Sunteți pe pagina 1din 3

PRONUMELE IV.

Precizează cazul şi funcţia sintactică pentru cuvintele subliniate:


Ai mei lipsesc. ………………………………………
I. Alege răspunsul corect: Vina a fost a mea . ………………………………………… .
1.În enunţul: „ Propunerea lor ne-a surprins ”, pronumele lor este: Lupta contra celorlalţi este aprigă. …………………………..
a .personal, atribut pron; b. personal,; CI c. posesiv, atribut pron. Vorbeşte asemenea alor săi…………………………………………..
2.Pronumele personal -l (Aş vrea să-l întreb pe Dan dacă vine mâine la V. Alcătuieşte enunţuri în care pronumele demonstrativ fiecare să
petrecere) are funcţia sintactică de: îndeplinească următoarele funcţii sintactice:
a. CD; b. CI c. A pron..
a. complement indirect în dativ…………………………………………
3.Cuvântul ta (Soluţia ta este cea mai bună) este:
a. pronume personal; b. pronume posesiv; c. adjectiv pronominal. b. atribut pronominal genitival……………………………………
4.Cuvântul acei (I-am lăudat pe acei copii) este: c. nume predicativ în nominativ…………………………………………..
a. pron dem. de depărtare; b. pron dem. de apropiere; c. adj pron dem.
VI. Construieşte câte un enunţ în care al său, acesta , să fie pronume şi apoi
II Citeşte fiecare dintre afirmaţiile următoare şi încercuieşte litera A, dacă o adjective pronominale.
consideri adevărată sau litera G, dacă o consideri greşită:
.................................................................................................................
A G În enunţul: „Moştenirea alor mei este substanţială”, pronumele alor
mei are f.s. de A pron. ..................................................................................................................
A G Pronumele personal el( se ţineau după el) este în cazul acuzativ.
A G Pronumele personal i- ( nu i-a dus dincolo) are funcţia de CI VII. Precizează cazul şi funcţia sintactică pentru pronumele și
A G Cuvântul aceşti (Prietenii mei sunt aceşti copii ) are funcţia de A adjectivele pronominale învățate din fragmentul următor:
adjectival.
A G În enunţul: „Pe aceeaşi ulicioară te-am revăzut mereu”, aceeaşi este Cine este elevul nou, acela a venit la întâlnirea noastră și ne-a întrebat:
pron dem de identitate. - Ce cărți ați citit?
- Am citit ceva, dar nu suficient, am răspuns noi.
III. Completaţi punctele de suspensie cu răspunsurile potrivite: - Vă ajut eu să faceți tema, a spus el.
a) În enunţul:„A trăit toată viaţa în umbra celuilalt”,pronumele dem este în - Îți mulțumim. Nimeni nu ne-a mai ajutat până acum.
cazul.............. - Acest băiat este nemaipomenit, a spus unul dintre colegii mei și toți
b) Pronumele demonstrative şi posesive devin…………………atunci când am fost de acord.
determină un substantiv, acordându-se cu acesta în gen,număr şi caz.
c) În versul: „De a vieţii lor enigmă îi vedem pe toţi munciţi” (Mihai
Eminescu), pronumele lor îndeplineşte funcţia sintactică de……............. VIII Imaginează-ţi că eşti într-o librărie şi doreşti să cumperi o carte.
d) În versurile: „Al meu e cântul ce-n pustie / neputincioasă jale-şi plânge”, Construieşte un dialog de 10-12 replici în care să foloseşti 7
cuvântul subliniat are valoarea morfologică de………………şi funcţia pronume/adjective pronominale (diferite) din cele studiate.
de............................................
PRONUMELE
IV. Precizează cazul şi funcţia sintactică pentru cuvintele subliniate:
I. Alege răspunsul corect: Cartea e a ta. ………………………………………
1.În enunţul: „ Cartea noastră este aici. ”, noastră este: N-am găsit nimic. . ………………………………………… .
a .pron. personal, A. pron; b.Pron. posesiv,; A. pron. Fiecare elev a primit notă mică. …………………………..
c. Adj,pron.posesiv, A. Adj.. Cine scrie?…………………………………………..

2.Pronumele personal -le (Aş vrea să le întreb dacă vin mâine la mine) are V. Alcătuieşte enunţuri în care pronumele demonstrativ vreunul să
funcţia sintactică de: îndeplinească următoarele funcţii sintactice:
a. CD; b. CI c. A pron..
a. C de agent…………………………………………
3.Cuvântul acela (Copilul acela este el..) este:
a. pronume demonstrativ; b. pronume posesiv; c. adjectiv pronominal. b. CCL…………………………………………………

4.Cuvântul lui (I-am lăudat pe ai lui copii) este: c. CI……………………………………………………..


a. pron posesiv; b. pron personal; c. adj pron.
VI. Construieşte câte un enunţ în care TOATE , CE să fie pronume şi apoi
II Citeşte fiecare dintre afirmaţiile următoare şi încercuieşte litera A, dacă o adjective pronominale.
consideri adevărată sau litera G, dacă o consideri greşită:
.................................................................................................................
A G În enunţul: „Ai mei sunt cuminți”, pronumele ai mei are f.s. de A
pron. ..................................................................................................................
A G Pronumele personal ei ( Cartea este a ei.) este în cazul acuzativ.
A G Pronumele personal i- (Lui i-am spus) are funcţia de CD VII. Precizează cazul şi funcţia sintactică pentru pronumele și
A G Cuvântul aceşti (Acești oameni sunt prezenți ) are funcţia de S adjectivele pronominale învățate din fragmentul următor:
A G În enunţul: „Pe ceilalți copii îi văd.”, ceilalți este pron dem de
diferențiere.. Mama noastră ne săruta în fiecare seară înainte de culcare.
- Citește-mi o poveste! o ruga fratele meu.
III. Completaţi punctele de suspensie cu răspunsurile potrivite: - Tu însuți ar trebui să citești. Acum ești destul de mare, răspundea ea,
e) În enunţul:„V-am văzut la cineva.”,pronumele nehotărât este în dar se lăsa înduplecată.
cazul.............. - Ce poveste vrei să vă citesc?
f) Pronumele negative devin…………………atunci când determină un - Toate sunt frumoase, dar aș vrea să-mi citești din cartea pe care mi-ai
substantiv, acordându-se cu acesta în gen,număr şi caz. cumpărat-o săptămâna aceasta.
g) În enunțul ”Vreau să te văd.”, te este……....................................... - A fost odată ca niciodată...începea mama...
h) În enunțul ”Cartea alor mei e nouă”cuvântul subliniat are valoarea
morfologică de………………şi funcţia de............................................ VIII Scrie o compunere descriptivă de 10-15 rânduri în care să foloseşti
4 pronume/adjective pronominale (diferite) din cele studiate.

S-ar putea să vă placă și