VOCABULARUL

(fişă de lucru - cl. a V-a)
Citeşte cu atenţie următorul text:
„Peste ierburi şi răzoare,
Se-ndreptau spre-aceeaşi floare
Două picături de soare:
O albină
Gospodină,
Paznică peste grădină,
Şi o viespe venetică,
Uşurică,
Subţirică,
Strânsă-n brâu ca o furnică.”
(Otilia Cazimir - Două gospodine)
venetică = persoană venită din alt loc, străină de locul unde s-a stabilit
1. Transcrie, din text, toate cuvintele derivate şi arată cum s-au format.
2. Alcătuieşte familia lexicală a cuvintelor floare şi grădină (cel puţin cinci
termeni).
3. Scrie trei derivate, unul cu sufix, unul cu prefix şi unul cu sufix şi prefix de la
verbul „(a) strânge”.
4. Indică sinonime potrivite pentru cuvintele: se-ndreptau, paznică, subţirică,
brâu.
5. Numeşte antonimele cuvintelor: a împrăştia, trist, a se ivi, încetişor.
6. Scrie un enunţ care să conţină cuvântul subţirică şi un antonim al acestuia.
7. Găseşte căte un sinonim pentru fiecare din expresiile date: a trece clasa, a o
lua la goană, a se da de-a dura, a sta pe gânduri, a da de ştire.
8. Transcrie, din text, patru cuvinte monosilabice şi patru cuvinte bisilabice.
9. Pornind de la modelul următor, scrie alte şase cuvinte formate asemănător: a
înflori - înflorire - reînflorire.
10. Formează adjective derivate de la cuvintele următoare: os, copil, ţăran, om, a
copilări, aur, săptămână, vară.
11. Încercuieşte cuvintele care fac parte din familia lexicală a cuvântului subliniat:
a. drept - dreptate, dreptunghi, (a) îndrepta, îndreptare;
b. ban - banal, bănet, bănuţ, (a)bănui;
c. mare - măricel, mărire, merişor, (a ) mări.
12. Rădăcina cuvântului preşcolar este: a. şcoala; b. pre-; c. şcol-.
13. Găseşte în coloana a doua sinonimul corespunzător cuvintelor din prima
coloană:
trecător
a oxida
a povesti
abundenţă
limbă
privelişte
zgârcit
efemer
belşug
a nara
a rugini
grai
peisaj
avar

d. din text.. Identifică derivatele şi compusele din textul de mai sus şi arată cum s-au format. Transcrie. Umbră sură s-a desprins: Un voinic abia de-o şchioapă Înota-n omăt ca-n apă. Şi-ntr-o iarnă. Rescrie enunţurile date. Tonul pe care mi s-a adresat era (glacial-glaciar). Popescu a fost (investit-învestit) în funcţia de director.. de. conversiune. compunere. câte patru cuvinte monosilabice. A şters tabla.des-. folosind forma corectă a paronimului din paranteză: a. 10. care-care. ciorap. piatră.” (Otilia Cazimir . Dar pe drum cotit şi nins.cl. 7. 11. pot fi foarte dăunătoare. -iu. numeral cardinal. Alcătuieşte câte două cuvinte cu sufixele şi prefixele următoare: -ar. Alcătuieşte enunţuri cu omonimele: stea-stea. omăt . . articol hotărât. s-a uitat. îm-. Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului „fermecată”. Fata s-a uitat afară Şi-a văzut cum. d. 9. cotit. 3. a VI-a) Citeşte cu atenţie următorul text: „Tu nu ştii. articol hotărât. 4. poliţă. ureche. 13. Identifică construcţiile pleonastice din enunţurile următoare şi corectează-le: a. Este o marcă (originală-originală) de confecţii. Cuvântul o din prima strofă are valorile de: a. tată. -aş. 2. râdeau.. Scrie antonime potrivite pentru: mică. b. b. A fost odată O căsuţă fermecată. mătură. stelele. c. Cănd aluat decizia (a evoluat-a evaluat) corect situaţia. într-o seară. prin perdea. numeral cardinal. A reuşit numai colaborând împreună cu colegul său. articol hotărât. derivare. b. bucată. -eşte. 6.VOCABULARUL (fişă de lucru . c. e. alună. afară. corn. Şi-a făcut singur autocritica în faţa colegilor săi. c. Cuvântul voinic s-a format prin: a. fermecată. -esc. urs.. pronume personal. cap. Microorganismele foarte mici. mânecă. 8. port-port. fir. -os. 5. 12. pe care o vei numi. seară. cercel. b. interjecţie. sură.. desprins. apoi alcătuieşte câte un enunţ în care să le foloseşti cu altă valoare. dar-dar. Arată valoarea morfologică a cuvintelor: iarnă. nins. c. apoi şi-a reluat din nou locul în bancă. Copilul se bucura că maşinuţa era teleghidată la distanţă. voinic. ban. in-. Formează diminutive de la cuvintele următoare: buchet.Poveste de omăt) 1. Un pisoi şi o bunică. Stelele râdeau de ea. articol hotărât. Indică sinonime contextuale pentru: odată. bisilabice şi trisilabice. articol hotărât. Şi-n căsuţă-o fată mică. pădure.

Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului „linişte”. Indică sinonime contextuale pentru: liniştea. Călinescu este un mare istoric (literar/literal). Scrie cinci substantive formate cu sufixe colective. bandă. veste. Numeşte plantele a căror denumire este derivată cu sufixe de la următoarele cuvinte: topor. dulce. departe. apoi cu sens figurat. e. pădure. Alege forma corectă a paronimelor din paranteză: a. Pe cărări pe unde nimeni nu mai vine. b. Alcătuieşte două enunţuri în care să foloseşti cuvântul cărări. glas. Vremea este caldă pentru perioada aceasta. Transcrie. din text. a băga de seamă h. M-a ademenit mirosul de pâine caldă. Acest obiect îmi este (familial/familiar). cârciumar. râs. a-şi lua inima-n dinţi b. 2. altădată. 6. parale. albastru. din cauză că . c. luare-aminte d. Taina liniştei înalte să ne fure Pe cotite luminişuri de pădure” (George Topârceanu . ghioc. roabă. c. înalte. Vin cu mine să ne pierdem în zadar Printre galbenele rarişti de stejar. 5. a-şi aduce aminte f. a VII-a) Citeşte cu atenţie textul următor: „Dacă liniştea pădurii adormite Nicio veste de-altădată nu-ţi trimite Şi pe freamăte pornite de departe Nu te-ajunge glas de dincolo de moarte. Transcrie. ţinere de minte j. 11. e. din textul de mai sus. câte două cuvinte formate prin derivare.cl. Şi-a pus îmbrăcăminte caldă. d. luminişuri. rom. din enunţurile următoare: a. garoafă.VOCABULARUL (fişă de lucru . 13. sfioase. freamăte. raport. 8. d. Tribunalul a fost alcătuit în mod (arbitral/arbitrar).Sfârşit de vară) 1. compunere şi conversiune şi arată cum s-au format. 9. lacrimă. cu sens propriu. Zăcămintele (petroliere/petrolifere) sunt tot mai puţine. centru. Cu sfioase campanule şi sulfine. Scrie antonime potrivite pentru: linişte. de jur-împrejur e. sfioase. 4. 10. A venit un (funcţionar/funcţional) şi ne-a anunţat. cinci cuvinte plurisilabice. 3. a o lua la sănătoasa g. cu capul în nori i. Vocea lui caldă m-a încurajat. Găseşte sinonime pentru expresiile (locuţiunile) de mai jos: a. cu carte c. Dulce zumzet somnoros şi ireal Să ne cheme spre poienile din deal. taina. nimeni. 7. b. Bunica m-a întâmpinat cu privirea-i caldă. element. Indică sensurile polisemanticului caldă. Explică sensul următoarelor omonime lexicale (aceeaşi parte de vorbire) şi alcătuieşte enunţuri cu ele: cală. 12. a suna. Indică cel puţin două forme de plural pentru cuvintele următoare şi alcătuieşte enunţuri cu fiecare: arc. corp.

8. inerte. blând. astfel încât să obţii derivate parasintetice verbale: floare. 6. Formează substantive derivate de la cuvintele următoare: pustiu. balsam. fantome de idei defuncte. florar. oral. gâscă. pe câmpul alb al unei pagini. groază. crud. cândva. 5. virgule şi puncte -“ (George Topârceanu . coardă. actor. Cuvinte şterse peste-o clipă.cl. n. 7. prepoziţie. Explică sensul următoarelor omonime lexico-gramaticale (parţi de vorbire diferite) şi alcătuieşte enunţuri cu ele: care. 10. omis. Indică câte două antonime pentru fiecare cuvânt dat. broboadă. tic. sare. În ţara noastră sunt multe ape curgătoare. bun. Adaugă la cuvintele date sufixe şi prefixe. construieşte enunţuri în careacestea să aibă altă valoare.VOCABULARUL (fişă de lucru . text. stropul. 2. cuvintele formate prin derivare. Identifică. raţă. paianjen. Închipuiri neplăsmuite şi gânduri negândite încă Pe care stropul de cerneală le-nchide-n noaptea lui adâncă. temporar. şa.Călimara) 1. şiret. p. spumă. verde. Arată valoarea morfologică. Găseşte în coloana a doua sinonimul expresiilor din prima coloană: nebăgare de seamă a intenţiona a se face de râs amintire a forţa pe cineva visător a ţine minte neatenţie a avea de gând a se discredita aducere-aminte înţelept cu capul în nori a constrânge cu scaun la cap a memora . virtuos. corect. compunere şi conversiune şi arată cum s-au format. adâncă. a VIII-a) „În călimara asta nouă roiesc ca fluturii imagini Ce vor cădea cândva. şterse. ardelean. 3. eroare. acru. miniaturală. director. inerte. unul dintre ele fiind format cu prefix: util. Indică sinonime potrivite pentru următoarele cuvinte: roiesc. pace. Arată sensul verbului a fi din următoarele enunţuri: k. lui. O ploaie miniaturală de-accente. siguranţă. m. Sunt mulţi ani de-atunci. aliniat. Eu sunt bine. posibil. fişă. pagini. folosind sufixe potrivite (sufixe moţionale): tigru. poartă. dependenţă. 9. lanţ. nouă. a următoarelor cuvinte: asta. a (se) însera. din text. 4. Sunt de zece ani în Tg. a prescrie. singur. Cât sunt merele? o. l. sigur. atlas. iepure. Ei sunt din Reghin. în text. Mureş. a croi. a face. harnic. a emigra. Scrie paronimul corespunzător următoarelor cuvinte: albastru. mac. fantome. utilizare. campanie. pe care o vei numi. vulpe. anual. Formează femininul sau masculinul cuvintelor de mai jos. braţ. înspăimântat. şi (puncte). o (clipă). diferenţă. 11.

........... ......................................................................................................... (15p) ............. pentru cuvintele următoare: cerul...................... apoi corectează-le: (10p) Ia l-a rugat să-şi ia o haină mai grosă... sens pe care îl vei numi...... Parcă stă să-mi cadă-n cap............................................................................ (15p) ........................................ neam/ne-am............................................... presimţire.. potrivite contextual................................................ 5..... forma corectă a cuvintelor: (10p) clujean/clujan.... ..................................................................... apoi ia dat o umbrelă şi sa dus la munca sa..................Între flori) 1.... .................. grele.......................................... reactualizare............ Iar mă udă pân’ la piele Ploaia rece şi subţire... siringă/seringă........ cu pâcle grele.............................................................................................. Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului a simţi.................................. cadă................................... Că din asta nu mai scap!” (G....................................... Alcătuieşte enunţuri în care cuvintele cap şi mai să fie folosite cu alt sens decât în text.......... o presimţire....................... 4............................. grele.............................. ........... 8.............. 3............................................... (10p) ..... Topârceanu ..................................................................................................................... ...................... Clasa a V-a TEST DE EVALUARE Citeşte cu atenţie textul următor şi scrie răspunsuri pentru fiecare cerinţă: „(O dalie) ................................................................................................... Anul Nou /Anul nou................................................................................................................................ 6... Alege.......... peizaj/peisaj... (10p) .................................................. ...............................................Cerul scund........Numele ....................................................................................................... să...................... ..................................................................................................................... M-ai are o ideie pentru mai târziu....................................................................... rece...... exerciţiu/ecserciţiu.... scap................................... .................. orăşean.......... Subliniază greşelile din enunţurile de mai jos.................................. Foloseşte în enunţuri ortogramele: deal/de-al............................... presimţire......... 7............................. prin încercuire..................... Am aşa.............................. ......... ........................... Arată cum s-au format cuvintele: căpşor.... (10p) .......................................................................... Oficiu: 10p ................................. 2.................................. .................... Scrie sinonime....................................................... să-.................................. tineret.................. cadă. (10p) .............................................................................. Scrie antonime pentru cuvintele: scund............................................... ......................................................................................... subţire........ ....

............ (6p) ......................................................................... ....... Arată prin ce mijloc de îmbogăţire a vocabularului s-au format cuvintele: nesimţite............ ............. poteci................. aliniat-alineat................................... pe care o vei indica: (12p) ........................................................... Topârceanu ................................................................................................ .......... (15p) ..................................................... .............................................................................................. Arată ce valoare morfologică au cuvintele următoare în text: lui....... Corectează.............Timp de lucru: 50 de minute Numele .............. 4........ potrivite contextual.......... Colo sus culcat pe-o rână..................................... culcat.............................. ceară – ceară..................... Clasa a VI-a TEST DE EVALUARE Citeşte cu atenţie textul următor şi scrie răspunsuri pentru fiecare cerinţă: „Şi se duc pe nesimţite Nopţi pustii şi zile reci.................................................................................................................................. Scrie antonime pentru cuvintele: pustii....................................................................... ....................... (10p) ......................................................................... Frunze moarte pe poteci.................. 8.............................................. ......................................... ............ Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului „frunză”...................................................................................................................................... Stă Negoiul mohorât Cu-a lui negură bătrână Care-i ţine de urât!” (G......................... 2......... negură...................... Alcătuieşte enunţuri cu omonimele: şiret – şiret...................................................................................................Balada munţilor) 1............................... prin barare............. (15p) ............................ ...................................... Scrie sinonime........................................................................ 3................................................................. ......................... s-adună......................................... (10p) ............. pentru cuvintele următoare: pustii............................................................................................................................... s-adună.............................................. moarte.. greşelile din enunţurile de mai jos: (10p) .............................. Foloseşte în enunţuri paronimele: eminent – iminent............................... 5...................... bătrână.............................................. bătrână...... Cum s-adună putrezite............. 6.......... .......................... (12p) ............................................................................... foloseşte-le în enunţuri cu altă valoare....... ............................................................................................................................................... colo............................................................. 7... mohorât................................................

...... ...................................................................................................................... tumult.............................................. aspru................................................Fantezie de toamnă) 1............. ......................... Scrie sinonime.................................................... 2................................... ..................................................................................................................................... .................. 5.......... vi...... demult...................... 7................................................................ potrivite contextual... (10p) ..” (G.................................................................. foloseşte-le în enunţuri cu altă valoare................ lipit.................... natura.................................. Clasa a VII-a TEST DE EVALUARE Citeşte cu atenţie textul următor şi scrie răspunsuri pentru fiecare cerinţă: „Acesta-i un cântec pe care demult Am vrut să vi-l cânt dumneavoastră..... (10p) ................................................................... aspru........................................................ 6............................. tumult. în contexte.................................... ................................... pe care o vei indica: (10p) .............. .........................................Microorganismele foarte mici pot fi foarte dăunătoare.............................................................................. 3............................................... eroare................. demult.............................................................. (10p) ......................................................................................................................................................................................................................................................... consemn.... Scrie antonime... un........... Scrie paronime pentru cuvintele: aliniat...... Colaborând împreună cu colegul său a obţinut rezultate mai bune.... .................. sinonimul.................................................................... .................................... Oficiu: 10p Timp de lucru: 50 de minute Numele ............................ aspru................................ Arată ce valoare morfologică au cuvintele următoare în text: acesta..................... pentru cuvintele: acesta.. pentru cuvintele următoare: cântec......................................................... (10p) .............. lipit........................................................ .......................................... (8p) .. ............................. distins.......................................... Alcătuieşte enunţuri cu omonimele:roabă-roabă............................................ (12p) ................................................................................................ lipit...................... fişă....................... Dă....... Arată prin ce mijloc de îmbogăţire a vocabularului s-au format cuvintele: demult.......................................................................... 8................................ (10p) .................................................... Natura-l repetă cu aspru tumult Acesta-i un cântec pe care-l ascult Cu nasul lipit de fereastră. .................................................................... omonimul şi paronimul cuvântului companie. ................................................. 4................ cală-cală..................................................... Scrie patru termeni din familia lexicală a cuvântului „natura”................................................ potrivite contextual................................................... Topârceanu ..

..................................... verbală..................... adjectivală............... Oficiu: 10p Timp de lucru: 50 de minute .............. adverbială......9........ (10p) ............................. Dă câte un exemplu de locuţiune substantivală.............

...................................... (10p) ...... d...... Foloseşte în propoziţii cuvântul flacără cu sens propriu.... continuu...................... Topârceanu .............. prefaţă... cânt..... mână-mână.............................. 9......................... (literar/literal)..... (familiar/familial)....................... 5.................................... (10p) ................................................. a .... Acest peisaj îmi este .......................................... ude................................. foloseşte-le în enunţuri cu altă valoare.................................................Fantezie de toamnă) 1.......................................................................................................................................................... (10p) ........ un compus şi două expresii............................................................ Arată prin ce mijloc de îmbogăţire a vocabularului s-au format cuvintele: iernaticul....... ............................................................... pe care o vei indica: (10p) .............. George Călinescu a fost un istoric ............ (10p) .......... sendoaie................................................................. ............... vânt.................... c...... Arată ce valoare morfologică au cuvintele următoare în text: şi........................................................ În propoziţiile de mai jos alege forma corectă a cuvintelor din paranteză: (10p) a.............. Venind...................... (10p) ........................ 4... ....... Scrie sinonime..... postbelic............................ potrivite contextual.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. b............................................Numele .................................................................................................. normal.......... (10p) ........ Pe stradă se plimbă iernaticul vânt Şi fluieră tactul aceluiaşi cânt Şi plânge cu lacrimi de ploaie.... Clasa a VIII-a TEST DE EVALUARE Citeşte cu atenţie textul următor şi scrie răspunsuri pentru fiecare cerinţă: „Cu crengile ude şi fără veşmânt Salcâmii la poartă se-ndoaie.............. ........... 3.................... (originară/originală)................................................................................................................. Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului „a îndoi”................................. (10p) .. obţinute cu ajutorul prefixelor: matur................... ............................. ................................................................. 6.......... 2....................... ................................................................................” (G...................... 8....... (evoluat/evaluat) dint-o privire situaţia.................. .................. stradă.. Alcătuieşte enunţuri cu omonimele: păr-păr........................ Intervenţia la discuţii a colegului meu a fost ............................. Pornind de la substantivul gură scrie: un derivat................... aceluiaşi................................................ Scrie antonime pentru cuvintelor următoare................................................................................... Oficiu: 10p Timp de lucru: 50 de minute ................................. pentru cuvintele următoare: crengile........... apoi cu sens figurat..................................................................... 7..............................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful