Sunteți pe pagina 1din 2

SEMNELE DE PUNCTUAŢIE ŞI DE ORTOGRAFIE

( schiţă recapitulativă ) UTILIZARE EXEMPLIFICARE


SEMNUL
Punctul Marchează sfârşitul unei propoziţii sau Citeşte mult.
. fraze enunţiative. Citeşte / şi rezolvă probleme. /

Se pune după o prescurtare. M.S. ( Maiestatea Sa )


P.S. (Post scriptum)
Semnul întrebării Marchează sfârşitul unei propoziţii sau Cine vorbeşte?
? fraze interogative. Îmi spuneţi / cine vorbeşte? /

Se pune după un cuvânt interogativ. Unde?

Semnul exclamării Marchează sfârşitul unei propoziţii / Ce frumos e afară!


! fraze exclamative.

Marchează sfârşitul unei propoziţii / Fii atent!


fraze imperative. Fii atent / şi nu te mai juca! /

Izolează un vocativ sau o interjecţie de Ionel! astâmpără-te!


restul enunţului. Of! mă deranjezi!

Punctele de suspensie Marchează o întrerupere în cursul Te rog să...


... / [...] vorbirii (al gândirii).

Indică lipsa unui fragment din text. „În vremea veche, [...] pe când
Dumnezeu...

Două puncte
(:) Se folosesc înaintea unei enumerări. Căutăm în text: epitete, comparaţii,
metafore…
Arată începutul vorbirii directe I-a spus:
(vorbirea unui personaj ). - Adu-mi, te rog, o cană cu apă!

Se pun înaintea unei explicaţii sau a unei Timp estimat: 12 minute.


precizări.

Linia de pauză Delimitează o explicaţie, o completare „ şi gura vetrei - cu flăcări şi cu jar -


_ de restul enunţului. îngână basmul...”

Virgula Desparte propoziţii de acelaşi fel, Citesc lecţia, / desenez, / rezolv


(,) coordonate prin juxtapunere . probleme. /

Desparte o atributivă explicativă de Ziua aceea, / în care am aflat rezultatul, /


regenta ei. mi-a rămas vie în amintire. /

Desparte termenii unei enumeraţii. Am cumpărat cireşe, mere, pere şi


banane.

Coordonează termenii unei repetiţii, cu „lume, lume”


rol de accentuare a ideii poetice.
Virgula
(,) Desparte un substantiv de o apoziţie/ Anca, fata mea, a intrat la medicină.
apoziţia de restul propoziţiei. A venit Maria, vecina, în vizită.
– Noi, elevii clasei a VIII-a, învăţăm
pentru examen.

Desparte substantivul în vocativ de restul Vino, băiete!


propoziţiei.

Separă o interjecţie Primi veste cum că, iaca, nu e bine.


Ei, ce sa-i faci?
Vai, ce rău îmi pare.

Izolează o construcţie incidentă de restul Andrei, băiat cumsecade, i-a ajutat pe


propoziţiei. toţi.
Am terminat, adăugă el.
Căci bietul cumpărător, zicea el, s-a
înşelat.
Am pierdut, din neatentie, explicaţia
profesorului.

Marchează raportul de coordonare dintre A câştigat, dar nu s-a lăudat.


propoziţiile frazei. Ţara arde, iar baba se piaptănă.
Cuget, deci exist. 
Cratima Leagă cuvinte diferite ce formează Te-au văzut.
(-) silabe comune, prin elidarea unor Mi-a plăcut cartea.
vocale sau nu.
Leagă imperative şi gerunzii cu du-te!
pronumele reflexiv sau personal ducându-se
postpus ducându-le
Separă elementele formei inversate a Venit-ai iar să-mi ceri provizii?
perfectului compus
Separă elemente componente nesudate câine-lup
ale unui cuvânt compus. dus-intors

Exemplu aplicat (în poezie) : ,,Va tăcea cântarea-n grâu


- elidarea vocalei … Şi-o s-auzi ca-n vis cum apa…”
evitându-se, astfel, hiatul ; (G. Coşbuc, Pace)
-rostirea într-o singură silabă a
două părți de vorbire diferite,
în vederea conservării măsurii
și a ritmului versului ;
- conferă o muzicalitate aparte
discursului.

S-ar putea să vă placă și