Sunteți pe pagina 1din 3

Nume și prenume:.......................................................... Data:..........................

Lucrare scrisă semestrială – Limba şi literatura română – Clasa a VI-a A


– Semestrul I – 2021- 2022
• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu.
SUBIECTUL I 70 puncte
Citește textul de mai jos pentru a putea răspunde cerințelor formulate.
Un negustor persan avea într-o colivie o pasăre indiană. Trebuind să facă o călătorie în India, s-a dus
la pasăre și a întrebat-o:
– Vrei să-ți aduc un dar?
– Nu, a spus pasărea. Singurul lucru pe care mi-l doresc este libertatea.
– Asta nu se poate…
– Atunci du-te, te rog, în pădurea unde m-am născut, acolo în India, și spune-le celorlalte păsări că
trăiesc într-o colivie.
– Așa am să fac, a spus negustorul.
După cum făgăduise, s-adus în jungle indiană, în locul arătat de pasăre și a strigat cu putere că
pasărea se află la el acasă, într-o colivie. În acea clipă, o altă pasăre a căzut fără viață la pământ, de pe cea
mai înaltă cracă. O fi vreo rudă a păsării mele, și-a zis în sinea lui negustorul, și vestea pe care i-am dat-o i-a
pricinuit moartea.
Când s-a întors acasă, pasărea a dorit să afle cum fusese călătoria.
– Vai, a spus negustorul, mă tem că-ți aduc o veste rea. Una dintre rudele tale a căzut la pământ fără
suflare când am strigat că te afli închisă în colivie.
Nici nu rostise bine negustorul aceste vorbe, că pasărea a căzut în fundul coliviei și n-a mai mișcat.
Vestea cea rea a ucis-o și pe ea, și-a spus negustorul. Îndurerat, a deschis colivia, a luat pasărea și a pus-o
pe pervazul ferestrei, mângâiat de o rază de soare.
Pasărea a înviat pe dată. A dat repede din aripi și a zburat până la un copac din apropiere. Apoi i-a
vorbit astfel negustorului:
– Află de la mine: ceea ce ai crezut că este o veste rea, era de fapt una bună. Cu ajutorul tău, pasărea
de departe, ruda mea, mi-a arătat cum să scap din colivie. Ceea ce am și făcut.
Și pasărea și-a luat zborul spre răsărit, cântând.
(Jean Claude Carriere, Pasărea indiană, vol. Cercul mincinoșilor)
A. 1. (12p) a) Stabilește, prin numerotare, ordinea ideilor din textul dat:
Negustorul se duce în junglă și îndeplinește făgăduința făcută păsării.
Pasărea își ia zborul, fericită.
Negustorul pune pasărea neînsuflețită pe pervazul ferestrei.
Un negustor avea într-o colivie o pasăre indiană.
Auzind despre moartea rudei sale, pasărea din colivie moare.
Pasărea își dorea libertatea.
(4p) b) Asociază momentelor subiectului, ideile corespunzătoare:
Expozițiunea
Intriga

2. (5p) Precizează două caracteristici ale textului narativ, prezente în acest fragment.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

3. (4p) Indică sinonimele următoarelor cuvinte din text:


făgăduise ……………………………….
îndurerat ……………………………….

4. (2p) Transcrie perechea de antonime din penultimul alineat.


…………………………………………………………………………………………………………………

5. (4p) Alcătuiește enunțuri cu omonimele cuvintelor dar și care.


…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

6. (5p) Alcătuiește un enunț cu sensul figurat al cuvântului a zbura.


………………………………………………………………………………………………………………….
7. (8p) Transcrie, din textul dat, două cuvinte care conțin diftongi diferiți și două cuvinte care conțin vocale
în hiat.
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

8. (6p) Precizează numărul de sunete din cuvintele: atunci, închisă, pricinuit.


…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

9. (10p) Indică modul și timpul verbelor:


du-te……………………… am să fac……………………
fusese ……………………. a zburat…………………….
să facă…………………….

10. (6p) Identifică, prin subliniere, predicatele și precizează felul lor:


În jungla indiană sunt multe păsări. …………………………………………………..
Vestea primită era bună. ………………………………………………………………

11. (4p) Alcătuiește un enunț în care verbul a fi să fie auxiliar.


…………………………………………………………………………………………………………………
B.(20p) Având drept punct de pornire ultimul paragraf al textului ,,Pasărea indiană”, scrie o compunere
narativă de minimum 120 de cuvinte, în care să-ți imaginezi o întâmplare prin care a trecut pasărea. Dă un
titlu sugestiv și adecvat compunerii tale.
Punctajul pentru compunere se acordă astfel:
 conținutul compunerii – 12 puncte
 redactarea compunerii – 8 puncte
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă numai dacă se dezvoltă subiectul propus și se respectă
numărul minim de cuvinte indicat.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

S-ar putea să vă placă și