Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare

Citeşte, cu atenţie, textul următor şi rezolvă cerinţele:

,,Bătrânul se îndepărta încet, apropiindu-se hoţeşte, ca o pisică şi aduse bancheta. Se aşeză pe


ea, aşa fel încât o jumatate de corp îi era luminată de o lumină slabă şi nesigură, iar cealaltă
jumătate era cufundată în umbră. Cu ochii fixaţi asupra copilului adormit, îl spiona cu multă
atenţie, fără grijă că timpul trece şi, fără grabă, ascuţea cuţitul, murmurînd şi rânjind. Semăna
astfel cu un paianjen cenuşiu, monstruos, care pândeşte pe nenorocitele insecte fără apărare ce
s-au agăţat în pânza lui.”
(Mark Twain, Prinţ şi cerşetor)

1. Alcătuiţi două propoziţii în care verbul a trece să aibă sensuri diferite faţă de cel din text.
2. Transcrieţi din text un cuvânt derivat cu prefix şi unul cu sufix.
3. Alcătuiţi familia lexicală a primului cuvânt din text. (minim 5 termeni)
4. Alcătuiţi câmpul lexical al insectelor. (minim 5 termeni)
5. Scrieţi câte un sinonim pentru următoarele cuvinte din text:
cenuşiu =
a agăţa =
a pândi =
astfel =
a murmura =

6. Scrieţi antonimele următoarelor cuvinte din text:

a se îndepărta #
încet #
slabă #
astfel #
luminat #

7. Formaţi cuvinte derivate cu următoarele prefixe şi sufixe (câte două cuvinte):

des-:
ne-:
-tor:
-ime:
-iţă:

8. Citeşte afirmaţiile de mai jos şi încercuieşte litera A, dacă le consideri adevărate, şi litera F,
dacă le consideri false. Scrie pe spaţiul punctat, afirmaţia corectă, dacă este cazul.

A / F Prefixul este sunetul sau grupul de sunete care se aşază la începutul unui cuvânt pentru a
forma cuvinte noi.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
A / F Rădăcina este cuvântul care serveşte drept element de bază pentru formarea altor
cuvinte.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
A / F Familia lexicală cuprinde toate cuvintele subordonate ca înţeles unei idei comune.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
A / F Arhaismele sunt cuvinte vechi, ieşite din uz.
………………………………………………………………………………………………….
………………….…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
……………...

Ce exerciţiu ţi s-a părut mai uşor? Dar cel mai greu?