VOCABULARUL

(fişă de lucru - cl. a V-a)
Citeşte cu atenţie următorul text:
„Peste ierburi şi răzoare,
Se-ndreptau spre-aceeaşi floare
Două picături de soare:
O albină
Gospodină,
Paznică peste grădină,
Şi o viespe venetică,
Uşurică,
Subţirică,
Strânsă-n brâu ca o furnică.”
(Otilia Cazimir - Două gospodine)
venetică = persoană venită din alt loc, străină de locul unde s-a stabilit
1. Transcrie, din text, toate cuvintele derivate şi arată cum s-au format.
2. Alcătuieşte familia lexicală a cuvintelor floare şi grădină (cel puţin cinci
termeni).
3. Scrie trei derivate, unul cu sufix, unul cu prefix şi unul cu sufix şi prefix de la
verbul „(a) strânge”.
4. Indică sinonime potrivite pentru cuvintele: se-ndreptau, paznică, subţirică,
brâu.
5. Numeşte antonimele cuvintelor: a împrăştia, trist, a se ivi, încetişor.
6. Scrie un enunţ care să conţină cuvântul subţirică şi un antonim al acestuia.
7. Găseşte căte un sinonim pentru fiecare din expresiile date: a trece clasa, a o
lua la goană, a se da de-a dura, a sta pe gânduri, a da de ştire.
8. Transcrie, din text, patru cuvinte monosilabice şi patru cuvinte bisilabice.
9. Pornind de la modelul următor, scrie alte şase cuvinte formate asemănător: a
înflori - înflorire - reînflorire.
10. Formează adjective derivate de la cuvintele următoare: os, copil, ţăran, om, a
copilări, aur, săptămână, vară.
11. Încercuieşte cuvintele care fac parte din familia lexicală a cuvântului subliniat:
a. drept - dreptate, dreptunghi, (a) îndrepta, îndreptare;
b. ban - banal, bănet, bănuţ, (a)bănui;
c. mare - măricel, mărire, merişor, (a ) mări.
12. Rădăcina cuvântului preşcolar este: a. şcoala; b. pre-; c. şcol-.
13. Găseşte în coloana a doua sinonimul corespunzător cuvintelor din prima
coloană:
trecător
a oxida
a povesti
abundenţă
limbă
privelişte
zgârcit
efemer
belşug
a nara
a rugini
grai
peisaj
avar

din text. b. îm-. mânecă. Identifică derivatele şi compusele din textul de mai sus şi arată cum s-au format. Alcătuieşte câte două cuvinte cu sufixele şi prefixele următoare: -ar. Alcătuieşte enunţuri cu omonimele: stea-stea.” (Otilia Cazimir . într-o seară. ciorap. b. ureche. Dar pe drum cotit şi nins.. -eşte. Microorganismele foarte mici. 10. apoi şi-a reluat din nou locul în bancă.. Şi-n căsuţă-o fată mică. urs. conversiune. pe care o vei numi. 12. c. care-care. poliţă. de. Umbră sură s-a desprins: Un voinic abia de-o şchioapă Înota-n omăt ca-n apă. numeral cardinal. nins. a VI-a) Citeşte cu atenţie următorul text: „Tu nu ştii. 8. bisilabice şi trisilabice. b. corn. Tonul pe care mi s-a adresat era (glacial-glaciar). c.Poveste de omăt) 1. afară. 13. -esc. 4. Transcrie. 5. b. 9. Şi-a făcut singur autocritica în faţa colegilor săi. Scrie antonime potrivite pentru: mică. piatră. Indică sinonime contextuale pentru: odată. 2. s-a uitat. -aş. câte patru cuvinte monosilabice. pot fi foarte dăunătoare. alună. Rescrie enunţurile date. A reuşit numai colaborând împreună cu colegul său. A fost odată O căsuţă fermecată. dar-dar. 7. Cănd aluat decizia (a evoluat-a evaluat) corect situaţia.cl. c. d. Fata s-a uitat afară Şi-a văzut cum. Şi-ntr-o iarnă. mătură. -os. pronume personal. Un pisoi şi o bunică. d. articol hotărât. sură. compunere. seară. in-. fir. tată.. pădure. derivare. folosind forma corectă a paronimului din paranteză: a. Popescu a fost (investit-învestit) în funcţia de director. Arată valoarea morfologică a cuvintelor: iarnă. Copilul se bucura că maşinuţa era teleghidată la distanţă. prin perdea. articol hotărât. ban. Cuvântul voinic s-a format prin: a. articol hotărât. articol hotărât. 3.des-. Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului „fermecată”. c. Este o marcă (originală-originală) de confecţii. port-port. articol hotărât. cercel. râdeau. omăt . -iu. voinic. e. Formează diminutive de la cuvintele următoare: buchet. interjecţie. 6.VOCABULARUL (fişă de lucru . . Identifică construcţiile pleonastice din enunţurile următoare şi corectează-le: a.. cotit. apoi alcătuieşte câte un enunţ în care să le foloseşti cu altă valoare. fermecată. bucată. Cuvântul o din prima strofă are valorile de: a. cap.. Stelele râdeau de ea. desprins. numeral cardinal. stelele. 11. A şters tabla.

lacrimă. compunere şi conversiune şi arată cum s-au format. Pe cărări pe unde nimeni nu mai vine. a suna. cinci cuvinte plurisilabice. roabă. Călinescu este un mare istoric (literar/literal). A venit un (funcţionar/funcţional) şi ne-a anunţat. Scrie cinci substantive formate cu sufixe colective. e. cu carte c. Alcătuieşte două enunţuri în care să foloseşti cuvântul cărări. d. parale. ţinere de minte j. taina. din text. c. a băga de seamă h. 6. raport. 10. câte două cuvinte formate prin derivare. glas. centru. Explică sensul următoarelor omonime lexicale (aceeaşi parte de vorbire) şi alcătuieşte enunţuri cu ele: cală. b. cu sens propriu. a VII-a) Citeşte cu atenţie textul următor: „Dacă liniştea pădurii adormite Nicio veste de-altădată nu-ţi trimite Şi pe freamăte pornite de departe Nu te-ajunge glas de dincolo de moarte. veste. apoi cu sens figurat. râs. luare-aminte d. 12.cl. din textul de mai sus. 7. ghioc. b. Scrie antonime potrivite pentru: linişte. Vin cu mine să ne pierdem în zadar Printre galbenele rarişti de stejar. 9. Găseşte sinonime pentru expresiile (locuţiunile) de mai jos: a. Zăcămintele (petroliere/petrolifere) sunt tot mai puţine. rom. sfioase. Indică sinonime contextuale pentru: liniştea. de jur-împrejur e. 5. M-a ademenit mirosul de pâine caldă.VOCABULARUL (fişă de lucru . cârciumar. Vocea lui caldă m-a încurajat. Cu sfioase campanule şi sulfine. dulce. e. 4. Tribunalul a fost alcătuit în mod (arbitral/arbitrar). Transcrie. luminişuri. 13. Alege forma corectă a paronimelor din paranteză: a. Şi-a pus îmbrăcăminte caldă. a o lua la sănătoasa g. 8. c. corp. departe. Bunica m-a întâmpinat cu privirea-i caldă. Numeşte plantele a căror denumire este derivată cu sufixe de la următoarele cuvinte: topor. din cauză că . Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului „linişte”.Sfârşit de vară) 1. a-şi lua inima-n dinţi b. sfioase. Taina liniştei înalte să ne fure Pe cotite luminişuri de pădure” (George Topârceanu . pădure. Transcrie. altădată. Indică sensurile polisemanticului caldă. nimeni. 2. Indică cel puţin două forme de plural pentru cuvintele următoare şi alcătuieşte enunţuri cu fiecare: arc. cu capul în nori i. d. 11. 3. freamăte. Acest obiect îmi este (familial/familiar). Dulce zumzet somnoros şi ireal Să ne cheme spre poienile din deal. bandă. Vremea este caldă pentru perioada aceasta. element. garoafă. a-şi aduce aminte f. înalte. albastru. din enunţurile următoare: a.

n. în text. 8. inerte. Arată valoarea morfologică. virgule şi puncte -“ (George Topârceanu . Explică sensul următoarelor omonime lexico-gramaticale (parţi de vorbire diferite) şi alcătuieşte enunţuri cu ele: care. director. Sunt de zece ani în Tg. şi (puncte). ardelean. utilizare. a croi. Scrie paronimul corespunzător următoarelor cuvinte: albastru. şa. groază. blând. Închipuiri neplăsmuite şi gânduri negândite încă Pe care stropul de cerneală le-nchide-n noaptea lui adâncă. şterse. spumă. cuvintele formate prin derivare. a VIII-a) „În călimara asta nouă roiesc ca fluturii imagini Ce vor cădea cândva. compunere şi conversiune şi arată cum s-au format.VOCABULARUL (fişă de lucru . Arată sensul verbului a fi din următoarele enunţuri: k. lanţ. posibil. mac. sare. fantome. gâscă. omis. O ploaie miniaturală de-accente. 3. braţ. tic. Identifică. balsam. Cât sunt merele? o. coardă. anual. acru. 9.Călimara) 1. 2. fişă. temporar. broboadă. virtuos. Ei sunt din Reghin. vulpe. sigur. crud.cl. Sunt mulţi ani de-atunci. bun. a face. fantome de idei defuncte. a (se) însera. prepoziţie. Eu sunt bine. Mureş. Adaugă la cuvintele date sufixe şi prefixe. În ţara noastră sunt multe ape curgătoare. 4. pe câmpul alb al unei pagini. corect. campanie. Formează femininul sau masculinul cuvintelor de mai jos. a emigra. siguranţă. a următoarelor cuvinte: asta. raţă. înspăimântat. eroare. dependenţă. unul dintre ele fiind format cu prefix: util. astfel încât să obţii derivate parasintetice verbale: floare. poartă. pe care o vei numi. verde. inerte. Indică sinonime potrivite pentru următoarele cuvinte: roiesc. folosind sufixe potrivite (sufixe moţionale): tigru. 10. Găseşte în coloana a doua sinonimul expresiilor din prima coloană: nebăgare de seamă a intenţiona a se face de râs amintire a forţa pe cineva visător a ţine minte neatenţie a avea de gând a se discredita aducere-aminte înţelept cu capul în nori a constrânge cu scaun la cap a memora . Formează substantive derivate de la cuvintele următoare: pustiu. adâncă. nouă. 7. Indică câte două antonime pentru fiecare cuvânt dat. text. oral. pagini. iepure. p. miniaturală. atlas. şiret. singur. a prescrie. paianjen. aliniat. 5. l. o (clipă). Cuvinte şterse peste-o clipă. din text. cândva. stropul. construieşte enunţuri în careacestea să aibă altă valoare. pace. 11. m. harnic. florar. diferenţă. lui. 6. actor.

................................... ....................................................................................................... Am aşa............. o presimţire................................... (15p) . Topârceanu ............................................... (10p) .................................................... reactualizare............................. Alege........................ Iar mă udă pân’ la piele Ploaia rece şi subţire....... ... grele. 7.. grele.................................................................................................. .................................................. neam/ne-am.................. potrivite contextual................. ...... Subliniază greşelile din enunţurile de mai jos........................... (10p) .................... apoi corectează-le: (10p) Ia l-a rugat să-şi ia o haină mai grosă.......... prin încercuire..................................................................... Parcă stă să-mi cadă-n cap........................................ 5........................................................................................ ........................................ Oficiu: 10p ...................... (10p) ................................................................. 6........Între flori) 1............................................. Alcătuieşte enunţuri în care cuvintele cap şi mai să fie folosite cu alt sens decât în text....................... .......................................................................... pentru cuvintele următoare: cerul........................... 3............... orăşean................................................................... 2............................................................. Scrie antonime pentru cuvintele: scund. Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului a simţi............................................................................................................................. 8.................................... să-.....Numele ............................................................... rece.......................... forma corectă a cuvintelor: (10p) clujean/clujan...........................................Cerul scund... ........................ subţire.............................................. ........................................................... să................................................ Scrie sinonime..... apoi ia dat o umbrelă şi sa dus la munca sa....... 4..... (10p) ...... sens pe care îl vei numi.... M-ai are o ideie pentru mai târziu..................................................... exerciţiu/ecserciţiu............ Arată cum s-au format cuvintele: căpşor......... ..................... cadă... Foloseşte în enunţuri ortogramele: deal/de-al............................ presimţire.............................................................. (15p) .. Anul Nou /Anul nou....................................................................................................................... .... Că din asta nu mai scap!” (G............... presimţire....................... .... scap.................................................. .. ......... peizaj/peisaj....................................................................................................................................... siringă/seringă..... cadă............... tineret............................................................................................................................... Clasa a V-a TEST DE EVALUARE Citeşte cu atenţie textul următor şi scrie răspunsuri pentru fiecare cerinţă: „(O dalie) .... cu pâcle grele.......................................

............................................................................ pe care o vei indica: (12p) ........................................................................................................... ....................................................... ................................................................................................. potrivite contextual...................... Scrie antonime pentru cuvintele: pustii... aliniat-alineat................. .................................................................. ......................... greşelile din enunţurile de mai jos: (10p) ......... . Frunze moarte pe poteci................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................ 5......................................................... foloseşte-le în enunţuri cu altă valoare................................................... 3......................................................................................... (10p) .............................. .................................................................. Stă Negoiul mohorât Cu-a lui negură bătrână Care-i ţine de urât!” (G.. Corectează...................................................... negură.......... Arată ce valoare morfologică au cuvintele următoare în text: lui............................................................ Scrie sinonime..... .......................... bătrână............ Clasa a VI-a TEST DE EVALUARE Citeşte cu atenţie textul următor şi scrie răspunsuri pentru fiecare cerinţă: „Şi se duc pe nesimţite Nopţi pustii şi zile reci....................... pentru cuvintele următoare: pustii...... Foloseşte în enunţuri paronimele: eminent – iminent.............. Alcătuieşte enunţuri cu omonimele: şiret – şiret.....................................Balada munţilor) 1......................... moarte............................ 2........................... bătrână.......................................................................................... ................................................................................... Topârceanu .......................... prin barare... Colo sus culcat pe-o rână..... (6p) ............................ .................. culcat................................................................................ .... (15p) ................... (15p) .............. Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului „frunză”.................... 4.... 7................................................. (10p) .............. 8.................................................. (12p) ....... ceară – ceară.............................. poteci........Timp de lucru: 50 de minute Numele .. colo...................................................................... Arată prin ce mijloc de îmbogăţire a vocabularului s-au format cuvintele: nesimţite........................................................................................................................................................................ s-adună... Cum s-adună putrezite........................................................... mohorât....................... 6..... s-adună.................................................

................................................. Scrie sinonime................................................... aspru............. 5........ .................... vi....... ... lipit............................................................................. cală-cală........................ demult........... Colaborând împreună cu colegul său a obţinut rezultate mai bune.................................................................................................... ................................................................ natura.............................. pentru cuvintele următoare: cântec........ pe care o vei indica: (10p) ................... ...................................... eroare.............................................................Fantezie de toamnă) 1.. Scrie paronime pentru cuvintele: aliniat................................................................................................ 2.. potrivite contextual..................................................... tumult............ ............................... Dă.............................................................. (10p) ........ omonimul şi paronimul cuvântului companie........................... (8p) .... în contexte............................................................ ..................... .............................................. sinonimul..... potrivite contextual.................................. (10p) ............................................................................................................................................. Clasa a VII-a TEST DE EVALUARE Citeşte cu atenţie textul următor şi scrie răspunsuri pentru fiecare cerinţă: „Acesta-i un cântec pe care demult Am vrut să vi-l cânt dumneavoastră............. aspru...................................... .................................................................................................. ......... foloseşte-le în enunţuri cu altă valoare.......................... Arată prin ce mijloc de îmbogăţire a vocabularului s-au format cuvintele: demult......... pentru cuvintele: acesta................... distins.............................................................. 8................................................................................... lipit. Scrie patru termeni din familia lexicală a cuvântului „natura”.............................. (10p) ................................................. 4............................” (G....................................... aspru... tumult........... .............................................................................................. 3......................... Topârceanu ..................... (10p) ......................... (10p) .......................... Scrie antonime.. un............................................................ Alcătuieşte enunţuri cu omonimele:roabă-roabă............................... (12p) ......................... lipit..............Microorganismele foarte mici pot fi foarte dăunătoare........... Arată ce valoare morfologică au cuvintele următoare în text: acesta................................................................................................................. .............................................. 6.............................................. Oficiu: 10p Timp de lucru: 50 de minute Numele .............................................. ............................................................................. fişă.............................. 7...................................................................................... demult.... consemn..................................................................................... Natura-l repetă cu aspru tumult Acesta-i un cântec pe care-l ascult Cu nasul lipit de fereastră................

............... verbală...................... (10p) ..9................ adverbială........ Oficiu: 10p Timp de lucru: 50 de minute ........................................... adjectivală................................ Dă câte un exemplu de locuţiune substantivală.....

.............. vânt..... Oficiu: 10p Timp de lucru: 50 de minute .. Clasa a VIII-a TEST DE EVALUARE Citeşte cu atenţie textul următor şi scrie răspunsuri pentru fiecare cerinţă: „Cu crengile ude şi fără veşmânt Salcâmii la poartă se-ndoaie............. cânt................................. ...... Venind.............................................................................. Pe stradă se plimbă iernaticul vânt Şi fluieră tactul aceluiaşi cânt Şi plânge cu lacrimi de ploaie....................................... (originară/originală)......................... ................ George Călinescu a fost un istoric ................................... 3................... continuu........ Arată ce valoare morfologică au cuvintele următoare în text: şi................................... Alcătuieşte enunţuri cu omonimele: păr-păr.............. Pornind de la substantivul gură scrie: un derivat...................................... 6.................... a ...... ............................................. (10p) .......................................... postbelic................... obţinute cu ajutorul prefixelor: matur........................... 8......................... Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului „a îndoi”................................... Scrie sinonime................ pe care o vei indica: (10p) ...... (literar/literal)........... stradă..... prefaţă.... .......... .......................................................... Foloseşte în propoziţii cuvântul flacără cu sens propriu.. apoi cu sens figurat..................... (10p) ......................................................... (10p) ...................................................................................................... Topârceanu .........................................................................................................................................” (G............................................. (10p) . foloseşte-le în enunţuri cu altă valoare...................... potrivite contextual.................... (evoluat/evaluat) dint-o privire situaţia......... sendoaie................................................................... .............................................. Arată prin ce mijloc de îmbogăţire a vocabularului s-au format cuvintele: iernaticul...........Numele .............................. mână-mână..... 4...................................................................................... ude............................................................ (familiar/familial)......... 9............. normal........ 7............ d................................................... b...... 2.......................Fantezie de toamnă) 1....... (10p) .................... (10p) ................................................................................................ aceluiaşi................................................................................................................ un compus şi două expresii........ În propoziţiile de mai jos alege forma corectă a cuvintelor din paranteză: (10p) a........ Acest peisaj îmi este ........................................................ Scrie antonime pentru cuvintelor următoare............................. c......................................................................................................................... ............................................................................. pentru cuvintele următoare: crengile......................... 5........... Intervenţia la discuţii a colegului meu a fost ..................................................................................................... ........................ (10p) ......................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful