Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a VIII-a /26.10.

2020

Conversiunea

Definiție: Conversiunea este mijlocul intern de îmbogățire a vocabularului prin care se formează cuvinte noi prin
trecerea de la o parte de vorbire la alta ( de la o clasă gramaticală la alta). Trecerea aceasta se face fără a modifica
forma cuvântului,(adică fără a adăuga ceva), ca în cazul derivării sau compunerii. 
 
Cuvântul format prin conversiune se comportă în comunicare ca partea de vorbire la care a trecut:
 Ca substantiv primește articol hotărât sau nehotărât, este determinat de un adjectiv și îndeplinește
funcțiile sintactice specifice.
 Ca adjectiv, se acordă cu substantivul determinat și îndeplinește funcțiile sintactice specifice.
 Ca adverb, devine invariabil, având, de obicei, funcția sintactică de circumstanțial.
 
Prin conversiune se pot obține: 
 
A. Substantive din:
 adjective: Am intrat în adâncul întunecat al pădurii.
 verbe la participiu: Rătăciții în padure se sperie.
 verbe la supin: Mersul prin pădure îmi place.
 verbe la gerunziu: Suferindul privea trist spre frunzele căzute.
 adverbe: Înțelegea suferința aproapelui său.
 pronume: Nu-mi pierd vremea cu niște nimicuri.
 interjecții: N-a ascultat oful meu.

B. Adjective din:
 verbe la participiu: Cartea citită mi-a placut.
 verbe la gerunziu: A întis spre mine o mână tremurândă.
 verbe la supin: Scrisoarea trimisă a ajuns la timp.
 adverbe: Am întâlnit la petrecere un om bine.

C. Adverbe din:
 adjective: Este admirat, deoarece cântă frumos.
 substantive ( care denumesc anotimpuri, părțile zilei, zilele săptămânii): Mergem la munte iarna.
 verbe la participiu: Vorbește tremurat pentru că are emoții.

D. Prepoziții din:
 adverbe: S-a oprit în mijlocul grădinii.
 substantive: A reușit grație mamei.
 vebe la participiu: A învățat mulțumită fratelui său.

Familia lexicală/familia de cuvinte – cuprinde toate cuvintele obșinute prin derivare, compunere sau conversiune de
la un cuvânt de bază.

Ex. grădină: grădinar, grădinărit, grădinăreasă, Grădina Botanică, Grădina Zoologică, negrădinărit, grădiniță
Aplicații
 

1. Precizați ce valori morfologice au cuvintele subliniate din următoarele enunțuri:


 
Totdeauna îl pasionase noul.( subst.)
Noul său vecin este profesor. (adj.)
Cei bogați nu cred celor săraci. (subst.)
Oameni bogați și săraci există pretutindeni. (adj.)
Un domn bine a coborât din limuzină. (adj.)
A răspuns bine la întrebare. (adv.)
Speră ca binele să triumfe. (subst.)
Se anunță o iarnă grea. (subst.)
Iarna se călătorește mai puțin. (adv.)
A trecut un oarecare pe la editură. (subst.)
Un cititor oarecare poate să-și spună părerea. (adj. pron. nehot)

2. Indicați valoarea gramaticală a cuvintelor subliniate din exemplele următoare. Construiți câte un enunț în
care acestea să aibă o altă valoare gramaticală și precizați-o:
 
Bătrânul a ieșit înainte. (adv.)/ Bătrânul a ieșit înaintea mamei.(prep.)
Nu ai citit ziarul. (verb auxiliar) /Nu ai o pisică.(vb.pred.)
Orice te supără. (pron.nehot.)/Orice copil te supără. (adj.pron.nehot.)
Dimineața era răcoroasă. (subst.)/Dimineața bem cafea.(adv.)
Mă gândesc la tine.(pron.reflexiv) / Mă uit la film.(pron.pers.)
Ea are nouă creioane. (numeral)/ Nouă ne este foame.( pron.pers.)
Avea un mers ușor. (adj.)/ Plutește ușor în văzduh.(adv.)