Sunteți pe pagina 1din 6

1.1.5.

NUMERALUL
Este partea de vorbire flexibil care exprim numrul (cantitatea numeric) i
ordinea prin numrare a obiectelor.
Numeralele se mpart, dup ceea ce exprim, n:
numerale cardinale:
propriu-zise;
colective;
fracionare;
multiplicative;
distri!utive;
adver!iale;
ordinale"
propriu-zise;
adver!iale.
Numeralele pot avea valori morfologice diferite, comportndu!se ca alte pr"i de
vorbire:
valoare su!stantival#, dac se comport ca un substantiv (numerale
frac"ionare);
pronominal#$ dac "in locul unui substantiv (pronume-numerale:
numeralul cardinal propriu!#is, colectiv, ordinal propriu!#is);
ad%ectival#$ dac nso"esc i determin un substantiv, acordndu!se cu
acesta n gen, numr i ca# (ad%ective-numerale: numeralul cardinal propriu!#is,
colectiv, multiplicativ, distributiv, ordinal propriu!#is);
adver!ial#$ dac determin un verb, artnd mpre$urarea n care se
desfoar ac"iunea (numeralul multiplicativ, adverbial).
&lasele numeralului
'. 1. Numeralul cardinal propriu-zis
Este numeralul care exprim un num#r sau cantitatea numeric# a
obiectelor.
%e exemplu: unu, doi, trei...(numere matematice); doi (oameni) etc.
Numeralele cardinale propriu!#ise se mpart, dup structur, n:
simple (de la zero pn la zece);
compuse:
cu prepo#i"ia spre (de la unsprezece pn la nousprezece)
cu con$unc"ia i (numerele cu #eci i unit"i: douzeci i unu,
douzeci i doi etc.
prin alturare (numerele care exprim #ecile, sutele, miile :
douzeci, treizeci, patruzeci, o sut, dou mii, un milion etc.

Numeralele cardinale propriu!#ise pot avea valoare:
substantival: (o) sut, (o) mie, (un) milion etc. ;
pronominal: Doi trec pe strad. ;
ad$ectival: Doi elevi particip la concurs.
Numeralele cardinale propriu!#ise exprim categoriile gramaticale de gen,
numr i ca# cu urmtoarele particularit"i:
! au o singur form pentru diferitele genuri: trei, patru etc. (elevi,
eleve), cu excep"ia numeralelor: unu / una, doi / dou i compusele lor: doisprezece /
dousprezece, douzeci i doi / douzeci i dou etc., care au forme diferite de gen
(masculin, feminin);
! au o singur form de singular: unu i un ir nelimitat de forme de
plural: doi, trei etc.
!& formea# ca#ul (. cu prepo#i"ia a: Aceasta este situaia a trei (copii) din
clas., iar ca#ul ). cu prepo#i"ia la:
S-au dat premii la trei (copii).
Numeralele cardinale propriu!#ise (cu excep"ia formei: unu) pot fi
precedate de articolul demonstrativ!ad$ectival la plural: cei / cele, care se sc'imb
dup genul i ca#ul numeralului.
%e exemplu: (M.): Cei trei (elevi, oameni) sunt harnici. (*.-N.) Cele trei
(rochii, animale) erau rumoase.
((.) !asa celor doi nu este mare. ().+ "ruiesc celor doi o carte.
Numeralele cardinale propriu!#ise ndeplinesc toate func"iile sintactice ale
substantivului pe care l nlocuiesc sau func"ia de atri!ut ad%ectival, dac determin un
substantiv.
Numeralul colectiv
Este numeralul cardinal care exprim ,ruparea numeric a unor obiecte.
%e exemplu: Amndoi (copiii) lucreaz la un reerat.
Numeralul colectiv are forme:
pentru grupul de doi ( dou (obiecte): am#ndoi / am#ndou,
am$ii / am$ele;
pentru grupuri mai mari dect doi ( dou (obiecte):
forme populare compuse cu particulele tus- (provenit din toi),
c#tei-, ae#ate naintea numeralului cardinal propriu!#is: tustrei / c#teitrei, tuspatru /
c#teipatru etc.
forme literare compuse cu ad$ectivele pronominale ne'otrte:
toi / toate, ae#ate naintea numeralului cardinal propriu!#is: toi trei, toate trei, toi
patru, toate patru etc.
Numeralele colective au dubl valoare morfologic:
pronominal: Amndoi sunt elevi $uni.;
ad$ectival: Amndoi elevii sunt $uni.

Numeralele colective exprim categoriile gramaticale de gen, numr i ca# cu
urmtoarele particularit"i:
! au forme diferite de gen numeralele: am#ndoi / am#ndou, am$ii /
am$ele, tustrei / tustrele, c#teitrei / c#teitrele i compusele cu toi / toate: toi patru
/ toate patru etc.; celelalte au o singur form pentru diferitele genuri: tuspatru, tuscinci
etc.;
! au forme numai de plural;
! &au forme diferite de ca# numai numeralele: am#ndoi / am#ndou,
am$ii / am$ele: (.). am#nduror(a), am$ilor, am$elor. )elelalte numerale exprim
ca#ul (. cu prepo#i"ia a: iar ca#ul ). cu prepo#i"ia la.
%e exemplu: %ezultatele amndurora / ambilor (elevi) sunt $une. *spund
amndurora / ambilor (elevi). Suprarea a tuspatru / a toi patru a ost mare. "au la
tuspatru / toi patru note $une.
Numeralele colective ndeplinesc func"iile sintactice corespun#toare valorii
lor pronominale (cele ale substantivului nlocuit) sau ad$ectivale (atribut ad$ectival).
Numeralul fracionar
Este numeralul cardinal care exprim o parte dintr!un ntreg (frac"ie):
doime, cincime etc., sert, &umtate.
)u excep"ia numeralelor: &umtate i sert, se formea# de la numeralele
cardinale, crora li se adaug sufixul 'ime: doime, zecime, sutime, miime etc.
Numeralul frac"ionar are valoare morfologic substantival (nu nlocuiete
i nu determin un substantiv), fiind numit i numeral su!stantival.
Numeralul frac"ionar are categoriile gramaticale ale substantivului:
form fix de gen, feminin: &umtate, doime, treime etc. sau neutru: sert;
forme diferite de numr ale aceluiai numeral: &umtate / &umti, doime / doimi
etc.;
forme diferite de ca# (se declin): (.-). (unui) sert, (unei) &umti, (unei) doimi
etc.;
forme articulate cu articol ne'otrt ( 'otrt:
N.-Ac. un sert / sertul, o &umtate / &umtatea; treime / treimea etc.
(.-). unui sert / sertului, unei &umti / &umtii, o treime / treimii
etc.
Numeralele frac"ionare se exprim i prin grupuri de cuvinte: unu pe doi /
unu supra doi, (un procent de) cinzeci la sut, cincizeci de procente (pentru doime,
&umtate) etc.
Numeralele frac"ionare sunt legate de obicei prin prepo#i"iile de, din de un
substantiv, care exprim ntregul (din care sunt luate pr"ile): o &umtate, un sert de
p#ine, o treime din locuitori etc.
Numeralele frac"ionare pot intra n alctuirea unor locu"iuni adverbiale: pe
sert, pe &umtate, mai rar a unor locu"iuni ad$ectivale: lucrul pe &umtate etc.
Numeralele frac"ionare ndeplinesc toate func"iile sintactice ale
substantivului.
Numeralul multiplicativ
Este numeralul cardinal care arat creterea (ntr!o propor"ie numeric) a
unei cantit"i sau a unei calit"i.
Numeralul multiplicativ are:
forme derivate de la un numeral cardinal propriu!#is, cu prefixul (n- i
sufixul de participiu -it: (ndoit, (ntreit, (nzecit, (nsutit, (nmiit (sau
participii ale unor verbe derivate asemntor: a (ndoi, a (ntrei, a
(nzeci, a (nsuti etc.);
forme mprumutate (culte): du$lu, triplu, cvadruplu, cvintuplu etc.
folosite fiind numeralele pn la opt inclusiv, apoi #ece, sut i mie.
Numeralele multiplicative pot avea dubl valoare morfologic:
adverbial, pe lng un verb: )uncete nzecit. etc.;
ad$ectival, pe lng un substantiv, acordndu!se n gen, numr i ca#
cu acesta:
%e exemplu:
N.-Ac. eort nsutit, putere nsutit, $ani nsutii, ore nsutite etc.;
(.-). eortului nsutit / nsutitului eort, puterii nsutite / nsutitei puteri,
$anilor nsutii /nsutiilor $ani, orelor nsutite / nsutitelor ore.
+unc"iile sintactice ndeplinite de numeralele frac"ionare sunt
corespun#toare valorii lor adverbiale (complement circumstanial) sau ad$ectivale
(atri!ut ad%ectival$ nume predicativ sau element predicativ suplimentar).
Numeralul distri!utiv
Este numeralul cardinal care exprim reparti#area numeric egal a obiectelor.
%e exemplu: *roesorul ascult cte doi (elevi).
Numeralele distributive sunt forme compuse din adverbul c#te care preced
numeralele cardinale propriu!#ise corespun#toare: c#te unul / una, c#te doi / dou, c#te
trei etc. sau care nso"ete numeralele cardinale propriu!#ise repetate: c#te doi, doi, doi
c#te doi etc.
Nmeralele distributive au dubl valoare morfologic:
pronominal: Cte doi se scoal mai devrerme. ) (nt#lnesc cu c#te doi.;
ad$ectival: Spal cte dou rue. +i vin cte doi.
Numeralele distributive au urmtoarele particularit"i ale categoriilor
gramaticale:
au forme diferite de gen numai cele alctuite cu numeralele cardinale
propriu!#ise: unu / una, doi / dou sau compusele acestora:
doisprezece / dousprezece, douzeci i doi / douzeci i dou etc.
exprim ca#ul (. cu prepo#i"ia a: ,ormeaz echipe a cte doi
(copii)., iar ca#ul ). cu prepo#i"ia la: -er lori la cte doi (proesori).
+unc"iile sintactice ale numeralelor distributive corespund valorii lor
morfologice pronominale sau ad$ectivale.
Numeralul adver!ial -de repetiie+
Este numeralul care arat de cte ori se repet o ac"iune, precum i raportul
numeric dintre gradele de intensitate a unei nsuiri a unui obiect (n mpre$urri diferite)
sau a unor obiecte diferite.
%e exemplu:
+levul vine de dou ori la coal. +a este de zece ori mai $o.at.
Numeralele adverbiale sunt forme compuse din:
! substantivul dat precedat de numeralul cardinal cu valoare
ad$ectival o: o dat;
! substantivul ori la acu#ativ cu prepo#i"ia de, precedat de un numeral
cardinal cu valoare ad$ectival: de dou ori, de apte ori.
Nmeralelor adverbialele le corespund locu"iunile adverbiale: de multe ori,
de puine ori, de c#teva ori, de nenumrate ori etc.
Numeralele adverbiale au o unic valoare morfologic de adver!.
+unc"ia sintactic a a numeralelor adverbiale de complement circumstan"ial
de mod corespunde valorii sale morfologice.
Numeralul ordinal
,unt numeralele care exprim ordinea numeric a obiectelor.
Exemple: +levul este primul sau al doilea din clas. Al treilea cole. nu a
luat premiu.
Numeralul ordinal are:
forme simple: (nt#i(ul) / (nt#i(a), prim(ul) ( prim(a), secund /
secund, ter / etc.;
forme compuse din numerale cardinale precedate de articolul posesiv
al, a i urmate, la masculin i neutru, de articolul 'otrt enclitic -le i
particula 'a: al doilea, al aselea, al noulea, al o sutlea etc., iar, la
feminin, de articolul enclitic -a: a aptea, a zecea, a suta etc.
-entru uurin"a pronun"rii, la numeralele opt i milion se intercalea#
vocala de legtur -u!nainte de formele articolului 'otrt: al optulea, al milionulea.
.a numeralele compuse marca numeralului ordinal o primete numai ultimul
numeral, indiferent dac e unitate, #ece, sut, mie: al o sut unulea, al o sut
douzecilea, al trei sutelea, al o mie cinci sute douzeci i treilea, al dou miilea.
)a i numeralele cardinale propriu!#ise, numeralele ordinale apar uneori
nso"ite de articolul demonstrativ!ad$ectival: cel / cea, urmat de prepo#i"ia de: cel de-al
doilea, cea de-a cincea). (/n ca#ul numeralului (nt#i, prepo#i"ia de s!a contopit cu
numeralul, re#ultnd formele: cel / cea dint#i.
Numeralele ordinale au dubl valoare morfologic:
pronominal, dac nlocuiesc substantivul: Al treilea mer.e .reu.;
ad$ectival, dac nso"esc i determin substantivul:
Al doilea elev nu a rspuns corect.
Numeralele ordinale au urmtoarele particularit"i ale categoriilor
gramaticale:
- forme diferite de gen (masculin!neutru ( feminin): (nt#iul / (nt#ia, primul /
prima. al doilea / a doua etc.
! forme numai de singular, cu excep"ia numeralelor ordinale: (nt#iul, primul.
! unele forme articulate 'otrt: nti ( ntiul, prim ( primul.
! forme ca#uale diferite (se declin), numai dac au articol 'otrt sau articol
demonstrativ ad$ectival:
%e exemplu:
./N(ULAR 0LURAL
M.-N. *. M. *.-N.
N.A. (nt#iu
l
(nt#ia (nt#ii (nt#ile
(.). (nt#iu
lui
(nt#ii (nt#ilor
./N(ULAR
M.-N. *.
N.-Ac. cel de-al treilea cea de-a treia
(.-). celui de-al treilea celei de-a treia
0LURAL
M. *.-N.
N.-Ac. cei de-al treilea cele de-al treilea
(.-). celor de-al treilea celor de-al treilea
/n limba actual exist tendin"a de a se nlocui numeralele ordinale cu numeralele
cardinale:
! la indicarea capitolului unei cr"i, a unui paragraf sau articol: capitolul al
doilea sau capitolul doi, capitolul al cincilea sau capitolul cinci etc.
! a unor date: anul doi, secolul aisprezece, n loc de anul al doilea, , secolul
al aisprezecelea etc.
Numeralele ordinale au func"ii sintactice corespun#toare valorii lor
pronominale (subiect, atribut, nume predicativ, complement) sau ad$ectivale (atribut
ad$ectival).