Eu am o bicicletã nouã.
d) Să fi lucrat cu atenție, n-ar fi greșit!
e) Eu aş merge la spectacol dacã nu aş avea de învãţat.
f) Mâine voi afla rezultatul.

4. Alege prin sublinere forma corectã a verbelor din perechile: 10 p


a cade / a cãdea; a apare / a apãrea; a vedea / a vede; sã miroasã / sã miroase.

5. Completaţi urmãtoarele enunţuri cu verbe la modul gerunziu: 10 p


Mi-a dat cartea ........................................... sã am grijã de ea.
A vãzut-o .............................................. şi i-a fãcut semn cu mâna.
................................................. cã nu e acasã, n-a mai trecut pe acolo.
................................................. am vãzut mai bine tablourile.

6. Scrie forma verbului a pleca la modurile şi timpurile indicate: 10p


a) indicativ, perfect compus, pers. a III-a, pl.
b) indicativ, imperfect, pers. I, sg.
c) conjunctiv, perfect, pers. I, pl.
d) imperativ, pers. a II-a, sg.
e) condiţional-optativ, prezent, pers. a II-a, pl.

7. Puneţi verbele din parantezã la modul, timpul, persoana şi numãrul cerute de


subiectul propoziţiei: 10p
Toţi copiii (a vrea – condiţional-optativ, prezent) ca Moş Crãciun (a le aduce –
conjunctiv, prezent) multe cadouri, dar Moşul le (a aduce – indicativ, prezent) daruri numai
celor cuminţi. (a fi – imperativ) ascultãtori şi Moşul (a veni – indicativ, viitor) şi la voi!

8. Subliniază predicatele din următoarele enunțuri și precizează felul fiecăruia: 20p


a) Ea este tânără și energică.
b) Este pâine destulă.
c) Nota lui a fost opt.
d) Problema este aceasta.
e) Să fii atentă!

Timp de lucru: 50 de minute.

Se acordă 10 p din oficiu


Barem de corectare şi de notare

1. a. A; b. F; c. A; d. A; e. F. 5x2p=10p

2. Conjugarea I - de mâncat
Conjugarea a II-a - având 4x2p= 8p
Conjugarea a III-a – culegeam, aţi fãcut
Conjugarea a IV-a - vino

3. Exemple de rãspunsuri corecte: 6x 2p= 12 p


a) Elevii sunt în clasã. – verb predicativ
b) Maria este frumoasã. – verb copulativ
c) Eu am o bicicletã nouã. – verb predicativ
d) Să fi lucrat cu atenție, n-ar fi greșit!- verb auxiliar
e) Eu aş merge la spectacol dacã nu aş avea de învãţat.- verb auxiliar
f) Mâine voi afla rezultatul. – verb auxiliar

4. Se acordã punctajul pentru alegerea variantelor corecte:


a cãdea – 2,5p; a apãrea – 2,5p; a vedea – 2,5p; sã miroasã – 2,5p. 4x2,5p=10p

5. Variante posibile de rãspuns:


spunându-mi – 2,5p; venind – 2,5p; ştiind – 2,5p; apropiindu-mã – 2,5p. 4x2,5p=10p

6. Se acordã punctajul pentru urmãtoarele rãspunsuri corecte: 5x2p=10p


a) au plecat – 2p; b) plecam – 2p; c) sã fi plecat – 2p;
d) pleacã – 2p; e) aţi pleca – 2p.

7. Rãspunsurile corecte pentru care se acordã punctajul sunt:


ar vrea – 2p; sã le aducã – 2p; aduce – 2p; fiţi - 2p; va veni – 2p 5x2p=10p
8. Se acordă 2 puncte pentru sublinierea corectă a predicatului și 2 puncte pentru
identificarea corectă a tipului de predicat 4px 5 = 20 p

a)Ea este tânără și energică. – predicat nominal


b) Este pâine destulă. – predicat verbal
c) Nota lui a fost opt. – predicat nominal
d) Problema este ea. – predicat nominal
e) Să fii atentă! – predicat nominal

Se acordă 10 p din oficiu

S-ar putea să vă placă și