Sunteți pe pagina 1din 4

NUME ȘI PRENUME ELEV.............................................

CLASA...............................

FIȘĂ DE LUCRU- VERBUL

-Funcții sintactice ale verbelor și locuțiunilor verbale la moduri nepersonale-

I. Precizează modul și funcția sintactică a verbelor subliniate în enunțurile următoare:

A citi operele lui Creangă este o necesitate. (inf, sb)

Poezia cu pitici este de memorat. (supin, np) (de tinut minte-locutiune)

Din păcate el nu mai poate veni astăzi. (infin, cd)

Cartea citită m-a impresionat extrem de mult. (participiu, atr. adj.)

Cam întotdeauna el vorbește fără a gândi. (inf, ccm)

Se gândește a pleca acasă mai devreme astăzi. (inf., ci)

Tabloul acela deosebit reprezenta un copil dansând. (gerunziu, atr. vb.)

Datoria lui este de a ne instrui. (inf., np)

Întârziind, n-a mai intrat la curs. (gerunziu, c.c.cauza)

Înainte de a merge la spectacol, să treci pe la noi. (inf., cct)

Pentru a slăbi, ea mănâncă mereu sănătos și face mișcare. (inf., cc.scop)

Pentru a da jos kilogramele nu mai mănâncă la fast-food. (inf., c.c.scop)

Are obligația de a fi ochi și urechi. (a asculta, inf, atr. vb.)

Pilda semănătorului este de ținut minte. (=de memorat, supin, np)

Lanul de grâu pare aurit. (participiu, nume predicativ)

Deodată s-a auzit tunând. (gerunziu, sb)

Bucuria de a învăța este mare. (infinitiv, atr.vb)

Luna devine încărcată. (participiu cu val. adj., nume pred)

A venit la mine acasă pentru a lua bagajul cu haine. (inf, c.c.scop)

De numărat bani e o plăcere. (supin, sb)

S-a dus pe scenă răzând. (gerunziu, c.c.mod)

Este spălat, dar trebuie să-l calci. (participiu adjectivizat, nume predicativ)
NUME ȘI PRENUME ELEV.............................................
CLASA...............................

Îl speria ideea de a face alte greșeli. (inf, atr. vb.)

Familia Moromete a plecat la secerat. (participiu, c.c.l)

Pentru ziua de astăzi noi am terminat de recoltat. (supin, c.d)

Și-a cumpărat o mașină de spălat. (supin, atr. vb.)

Era ciudat, privea neclintit, fără a da din gene. (=a clipi, inf, c.c.mod)

După ce am certat-o, ea a început a da apă la șoricei. (= a plânge, infinitiv, c.d.)

A dat o raită pe la scăldat. (supin, c.c.loc)

Vulpea venea la cotețul găinii pentru pus laba pe ouă proaspete. (=pt furat, supin, c.c.scop)

Noi ne temem de mers noaptea prin pădure. (supin, c.i.)

Mâinile tremurânde se înălțau spre cer. (gerunziu, atr. adj.)

Te-ai plictisit ascultând mereu aceeași muzică. (gerunziu, c.i)

E ușor a o lua la fugă în situații tensionate. (=a fugi, infinitiv, sb)

Neaducându-ți aminte formula, nu ai rezolvat ecuația. (=neamintindu-ti, gerunziu, c.c.cauza)

Dorința de a da ortu’ popii nu prea se regăsește. (=a muri, atr. vb.)

Alunul din fața casei este înflorit. (participiu, np)

Ai răspuns fără a sta pe gânduri. (infinitiv, c.c.mod)

II. Scrie litera corespunzătoare modului și funcției corecte:

1. E ușor a spune mereu adevărul. … (b) a.gerunziu, subiect

2. S-a săturat așteptând plecarea. … (c) b. infinitiv, subiect

3. Se aude sunând. … (a) c. gerunziu, c.i

4. În depărtare se vedeau casele fumegânde. ...(f) d. supin, c.c. de loc

5. Pe strada mea este o casa demolată. … (g) e. gerunziu, atr. vb.

6.Păsările ciripind se roteau deasupra pădurii. … (e) f. gerunziu, atr. adj.

7. A dus hainele la curățat. … (d) g. participiu, atr. adj.

8. Voi mânca ceva înainte de a pleca. ... (i) h. infinitv, n.p.

i. infinitv, c.c.de timp


NUME ȘI PRENUME ELEV.............................................
CLASA...............................
NUME ȘI PRENUME ELEV.............................................
CLASA...............................