Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele elevului: _________________________________

TEST DE EVALUARE
Clasa a V-a

1. Indicaţi modul fiecărui verb de mai jos: (10 puncte)


a ajuta: _______________voi privi:_______________mergând:_______________ să râd:
_____________ treceau: _______________________aş
memora:________________________de scris: _______________
am organizat: __________________întâlnit: _________________căutaţi!
_________________________
2. Se dă textul: Copiii îl văzură iar. Unul, mai îndrăzneţ, a ieşit din rând să le spună
celorlalţi că ar fugi pentru că nu vrea ca Ciobănilă să-l muşte. Selectaţi verbele din
text indicând modul, timpul, persoana, numărul şi funcţia sintactică. ( 12 puncte)
Verbul Modul Timpul Persoana/ Funcţia
Numărul sintactică

3. Recunoaşteţi timpul următoarelor verbe aflate la modul indicativ: (10 puncte)


noi spuneam _______________________
cerui______________________________
ai crezut___________________________
împletise__________________________
spuseră____________________________
credeau___________________________
a învăţat___________________________
merseseşi_________________________
vorbirăţi___________________________ el
auzi____________________________
4. Scrieţi verbul “a întreba” la modul indicativ, timpul mai mult ca perfect, toate
persoanele. (12 puncte)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
5. Indicaţi formele verbului “văd” la următoarele moduri şi timpuri: ( 24 de puncte)
conjunctiv - persoana a II-a singular___________________________________
infinitiv_____________________________________
participiu____________________________________
indicativ - imperfect, persoana a III-a plural_______________________________________
imperativ plural_______________________________
indicativ - mai mult ca perfect, persoana a III-a singular_____________________________
condiţional-optativ, persoana a II-a plural_____________________________________
indicativ – perfect compus, persoana a II-a singular_____________________________
gerunziu________________________________
indicativ – perfect simplu, persoana I, singular_________________________________
supin___________________________________
indicativ – viitor, persoana I plural____________________________________________
6. Alcătuiţi două propoziţii în care să apară un predicat verbal şi unul nominal. ( 6
puncte)
Predicat verbal: ______________________________________________________________
Predicat nominal: ____________________________________________________________
7. Alcătuiţi enunţuri în care verbul “a avea” să fie, pe rând, verb predicativ şi verb
auxiliar.
( 6 puncte)
Verb predicativ: ______________________________________________________________
Verb auxiliar: ________________________________________________________________

Se acordă 20 de puncte din oficiu


Timp de lucru: 50 de minute.

S-ar putea să vă placă și