Sunteți pe pagina 1din 4

Nume și prenume elev: ................................................................... Data:...............................

Test de evaluare
Citește textul de mai jos pentru a putea răspunde cerințelor formulate.

Între noi era același lucru. Toată ziua ne urmăream prin șanțurile labirintice de canalizare. Coboram acolo
prin locuri anume, pășind pe țevi smolite și peste robinete uriașe, apoi ne intra în nări și în sânge mireasma
aceea de pământ de râme și larve, de smoală și chit proaspăt. Parcă ne înnebunea, înarmați cu pistoale cu apă,
mascați cu cartoane creponate de la depozitul de mobilă, pe care le coloram acasă făcându-le cât mai
înspăimântătoare, cu colți rânjiți, ochi holbați și nări umflate, ne fugăream prin canalele întortochiate, văzând
deasupra doar o fâșie de cer, care se întuneca pe măsură ce timpul trecea. Când, dând colțul, nimeream nas în
nas cu un dușman, răcneam și tăbăram am unul pe altul, zdrelindu-ne și rupându-ne maieurile tetra sau bluzele
cu imprimeuri. Nu știu cine a inventat jocul căruia îi ziceam Vrăjitroaca și pe care l-am jucat ani de zile fără să
ne săturăm, ba, prin clasa a opta, îl mai jucam încă. Era o combinație de jocuri mai blânde: Hoții și gardiștii,
Uliul și porumbeii și Gardiană zece-zece. La început era doar o vrăjitroacă, pe care o alegeam prin numărare. 
Era singura care purta mască și avea pe deasupra și un băț cojit în mână. Număra cu fața la perete și apoi se
repezea prin șanțuri în căutarea victimelor. Puteai să ieși din șanț, dar nu aveai voie să te adăpostești în scările
blocurilor sau să sari gardul în curtea morii. Vrăjitroaca ne vâna prin gropile urât mirositoare și, când reușea să-l
atingă pe vreunul cu bățul, scotea un răcnet teribil. Victima trebuia să rămână ca paralizată. Vrăjitroaca îl târa
de mână până la cuib, unde îi căra în cap un număr convenit de “castane” și, astfel botezat, cel prins devenea și
el vrăjitroacă, își lua o mască și urmărirea continua.
  Când nu aveam chef de vrăjitroaca și nici să ștergem cu talpa subțiată a tenișilor căsuțele albastre, pomii
galbeni și mamele verzi pe care fetele le desenau pe asfalt, doar ca să le-auzim  urlând și fugind acasă, ne
strângeam în gașcă și, așezați pe niște bucăți de bordură încă nearanjate în linie, începeam să povestim tot felul
de lucruri sau să jucăm Fazanul pe filme; îmi amintesc cum a povestit Țaganu o escapadă de-a lui în curtea
morii: “Am sărit gardul pe la căsuța cu cap de mort. Am ajuns lângă moară. M-a văzut un morar. Au venit și alți
morari. Am luat-o la fugă. Au aruncat în mine cu pietre. M-am ferit. Când au terminat pietrele, au scos
pistoalele. Nu m-au nimerit. Au tras cu mitralierele. Trăgeau în sus, mă lăsam în jos. Trăgeau la picioare,
săream în sus. Au adus tunuri. Dar eu fugeam mai departe. S-au luat cu tancurile după mine, dar eu fugeam. Au
trimis avioane, apoi au aruncat bombe, dar eu am ajuns la gard și l-am sărit pe la poartă.” Povestea așa de serios
încât aproape că ajunseserăm să-l credem.
(Mircea Cărtărescu, Mendebilul)
I. Notează două jocuri care făceau parte din Vrăjitroaca.
....................................................................................................................................................................................
II. Alege răspunsul corect:
1. Copiii spuneau povești așezați:
a. prin șanțurile labirintice de canalizare
Nume și prenume elev: ................................................................... Data:...............................
b. în scările blocurilor
c. pe niște bucăți de bordură
d. pe asfalt
Litera corespunzătoare răspunsului corect este .
2. În fragmentul dat se evidențiază:
a. jocurile copilăriei
b. anii de școală
c. vestimentația copiilor
d. dorința de cunoaștere
Litera corespunzătoare răspunsului corect este .
III. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia, bazându-
te pe informațiile din text:
Enunț Corect Incorect
a. Copiii se jucau prin șanțurile de canalizare.
b. Jocul preferat de ei se numea Hoții și gardiștii.
c. Bordura era locul potrivit pentru povești.
d.Escapada lui Țaganu este reală.

IV. Crezi că povestea spusă de Țaganu este doar un mod de a atrage atenția celorlalți? Justifică-ți răspunsul, în
50-80 de cuvinte, valorificând textul dat.
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
V. Fac parte din același câmp lexical toate cuvintele din seria:
a. joc, gașcă, desene, povești, bordură.
b. șanț, gropi, asfalt, căsuțe, pistoale.
c. maieuri, bluze, teniși, pistoale.
d. pistoale, tunuri, mitraliere, bombe.
Litera corespunzătoare răspunsului corect este .
Nume și prenume elev: ................................................................... Data:...............................
VI. Rescrie enunțul “a declarat Mircea Cărtărescu, în discursul său de mulțumire”, înlocuind cuvântul „a
declarat” cu un sinonim și cuvântul „mulțumire” cu un antonim.
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
VII. Se dă fraza: „Au trimis avioane, apoi au aruncat bombe, dar eu am ajuns la gard și l-am sărit pe la
poartă.”
a. Precizează numărul de propoziții existente în fraza de mai sus.
....................................................................................................................................................................................
b. Precizează tipul de raport existent între propoziții și scrie cum se numește acesta în funcție de modul în
care se realizează.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
c. Identifică în fraza dată două conjuncții coordonatoare diferite și precizează felul lor.
………………………………………………………………………………………………………………………
VIII. Alcătuiește un enunț imperativ în care cuvântul pistol să aibă funcția sintactică de complement direct.
………………………………………………………………………………………………………………………
IX. Redactează un text narativ, de cel puțin 150 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare petrecută în timpul
unui joc cu prietenii. Dă-i un titlu sugestiv. 20 de puncte
Punctajul pentru compunere se acordă astfel:
 12 puncte pentru conținut
 8 puncte pentru redactare
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de
cuvinte și dezvoltă subiectul propus.
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Nume și prenume elev: ................................................................... Data:...............................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și