VOCABULARUL

(fişă de lucru - cl. a V-a)
Citeşte cu atenţie următorul text:
„Peste ierburi şi răzoare,
Se-ndreptau spre-aceeaşi floare
Două picături de soare:
O albină
Gospodină,
Paznică peste grădină,
Şi o viespe venetică,
Uşurică,
Subţirică,
Strânsă-n brâu ca o furnică.”
(Otilia Cazimir - Două gospodine)
venetică = persoană venită din alt loc, străină de locul unde s-a stabilit
1. Transcrie, din text, toate cuvintele derivate şi arată cum s-au format.
2. Alcătuieşte familia lexicală a cuvintelor floare şi grădină (cel puţin cinci
termeni).
3. Scrie trei derivate, unul cu sufix, unul cu prefix şi unul cu sufix şi prefix de la
verbul „(a) strânge”.
4. Indică sinonime potrivite pentru cuvintele: se-ndreptau, paznică, subţirică,
brâu.
5. Numeşte antonimele cuvintelor: a împrăştia, trist, a se ivi, încetişor.
6. Scrie un enunţ care să conţină cuvântul subţirică şi un antonim al acestuia.
7. Găseşte căte un sinonim pentru fiecare din expresiile date: a trece clasa, a o
lua la goană, a se da de-a dura, a sta pe gânduri, a da de ştire.
8. Transcrie, din text, patru cuvinte monosilabice şi patru cuvinte bisilabice.
9. Pornind de la modelul următor, scrie alte şase cuvinte formate asemănător: a
înflori - înflorire - reînflorire.
10. Formează adjective derivate de la cuvintele următoare: os, copil, ţăran, om, a
copilări, aur, săptămână, vară.
11. Încercuieşte cuvintele care fac parte din familia lexicală a cuvântului subliniat:
a. drept - dreptate, dreptunghi, (a) îndrepta, îndreptare;
b. ban - banal, bănet, bănuţ, (a)bănui;
c. mare - măricel, mărire, merişor, (a ) mări.
12. Rădăcina cuvântului preşcolar este: a. şcoala; b. pre-; c. şcol-.
13. Găseşte în coloana a doua sinonimul corespunzător cuvintelor din prima
coloană:
trecător
a oxida
a povesti
abundenţă
limbă
privelişte
zgârcit
efemer
belşug
a nara
a rugini
grai
peisaj
avar

A fost odată O căsuţă fermecată. apoi alcătuieşte câte un enunţ în care să le foloseşti cu altă valoare.des-. compunere. poliţă. b. cercel. fir. cap.cl. Indică sinonime contextuale pentru: odată. Identifică construcţiile pleonastice din enunţurile următoare şi corectează-le: a. Un pisoi şi o bunică. Şi-n căsuţă-o fată mică. folosind forma corectă a paronimului din paranteză: a. Tonul pe care mi s-a adresat era (glacial-glaciar). ciorap. A şters tabla. desprins. Stelele râdeau de ea. Rescrie enunţurile date. râdeau. c. Alcătuieşte enunţuri cu omonimele: stea-stea. -eşte. Cănd aluat decizia (a evoluat-a evaluat) corect situaţia. . fermecată. b. Formează diminutive de la cuvintele următoare: buchet.. articol hotărât. care-care. Şi-ntr-o iarnă. c. 9. alună. pe care o vei numi. articol hotărât. Identifică derivatele şi compusele din textul de mai sus şi arată cum s-au format. bucată. articol hotărât. din text. articol hotărât. urs. Scrie antonime potrivite pentru: mică. e. Umbră sură s-a desprins: Un voinic abia de-o şchioapă Înota-n omăt ca-n apă. bisilabice şi trisilabice. pot fi foarte dăunătoare. Fata s-a uitat afară Şi-a văzut cum. 3. îm-. tată.. port-port. Dar pe drum cotit şi nins. Cuvântul voinic s-a format prin: a. câte patru cuvinte monosilabice. de. c. 5. Alcătuieşte câte două cuvinte cu sufixele şi prefixele următoare: -ar. ureche. b. mătură. pronume personal. sură. mânecă. piatră. Copilul se bucura că maşinuţa era teleghidată la distanţă..” (Otilia Cazimir . Microorganismele foarte mici. articol hotărât. 8. -os. A reuşit numai colaborând împreună cu colegul său. d. Cuvântul o din prima strofă are valorile de: a.. derivare. într-o seară. d. afară. Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului „fermecată”. 2. dar-dar. numeral cardinal. 10. stelele. Arată valoarea morfologică a cuvintelor: iarnă. prin perdea.VOCABULARUL (fişă de lucru .Poveste de omăt) 1. cotit.. c. ban. Popescu a fost (investit-învestit) în funcţia de director. nins. -esc. a VI-a) Citeşte cu atenţie următorul text: „Tu nu ştii. 12. apoi şi-a reluat din nou locul în bancă. 7. -aş. seară. conversiune. -iu. voinic. in-. Şi-a făcut singur autocritica în faţa colegilor săi. 6. Este o marcă (originală-originală) de confecţii. 13. 11. pădure. interjecţie. s-a uitat. 4. numeral cardinal. b. Transcrie. omăt . corn.

9. c. 3. 11. Zăcămintele (petroliere/petrolifere) sunt tot mai puţine. Transcrie. d. Alege forma corectă a paronimelor din paranteză: a. din text. 12. departe. nimeni. Acest obiect îmi este (familial/familiar). Indică cel puţin două forme de plural pentru cuvintele următoare şi alcătuieşte enunţuri cu fiecare: arc. a-şi lua inima-n dinţi b. a o lua la sănătoasa g. 6. albastru. luare-aminte d. ghioc.Sfârşit de vară) 1. cu carte c. centru. M-a ademenit mirosul de pâine caldă. parale. Transcrie. b. 5. e. cinci cuvinte plurisilabice. cu sens propriu. e. Explică sensul următoarelor omonime lexicale (aceeaşi parte de vorbire) şi alcătuieşte enunţuri cu ele: cală. Taina liniştei înalte să ne fure Pe cotite luminişuri de pădure” (George Topârceanu . luminişuri. 10. a băga de seamă h. a-şi aduce aminte f. apoi cu sens figurat. veste. dulce. sfioase. Cu sfioase campanule şi sulfine. sfioase. c. Vocea lui caldă m-a încurajat. Scrie cinci substantive formate cu sufixe colective. element.cl. A venit un (funcţionar/funcţional) şi ne-a anunţat. Călinescu este un mare istoric (literar/literal). d. glas. Scrie antonime potrivite pentru: linişte. garoafă. de jur-împrejur e. lacrimă. a suna. râs. a VII-a) Citeşte cu atenţie textul următor: „Dacă liniştea pădurii adormite Nicio veste de-altădată nu-ţi trimite Şi pe freamăte pornite de departe Nu te-ajunge glas de dincolo de moarte. Vremea este caldă pentru perioada aceasta. din textul de mai sus. Tribunalul a fost alcătuit în mod (arbitral/arbitrar). freamăte. Şi-a pus îmbrăcăminte caldă. 13. 7. 8. Găseşte sinonime pentru expresiile (locuţiunile) de mai jos: a. Pe cărări pe unde nimeni nu mai vine. corp. Indică sinonime contextuale pentru: liniştea.VOCABULARUL (fişă de lucru . roabă. taina. bandă. Dulce zumzet somnoros şi ireal Să ne cheme spre poienile din deal. Numeşte plantele a căror denumire este derivată cu sufixe de la următoarele cuvinte: topor. ţinere de minte j. din cauză că . 4. 2. Vin cu mine să ne pierdem în zadar Printre galbenele rarişti de stejar. altădată. cu capul în nori i. b. Indică sensurile polisemanticului caldă. Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului „linişte”. raport. cârciumar. Bunica m-a întâmpinat cu privirea-i caldă. rom. Alcătuieşte două enunţuri în care să foloseşti cuvântul cărări. compunere şi conversiune şi arată cum s-au format. câte două cuvinte formate prin derivare. pădure. înalte. din enunţurile următoare: a.

10. aliniat. prepoziţie. miniaturală. În ţara noastră sunt multe ape curgătoare. oral. spumă. lanţ. virtuos. omis. verde. Arată sensul verbului a fi din următoarele enunţuri: k. posibil. 6. a (se) însera. pe câmpul alb al unei pagini. tic. corect.cl. pace. folosind sufixe potrivite (sufixe moţionale): tigru. în text. crud. nouă. Sunt mulţi ani de-atunci. broboadă. 7. groază. Cât sunt merele? o. text. eroare. n. poartă. adâncă. temporar. din text. sigur. 2. Ei sunt din Reghin. inerte. campanie. 11. Indică sinonime potrivite pentru următoarele cuvinte: roiesc. 3. cândva. mac. Formează substantive derivate de la cuvintele următoare: pustiu. harnic. Adaugă la cuvintele date sufixe şi prefixe. florar. a emigra. blând. O ploaie miniaturală de-accente. l. bun. 4. anual. compunere şi conversiune şi arată cum s-au format. şa. atlas. virgule şi puncte -“ (George Topârceanu . a face. fantome.VOCABULARUL (fişă de lucru . fişă. stropul. actor. lui.Călimara) 1. Scrie paronimul corespunzător următoarelor cuvinte: albastru. diferenţă. Sunt de zece ani în Tg. înspăimântat. pagini. a următoarelor cuvinte: asta. şi (puncte). vulpe. acru. utilizare. Eu sunt bine. inerte. Indică câte două antonime pentru fiecare cuvânt dat. Închipuiri neplăsmuite şi gânduri negândite încă Pe care stropul de cerneală le-nchide-n noaptea lui adâncă. raţă. Formează femininul sau masculinul cuvintelor de mai jos. paianjen. p. Cuvinte şterse peste-o clipă. iepure. Arată valoarea morfologică. m. Identifică. braţ. 5. balsam. cuvintele formate prin derivare. siguranţă. astfel încât să obţii derivate parasintetice verbale: floare. a prescrie. pe care o vei numi. singur. sare. o (clipă). a croi. Găseşte în coloana a doua sinonimul expresiilor din prima coloană: nebăgare de seamă a intenţiona a se face de râs amintire a forţa pe cineva visător a ţine minte neatenţie a avea de gând a se discredita aducere-aminte înţelept cu capul în nori a constrânge cu scaun la cap a memora . gâscă. 9. ardelean. coardă. dependenţă. Explică sensul următoarelor omonime lexico-gramaticale (parţi de vorbire diferite) şi alcătuieşte enunţuri cu ele: care. 8. a VIII-a) „În călimara asta nouă roiesc ca fluturii imagini Ce vor cădea cândva. şiret. şterse. director. construieşte enunţuri în careacestea să aibă altă valoare. fantome de idei defuncte. Mureş. unul dintre ele fiind format cu prefix: util.

........................ grele.......................... neam/ne-am............. cadă...................................... (15p) .......................................Cerul scund.................................... ....... ................................................................................................................ cadă.................................................. tineret........................... Iar mă udă pân’ la piele Ploaia rece şi subţire............... ..................... potrivite contextual................ siringă/seringă................... presimţire......... exerciţiu/ecserciţiu....................................................... ........................... Anul Nou /Anul nou........................................................ prin încercuire........................... Că din asta nu mai scap!” (G...................................................................... (10p) ....................... Oficiu: 10p ...................... ................. 3............................... ................................ forma corectă a cuvintelor: (10p) clujean/clujan............................... 7........................... Clasa a V-a TEST DE EVALUARE Citeşte cu atenţie textul următor şi scrie răspunsuri pentru fiecare cerinţă: „(O dalie) .. (10p) ....................... Scrie antonime pentru cuvintele: scund........................... ............................................................................................................... . orăşean................................. pentru cuvintele următoare: cerul.......... să-.............................................. .................................................... rece............ (10p) ............... M-ai are o ideie pentru mai târziu......... (15p) ....................................................................................... apoi ia dat o umbrelă şi sa dus la munca sa.............. Parcă stă să-mi cadă-n cap......................................................................... subţire. 8................................................... Arată cum s-au format cuvintele: căpşor.........................................................................Numele ................................................. scap..................... Subliniază greşelile din enunţurile de mai jos....................................... ..................................................................................... o presimţire............................ ................... Am aşa.... 6..................................Între flori) 1............................ reactualizare................... .................................. apoi corectează-le: (10p) Ia l-a rugat să-şi ia o haină mai grosă............................................................................. grele................................................................................. peizaj/peisaj................................... 5.......................................... Alege.............. (10p) ............................ sens pe care îl vei numi......... 2..................... Foloseşte în enunţuri ortogramele: deal/de-al.......................................................................... Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului a simţi........................................................ să................................................ Topârceanu .......................... 4.............. Alcătuieşte enunţuri în care cuvintele cap şi mai să fie folosite cu alt sens decât în text........................ presimţire.... Scrie sinonime........... ............................. cu pâcle grele..........................

.................................................................................................................................. ...................... aliniat-alineat.... (10p) ....... 5....................................................... pe care o vei indica: (12p) ................. 7..................................................... Alcătuieşte enunţuri cu omonimele: şiret – şiret..... ceară – ceară................................................................. 6................................................................................................................ foloseşte-le în enunţuri cu altă valoare...... Foloseşte în enunţuri paronimele: eminent – iminent. Arată ce valoare morfologică au cuvintele următoare în text: lui............... Scrie antonime pentru cuvintele: pustii................. ............................... s-adună................................................................. Frunze moarte pe poteci................................................. bătrână............................. ..... .................... Colo sus culcat pe-o rână......... ............... Scrie sinonime................................ ..................... (6p) ......................................... (15p) ................................................... s-adună........................................................................................ Corectează.......... 8.................Timp de lucru: 50 de minute Numele ... ..............................Balada munţilor) 1...................... negură........................................................................................................... ....................................... 3............................................................................................ ........................................................... potrivite contextual........................................ (10p) .. (15p) .................................................. .......... pentru cuvintele următoare: pustii..... Arată prin ce mijloc de îmbogăţire a vocabularului s-au format cuvintele: nesimţite.................... greşelile din enunţurile de mai jos: (10p) ................. poteci................. ............................................................................................................. Cum s-adună putrezite...................................................................................................................................................................... 4......................................................... (12p) .... moarte.................................... 2.... Clasa a VI-a TEST DE EVALUARE Citeşte cu atenţie textul următor şi scrie răspunsuri pentru fiecare cerinţă: „Şi se duc pe nesimţite Nopţi pustii şi zile reci...................................................................... culcat............................................................................................ bătrână....................... Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului „frunză”................................................................... colo................................................................................... prin barare..... Stă Negoiul mohorât Cu-a lui negură bătrână Care-i ţine de urât!” (G.. mohorât................................................ Topârceanu ...............................................................................

...................................... 4.............................................. Topârceanu ............. 6....... 2................... ...... cală-cală................... Scrie sinonime........... .................................. un............................................................................... tumult... ......................................... pentru cuvintele: acesta........................................................................... potrivite contextual............ Alcătuieşte enunţuri cu omonimele:roabă-roabă........ lipit... ................................................. în contexte...........Fantezie de toamnă) 1.................................... lipit.......................................... potrivite contextual....................................................... Natura-l repetă cu aspru tumult Acesta-i un cântec pe care-l ascult Cu nasul lipit de fereastră............ fişă.............. Colaborând împreună cu colegul său a obţinut rezultate mai bune.............................................. (10p) .............................. 7................................................................................. demult.... aspru............................................... foloseşte-le în enunţuri cu altă valoare. omonimul şi paronimul cuvântului companie...” (G............................ (10p) .................. 5................................................. aspru......... .... ..................... (10p) .......................................................................... consemn.................. 8...................... tumult........................ Dă..............................................................................Microorganismele foarte mici pot fi foarte dăunătoare...................................... vi............................................................................................................................................... ...... ..... Clasa a VII-a TEST DE EVALUARE Citeşte cu atenţie textul următor şi scrie răspunsuri pentru fiecare cerinţă: „Acesta-i un cântec pe care demult Am vrut să vi-l cânt dumneavoastră... (12p) ... Scrie patru termeni din familia lexicală a cuvântului „natura”.................................................................................. sinonimul........................ Oficiu: 10p Timp de lucru: 50 de minute Numele ................................................................................................ natura.................................................................... aspru............................ (10p) ............................................................................... Scrie antonime........... ................................................................................................ Scrie paronime pentru cuvintele: aliniat.................................................................................................. ............................................... demult................................ distins.............. (8p) .............................................. eroare............................................................................................... lipit........ 3.................................................................................................................. ....................................................................................................... Arată prin ce mijloc de îmbogăţire a vocabularului s-au format cuvintele: demult... pentru cuvintele următoare: cântec..................................................... ............................ pe care o vei indica: (10p) ........................... (10p) ..... Arată ce valoare morfologică au cuvintele următoare în text: acesta...........................................

....................................9. Dă câte un exemplu de locuţiune substantivală................................... verbală................. (10p) ...... adjectivală............ Oficiu: 10p Timp de lucru: 50 de minute ..................... adverbială...............

..........................................................Numele ................................................... apoi cu sens figurat........ Arată ce valoare morfologică au cuvintele următoare în text: şi............... (10p) ....................................... Pornind de la substantivul gură scrie: un derivat.................. (originară/originală)........................................ (10p) . (10p) ..................................................................................................................................... Acest peisaj îmi este .. ........................................ ude............... .. cânt....................... (literar/literal)........ (evoluat/evaluat) dint-o privire situaţia..................... aceluiaşi...................... Clasa a VIII-a TEST DE EVALUARE Citeşte cu atenţie textul următor şi scrie răspunsuri pentru fiecare cerinţă: „Cu crengile ude şi fără veşmânt Salcâmii la poartă se-ndoaie............................................................................................................................................. (10p) .............................................................................. Oficiu: 10p Timp de lucru: 50 de minute ............................................. (10p) ................................................” (G.............................................. 7.......................................... vânt................................... sendoaie........................................................................ (10p) ........... Alcătuieşte enunţuri cu omonimele: păr-păr........................ b...... .................................. a ................... (10p) ..................................................................... ............................................. George Călinescu a fost un istoric ......................... .... Pe stradă se plimbă iernaticul vânt Şi fluieră tactul aceluiaşi cânt Şi plânge cu lacrimi de ploaie... ...................................... prefaţă.............................. Scrie sinonime......................... ................................................. Foloseşte în propoziţii cuvântul flacără cu sens propriu............... continuu. 2........ Venind........................................................... normal................................................................................... Scrie antonime pentru cuvintelor următoare............. c............................................................................................................................ .................... Arată prin ce mijloc de îmbogăţire a vocabularului s-au format cuvintele: iernaticul.................. (familiar/familial)......................... 9................. obţinute cu ajutorul prefixelor: matur.................................................................... 8.............................................................................. stradă.......................... pentru cuvintele următoare: crengile......... foloseşte-le în enunţuri cu altă valoare............. mână-mână.................. potrivite contextual................Fantezie de toamnă) 1................................................................. pe care o vei indica: (10p) ...... postbelic.......... Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului „a îndoi”.... un compus şi două expresii....................... 5.................................................................................. În propoziţiile de mai jos alege forma corectă a cuvintelor din paranteză: (10p) a.. 4........................................... d.......... 6........ Topârceanu ............................ 3... Intervenţia la discuţii a colegului meu a fost .....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful