VOCABULARUL

(fişă de lucru - cl. a V-a)
Citeşte cu atenţie următorul text:
„Peste ierburi şi răzoare,
Se-ndreptau spre-aceeaşi floare
Două picături de soare:
O albină
Gospodină,
Paznică peste grădină,
Şi o viespe venetică,
Uşurică,
Subţirică,
Strânsă-n brâu ca o furnică.”
(Otilia Cazimir - Două gospodine)
venetică = persoană venită din alt loc, străină de locul unde s-a stabilit
1. Transcrie, din text, toate cuvintele derivate şi arată cum s-au format.
2. Alcătuieşte familia lexicală a cuvintelor floare şi grădină (cel puţin cinci
termeni).
3. Scrie trei derivate, unul cu sufix, unul cu prefix şi unul cu sufix şi prefix de la
verbul „(a) strânge”.
4. Indică sinonime potrivite pentru cuvintele: se-ndreptau, paznică, subţirică,
brâu.
5. Numeşte antonimele cuvintelor: a împrăştia, trist, a se ivi, încetişor.
6. Scrie un enunţ care să conţină cuvântul subţirică şi un antonim al acestuia.
7. Găseşte căte un sinonim pentru fiecare din expresiile date: a trece clasa, a o
lua la goană, a se da de-a dura, a sta pe gânduri, a da de ştire.
8. Transcrie, din text, patru cuvinte monosilabice şi patru cuvinte bisilabice.
9. Pornind de la modelul următor, scrie alte şase cuvinte formate asemănător: a
înflori - înflorire - reînflorire.
10. Formează adjective derivate de la cuvintele următoare: os, copil, ţăran, om, a
copilări, aur, săptămână, vară.
11. Încercuieşte cuvintele care fac parte din familia lexicală a cuvântului subliniat:
a. drept - dreptate, dreptunghi, (a) îndrepta, îndreptare;
b. ban - banal, bănet, bănuţ, (a)bănui;
c. mare - măricel, mărire, merişor, (a ) mări.
12. Rădăcina cuvântului preşcolar este: a. şcoala; b. pre-; c. şcol-.
13. Găseşte în coloana a doua sinonimul corespunzător cuvintelor din prima
coloană:
trecător
a oxida
a povesti
abundenţă
limbă
privelişte
zgârcit
efemer
belşug
a nara
a rugini
grai
peisaj
avar

A şters tabla. seară. -os. Formează diminutive de la cuvintele următoare: buchet. Arată valoarea morfologică a cuvintelor: iarnă. articol hotărât. Şi-n căsuţă-o fată mică. cap. corn. . care-care. Fata s-a uitat afară Şi-a văzut cum. 4. Cănd aluat decizia (a evoluat-a evaluat) corect situaţia. într-o seară. poliţă. alună. c. pădure. -aş. apoi alcătuieşte câte un enunţ în care să le foloseşti cu altă valoare. Şi-ntr-o iarnă. Cuvântul o din prima strofă are valorile de: a. numeral cardinal. -iu. articol hotărât. numeral cardinal. Tonul pe care mi s-a adresat era (glacial-glaciar). e.Poveste de omăt) 1. Popescu a fost (investit-învestit) în funcţia de director. Copilul se bucura că maşinuţa era teleghidată la distanţă. articol hotărât. afară. pe care o vei numi. sură.” (Otilia Cazimir . câte patru cuvinte monosilabice. articol hotărât. râdeau. b. c. bucată. desprins. Transcrie. Stelele râdeau de ea. mătură. omăt . Identifică derivatele şi compusele din textul de mai sus şi arată cum s-au format. bisilabice şi trisilabice. Dar pe drum cotit şi nins. 3. voinic. Rescrie enunţurile date. ciorap. b. dar-dar. cotit. 7. c. 6. 8. A fost odată O căsuţă fermecată.VOCABULARUL (fişă de lucru . prin perdea. -esc. d. 5. port-port. Alcătuieşte enunţuri cu omonimele: stea-stea. Cuvântul voinic s-a format prin: a.cl. Umbră sură s-a desprins: Un voinic abia de-o şchioapă Înota-n omăt ca-n apă. de. pot fi foarte dăunătoare. d. piatră. pronume personal. articol hotărât. tată. A reuşit numai colaborând împreună cu colegul său. folosind forma corectă a paronimului din paranteză: a.. Un pisoi şi o bunică. urs. 11. fir. 12..des-. in-. Şi-a făcut singur autocritica în faţa colegilor săi. 2. Este o marcă (originală-originală) de confecţii. mânecă. cercel. nins. interjecţie. din text. Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului „fermecată”. b. conversiune. Scrie antonime potrivite pentru: mică. ban. stelele. b. Microorganismele foarte mici. ureche. fermecată.. -eşte. a VI-a) Citeşte cu atenţie următorul text: „Tu nu ştii. 9. Identifică construcţiile pleonastice din enunţurile următoare şi corectează-le: a.. c. Alcătuieşte câte două cuvinte cu sufixele şi prefixele următoare: -ar. derivare. 10. 13.. s-a uitat. apoi şi-a reluat din nou locul în bancă. Indică sinonime contextuale pentru: odată. îm-. compunere.

pădure. e. 8. 7. dulce. apoi cu sens figurat. veste. înalte. b. a-şi aduce aminte f. Tribunalul a fost alcătuit în mod (arbitral/arbitrar). Scrie antonime potrivite pentru: linişte. b. albastru. Taina liniştei înalte să ne fure Pe cotite luminişuri de pădure” (George Topârceanu . câte două cuvinte formate prin derivare. a o lua la sănătoasa g. de jur-împrejur e. element. râs. Vocea lui caldă m-a încurajat. Bunica m-a întâmpinat cu privirea-i caldă. 3. 2. freamăte. c. 4. roabă. Cu sfioase campanule şi sulfine. 5. sfioase. Zăcămintele (petroliere/petrolifere) sunt tot mai puţine. glas. cu capul în nori i. Dulce zumzet somnoros şi ireal Să ne cheme spre poienile din deal. cu sens propriu. A venit un (funcţionar/funcţional) şi ne-a anunţat. 11. Transcrie. M-a ademenit mirosul de pâine caldă. a VII-a) Citeşte cu atenţie textul următor: „Dacă liniştea pădurii adormite Nicio veste de-altădată nu-ţi trimite Şi pe freamăte pornite de departe Nu te-ajunge glas de dincolo de moarte. din text. taina. Alege forma corectă a paronimelor din paranteză: a. Vremea este caldă pentru perioada aceasta. Alcătuieşte două enunţuri în care să foloseşti cuvântul cărări. a băga de seamă h. centru. Indică sinonime contextuale pentru: liniştea. din textul de mai sus. Pe cărări pe unde nimeni nu mai vine. 12. lacrimă. cârciumar. bandă. altădată. nimeni. Indică cel puţin două forme de plural pentru cuvintele următoare şi alcătuieşte enunţuri cu fiecare: arc. 13. Transcrie. cu carte c. Vin cu mine să ne pierdem în zadar Printre galbenele rarişti de stejar. 10. Explică sensul următoarelor omonime lexicale (aceeaşi parte de vorbire) şi alcătuieşte enunţuri cu ele: cală. raport. c. din enunţurile următoare: a. Găseşte sinonime pentru expresiile (locuţiunile) de mai jos: a. corp. 6.cl.VOCABULARUL (fişă de lucru . Acest obiect îmi este (familial/familiar). a suna. 9. luare-aminte d. compunere şi conversiune şi arată cum s-au format. din cauză că . sfioase. departe. parale.Sfârşit de vară) 1. Scrie cinci substantive formate cu sufixe colective. Numeşte plantele a căror denumire este derivată cu sufixe de la următoarele cuvinte: topor. ţinere de minte j. d. Şi-a pus îmbrăcăminte caldă. a-şi lua inima-n dinţi b. Călinescu este un mare istoric (literar/literal). e. d. ghioc. cinci cuvinte plurisilabice. Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului „linişte”. Indică sensurile polisemanticului caldă. rom. luminişuri. garoafă.

şi (puncte). Cât sunt merele? o. n. din text. lui. 4. blând. a (se) însera. harnic. Sunt de zece ani în Tg. bun. coardă. actor.VOCABULARUL (fişă de lucru . 8. singur. o (clipă). 3. siguranţă. vulpe. Găseşte în coloana a doua sinonimul expresiilor din prima coloană: nebăgare de seamă a intenţiona a se face de râs amintire a forţa pe cineva visător a ţine minte neatenţie a avea de gând a se discredita aducere-aminte înţelept cu capul în nori a constrânge cu scaun la cap a memora . unul dintre ele fiind format cu prefix: util. gâscă. pagini. pe câmpul alb al unei pagini. ardelean. oral. balsam. prepoziţie. Ei sunt din Reghin. Formează femininul sau masculinul cuvintelor de mai jos.cl. 7. a face. lanţ. atlas. a prescrie. a croi. fantome. sare. folosind sufixe potrivite (sufixe moţionale): tigru. tic. campanie. compunere şi conversiune şi arată cum s-au format. adâncă. a următoarelor cuvinte: asta. paianjen. Închipuiri neplăsmuite şi gânduri negândite încă Pe care stropul de cerneală le-nchide-n noaptea lui adâncă. 2. temporar. în text. dependenţă. posibil. 11. În ţara noastră sunt multe ape curgătoare. şterse. spumă. diferenţă. sigur. director. Eu sunt bine. Mureş. iepure. 5. Indică sinonime potrivite pentru următoarele cuvinte: roiesc. fantome de idei defuncte. text. Formează substantive derivate de la cuvintele următoare: pustiu. astfel încât să obţii derivate parasintetice verbale: floare. acru. Indică câte două antonime pentru fiecare cuvânt dat. Identifică. florar.Călimara) 1. m. aliniat. a emigra. poartă. Scrie paronimul corespunzător următoarelor cuvinte: albastru. pe care o vei numi. Sunt mulţi ani de-atunci. omis. construieşte enunţuri în careacestea să aibă altă valoare. şiret. broboadă. a VIII-a) „În călimara asta nouă roiesc ca fluturii imagini Ce vor cădea cândva. utilizare. 10. înspăimântat. corect. Explică sensul următoarelor omonime lexico-gramaticale (parţi de vorbire diferite) şi alcătuieşte enunţuri cu ele: care. miniaturală. stropul. Arată valoarea morfologică. cuvintele formate prin derivare. l. verde. nouă. p. inerte. braţ. virgule şi puncte -“ (George Topârceanu . 9. Cuvinte şterse peste-o clipă. raţă. 6. O ploaie miniaturală de-accente. fişă. Arată sensul verbului a fi din următoarele enunţuri: k. cândva. anual. groază. şa. virtuos. pace. eroare. inerte. mac. Adaugă la cuvintele date sufixe şi prefixe. crud.

.............................................................................................................................................. neam/ne-am.......................................................................................... ............................ Scrie sinonime.............. 5............................................................................... M-ai are o ideie pentru mai târziu............................................................. o presimţire........................................................ forma corectă a cuvintelor: (10p) clujean/clujan................................................................. Subliniază greşelile din enunţurile de mai jos.......Numele ............... .............. 4.............. apoi corectează-le: (10p) Ia l-a rugat să-şi ia o haină mai grosă.............................. sens pe care îl vei numi................... 2.............................................................................................. să............................. (15p) .... grele...................Între flori) 1.... Alcătuieşte enunţuri în care cuvintele cap şi mai să fie folosite cu alt sens decât în text....... (15p) ..................................... ................ .................................... rece........................... Alege..... potrivite contextual................................................ .. cadă...................................................... (10p) .............. cu pâcle grele...... Oficiu: 10p ..... (10p) ........................ reactualizare.. .............................. Am aşa.................... tineret................................................................. .................... 7................................................................... (10p) ..................... apoi ia dat o umbrelă şi sa dus la munca sa...... ........... Iar mă udă pân’ la piele Ploaia rece şi subţire......................... . prin încercuire... ................................................ Topârceanu ....................................... Scrie antonime pentru cuvintele: scund.. Că din asta nu mai scap!” (G............................... ................................................... ............................. Clasa a V-a TEST DE EVALUARE Citeşte cu atenţie textul următor şi scrie răspunsuri pentru fiecare cerinţă: „(O dalie) ................................................ Anul Nou /Anul nou........................ grele............ cadă... (10p) .................................................... presimţire............Cerul scund...................................................................................................... pentru cuvintele următoare: cerul............................................. Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului a simţi................................................................................................................. subţire..................... Foloseşte în enunţuri ortogramele: deal/de-al........................................................................................................ exerciţiu/ecserciţiu.. 6.......................... ............ 8........... presimţire............................ Arată cum s-au format cuvintele: căpşor............................ scap.................................. peizaj/peisaj...................... 3.............................................. orăşean.................... Parcă stă să-mi cadă-n cap............ siringă/seringă.................................................................... să-............................................................................................................

.. Colo sus culcat pe-o rână................. (12p) ............................................ .................................................................................................. (6p) ........................ Corectează..... Cum s-adună putrezite........................ Stă Negoiul mohorât Cu-a lui negură bătrână Care-i ţine de urât!” (G............................................ 5................................................................................................................................................................................................... prin barare............ moarte....... Scrie antonime pentru cuvintele: pustii... potrivite contextual............................................................ s-adună.........................Balada munţilor) 1................................ ................................................................................... bătrână...................................................... Alcătuieşte enunţuri cu omonimele: şiret – şiret............................................................Timp de lucru: 50 de minute Numele ....... (10p) ........................ ........... greşelile din enunţurile de mai jos: (10p) ....................................................... foloseşte-le în enunţuri cu altă valoare.................. mohorât........... 8................... negură............. pentru cuvintele următoare: pustii...... Arată prin ce mijloc de îmbogăţire a vocabularului s-au format cuvintele: nesimţite...................... 6. ...................................................... ............................................................................... .................................................................................... poteci................. Frunze moarte pe poteci.. ....................... Arată ce valoare morfologică au cuvintele următoare în text: lui....................................................................................................... colo....... (10p) ........................................... pe care o vei indica: (12p) .............. Clasa a VI-a TEST DE EVALUARE Citeşte cu atenţie textul următor şi scrie răspunsuri pentru fiecare cerinţă: „Şi se duc pe nesimţite Nopţi pustii şi zile reci........................ bătrână................................................................................................ Topârceanu ............................................ s-adună.... Scrie sinonime................................................................................................................................................... (15p) ............................................................... 4.... aliniat-alineat.......................................................... 7....................................................................... ceară – ceară......................................... ..................................... Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului „frunză”.................................................. 2........ Foloseşte în enunţuri paronimele: eminent – iminent... ........................................... (15p) ................................................................................................................. culcat.......................... ..... ....... 3........................................................................................................

.............................. omonimul şi paronimul cuvântului companie.................. cală-cală.................. ................. Scrie patru termeni din familia lexicală a cuvântului „natura”........................................................ eroare.....................................................................................................Microorganismele foarte mici pot fi foarte dăunătoare............................................................................ în contexte.... lipit.................................. 7............................. un....................................................................................................................................... aspru.................... 8... 2.. tumult................................... ................................ lipit................................ (12p) ................................................................................... aspru................................. (10p) ...................... distins....................................... vi............................................................................................ Scrie sinonime.............. .......... pe care o vei indica: (10p) ............................. ............ (10p) ................ sinonimul......... ........................................... (10p) ......................... .................................... Natura-l repetă cu aspru tumult Acesta-i un cântec pe care-l ascult Cu nasul lipit de fereastră................................................................................................................ natura............................................... Scrie paronime pentru cuvintele: aliniat......................... (10p) .............................................. foloseşte-le în enunţuri cu altă valoare............ fişă.............................. potrivite contextual................... (10p) .................................. demult........................................................................................... pentru cuvintele următoare: cântec............................................................................ (8p) ................................ Arată prin ce mijloc de îmbogăţire a vocabularului s-au format cuvintele: demult............................... ............................................................. Arată ce valoare morfologică au cuvintele următoare în text: acesta............” (G........................................ lipit....................... Oficiu: 10p Timp de lucru: 50 de minute Numele ........... Topârceanu .................................. Alcătuieşte enunţuri cu omonimele:roabă-roabă...... 4.................................................................. Scrie antonime....... 3.......................... potrivite contextual.................. 5...................................................................................................................................... demult........................... ............................................................................. Dă.......................... consemn.................... .......................... ........Fantezie de toamnă) 1........................... Clasa a VII-a TEST DE EVALUARE Citeşte cu atenţie textul următor şi scrie răspunsuri pentru fiecare cerinţă: „Acesta-i un cântec pe care demult Am vrut să vi-l cânt dumneavoastră.................................................. 6........ Colaborând împreună cu colegul său a obţinut rezultate mai bune........................ pentru cuvintele: acesta.......................... tumult.... ...... aspru.............. ...................................................................................................................................................

............ (10p) ........................................ Dă câte un exemplu de locuţiune substantivală............................. adjectivală............... Oficiu: 10p Timp de lucru: 50 de minute .......... verbală................................ adverbială....9.

........................................................................................................” (G..... 2..................................................... d.................. postbelic......... Pe stradă se plimbă iernaticul vânt Şi fluieră tactul aceluiaşi cânt Şi plânge cu lacrimi de ploaie........................................ sendoaie......... prefaţă........... (10p) ........................................... Alcătuieşte enunţuri cu omonimele: păr-păr.... pe care o vei indica: (10p) ....................... 7................................... Topârceanu ..................... aceluiaşi................................................................................................................................................................................ ...............Fantezie de toamnă) 1............... (10p) .......................... ................ 6..................................................... foloseşte-le în enunţuri cu altă valoare.................... (10p) ......................... ....... (10p) ...... (evoluat/evaluat) dint-o privire situaţia........................ În propoziţiile de mai jos alege forma corectă a cuvintelor din paranteză: (10p) a................................................................ ude. cânt....................................................... pentru cuvintele următoare: crengile...... Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului „a îndoi”.... Intervenţia la discuţii a colegului meu a fost .............................. Acest peisaj îmi este .............. potrivite contextual... (familiar/familial)............................................................................................................................... stradă...... Venind. 8......... a ................................................. ............... obţinute cu ajutorul prefixelor: matur......... 3....................................................................................................... ........................ Oficiu: 10p Timp de lucru: 50 de minute ................................. Arată ce valoare morfologică au cuvintele următoare în text: şi............................. Arată prin ce mijloc de îmbogăţire a vocabularului s-au format cuvintele: iernaticul.................... (10p) ............................... (10p) ............................ vânt...................... continuu...................... Scrie antonime pentru cuvintelor următoare......................................... ................................. Scrie sinonime................... (originară/originală)............................ normal........ apoi cu sens figurat................ b......................................... 5........................................ ......................................................................... mână-mână.............................. c....... 9... George Călinescu a fost un istoric ....... Foloseşte în propoziţii cuvântul flacără cu sens propriu........................... un compus şi două expresii..................................................................Numele .. .............................. (literar/literal)... Pornind de la substantivul gură scrie: un derivat..................... Clasa a VIII-a TEST DE EVALUARE Citeşte cu atenţie textul următor şi scrie răspunsuri pentru fiecare cerinţă: „Cu crengile ude şi fără veşmânt Salcâmii la poartă se-ndoaie........................................................................................... (10p) ...................................... 4......................................................................................................................................................................................................