Sunteți pe pagina 1din 1

Şcoala cu clasele I-VIII

“Ioan Grigorescu” Limba şi literatura română


Ploieşti

Testare iniţială la clasa a V-a, an şcolar 2005-2006

Se dă textul :
“După atâta umblătură prin codri, Ştefan cel Mare nimeri prin asfinţitul soarelui la
o casă de pe Dumbrava Bârseştilor.
Aici, o femeie bătrână torcea dintr-un fuior de cânepă pe prispa casei.
– Bună ziua, bătrânico, zise voievodul descălecând …
– Bună să-ţi fie inima, voinice, răspunse blând bătrâna …
– Fă bine, mătuşică, de-mi dă ceva de mâncare şi lasă-mă să mă odihnesc puţin,
că tare am ostenit de când umblu.
Ea puse masa pe dată şi dădu străinului să mănânce ceva, apoi se repezi la coşar
de aşeză armăsarul la iesle.”
(Povestea Vrancei)

Cerinţe :
1. Povestiţi textul dat.
2. Analizaţi cuvintele subliniate, ca părţi de propoziţie şi ca părţi de vorbire.
3. Precizaţi ce parte de vorbire este cuvântul voinice din text.
4. Alcătuiţi o propoziţie în care cuvântul voinic să fie adjectiv.
5. Precizaţi ce fel de propoziţie este cel de-al doilea enunţ din text.
6. Scrieţi câte un cuvânt cu sens asemănător pentru fiecare dintre cuvintele : asfinţit; zise.
7. Scrieţi câte un cuvânt cu sens opus pentru fiecare dintre cuvintele : a umbla; blând.
8. Construieşte o propoziţie simplă dintr-un substantiv propriu şi un verb la timpul viitor, după
schema : PV+S.
9. Construieşte enunţuri cu formele : l-a/la.

Notă :
Toate subiectele sunt obligatorii.
Fiecare exerciţiu rezolvat corect va fi notat cu 1(un) punct.
Se acordă 1(un) punct din oficiu.

Propunător,

Prof. Mariana Duţă