Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru

1. Subliniază forma corectă în enunțurile de mai jos:(5p)


 Fi /Fii curajos!
 Mi-ar place / Mi-ar plăcea o ciocolată caldă acum.
 Nu desfă/ nu desface gemantanul!
 Poate să se fi / fii rătăcit?
 Să știi / să ști că am lucrat intens.
2. Completați tabelul de mai jos cu formele potrivite:(10p)
verb mod timp conjugare verb mod timp conjugare
A citi Aș fi băut
O să cer Dă!
Dorind De neoprit
Fost Ați scris
Am lucra Privise
3. Completați enunțurile de mai jos:(8p)
 Verbele la moduri predicative au funcția sintactică de .............................................................
 Verbele la diateză pasivă au au funcția sintactică de ................................................................
 Trei verbe copulative sunt.........................................................................................................
 Precizați structura, modul și timpul verbului am fi șters ..........................................................
4. Notează în dreptul enunțurilor de mai jos valoarea morfologică a verbelor subliniate, utilizând
prescurtările: c - copulativ, p - predicativ, a - auxiliar:(20p)
Afară este o toamnă caldă Pixul este împrumutat de mine.
Era clar că nu învățase suficient Nimeni nu rămâne aici!
Caietul era cinci lei. Era să calce în noroi.
Am auzit de ei. Munca înseamnă tenacitate
Vreau o notă mare la test! Mihai ajunge cunoscut.

5. Se dă textul:
,, Smeul care, sforăind purta acest blestem pe deasupra capului, era pândit de toți
băieții mahalalelor și, când i se întâmpla să cadă din vazduh, devenea prada lor."
a. Subliniați cu o linie verbele la moduri personale și cu două linii verbele la moduri nepersonale.
(12p)
b. Precizați funcțiile sintactice ale verbelor identificate. (6p)
c. Extrageți din text un verb la diateza activă..........................................., unul la diateza
pasivă ......................................., și un verb la diateza reflexivă................................. (9p)
d. Un verb impersonal din text este......................................... (3p)
e. Transformă următoarele construcții active în construcții pasive: (6p)
 Am mâncat o prăjitură. .........................................................................................
 Polițiștii pândeau hoțul. .........................................................................................
f. Alcătuiește două enunțuri în care să apară un vb. impersonal și o locuțiune verbală (6p)

S-ar putea să vă placă și