Sunteți pe pagina 1din 5

MIJLOACE INTERNE DE ÎMBOGĂŢIRE A VOCABULARULUI.

DERIVAREA

Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului sunt: derivarea, compunerea şi schimbarea valorii


gramaticale – conversiunea. Mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului sunt:
împrumuturile/neologismele.

Definiţie: Derivarea este mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care se formează
cuvinte noi cu ajutorul sufixelor şi prefixelor.

Tipuri de derivare:
- derivarea cu sufixe şi derivarea cu prefixe
- derivarea parasintetică: se realizează concomitent cu prefixe şi sufixe – dulce / îndulci
- derivarea în serie: la baza cuvântului derivat stă un alt cuvânt derivat, având un lanţ derivator sau
mai multe etape derivative – Moldova + ean→moldovean +
eancă→moldoveancă
Clasificarea sufixelor:
- sufixe lexicale: când formează cuvinte noi;
- sufixe gramaticale: când creează forme gramaticale – timp şi mod;
- sufixe lexico-gramaticale: când exprimă simultan, un sens nou şi o categorie gramaticală;
cele lexicale sunt folosite pentru denumirea:
- agentului: fierar, cosaş, gornist, camionagiu etc.
- însuşirii: săptămânal. Inelar, fruntaş, auzibil, auriu, lemnos etc.
- colectivităţii: viespărie, ţărănime, tufiş, porumbişte, brădet etc.
- instrumentului: tocător, mestecău, ascuţitoare etc.
- noţiunilor abstracte: cutezanţă, întâietate, tocmeală, omenie, stăruinţă, agerime etc.
- modalităţii: târâş, frăţeşte, pieptiş, actualmente etc.
- locului şi originii: oltean, benzinărie, brutărie
- sufixe diminutivale : binişor, căluţ, căscioară, băieţel, rămurea, mămică, căţeluş etc.
- sufixe augmentative: lungan, băieţandru, fetişcană, căsoaie, măturoi etc
Clasificarea prefixelor:
- prefixe negative ne, in, i: neşansă, incoruptibil, inegal;
- prefixe privative des, dez, de, a: descoase, dezlipi, debloca, apoetic;
- prefixe iterative răs, răz, re: răscumpăra, răzgândi, reedita;
- prefixe delocutive în, îm: înşira, împături;
- prefixe cu diferite sensuri: ultra, supra, hiper, arhi, prea, ante,pre, post, anti, contra, con, com,
co, hipo, sub, inter, intra, trans,pro, etc.
prefixele pot fi - vechi: ne, în, des, răs etc.
- noi: anti, con, inter, pre etc.
MIJLOACE INTERNE DE ÎMBOGĂŢIRE A VOCABULARULUI.
COMPUNEREA

Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului sunt: derivarea, compunerea şi schimbarea valorii


gramaticale – conversiunea.

Definiţie: Compunerea este mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care se formează
cuvinte noi pornind de la termeni diferiţi.
OBSERVAŢIE: Termenii din care se formează cuvântul compus îşi pierd, de obicei, sensul pe care îl au
independent.

Tipuri de compunere:
- contopire / sudură / unire: bunăvoinţă, fărădelege, untdelemn, cineva, câtorva etc.
- alăturarea / juxtapunerea / parataxa: câine-lup, de pe, rea-credinţă, Marea Neagră,
Delta Dunării
- abreviere / prescurtare: cu iniţiale – C.E.C., SNCFR, ONU etc.
cu iniţiale şi fragmente de cuvinte - Tarom, CONEL etc.
cu fragmente de cuvinte – Asirom, aprozar, Centrofarm, etc.
fragmente de cuvinte şi cuvinte – Romarta, Pronosport etc.

PREFIXOIDELE sau FALSELE PREFIXE sunt elemente de compunere care se aşează înaintea unei rădăcini
pentru a forma un cuvânt nou. Prefixoidele provin din greaca veche (cele mai multe) sau din latină şi sunt elemente
de compunere savantă de circulaţie internaţională.
Exemple: aerodinamic, agronomie, antropofil, balneoterapie, bibliofil, biografie, kinetoterapie, demografie,
fotofobie,hemogramă, omofon, macrocosm, microscop, monocrom, multicelular, policrom, pseudonim,
stereofonie, telepatie,termometru, zoochimie etc.
SUFIXOIDELE sau FALSELE SUFIXE sunt elemente de compunere care se aşează după o rădăcină sau după un
prefixoid pentru a forma un cuvânt nou. Sufixoidele provin din greaca veche sau din latină şi sunt elemente de
compunere savantă de circulaţie internaţională.
Exemple: ierarh, monarhie, agrocenoză, bactericid, autocromie, bicefal, egocentric, birocraţie, aerodrom,
anglofob, cronofag,francofil, diform, ignifug, ortografie, fotogramă, humanoid, biolog, cardiologie,
piromanie, amnezie,amorf, toponim, filozofie, monovalent,microscop etc.
ANEXA 1 – Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului - Derivarea

1. Selectează dintre prefixele negative: ne-, in-, im-, i-, a- pe acelea care se asociază cel mai bine cu termenul
bază:

Adevăr ………………… agresiune ………………… adecvat ………………….


Politeţe ………………… legal ………………… suficient ………………….
Actual ………………… perfecţiune ………………... logic ………………….
Permeabil………………... normal ………………… dependent…………………
Amic ………………... tipic ………………… vinovat ………………….

2. Construieşte verbe de la cuvintele de bază date, cu prefixele indicate:

• în-, îm-:
drept →……………….. gheaţă →……………………. barcă →……………………..
balsam →……………….. bogat →……………………. pace →…………………….
piatră →……………….. negru →……………………. noapte→…………………….
• des-, dez-, răs-, răz-, re-
face →……………….. amăgi →……………………. cumpăra →……………………..
lega →……………….. înnoda →……………………. gândi →…………………….
vinovăţi →……………….. plăti →……………………. judeca →…………………….

3. Indicaţi după modelul dat, tipul sufixelor de mai jos din următoarele cuvinte:

mărime -ime ţărănime fustiţă -iţă doctoriţă

sufix pentru abstracte

desiş -iş pieptiş căsoi -oi răţoi

puştan -an gâscan cuţitaş -aş chiriaş

croitor -tor plutitor olar -ar umbrar

4. Subliniaţi sufixele şi prefixele din următoarele cuvinte şi indicaţi tipul acestora:

acreală ………………… auzibil ………………… cumetrie ………………….


adâncime ………………… biruinţă ………………… a dejuca ………………….
afumătoare ………………… bucătar ………………... a dezamăgi………………….
alunişte ………………... furios ………………… a împacheta…………………
ascuţitoare ………………... industriaş ………………… a îngropa ………………….
înotător ………………… măsliniu ………………… misticism ………………….
muţeşte ………………… prietenesc ………………… neadevăr ………………….
nevoiaş ………………… pruncime ………………... rapidist ………………….
tinichigerie………………... vecinătate ………………… puţinătate …………………
târâş ………………... vânzător ………………… a rechema ………………….

5. Explicaţi cum s-au format următoarele derivate: eminescianism, încercuire, moldoveancă, ostăşime, a
reîmpăduri, scriitoricesc.
ANEXA 2 – Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului - Compunerea

1. Precizaţi prin ce procedee sunt compuse cuvintele de mai jos:

cal-de-mare, SNCFR, unsprezece, Marea Neagra, Delta Dunării, câine-lup, bunăstare, pierde-vara,
Peştera Muierii, TAROM, desigur, Ştefan cel Mare, despre, după-masă, Peninsula Balcanica,
ASIROM, Albă-ca-zăpada, devreme, zgârâie-nori, F. C. Braşov, fărădelege, Romarta, Curtea de
Argeş.

2. Precizaţi din ce sunt alcătuite cuvintele compuse de la exerciţiul anterior.

3. Introduceţi cuvintele compuse în coloanele corespunzătoare părţilor de vorbire pe care le


reprezintă:

rochiţa-rândunicii, bunăvoinţa, galben-închis, a binevoi, ca să, înspre, nouăsprezece, cineva,


iacătă, cândva, zâna-zorilor, încât, oricare, astă-iarnă, dinspre, tic-tac, numai, de pe, acelaşi,
douăzeci şi patru, a binedispune, deşi, binecuvântat, cumsecade, tustrei, cioc-cioc.

substantiv adjectiv articol verb pronume numeral adverb conjuncţie prepoziţie interjecţie

4. Identificaţi elementele de compunere din cuvintele:

aeronavă, insecticid, hidrofob, microcentrală, pseudoartist, hidroavion, geolog, filofrancez,


zoochimie, autocritică.

5. Alegeţi forma scrisă corect a următoarelor cuvinte compuse:


apă grea / apă-grea, apă oxigenată / apă-oxigenată, bineînţeles / bine-înţeles, binevoitor / bine-
voitor, cale ferată / cale-ferată, drum de fier / drum-de-fier, prim ajutor / prim-ajutor

6. Construiţi cuvinte compuse şi cuvinte derivate pornind de la cuvintele : ochi, gură, noapte,
frumos, colţ, a uita, pisică

S-ar putea să vă placă și