vocabular_fise_teste_v..

VOCABULARUL

(fişă de lucru - cl. a V-a)
Citeşte cu atenţie următorul text:
„Peste ierburi şi răzoare,
Se-ndreptau spre-aceeaşi floare
Două picături de soare:
O albină
Gospodină,
Paznică peste grădină,
Şi o viespe venetică,
Uşurică,
Subţirică,
Strânsă-n brâu ca o furnică.”
(Otilia Cazimir - Două gospodine)
venetică = persoană venită din alt loc, străină de locul unde s-a stabilit
1. Transcrie, din text, toate cuvintele derivate şi arată cum s-au format.
2. Alcătuieşte familia lexicală a cuvintelor floare şi grădină (cel puţin cinci
termeni).
3. Scrie trei derivate, unul cu sufix, unul cu prefix şi unul cu sufix şi prefix de la
verbul „(a) strânge”.
4. Indică sinonime potrivite pentru cuvintele: se-ndreptau, paznică, subţirică,
brâu.
5. Numeşte antonimele cuvintelor: a împrăştia, trist, a se ivi, încetişor.
6. Scrie un enunţ care să conţină cuvântul subţirică şi un antonim al acestuia.
7. Găseşte căte un sinonim pentru fiecare din expresiile date: a trece clasa, a o
lua la goană, a se da de-a dura, a sta pe gânduri, a da de ştire.
8. Transcrie, din text, patru cuvinte monosilabice şi patru cuvinte bisilabice.
9. Pornind de la modelul următor, scrie alte şase cuvinte formate asemănător: a
înflori - înflorire - reînflorire.
10. Formează adjective derivate de la cuvintele următoare: os, copil, ţăran, om, a
copilări, aur, săptămână, vară.
11. Încercuieşte cuvintele care fac parte din familia lexicală a cuvântului subliniat:
a. drept - dreptate, dreptunghi, (a) îndrepta, îndreptare;
b. ban - banal, bănet, bănuţ, (a)bănui;
c. mare - măricel, mărire, merişor, (a ) mări.
12. Rădăcina cuvântului preşcolar este: a. şcoala; b. pre-; c. şcol-.
13. Găseşte în coloana a doua sinonimul corespunzător cuvintelor din prima
coloană:
trecător
a oxida
a povesti
abundenţă
limbă
privelişte
zgârcit
efemer
belşug
a nara
a rugini
grai
peisaj
avar

a VI-a) Citeşte cu atenţie următorul text: „Tu nu ştii. pe care o vei numi.” (Otilia Cazimir . Cuvântul voinic s-a format prin: a. stelele. Transcrie. apoi şi-a reluat din nou locul în bancă. derivare. A reuşit numai colaborând împreună cu colegul său. A şters tabla. 7. alună. de.. Umbră sură s-a desprins: Un voinic abia de-o şchioapă Înota-n omăt ca-n apă. prin perdea. seară. 4. s-a uitat. ciorap. . urs. tată. c. nins. -iu. -eşte. ban. apoi alcătuieşte câte un enunţ în care să le foloseşti cu altă valoare. poliţă. Fata s-a uitat afară Şi-a văzut cum. 6. 5. 13. b. d. într-o seară. câte patru cuvinte monosilabice. articol hotărât. râdeau.. Cănd aluat decizia (a evoluat-a evaluat) corect situaţia. afară. compunere. pronume personal.Poveste de omăt) 1. Indică sinonime contextuale pentru: odată. d. bucată. Microorganismele foarte mici. c.des-. cercel. voinic. port-port.. numeral cardinal. mânecă. dar-dar. b. folosind forma corectă a paronimului din paranteză: a. desprins. articol hotărât. corn. Alcătuieşte câte două cuvinte cu sufixele şi prefixele următoare: -ar. 3. articol hotărât. conversiune. mătură. c. c.. -aş. Popescu a fost (investit-învestit) în funcţia de director. articol hotărât. Şi-ntr-o iarnă. piatră. 10. Tonul pe care mi s-a adresat era (glacial-glaciar). 2. numeral cardinal. Alcătuieşte enunţuri cu omonimele: stea-stea. cap. 8. sură. e. pot fi foarte dăunătoare. Stelele râdeau de ea. 12. Copilul se bucura că maşinuţa era teleghidată la distanţă. -esc.. Şi-n căsuţă-o fată mică. Şi-a făcut singur autocritica în faţa colegilor săi. ureche. b. Identifică derivatele şi compusele din textul de mai sus şi arată cum s-au format. Este o marcă (originală-originală) de confecţii. Un pisoi şi o bunică. A fost odată O căsuţă fermecată. omăt . articol hotărât. interjecţie. Cuvântul o din prima strofă are valorile de: a. Identifică construcţiile pleonastice din enunţurile următoare şi corectează-le: a. bisilabice şi trisilabice. Scrie antonime potrivite pentru: mică. pădure. cotit. Formează diminutive de la cuvintele următoare: buchet. îm-. care-care.VOCABULARUL (fişă de lucru . Dar pe drum cotit şi nins. fir.cl. -os. din text. 11. Arată valoarea morfologică a cuvintelor: iarnă. Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului „fermecată”. Rescrie enunţurile date. b. in-. fermecată. 9.

Transcrie. de jur-împrejur e. d. Transcrie. cu sens propriu. din cauză că . element. nimeni.Sfârşit de vară) 1. sfioase. bandă. Taina liniştei înalte să ne fure Pe cotite luminişuri de pădure” (George Topârceanu . Zăcămintele (petroliere/petrolifere) sunt tot mai puţine. Alege forma corectă a paronimelor din paranteză: a. Acest obiect îmi este (familial/familiar). altădată. 4. Pe cărări pe unde nimeni nu mai vine. a băga de seamă h. b. ghioc. Numeşte plantele a căror denumire este derivată cu sufixe de la următoarele cuvinte: topor. Vin cu mine să ne pierdem în zadar Printre galbenele rarişti de stejar. Explică sensul următoarelor omonime lexicale (aceeaşi parte de vorbire) şi alcătuieşte enunţuri cu ele: cală. veste. Cu sfioase campanule şi sulfine. cu carte c. departe. 5. 9. raport. Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului „linişte”. luare-aminte d. Alcătuieşte două enunţuri în care să foloseşti cuvântul cărări. freamăte. 7. din text. a-şi aduce aminte f. Găseşte sinonime pentru expresiile (locuţiunile) de mai jos: a. Călinescu este un mare istoric (literar/literal). centru. Vremea este caldă pentru perioada aceasta. ţinere de minte j. e. Indică sensurile polisemanticului caldă. câte două cuvinte formate prin derivare. compunere şi conversiune şi arată cum s-au format. a o lua la sănătoasa g. cu capul în nori i. râs. M-a ademenit mirosul de pâine caldă. garoafă. dulce. rom. Indică sinonime contextuale pentru: liniştea. Şi-a pus îmbrăcăminte caldă. 6. apoi cu sens figurat. corp. Indică cel puţin două forme de plural pentru cuvintele următoare şi alcătuieşte enunţuri cu fiecare: arc. 10. 8. sfioase. albastru. Scrie cinci substantive formate cu sufixe colective. 3. a VII-a) Citeşte cu atenţie textul următor: „Dacă liniştea pădurii adormite Nicio veste de-altădată nu-ţi trimite Şi pe freamăte pornite de departe Nu te-ajunge glas de dincolo de moarte. cârciumar. a suna. e. 13. luminişuri. c. taina. lacrimă. parale. Vocea lui caldă m-a încurajat. glas. c. d. 2. 11. Dulce zumzet somnoros şi ireal Să ne cheme spre poienile din deal. Tribunalul a fost alcătuit în mod (arbitral/arbitrar). cinci cuvinte plurisilabice.VOCABULARUL (fişă de lucru . A venit un (funcţionar/funcţional) şi ne-a anunţat. 12. din enunţurile următoare: a. pădure. Bunica m-a întâmpinat cu privirea-i caldă. b. din textul de mai sus.cl. roabă. înalte. a-şi lua inima-n dinţi b. Scrie antonime potrivite pentru: linişte.

l. aliniat. a următoarelor cuvinte: asta. Scrie paronimul corespunzător următoarelor cuvinte: albastru. 5. virtuos. Eu sunt bine. balsam. 2. braţ. utilizare. din text. fişă. Formează femininul sau masculinul cuvintelor de mai jos.VOCABULARUL (fişă de lucru . 4.Călimara) 1. sare. dependenţă. În ţara noastră sunt multe ape curgătoare. înspăimântat. poartă. inerte. harnic. paianjen. astfel încât să obţii derivate parasintetice verbale: floare. şiret. Explică sensul următoarelor omonime lexico-gramaticale (parţi de vorbire diferite) şi alcătuieşte enunţuri cu ele: care. verde. pace.cl. pagini. bun. broboadă. blând. Cât sunt merele? o. spumă. şi (puncte). posibil. fantome. Sunt de zece ani în Tg. 11. lui. temporar. compunere şi conversiune şi arată cum s-au format. Arată valoarea morfologică. în text. actor. siguranţă. coardă. a prescrie. oral. şa. tic. vulpe. a emigra. groază. Arată sensul verbului a fi din următoarele enunţuri: k. unul dintre ele fiind format cu prefix: util. Ei sunt din Reghin. adâncă. crud. 10. director. Sunt mulţi ani de-atunci. ardelean. pe câmpul alb al unei pagini. omis. singur. virgule şi puncte -“ (George Topârceanu . Identifică. stropul. a VIII-a) „În călimara asta nouă roiesc ca fluturii imagini Ce vor cădea cândva. 6. şterse. Formează substantive derivate de la cuvintele următoare: pustiu. Indică câte două antonime pentru fiecare cuvânt dat. anual. Adaugă la cuvintele date sufixe şi prefixe. sigur. Mureş. O ploaie miniaturală de-accente. diferenţă. iepure. atlas. mac. raţă. gâscă. Găseşte în coloana a doua sinonimul expresiilor din prima coloană: nebăgare de seamă a intenţiona a se face de râs amintire a forţa pe cineva visător a ţine minte neatenţie a avea de gând a se discredita aducere-aminte înţelept cu capul în nori a constrânge cu scaun la cap a memora . Închipuiri neplăsmuite şi gânduri negândite încă Pe care stropul de cerneală le-nchide-n noaptea lui adâncă. o (clipă). cândva. nouă. n. prepoziţie. 9. Indică sinonime potrivite pentru următoarele cuvinte: roiesc. folosind sufixe potrivite (sufixe moţionale): tigru. 7. text. a (se) însera. lanţ. a face. a croi. eroare. acru. campanie. florar. p. fantome de idei defuncte. pe care o vei numi. corect. miniaturală. 8. m. inerte. 3. cuvintele formate prin derivare. Cuvinte şterse peste-o clipă. construieşte enunţuri în careacestea să aibă altă valoare.

................ 4............. ... reactualizare............................. apoi corectează-le: (10p) Ia l-a rugat să-şi ia o haină mai grosă........... 3.............. Scrie sinonime..................................................................................... 2............................................................................. Arată cum s-au format cuvintele: căpşor........ .. Foloseşte în enunţuri ortogramele: deal/de-al............................................................... ... Scrie antonime pentru cuvintele: scund..................... grele........... ................................ grele........................... pentru cuvintele următoare: cerul................ presimţire............................................... (15p) ....... să-............. forma corectă a cuvintelor: (10p) clujean/clujan..................Numele ............................................. Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului a simţi....................................... ................................................................................................................ să........................................................... rece.................................... Topârceanu ..................... prin încercuire.................... Parcă stă să-mi cadă-n cap....................................... (10p) .... exerciţiu/ecserciţiu........Cerul scund...........................................................Între flori) 1.................... 6........................ subţire.................................................................................................................................................................................... ........................... Clasa a V-a TEST DE EVALUARE Citeşte cu atenţie textul următor şi scrie răspunsuri pentru fiecare cerinţă: „(O dalie) ........... sens pe care îl vei numi..... 5.......................................................................... orăşean......................... scap..................... .......... tineret.................................................................................... 7............................................................................................................................. (10p) ......... ...... o presimţire... .................... Anul Nou /Anul nou......................... presimţire........... Iar mă udă pân’ la piele Ploaia rece şi subţire................. Am aşa................ potrivite contextual................................................................... 8........ Că din asta nu mai scap!” (G................................................................................. M-ai are o ideie pentru mai târziu................................. peizaj/peisaj................................................................... Subliniază greşelile din enunţurile de mai jos.................................................... Alcătuieşte enunţuri în care cuvintele cap şi mai să fie folosite cu alt sens decât în text........................................... .......................... ......................... apoi ia dat o umbrelă şi sa dus la munca sa............................... siringă/seringă...... (15p) .................................................................................. (10p) ............... cadă....................... (10p) .................................................................................................................................. Alege........................ ............... neam/ne-am........................................ Oficiu: 10p ... cu pâcle grele.. cadă.................. ...........................

....... Frunze moarte pe poteci..................................................................... ....................... 5............................................................ ...................... 3.......................................... Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului „frunză”.................................................................................... ............ poteci........ 2................. ... Stă Negoiul mohorât Cu-a lui negură bătrână Care-i ţine de urât!” (G............. bătrână................. moarte................................................................................................ aliniat-alineat........................................................................................... ceară – ceară.................... Arată ce valoare morfologică au cuvintele următoare în text: lui.................................................................................................................. mohorât........................... s-adună...................... foloseşte-le în enunţuri cu altă valoare............................. (10p) ..................... greşelile din enunţurile de mai jos: (10p) .Timp de lucru: 50 de minute Numele .............................. .......................... prin barare......................................... s-adună.............................................................................................................................................. Cum s-adună putrezite... culcat..................... (10p) ......................... .... Clasa a VI-a TEST DE EVALUARE Citeşte cu atenţie textul următor şi scrie răspunsuri pentru fiecare cerinţă: „Şi se duc pe nesimţite Nopţi pustii şi zile reci.................. Colo sus culcat pe-o rână................ Foloseşte în enunţuri paronimele: eminent – iminent................................................................... Corectează........................................................................................................... 6.......................................................... bătrână.. Topârceanu ........................................... Scrie sinonime........................................................... (12p) ................................ .................................................. (6p) ..................... 4................................................................................... 7.................................... potrivite contextual.......................................................... (15p) ............................................................... .......................................................................................................................................................... pentru cuvintele următoare: pustii.......................................................................... pe care o vei indica: (12p) .......................... Arată prin ce mijloc de îmbogăţire a vocabularului s-au format cuvintele: nesimţite... negură.......................................... colo........... Scrie antonime pentru cuvintele: pustii................................. 8.............................................................. (15p) ...........Balada munţilor) 1.................................................... Alcătuieşte enunţuri cu omonimele: şiret – şiret.. ..................... ...................................................... ..

......................... pentru cuvintele: acesta...................... natura....... 4........................ lipit... Arată ce valoare morfologică au cuvintele următoare în text: acesta.................................... ................................ demult.......... (12p) .. foloseşte-le în enunţuri cu altă valoare................................................ aspru........................................................ omonimul şi paronimul cuvântului companie............ Arată prin ce mijloc de îmbogăţire a vocabularului s-au format cuvintele: demult..... Colaborând împreună cu colegul său a obţinut rezultate mai bune........................................... pentru cuvintele următoare: cântec.......................................... 5........................................” (G............................................ .......................... 3............................... (10p) .................................. aspru........................................................ pe care o vei indica: (10p) .......... ............................. ........................................... ...... .... tumult......................................................................................................................... potrivite contextual.. Alcătuieşte enunţuri cu omonimele:roabă-roabă........................... eroare.......... demult...................................... în contexte........................ Dă. . tumult............. Clasa a VII-a TEST DE EVALUARE Citeşte cu atenţie textul următor şi scrie răspunsuri pentru fiecare cerinţă: „Acesta-i un cântec pe care demult Am vrut să vi-l cânt dumneavoastră........ fişă............................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................... aspru....Microorganismele foarte mici pot fi foarte dăunătoare................................................... sinonimul.................. un.................................................................................................. ............................................................................................ potrivite contextual............................................................. (10p) ........................ lipit......................................................................................... ... distins........................................................................................................... cală-cală............................................................................ Natura-l repetă cu aspru tumult Acesta-i un cântec pe care-l ascult Cu nasul lipit de fereastră.................. Scrie sinonime.................................................................................................... 7................... 2...................................... Scrie paronime pentru cuvintele: aliniat............................................. .............................. .... Scrie patru termeni din familia lexicală a cuvântului „natura”.... (8p) ....................................................Fantezie de toamnă) 1................................... 8......................................... (10p) ....................................................................................... (10p) ..................................................................... (10p) ................ lipit.............. vi......................... 6................ Scrie antonime................ consemn......... Oficiu: 10p Timp de lucru: 50 de minute Numele ..... Topârceanu ..........................................................................................

........................................... Oficiu: 10p Timp de lucru: 50 de minute .......................... verbală....9....... Dă câte un exemplu de locuţiune substantivală........ adverbială............................. adjectivală..... (10p) .....................

.................................................. pe care o vei indica: (10p) .............. (10p) ........................................... normal............................. a ...................................... 2.................................................................. ................................................. aceluiaşi........ Arată prin ce mijloc de îmbogăţire a vocabularului s-au format cuvintele: iernaticul................................ Scrie antonime pentru cuvintelor următoare............................................. Clasa a VIII-a TEST DE EVALUARE Citeşte cu atenţie textul următor şi scrie răspunsuri pentru fiecare cerinţă: „Cu crengile ude şi fără veşmânt Salcâmii la poartă se-ndoaie.................. ............................ Pe stradă se plimbă iernaticul vânt Şi fluieră tactul aceluiaşi cânt Şi plânge cu lacrimi de ploaie..................... obţinute cu ajutorul prefixelor: matur....................................................... 6................. Acest peisaj îmi este ...............Numele .......................... continuu................ 5............ apoi cu sens figurat...................... b.. Venind....................................................................................................... (evoluat/evaluat) dint-o privire situaţia... 3.... (10p) ............................................................................... prefaţă........ (10p) ........................................................................................................... Arată ce valoare morfologică au cuvintele următoare în text: şi......................... vânt.............................................................................................................................. Alcătuieşte enunţuri cu omonimele: păr-păr............................. Foloseşte în propoziţii cuvântul flacără cu sens propriu............ cânt................................................................. ............................................. (10p) ...................................... 8...................Fantezie de toamnă) 1.............. ude.............. 4.. (originară/originală)...... ... Pornind de la substantivul gură scrie: un derivat.......... ... Intervenţia la discuţii a colegului meu a fost ................................ ... (10p) .................................................... postbelic.................... potrivite contextual........................................... (familiar/familial)................................. d..... (10p) ................................................ mână-mână....... .............................................................. Oficiu: 10p Timp de lucru: 50 de minute ............. (literar/literal)........................... c............................................................... În propoziţiile de mai jos alege forma corectă a cuvintelor din paranteză: (10p) a.............................................................. foloseşte-le în enunţuri cu altă valoare.......... un compus şi două expresii.................... sendoaie... ......... 7................... Scrie sinonime....................... George Călinescu a fost un istoric .................................................... pentru cuvintele următoare: crengile.................................................... stradă......................................... Topârceanu ..... 9................................” (G........................................................ (10p) ................................................................. Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului „a îndoi”...........................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful