Sunteți pe pagina 1din 5

ŞCOALA GIMNAZIALĂ DORNA ARINI

PREPOZIŢIA- clasa a VII-a


1) Completează enunţurile de mai jos:
o Prepoziţia leagă un atribut sau un ......................... de cuvântul ...............................
o Prepoziţia exprimă un raport de ............................ în ..............................................
o Prepoziţiile contra, deasupra, împrejurul cer cazul ......................
o Prepoziţia pe însoţeşte complementul ...........................................
o Cuvântul de poate avea valoare morfologică de: ......................, ........................... sau...........................
2) Recompune proverbele cu ajutorul cuvintelor date.
o Lauda…. sine, nu miroase- ….. bine.
o Ce naşte ……. pisică, şoareci mănâncă.
o Corb …..corb nu scoate ochii.
o Fiecare ……sine, făcător ……pâine.
o Cine sapă groapa altuia, cade singur …..ea.
o Nu da vrabia ….. mână, ….cioara ………..gard.
3) Precizează felul prepoziţiilor identificate în exerciţiul anterior.
4) Construieşte enunţuri cu prepoziţiile între, dintre, printre, urmate de articolul nehotărât un sau o.
5) Precizează valoarea de adverb sau de prepoziţie a cuvintelor subliniate:
 Aleargă ca o furtună toată ziua.  Peste tot, în jur, am plantat meri.
 Copiii vecinului semănau aidoma.  În jurul bunicilor, seara, se strâng nepoţii.
 El creştea aidoma eroilor din basme.  Am făcut cel mai potrivit gest.
 Deasupra satului plutea un nor întunecos.  Potrivit zvonurilor, trebuia să plece.
 Plutea deasupra o ameninţare groaznică.  Era mai frumoasă decât soarele.
6) Dă exemplu de câte două:
 Prepoziţii simple:
 Prepoziţii compuse:
 Locuţiuni prepoziţionale:
 Prepoziţii şi locuţiuni prepoziţionale provenite din alte părţi de vorbire:
7) Alcătuieşte enunţuri în care să introduci următoarele structuri: c-un, c-o, cu-a, dup-a, printr-o,
într-acest, dintr-însul, la, l-a.
8) Indică funcţiile sintactice şi cazurile cuvintelor precedate de prepoziţiile/locuţiunile prepoziţionale
subliniate în enunţurile de mai jos:
 De pe dealuri şi din vii recolta a fost culeasă.
 Cartea de pe masa din colţ era prăfuită.
 După omături mari, primăvara vine mai repede.
 Filmul este de desene animate.
 Făt-Frumos din poveste creşte miraculous.
 El este în poveşti de sute de ani.
 Zidul părea de neclintit.
 Deasupra satului pluteau nori întunecaţi.
 În jurul bunicilor, seara, se strâng nepoţii.
9) Realizează un catren despre primăvară în care să utilizezi minim 5 prepoziţii diferite.
10) Scrie o frază despre impresia lăsată de un film vizionat, utilizând cuvântul de cu trei valori morfologice
diferite (prepoziţie, conjuncţie, interjecţie).
11) Realizează un cvintet de la cuvântul-temă “prepoziţie”, la care să adaugi două adjective (însuşiri ale
prepoziţiei), trei verbe la gerunziu, o propoziţie dezvoltată care să cuprindă o prepoziţie compusă şi un
substantiv semnificativ.

2
12) Subliniază prepoziţiile din textele de mai jos şi precizează felul acestora:
a) “În perdeaua de atlas
Noaptea i-a intrat de-un ceas,
Sfertul lunii de apus
S-a urcat niţel mai sus.”(T. Arghezi )
b) “Tot ce mi-a prins în cântec viaţa
Cu braţe strânse pe grumaji
Şi m-ai pornit ca să mi-o caut
La tine-n palme şi-n obraji.” (T. Arghezi )

c) “Îmi voi ucide timpul şi visurile, deci,


Cârpi-voi pe-ntuneric mantaua vieţii mele.
Drept mulţumire şti-voi că cerurile reci
Vor strecura prin găuri lumina unei stele.” (T. Arghezi )
d) “Astfel zise lin pădurea,
Bolţi deasupra-mi clătinând;
Şuieram l-a ei chemare
a) Ş-am ieşit în camp râzând.” (M. Eminescu)
b) “Codrul clocoti de zgomot şi de arme şi de bucium,
Iar la poala lui cea verde mii de capete pletoase
Mii de coifuri lucitoare ies din umbra-ntunecoasă;
Călăreţii împlu câmpul şi roiesc după un semn
Şi în caii lor sălbatici bat cu scările de lemn.” (M. Eminescu)

3
FISA DE LUCRU
CLASA A VII-A
PREPOZITIA. LOCUTIUNILE PREPOZITIONALE

1) Precizeaza cazul, functia sintactica si prepozitia pentru cuvintele subliniate din enunturile
urmatoare:
o Meseria este bratara de aur.
o Unde intra soarele pe fereastra, doctoral iese pe usa.
o Deasupra unui zid a palpait un future cu aripi de fum.
o Dupa razboi, multi viteji se-arata.
o ``Fulgerele adunat-au contra fulgerului care
In turbarea-I furtunoasa a cuprins pamant si mare.`` (M. Eminescu )
o ``Caci te-a cuprins asemenea/ Lianelor din apa.`` (M. Eminescu)

2) Clasifica prepozitiile de la exercitiul anterior dupa structura, dupa regimul cazual si dupa
criteriul etimologic.

3) Precizeaza valoarea morfologica a cuvintelor subliniate:


 Fuge ca vantul.  A venit ca la 7.000.
 A scris mai frumos decat tine.  Nu pot decat azi.
 E inalt cat casa.  Cat de mare e?
 Stralucea asemeni soarelui.  Multumesc, asemenea.
 Plutea deasupra vaii.  Le-a asezat deasupra

4
Anexa 2 FISA DE LUCRU
CLASA A VII-A
PREPOZITIA. LOCUTIUNILE PREPOZITIONALE

4) Precizeaza structura locutiunilor prepozitionale din structurile subliniate in enunturile de


mai jos:
o Banca este de lemn.
o S-a facut rosu din portocaliu.
o Costumul este pentru el.
o S-a inapoiat spre a lua in primire postul.
o Nu stiu ce aduce ziua de maine.

5) Gaseste termenii regenti pentru structurile subliniate din enunturile de mai jos:
o Suliti de aur tremura pe panza.
o Dupa razboi, multi viteji se-arata.
o E scump la tarate si ieftin la faina.
o Doi de acestia fac cat trei de aceia.
o E mai bun acela de pe masa.
o Aici, in clasa, trebuie sa fie liniste.
o Pupaza zvarrrr! pe-o dugheana.

6) Indica valoarea morfologica a cuvintelor subliniate la exercitiul anterior.

S-ar putea să vă placă și