VOCABULARUL

(fişă de lucru - cl. a V-a)
Citeşte cu atenţie următorul text:
„Peste ierburi şi răzoare,
Se-ndreptau spre-aceeaşi floare
Două picături de soare:
O albină
Gospodină,
Paznică peste grădină,
Şi o viespe venetică,
Uşurică,
Subţirică,
Strânsă-n brâu ca o furnică.”
(Otilia Cazimir - Două gospodine)
venetică = persoană venită din alt loc, străină de locul unde s-a stabilit
1. Transcrie, din text, toate cuvintele derivate şi arată cum s-au format.
2. Alcătuieşte familia lexicală a cuvintelor floare şi grădină (cel puţin cinci
termeni).
3. Scrie trei derivate, unul cu sufix, unul cu prefix şi unul cu sufix şi prefix de la
verbul „(a) strânge”.
4. Indică sinonime potrivite pentru cuvintele: se-ndreptau, paznică, subţirică,
brâu.
5. Numeşte antonimele cuvintelor: a împrăştia, trist, a se ivi, încetişor.
6. Scrie un enunţ care să conţină cuvântul subţirică şi un antonim al acestuia.
7. Găseşte căte un sinonim pentru fiecare din expresiile date: a trece clasa, a o
lua la goană, a se da de-a dura, a sta pe gânduri, a da de ştire.
8. Transcrie, din text, patru cuvinte monosilabice şi patru cuvinte bisilabice.
9. Pornind de la modelul următor, scrie alte şase cuvinte formate asemănător: a
înflori - înflorire - reînflorire.
10. Formează adjective derivate de la cuvintele următoare: os, copil, ţăran, om, a
copilări, aur, săptămână, vară.
11. Încercuieşte cuvintele care fac parte din familia lexicală a cuvântului subliniat:
a. drept - dreptate, dreptunghi, (a) îndrepta, îndreptare;
b. ban - banal, bănet, bănuţ, (a)bănui;
c. mare - măricel, mărire, merişor, (a ) mări.
12. Rădăcina cuvântului preşcolar este: a. şcoala; b. pre-; c. şcol-.
13. Găseşte în coloana a doua sinonimul corespunzător cuvintelor din prima
coloană:
trecător
a oxida
a povesti
abundenţă
limbă
privelişte
zgârcit
efemer
belşug
a nara
a rugini
grai
peisaj
avar

b. râdeau. . desprins. tată. piatră. din text. Popescu a fost (investit-învestit) în funcţia de director.. mătură.. numeral cardinal. numeral cardinal. compunere. 5. b. afară. dar-dar. 8. bisilabice şi trisilabice. Rescrie enunţurile date. îm-. articol hotărât. voinic. Fata s-a uitat afară Şi-a văzut cum. -aş. Identifică construcţiile pleonastice din enunţurile următoare şi corectează-le: a. 13. conversiune. Alcătuieşte câte două cuvinte cu sufixele şi prefixele următoare: -ar. poliţă. 12. Şi-n căsuţă-o fată mică. Umbră sură s-a desprins: Un voinic abia de-o şchioapă Înota-n omăt ca-n apă. Tonul pe care mi s-a adresat era (glacial-glaciar). apoi şi-a reluat din nou locul în bancă. ban. articol hotărât.des-. Identifică derivatele şi compusele din textul de mai sus şi arată cum s-au format. mânecă. A fost odată O căsuţă fermecată. Alcătuieşte enunţuri cu omonimele: stea-stea. Indică sinonime contextuale pentru: odată. e.” (Otilia Cazimir . a VI-a) Citeşte cu atenţie următorul text: „Tu nu ştii.. interjecţie. articol hotărât. Cuvântul o din prima strofă are valorile de: a. derivare. 6. pot fi foarte dăunătoare. Şi-a făcut singur autocritica în faţa colegilor săi.. nins. 7. A şters tabla. d. 10. Un pisoi şi o bunică. cercel. Stelele râdeau de ea. 2. c. fir. 3. pronume personal. Scrie antonime potrivite pentru: mică. cap. urs. care-care. pădure. de. Cănd aluat decizia (a evoluat-a evaluat) corect situaţia. Dar pe drum cotit şi nins. s-a uitat. prin perdea. Formează diminutive de la cuvintele următoare: buchet. articol hotărât. c.Poveste de omăt) 1. b. fermecată. pe care o vei numi. câte patru cuvinte monosilabice.VOCABULARUL (fişă de lucru . Cuvântul voinic s-a format prin: a. d. Este o marcă (originală-originală) de confecţii. Copilul se bucura că maşinuţa era teleghidată la distanţă. ureche..cl. Şi-ntr-o iarnă. 11. ciorap. -eşte. apoi alcătuieşte câte un enunţ în care să le foloseşti cu altă valoare. omăt . c. 4. Arată valoarea morfologică a cuvintelor: iarnă. articol hotărât. Transcrie. stelele. folosind forma corectă a paronimului din paranteză: a. seară. corn. într-o seară. c. -esc. -os. port-port. b. bucată. alună. in-. cotit. -iu. Microorganismele foarte mici. sură. A reuşit numai colaborând împreună cu colegul său. Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului „fermecată”. 9.

Tribunalul a fost alcătuit în mod (arbitral/arbitrar). albastru. Zăcămintele (petroliere/petrolifere) sunt tot mai puţine. Găseşte sinonime pentru expresiile (locuţiunile) de mai jos: a. cârciumar. raport. 4. sfioase. 8. de jur-împrejur e. lacrimă. d. cu carte c. înalte. 7. compunere şi conversiune şi arată cum s-au format. Indică sinonime contextuale pentru: liniştea. Indică cel puţin două forme de plural pentru cuvintele următoare şi alcătuieşte enunţuri cu fiecare: arc. d. Indică sensurile polisemanticului caldă. Transcrie. 12. Explică sensul următoarelor omonime lexicale (aceeaşi parte de vorbire) şi alcătuieşte enunţuri cu ele: cală.VOCABULARUL (fişă de lucru . bandă. a-şi lua inima-n dinţi b. cu sens propriu. 9. Pe cărări pe unde nimeni nu mai vine. veste. sfioase. b. Călinescu este un mare istoric (literar/literal). din text. a suna. A venit un (funcţionar/funcţional) şi ne-a anunţat. Şi-a pus îmbrăcăminte caldă. 6.cl. M-a ademenit mirosul de pâine caldă. din textul de mai sus. centru. din cauză că . altădată. ţinere de minte j. 5. Vocea lui caldă m-a încurajat. 3. luare-aminte d. a băga de seamă h. e. Scrie cinci substantive formate cu sufixe colective. a o lua la sănătoasa g. element. Cu sfioase campanule şi sulfine. c. Alcătuieşte două enunţuri în care să foloseşti cuvântul cărări. din enunţurile următoare: a. a-şi aduce aminte f. Acest obiect îmi este (familial/familiar). apoi cu sens figurat.Sfârşit de vară) 1. c. Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului „linişte”. Bunica m-a întâmpinat cu privirea-i caldă. Transcrie. garoafă. freamăte. cinci cuvinte plurisilabice. pădure. nimeni. 2. luminişuri. taina. b. e. 11. 10. ghioc. 13. Taina liniştei înalte să ne fure Pe cotite luminişuri de pădure” (George Topârceanu . parale. a VII-a) Citeşte cu atenţie textul următor: „Dacă liniştea pădurii adormite Nicio veste de-altădată nu-ţi trimite Şi pe freamăte pornite de departe Nu te-ajunge glas de dincolo de moarte. câte două cuvinte formate prin derivare. Numeşte plantele a căror denumire este derivată cu sufixe de la următoarele cuvinte: topor. corp. Alege forma corectă a paronimelor din paranteză: a. dulce. roabă. Scrie antonime potrivite pentru: linişte. Vin cu mine să ne pierdem în zadar Printre galbenele rarişti de stejar. departe. Dulce zumzet somnoros şi ireal Să ne cheme spre poienile din deal. râs. rom. glas. cu capul în nori i. Vremea este caldă pentru perioada aceasta.

anual. a emigra. din text. a croi. sigur. director. 9. fantome de idei defuncte. Scrie paronimul corespunzător următoarelor cuvinte: albastru. Indică sinonime potrivite pentru următoarele cuvinte: roiesc. verde. 5. lui. utilizare. florar. dependenţă. şiret. compunere şi conversiune şi arată cum s-au format. blând. bun. Arată sensul verbului a fi din următoarele enunţuri: k. lanţ. 6. inerte. a (se) însera. Cât sunt merele? o. vulpe. pagini. virgule şi puncte -“ (George Topârceanu . omis. braţ. eroare. cuvintele formate prin derivare. sare. n. Identifică.VOCABULARUL (fişă de lucru . raţă. construieşte enunţuri în careacestea să aibă altă valoare. 8. oral. l. groază. Formează substantive derivate de la cuvintele următoare: pustiu. prepoziţie. Sunt de zece ani în Tg. a face. fişă. folosind sufixe potrivite (sufixe moţionale): tigru. miniaturală. În ţara noastră sunt multe ape curgătoare. şa. Arată valoarea morfologică. în text. spumă. Eu sunt bine. Formează femininul sau masculinul cuvintelor de mai jos. temporar. a prescrie. iepure. 3. acru. campanie. m. Ei sunt din Reghin. singur. harnic. o (clipă). balsam. a următoarelor cuvinte: asta. pace. stropul. Adaugă la cuvintele date sufixe şi prefixe. text. 2. adâncă. şterse. pe câmpul alb al unei pagini. siguranţă. înspăimântat. inerte. mac. broboadă. şi (puncte). Explică sensul următoarelor omonime lexico-gramaticale (parţi de vorbire diferite) şi alcătuieşte enunţuri cu ele: care. virtuos. a VIII-a) „În călimara asta nouă roiesc ca fluturii imagini Ce vor cădea cândva. Găseşte în coloana a doua sinonimul expresiilor din prima coloană: nebăgare de seamă a intenţiona a se face de râs amintire a forţa pe cineva visător a ţine minte neatenţie a avea de gând a se discredita aducere-aminte înţelept cu capul în nori a constrânge cu scaun la cap a memora . Mureş.cl. 7. poartă. fantome. ardelean. actor. gâscă. O ploaie miniaturală de-accente.Călimara) 1. coardă. 10. cândva. 4. pe care o vei numi. unul dintre ele fiind format cu prefix: util. Sunt mulţi ani de-atunci. astfel încât să obţii derivate parasintetice verbale: floare. paianjen. aliniat. atlas. nouă. crud. corect. 11. Indică câte două antonime pentru fiecare cuvânt dat. Închipuiri neplăsmuite şi gânduri negândite încă Pe care stropul de cerneală le-nchide-n noaptea lui adâncă. tic. Cuvinte şterse peste-o clipă. posibil. p. diferenţă.

.................................. exerciţiu/ecserciţiu...................................... (10p) .............. Am aşa.......................... Scrie antonime pentru cuvintele: scund........................ cu pâcle grele............................................................................ Clasa a V-a TEST DE EVALUARE Citeşte cu atenţie textul următor şi scrie răspunsuri pentru fiecare cerinţă: „(O dalie) ........................................................... tineret. cadă................................................. Parcă stă să-mi cadă-n cap................................................ Că din asta nu mai scap!” (G........................................................ reactualizare................... Subliniază greşelile din enunţurile de mai jos............. orăşean.......................... să.... ........... apoi ia dat o umbrelă şi sa dus la munca sa.....Cerul scund.... peizaj/peisaj........ forma corectă a cuvintelor: (10p) clujean/clujan............................... pentru cuvintele următoare: cerul...................... Alege....... Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului a simţi.......... Alcătuieşte enunţuri în care cuvintele cap şi mai să fie folosite cu alt sens decât în text................... scap... ........... 5.... 4........................................... grele..................... ................................................... ................................................................................................................................................ (10p) . 7........ presimţire....... Oficiu: 10p ....... subţire............................................................... Foloseşte în enunţuri ortogramele: deal/de-al...................................... o presimţire........................................................................ siringă/seringă........................... grele................................................... neam/ne-am............................................. prin încercuire................ .............. ..................................................................................................................... ............................... ........................................ Scrie sinonime......................... ............................................................Între flori) 1.............................................. potrivite contextual................................................. apoi corectează-le: (10p) Ia l-a rugat să-şi ia o haină mai grosă......... presimţire... ............... (15p) ......................................................................................... 6...... ... 8.. Topârceanu ......................................................... (15p) ....................................... rece...................... ..................................................................................................................................................................................... sens pe care îl vei numi............ 3..................... .. M-ai are o ideie pentru mai târziu........................ să-........................................................................................... cadă.......................................... Anul Nou /Anul nou............. (10p) .............................................. Arată cum s-au format cuvintele: căpşor....... 2................................................................................................................................................ Iar mă udă pân’ la piele Ploaia rece şi subţire............Numele ............................... (10p) ....................

............. (10p) ......... foloseşte-le în enunţuri cu altă valoare............................................................................................ pentru cuvintele următoare: pustii........................................................... moarte................................................................ Frunze moarte pe poteci.............. poteci............ .................................................................................................... Stă Negoiul mohorât Cu-a lui negură bătrână Care-i ţine de urât!” (G............................................................... prin barare............. s-adună........... .......... 2...................... Colo sus culcat pe-o rână.................... 4........................Balada munţilor) 1.......................................................... (10p) ............. colo. 3................................. (12p) ............................. 8............................. 6............................................................................................................................................................................. ........ Arată ce valoare morfologică au cuvintele următoare în text: lui................ Clasa a VI-a TEST DE EVALUARE Citeşte cu atenţie textul următor şi scrie răspunsuri pentru fiecare cerinţă: „Şi se duc pe nesimţite Nopţi pustii şi zile reci........................ (6p) ............... Arată prin ce mijloc de îmbogăţire a vocabularului s-au format cuvintele: nesimţite............................................................... ................ Alcătuieşte enunţuri cu omonimele: şiret – şiret..................................................................................................................Timp de lucru: 50 de minute Numele ............................................. ...... (15p) ..................................... 5....... Topârceanu .... ......................................................... ceară – ceară............................. ... potrivite contextual.................................................................. (15p) ......................... Scrie sinonime................................................................................. .......................................................................................... .. .................................. greşelile din enunţurile de mai jos: (10p) ................... bătrână.................................................................................................... Cum s-adună putrezite................... ................. culcat.... pe care o vei indica: (12p) ................................ Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului „frunză”............................................................................ Corectează............................ mohorât........................................................................................................................................................... bătrână........ Scrie antonime pentru cuvintele: pustii.... 7........................................................................................................................................................................................................ aliniat-alineat.......... Foloseşte în enunţuri paronimele: eminent – iminent...... s-adună. negură...................................................................

......... Topârceanu .................................................... ..... pentru cuvintele: acesta...................... 2........... vi....... .............................................................. .......................................................... .................................................................................................................................... Scrie antonime........................................................................ Scrie paronime pentru cuvintele: aliniat............................................................. demult................. distins......... Arată ce valoare morfologică au cuvintele următoare în text: acesta............................................................................................................... omonimul şi paronimul cuvântului companie..... aspru........................................ 7.................. ...... în contexte.............. aspru.... 4..................................... demult............ (10p) ................ Arată prin ce mijloc de îmbogăţire a vocabularului s-au format cuvintele: demult................................................................................................... (10p) .............................. (10p) .............................................. .................................... foloseşte-le în enunţuri cu altă valoare...........Fantezie de toamnă) 1......... tumult.. Dă.............. sinonimul...................Microorganismele foarte mici pot fi foarte dăunătoare.....................” (G........................................................................................................ Alcătuieşte enunţuri cu omonimele:roabă-roabă............................... lipit.................................................................................. consemn................................. (10p) .... (12p) ............................................ pentru cuvintele următoare: cântec...... Colaborând împreună cu colegul său a obţinut rezultate mai bune................................................................ Oficiu: 10p Timp de lucru: 50 de minute Numele .......... ....................................................... potrivite contextual.......................... .................................. ................................................................................................................................................................................................................................................. eroare........... Clasa a VII-a TEST DE EVALUARE Citeşte cu atenţie textul următor şi scrie răspunsuri pentru fiecare cerinţă: „Acesta-i un cântec pe care demult Am vrut să vi-l cânt dumneavoastră..................................... (10p) .................................. natura....................................................................................................... 5.................................. aspru.............................................. fişă..................... 6................ cală-cală......................................... lipit.......................................... pe care o vei indica: (10p) ...................... Scrie sinonime....................................... (8p) ..................................................................................... ....... potrivite contextual.............................................. Natura-l repetă cu aspru tumult Acesta-i un cântec pe care-l ascult Cu nasul lipit de fereastră.................... Scrie patru termeni din familia lexicală a cuvântului „natura”...................... tumult.................................... ................................................................ ..... lipit............... un...... 3.......................... 8.........

... adverbială....... Dă câte un exemplu de locuţiune substantivală......................... verbală... (10p) ..................... Oficiu: 10p Timp de lucru: 50 de minute .........................9........................... adjectivală................................

........... aceluiaşi................................................. b................. mână-mână........................................................................... 2.. pentru cuvintele următoare: crengile................................................................. c........................................ 5........................ (10p) ............................................................................................ .......... 8......................................................................................... George Călinescu a fost un istoric ........................................................................... Foloseşte în propoziţii cuvântul flacără cu sens propriu.................................................. 4..................................................... (familiar/familial).... Pe stradă se plimbă iernaticul vânt Şi fluieră tactul aceluiaşi cânt Şi plânge cu lacrimi de ploaie.............................................. .......................... un compus şi două expresii.............................................. Clasa a VIII-a TEST DE EVALUARE Citeşte cu atenţie textul următor şi scrie răspunsuri pentru fiecare cerinţă: „Cu crengile ude şi fără veşmânt Salcâmii la poartă se-ndoaie.................... Scrie sinonime................... Oficiu: 10p Timp de lucru: 50 de minute ............................. (evoluat/evaluat) dint-o privire situaţia............... normal............” (G................. foloseşte-le în enunţuri cu altă valoare.................................................................................................................................Fantezie de toamnă) 1......... continuu.............. 6....... ............................................... stradă............................. 3............................................................................. Scrie antonime pentru cuvintelor următoare..................................... pe care o vei indica: (10p) ................... a .. Intervenţia la discuţii a colegului meu a fost ...................... Acest peisaj îmi este . 9........................................................Numele ..... ........................... .............................................. .......................................... vânt................ Arată prin ce mijloc de îmbogăţire a vocabularului s-au format cuvintele: iernaticul................................................. d.................................................... sendoaie................................ 7............... prefaţă............................................................................................................ cânt................. potrivite contextual...... (10p) ........... (10p) .................... apoi cu sens figurat............................................. Topârceanu ....................... ude......... (10p) ................ (10p) .......... Venind....................................... Arată ce valoare morfologică au cuvintele următoare în text: şi. (10p) .................................................................. ....................... (originară/originală)................... Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului „a îndoi”............... ................................. (literar/literal)............................................................... Pornind de la substantivul gură scrie: un derivat....................... În propoziţiile de mai jos alege forma corectă a cuvintelor din paranteză: (10p) a................... obţinute cu ajutorul prefixelor: matur........... Alcătuieşte enunţuri cu omonimele: păr-păr... (10p) ............................................................ postbelic..........................