Sunteți pe pagina 1din 2

1 FIŞĂ DE LUCRU – COMPLEMENTUL

2
3 1. Notează felul complementelor subliniate şi părţile de vorbire prin care sunt exprimate:
4
5 a. Am de citit._____________________________________________________________________
6 b. Vreau o prăjitură.________________________________________________________________
7 c. Vorbeam despre dumnealui.________________________________________________________
8 d. El dorea sa ajungă mai repede acasă._________________________________________________
9 e. Încerca să arate ca mama ei.________________________________________________________
10 f. Avioanele au ajuns deasupra casei lui.________________________________________________
11 g. Mihai dorea să joace volei imediat.__________________________________________________
12 h. Am dat tort Mariei._______________________________________________________________
13 i. Le spunea acelora numai minciuni.__________________________________________________
14 j. E vai de ei._____________________________________________________________________
15
16 2. Identifică complementele, partea de vorbire şi cazul din textele următoare:
17 a. Departe, într-o alee laterală, îl opri.
18 Mircea îl privi cu sinceră nădejde, oftând.
19 - I-am scris şi Monicăi…
20 - Ţi-a răspuns?
21 - Da
22 - Aa! Dumneavoastră întreţineţi corespondenţă cu întrebări şi răspunsuri psihologice!
23_______________________________________________________________________________________
24_______________________________________________________________________________________
25_______________________________________________________________________________________
26_______________________________________________________________________________________
27_______________________________________________________________________________________
28_______________________________________________________________________________________
29_______________________________________________________________________________________
30_______________________________________________________________________________________
31_______________________________________________________________________________________
32_______________________________________________________________________________________
33_______________________________________________________________________________________
34_______________________________________________________________________________________
35_______________________________________________________________________________________
36_______________________________________________________________________________________
37_______________________________________________________________________________________
38_______________________________________________________________________________________
39_______________________________________________________________________________________

1
1
2 b. Îndată toţi alergară pe ziduri.
3 – Leşii sunt! Strigă tânărul ce venise de curând şi pe care l-au auzit vorbind; şi-au schimbat
4 drumul şi vin aici…
5 – La porţi, flăcăi! Zise bătrânul. Încuieţi-le şi grămădiţi bolovanii pe ziduri. Aşezaţi-vă toţi pe
6 la metereze. Să nu zică leahul c-au intrat într-o cetate românească, ca într-o ţarină pustie.
7_______________________________________________________________________________________
8_______________________________________________________________________________________
9_______________________________________________________________________________________
10_______________________________________________________________________________________
11_______________________________________________________________________________________
12_______________________________________________________________________________________
13_______________________________________________________________________________________
14_______________________________________________________________________________________
15_______________________________________________________________________________________
16_______________________________________________________________________________________
17_______________________________________________________________________________________
18_______________________________________________________________________________________
19_______________________________________________________________________________________
20_______________________________________________________________________________________
21 3. Numeşte felul complementelor subliniate, în enunţurile de mai jos, şi partea de vorbire prin care
22 sunt exprimate:
23 a. A sosit înaintea Mariei.
24 b. S-a dus acasă.
25 c. A plecat în vizită fără ai săi.
26 d. A învăţat asemenea premiantului clasei.
27 e. Pleacă la mare mâine.
28 f. Pasările zboară deasupra acoperişurilor.
29
30_______________________________________________________________________________________
31_______________________________________________________________________________________
32_______________________________________________________________________________________
33_______________________________________________________________________________________
34_______________________________________________________________________________________
35_______________________________________________________________________________________
36_______________________________________________________________________________________
37

S-ar putea să vă placă și