Sunteți pe pagina 1din 3

TEST

Clasa a VI-a

Numele şi prenumele elevului: …………………………………………


Data susţinerii testului: ………………………………………………..

Din oficiu se acordă 10 puncte.

Citeşte textul:

Ardeau ca nişte facle vii, Şi m-am întors într-un târziu,


în vârf de firave tulpini. departe câmpul rămânea,
Îşi înălţau râzând zglobii atât de singur şi pustiu
obrazul roşu dintre spini. în urma mea.

I-am adunat cu mâini avare, Dar când acasă-am încercat


am rătăcit în seara blândă, să-i strâng într-un aprins buchet,
umplându-mi braţele de floare toţi macii mei s-au scuturat
învăpăiată şi plăpândă. ca nişte lacrimi pe parchet.

1
( Magda Isanos, Macii)

1. Transcrie versul “Își înălțau râzând zglobii” înlocuind cuvântul înălțau cu un sinonim și cuvântul râzând
cu un antonim. 6p
2. Identifică în text un omonim și alcătuiește un enunț pentru a-i demonstra omonimia. 5p
3. Identifică în textul dat un triftong și doi diftongi diferiți. 6p
4. Precizează tipul de rimă din poezie și măsura primului vers al ultimei strofe. 6p
5. Transcrie o comparație, un epitet și o personificare din textul dat. 9p
6. Construieşte două enunţuri în care substantivul maci să fie complement în dativ și atribut în genitiv. 8p
7. Completează tabelul următor, precizând valoarea morfologică şi funcția sintactică pentru fiecare dintre
cuvintele din text menţionate în coloana din stânga. 12p
Valoare morfologică Funcția sintactică
firave
I-
departe
aprins
macii
am rătăcit

8. Identifică în text un cuvânt care nu are grade de comparație și precizează ce parte de vorbire este. 6p
9. Transcrie un verb la un mod nepersonal pe care îl vei preciza. 6p
10. Menționează, în câte un enunț, tiparul textual din fiecare dintre fragmentele de mai jos: 6p
a. “Nepoțelul era un băiețel gingaș, cu ochiinegri-negri și umezi ca și când ar fi plans într-una, și
neobișnuit de deștept. Semăna cu mama lui cum seamănă un ochi cu altul.”
b. “Ianache înhață cerceii, îi vâră în buzunar, apoi apucă mâna Anetei, îi pipăie ahtiat inelele.”
11. Redactează un text narativ de cel puțin 150 de cuvinte în care să relatezi o întâmplare petrecută în copilărie.
Vei folosi și o secvență descriptivă și una dialogată. 20p
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

S-ar putea să vă placă și