VOCABULARUL

(fişă de lucru - cl. a V-a)
Citeşte cu atenţie următorul text:
„Peste ierburi şi răzoare,
Se-ndreptau spre-aceeaşi floare
Două picături de soare:
O albină
Gospodină,
Paznică peste grădină,
Şi o viespe venetică,
Uşurică,
Subţirică,
Strânsă-n brâu ca o furnică.”
(Otilia Cazimir - Două gospodine)
venetică = persoană venită din alt loc, străină de locul unde s-a stabilit
1. Transcrie, din text, toate cuvintele derivate şi arată cum s-au format.
2. Alcătuieşte familia lexicală a cuvintelor floare şi grădină (cel puţin cinci
termeni).
3. Scrie trei derivate, unul cu sufix, unul cu prefix şi unul cu sufix şi prefix de la
verbul „(a) strânge”.
4. Indică sinonime potrivite pentru cuvintele: se-ndreptau, paznică, subţirică,
brâu.
5. Numeşte antonimele cuvintelor: a împrăştia, trist, a se ivi, încetişor.
6. Scrie un enunţ care să conţină cuvântul subţirică şi un antonim al acestuia.
7. Găseşte căte un sinonim pentru fiecare din expresiile date: a trece clasa, a o
lua la goană, a se da de-a dura, a sta pe gânduri, a da de ştire.
8. Transcrie, din text, patru cuvinte monosilabice şi patru cuvinte bisilabice.
9. Pornind de la modelul următor, scrie alte şase cuvinte formate asemănător: a
înflori - înflorire - reînflorire.
10. Formează adjective derivate de la cuvintele următoare: os, copil, ţăran, om, a
copilări, aur, săptămână, vară.
11. Încercuieşte cuvintele care fac parte din familia lexicală a cuvântului subliniat:
a. drept - dreptate, dreptunghi, (a) îndrepta, îndreptare;
b. ban - banal, bănet, bănuţ, (a)bănui;
c. mare - măricel, mărire, merişor, (a ) mări.
12. Rădăcina cuvântului preşcolar este: a. şcoala; b. pre-; c. şcol-.
13. Găseşte în coloana a doua sinonimul corespunzător cuvintelor din prima
coloană:
trecător
a oxida
a povesti
abundenţă
limbă
privelişte
zgârcit
efemer
belşug
a nara
a rugini
grai
peisaj
avar

fermecată. Popescu a fost (investit-învestit) în funcţia de director. 9. 12. d. Alcătuieşte câte două cuvinte cu sufixele şi prefixele următoare: -ar. alună. tată. 6. din text. Indică sinonime contextuale pentru: odată. fir. corn. articol hotărât. Formează diminutive de la cuvintele următoare: buchet. câte patru cuvinte monosilabice.. b. desprins. 8. interjecţie. numeral cardinal. stelele. Şi-ntr-o iarnă. pot fi foarte dăunătoare. pronume personal. folosind forma corectă a paronimului din paranteză: a. Transcrie. cotit. 3. -os. 11. piatră.VOCABULARUL (fişă de lucru . . Cuvântul o din prima strofă are valorile de: a. in-. c. apoi alcătuieşte câte un enunţ în care să le foloseşti cu altă valoare. -aş. articol hotărât. e. Şi-n căsuţă-o fată mică. Alcătuieşte enunţuri cu omonimele: stea-stea. Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului „fermecată”.. care-care. cercel. prin perdea. conversiune. numeral cardinal. 2. port-port. pe care o vei numi. cap. într-o seară. Rescrie enunţurile date. voinic. bisilabice şi trisilabice. articol hotărât. 4. nins. 7. compunere. 13. A fost odată O căsuţă fermecată. seară. Umbră sură s-a desprins: Un voinic abia de-o şchioapă Înota-n omăt ca-n apă. 10. Este o marcă (originală-originală) de confecţii.des-. Identifică derivatele şi compusele din textul de mai sus şi arată cum s-au format. b. d.. dar-dar. Identifică construcţiile pleonastice din enunţurile următoare şi corectează-le: a. s-a uitat. râdeau. afară.. Scrie antonime potrivite pentru: mică. articol hotărât. omăt . ciorap. A şters tabla. c. b. Arată valoarea morfologică a cuvintelor: iarnă.cl. poliţă. derivare. 5. urs.” (Otilia Cazimir . -esc. Tonul pe care mi s-a adresat era (glacial-glaciar). A reuşit numai colaborând împreună cu colegul său. pădure. Şi-a făcut singur autocritica în faţa colegilor săi. a VI-a) Citeşte cu atenţie următorul text: „Tu nu ştii. b. -eşte. sură. ban.. îm-. bucată. apoi şi-a reluat din nou locul în bancă. Dar pe drum cotit şi nins. ureche. mânecă. Fata s-a uitat afară Şi-a văzut cum. c. Microorganismele foarte mici. articol hotărât. c. Cănd aluat decizia (a evoluat-a evaluat) corect situaţia. mătură. Un pisoi şi o bunică. Stelele râdeau de ea. Copilul se bucura că maşinuţa era teleghidată la distanţă. Cuvântul voinic s-a format prin: a.Poveste de omăt) 1. de. -iu.

Indică sinonime contextuale pentru: liniştea. 13. a băga de seamă h. 6. Transcrie. roabă. din enunţurile următoare: a. rom. 8. râs. Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului „linişte”. Scrie antonime potrivite pentru: linişte. înalte. Vremea este caldă pentru perioada aceasta. d. ghioc. raport. glas. M-a ademenit mirosul de pâine caldă. Numeşte plantele a căror denumire este derivată cu sufixe de la următoarele cuvinte: topor. a-şi aduce aminte f. apoi cu sens figurat. 5. a suna. a-şi lua inima-n dinţi b. de jur-împrejur e. veste. taina. Alcătuieşte două enunţuri în care să foloseşti cuvântul cărări. bandă. 10. albastru. Dulce zumzet somnoros şi ireal Să ne cheme spre poienile din deal. d. 7. cinci cuvinte plurisilabice. Scrie cinci substantive formate cu sufixe colective. ţinere de minte j. nimeni. Zăcămintele (petroliere/petrolifere) sunt tot mai puţine. b. corp. Taina liniştei înalte să ne fure Pe cotite luminişuri de pădure” (George Topârceanu . A venit un (funcţionar/funcţional) şi ne-a anunţat. Vin cu mine să ne pierdem în zadar Printre galbenele rarişti de stejar. cârciumar. Transcrie. din textul de mai sus. 3. Cu sfioase campanule şi sulfine. Indică sensurile polisemanticului caldă. Vocea lui caldă m-a încurajat. centru. 4. a VII-a) Citeşte cu atenţie textul următor: „Dacă liniştea pădurii adormite Nicio veste de-altădată nu-ţi trimite Şi pe freamăte pornite de departe Nu te-ajunge glas de dincolo de moarte. Bunica m-a întâmpinat cu privirea-i caldă. Explică sensul următoarelor omonime lexicale (aceeaşi parte de vorbire) şi alcătuieşte enunţuri cu ele: cală. element. parale. din cauză că . garoafă. freamăte. câte două cuvinte formate prin derivare. 12. sfioase.Sfârşit de vară) 1. departe. compunere şi conversiune şi arată cum s-au format. e. 11. cu carte c. luminişuri. Călinescu este un mare istoric (literar/literal). Acest obiect îmi este (familial/familiar). luare-aminte d. 9. pădure. lacrimă. b. Găseşte sinonime pentru expresiile (locuţiunile) de mai jos: a. Indică cel puţin două forme de plural pentru cuvintele următoare şi alcătuieşte enunţuri cu fiecare: arc. Tribunalul a fost alcătuit în mod (arbitral/arbitrar). din text. cu sens propriu. sfioase. Alege forma corectă a paronimelor din paranteză: a. altădată. cu capul în nori i. c. Şi-a pus îmbrăcăminte caldă. dulce. e. 2. Pe cărări pe unde nimeni nu mai vine. a o lua la sănătoasa g.cl.VOCABULARUL (fişă de lucru . c.

miniaturală. 8. director. a face. astfel încât să obţii derivate parasintetice verbale: floare. fişă. fantome. Formează substantive derivate de la cuvintele următoare: pustiu. pe care o vei numi. fantome de idei defuncte. şa. groază. Adaugă la cuvintele date sufixe şi prefixe. ardelean. O ploaie miniaturală de-accente. diferenţă. adâncă. braţ. 6. 9. înspăimântat. lanţ.Călimara) 1. Eu sunt bine. pe câmpul alb al unei pagini. a prescrie. m. poartă. crud. 5. a croi. tic. inerte. Explică sensul următoarelor omonime lexico-gramaticale (parţi de vorbire diferite) şi alcătuieşte enunţuri cu ele: care. atlas. acru.cl. actor. 2. Identifică. Găseşte în coloana a doua sinonimul expresiilor din prima coloană: nebăgare de seamă a intenţiona a se face de râs amintire a forţa pe cineva visător a ţine minte neatenţie a avea de gând a se discredita aducere-aminte înţelept cu capul în nori a constrânge cu scaun la cap a memora . unul dintre ele fiind format cu prefix: util. posibil. anual. omis. Sunt mulţi ani de-atunci. 10. balsam. Cuvinte şterse peste-o clipă. dependenţă. a următoarelor cuvinte: asta. sigur. spumă. 4. bun. stropul. o (clipă). Sunt de zece ani în Tg. lui. oral. Indică sinonime potrivite pentru următoarele cuvinte: roiesc. Mureş. În ţara noastră sunt multe ape curgătoare. singur. aliniat. cuvintele formate prin derivare. Indică câte două antonime pentru fiecare cuvânt dat. l. campanie. a (se) însera. inerte. Ei sunt din Reghin. Închipuiri neplăsmuite şi gânduri negândite încă Pe care stropul de cerneală le-nchide-n noaptea lui adâncă. blând. paianjen. florar. sare. construieşte enunţuri în careacestea să aibă altă valoare. cândva. raţă. iepure. a emigra. virgule şi puncte -“ (George Topârceanu .VOCABULARUL (fişă de lucru . coardă. eroare. p. a VIII-a) „În călimara asta nouă roiesc ca fluturii imagini Ce vor cădea cândva. text. temporar. broboadă. în text. nouă. vulpe. prepoziţie. folosind sufixe potrivite (sufixe moţionale): tigru. pace. corect. din text. pagini. şi (puncte). virtuos. Arată sensul verbului a fi din următoarele enunţuri: k. compunere şi conversiune şi arată cum s-au format. 11. harnic. şterse. Formează femininul sau masculinul cuvintelor de mai jos. Cât sunt merele? o. n. 3. utilizare. şiret. siguranţă. verde. Scrie paronimul corespunzător următoarelor cuvinte: albastru. Arată valoarea morfologică. gâscă. 7. mac.

.................. 7..... M-ai are o ideie pentru mai târziu........ ................................................................................. apoi corectează-le: (10p) Ia l-a rugat să-şi ia o haină mai grosă................ orăşean............................................. presimţire.................................................................... siringă/seringă............ ...................................... (10p) ..................................................................................................... subţire....................................... rece. Am aşa.... reactualizare........... o presimţire...................................................................... ............ Alege.................................................................................. potrivite contextual............... Iar mă udă pân’ la piele Ploaia rece şi subţire............................................................ Parcă stă să-mi cadă-n cap........................................................................... Topârceanu .......................... grele..................................................................................................Între flori) 1.......................... prin încercuire.................... cadă......... (15p) ................................ (15p) .. ......... 4.................. ............................................ (10p) ............ peizaj/peisaj............................................................... sens pe care îl vei numi............................................................ forma corectă a cuvintelor: (10p) clujean/clujan.... 6............................................................................................................................................. Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului a simţi......................... Scrie sinonime......Numele ................................................................................................................. 3................................... Oficiu: 10p .......................................................................................................................................... Că din asta nu mai scap!” (G................ (10p) .......... pentru cuvintele următoare: cerul.......... ........................Cerul scund.......................... ....... Alcătuieşte enunţuri în care cuvintele cap şi mai să fie folosite cu alt sens decât în text................. neam/ne-am.................. 5......................................... să......................................... presimţire........... grele..................... ........................................ Arată cum s-au format cuvintele: căpşor....................... Clasa a V-a TEST DE EVALUARE Citeşte cu atenţie textul următor şi scrie răspunsuri pentru fiecare cerinţă: „(O dalie) ................................................... (10p) ..................... Foloseşte în enunţuri ortogramele: deal/de-al.................... să-................................................................................................. ................ cu pâcle grele................................. Anul Nou /Anul nou........................................... .... scap....................... exerciţiu/ecserciţiu....................................................... Scrie antonime pentru cuvintele: scund.. .... 8............ ... apoi ia dat o umbrelă şi sa dus la munca sa............... 2........ cadă.................. tineret................................................... Subliniază greşelile din enunţurile de mai jos.............................................................. ....

.................................... negură.. (15p) ............... Foloseşte în enunţuri paronimele: eminent – iminent...................................................................... 6.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... potrivite contextual.......................... moarte........................ ................... s-adună.................... .............. s-adună............................................................................................................................. greşelile din enunţurile de mai jos: (10p) . (10p) ................................ Colo sus culcat pe-o rână....................................... aliniat-alineat........................Balada munţilor) 1................................................................................................................................ .. Arată ce valoare morfologică au cuvintele următoare în text: lui........ colo..... Alcătuieşte enunţuri cu omonimele: şiret – şiret.............. (6p) .......... foloseşte-le în enunţuri cu altă valoare...................... . (12p) ..................................................................................................................................................... Frunze moarte pe poteci.................................... ceară – ceară.................. ........... ......................................... Corectează......................................................... 3............................................................................................................. bătrână............................... Stă Negoiul mohorât Cu-a lui negură bătrână Care-i ţine de urât!” (G......................................................... 5. (15p) . 2.......... bătrână...... pe care o vei indica: (12p) ................... Topârceanu ................................................................................................. culcat.................................................................... Scrie sinonime............................................................................................................................................. 4...................... .......... Scrie antonime pentru cuvintele: pustii.................................................. ................................................................. Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului „frunză”............... mohorât...................................... Clasa a VI-a TEST DE EVALUARE Citeşte cu atenţie textul următor şi scrie răspunsuri pentru fiecare cerinţă: „Şi se duc pe nesimţite Nopţi pustii şi zile reci................................ ................................................Timp de lucru: 50 de minute Numele ........................................................................ ........... Arată prin ce mijloc de îmbogăţire a vocabularului s-au format cuvintele: nesimţite............................................ .................... poteci.............................. 7........ 8......... Cum s-adună putrezite.............. pentru cuvintele următoare: pustii................................... (10p) ............ prin barare............

.. (10p) ............................................. .............................. Natura-l repetă cu aspru tumult Acesta-i un cântec pe care-l ascult Cu nasul lipit de fereastră......... aspru............................. Colaborând împreună cu colegul său a obţinut rezultate mai bune............................................. 2............. distins...... potrivite contextual.................................................... 7........................... Arată prin ce mijloc de îmbogăţire a vocabularului s-au format cuvintele: demult............... ........... (8p) ..................................... ............. (10p) ....................... Scrie sinonime................................................................. tumult..................... pe care o vei indica: (10p) ............... ............................................ natura......................................... Arată ce valoare morfologică au cuvintele următoare în text: acesta............................................................... 6............ Scrie antonime........................................................................................................ lipit.......... (12p) ..... Oficiu: 10p Timp de lucru: 50 de minute Numele ........................................................................... sinonimul.......... tumult...................................... eroare.............................................................................. ....Microorganismele foarte mici pot fi foarte dăunătoare.................................................................... 8................ consemn........................................................................................ omonimul şi paronimul cuvântului companie................................” (G... Topârceanu ................................................................................................................................. lipit......... pentru cuvintele următoare: cântec...................................................... în contexte............. Scrie patru termeni din familia lexicală a cuvântului „natura”.... demult.... Clasa a VII-a TEST DE EVALUARE Citeşte cu atenţie textul următor şi scrie răspunsuri pentru fiecare cerinţă: „Acesta-i un cântec pe care demult Am vrut să vi-l cânt dumneavoastră........................... ........................................... vi....................... aspru............................................................................................ demult...................................................................... .................................................. 3.................................................................................................................... .................................................................................... Alcătuieşte enunţuri cu omonimele:roabă-roabă.............................................................................. un.................... lipit................................................................................ potrivite contextual.................. (10p) ............................ foloseşte-le în enunţuri cu altă valoare..... .............................................. cală-cală.......................................................... ........................................... 5.... (10p) ......................................... pentru cuvintele: acesta............ . ..... (10p) ........................................................................................... fişă......................................................................Fantezie de toamnă) 1..................................................... aspru... Dă. 4................................. Scrie paronime pentru cuvintele: aliniat...............................

....... verbală.......................... Oficiu: 10p Timp de lucru: 50 de minute ... Dă câte un exemplu de locuţiune substantivală.......... adverbială.............. adjectivală.........................9................................... (10p) .......................

....... 6...... ............................................. 5........Fantezie de toamnă) 1........................................................................................ Foloseşte în propoziţii cuvântul flacără cu sens propriu................................... prefaţă........... (10p) ....... c......... b......................................................... (literar/literal)........................................................................... (originară/originală)................... George Călinescu a fost un istoric ....................... ......................................... Arată ce valoare morfologică au cuvintele următoare în text: şi................................................ Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului „a îndoi”..... Scrie sinonime................................................. (10p) ........ .... Acest peisaj îmi este ....... (10p) ............................................................. Venind............................. (10p) ............................ (10p) ... ........................................... potrivite contextual............................................................................. stradă........................................................ mână-mână............. normal............................. ........................................... Pornind de la substantivul gură scrie: un derivat... ude.... 8.....................................” (G......... În propoziţiile de mai jos alege forma corectă a cuvintelor din paranteză: (10p) a........................... Scrie antonime pentru cuvintelor următoare........... obţinute cu ajutorul prefixelor: matur............. 7............................... Oficiu: 10p Timp de lucru: 50 de minute .........Numele ....... (evoluat/evaluat) dint-o privire situaţia.............................................................................................. Intervenţia la discuţii a colegului meu a fost ................................................................................................................................................. ........................... Arată prin ce mijloc de îmbogăţire a vocabularului s-au format cuvintele: iernaticul................................................... apoi cu sens figurat.................................................................... (familiar/familial).................... aceluiaşi.................... .................................... 2....... .... 9............................................... Topârceanu ............................................ foloseşte-le în enunţuri cu altă valoare........................................................................................ postbelic....................................................................... sendoaie................................................................... Alcătuieşte enunţuri cu omonimele: păr-păr.................................................................................... Pe stradă se plimbă iernaticul vânt Şi fluieră tactul aceluiaşi cânt Şi plânge cu lacrimi de ploaie................................ d................................... Clasa a VIII-a TEST DE EVALUARE Citeşte cu atenţie textul următor şi scrie răspunsuri pentru fiecare cerinţă: „Cu crengile ude şi fără veşmânt Salcâmii la poartă se-ndoaie.............. continuu................. cânt...................................................................... a ............................. (10p) ....... 4................... pentru cuvintele următoare: crengile............................... 3.................... pe care o vei indica: (10p) ...... (10p) ....................... vânt.......... un compus şi două expresii..............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful