Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de lucru

Elemente de semantică: sinonime, antonime, omonime, paronime,


pleonasm și cuvinte polisemnatice

1. Recunoaşte prin subliniere neologismele identificate în fragmentul citat.


,,Ne aflam într-o zonă foarte primejduită, unde, cu o indolenţă, cu o fatalitate în adevăr de tragedie antică,
aştepta, fără să se ia cea mai mică măsură, fără să clintim un deget - catastrofa. Stam acolo aproape zece ofiţeri,
cu un general în frunte, într-o paralizie în care numai pasărea, hipnotizată de ochii şarpelui, cade.” (Capul de
zimbru, Vasile Voiculescu)

2. Recunoaşte perechea antonimică a următoarelor structuri frazeologice, prin trasarea de săgeţi:


a da din cap a uita
a o lua de la capăt a înceta
a pune capăt a se abţine
a-şi aduce aminte a acuza
a-şi da cu părerea a ignora
a face semn a dezaproba
a lua apărarea a începe

4. Indicați sinonime potrivite pentru următoarele cuvinte/ unități frazeologice:


tristețe = ………………………………..
a da năvală =……………………………
a da ortul popii = ……………………….
cu scaun la cap =………………………
numai piele și os =……………………..

5.Scrie antonime obținute prin derivare cu prefixe de la următoarele cuvinte de bază:


corect =……………………………….
stabil =………………………………
politețe =………………………………
util =…………………………………
sincer =………………………………

6.Alcătuiește enunțuri pentru a ilustra omonimia cuvintelor de mai jos:

bob -
cer -
sare -
poartă -
ceai /ce ai
deal / de-al
mor / m-or

7.Alcătuiește enunțuri în care să apară corect utilizate paronimele de mai jos:


funcțional/ funcționar
calitate/ caritate
contuzie/confuzie
chelie/ chilie
morar/moral
8. Notaţi în spaţiile punctate formele adecvate ale paronimelor aflate în paranteze:
a. Deşi are numai doisprezece ani, este un...............................al pianului( virtuoz-virtuos).
b. Diferenţa de fus ............................ între aceste ţări este mare( oral-orar).
c. Ne-a ajutat, a fost mereu...............................cu noi(solitar-solidar).
d. Prietenul meu este...........................................din Iaşi( original-originar).
e. Nu........................................nimic în această afacere( investise-învestise).
f. S-a instituit un tribunal....................................................care a judecat cele petrecute pe teren (
arbitral-arbitrar)
g. I-a aruncat o privire................................. care l-a intimidat( glaciară-glacială).
9. În enunţul: Noi am convenit împreună să revenim iar la locul acela, unde ne-am simţit atât de bine
şi ne-am făcut planuri de viitor, există:
a. un pleonasm;
b. două pleonasme;
c. trei pleonasme.

10. Subliniaţi în enunţurile de mai jos expresiile pleonastice:


 Profesorul a repetat din nou întrebarea, pentru că răspunsul elevului schiţa doar sumar tematica
propusă.
 În scurta alocuţiune rostită în faţa absolvenţilor, directorul a inclus un exemplu pilduitor de
comportament.
 Au convieţuit laolaltă multă vreme şi s-au întrajutorat reciproc.
 A continuat să persiste să facă contrabandă ilegală.
 Prietenul meu a ajuns un mare magnat.

11.Identifică sensuri ale verbului polisemantic „a da” din lista următoare, apoi completează cu acestea
spaţiile punctate din enunţurile de mai jos: a oferi, a izbucni, a încredinţa, a necesita, a plăti, a se împotrivi, a
vinde, a răscumpăra, a arunca, a se nimeri, a sorti, a construi, a unge, a falsifica.
A. I-a ..................... o brăţară.
B. Copilul i-a fost........................... de către părinţii lui.
C. A ............................ pe televizor mai mult decât făcea.
D. Cu cât....................... cartofii?
E. Ea a ......................... la gunoi, din greşeală, sacoşa cu haine.
F. Aşa a ...................... Dumnezeu.
G. S-a.......................pe faţă cu o cremă nepotrivită tenului ei.

12. Construieşte contexte prin care să actualizezi următoarele sensuri ale verbului polisemantic „a face”:
a construi, a găti, a crea, a câştiga, a pregăti, a aranja, a naşte, a se îmbolnăvi, a determina, a realiza, a săvârşi,
a greşi, a parcurge, a acţiona, a prevesti.

13. Alcătuieşte enunţuri prin care să evidenţiezi diferenţele de sens şi contextuale ale verbului „a
frământa”.

S-ar putea să vă placă și