Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de lucru la limba şi literatura română

Părţile de vorbire: substantivul, adjectivul, pronumele personal

1. Subliniază cu o linie dreaptă substantivele şi cu o linie şerpuită adjectivele :


,, Ogarul era gras, voinic, îmbrăcat într-o şubă călduroasă şi purta în picioare nişte
ciuboţele noi. Iepurelui i se scurgeau ochii după ciuboţelele ogarului. Prea frumoase ciuboţele
avea, iar lui îi era straşnic de frig la picioare. ” ( Călin Gruia – Ciuboţelele ogarului)

2. Analizează 3 adjective identificate în textul de mai sus.


....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

3. Modifică forma adjectivelor din grupurile următoare:

ogar gras şubă călduroasă călător …………………….


ogari ……………… şube …………………….. călători prietenoşi

4. Adaugă adjective potrivite substantivelor:

iepuri …………….. elev …………………… poezie …………………..

albină …………….. caiete …………………. teste ……………………..

5. Scrie substantive cărora li se potrivesc adjectivele:

priceput frumos gustoasă


meşter ………………. ………….. împodobit ………….. dulce
harnic falnic parfumată

6. Subliniază pronumele personale din fragmentul următor şi analizează-le .

,, O prepeliţă şi-a făcut cuibul într-un lan de grâu. Ea le-a zis puilor :
- Eu o să zbor. Voi rămâneţi nemişcaţi până când mă întorc.”
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
7. Schimbă numărul pronumelor din propoziţiile următoare :
Eu plec la munte. .......................................................................................................................................

Voi citiţi ziarul. ....................................................................................................................


El vrea îngheţată. ....................................................................................................................

8. Alcătuieşte câte o propoziţie folosind pronumele personal la :


pers. a III-a, plural .................................................................................................................................
pers. a II-a, singular .................................................................................................................................................................

pers. I, plural ........................................................................................................................................................................

9. Pune pronumele personale corespunzătoare :


............... alergi. ........................... rezolvăm exerciţii. ............................ veniţi în excursie ?

10. Realizează acordul adjectivului cu substantivul :


………………………………………… ( auriu ) cercei sunt ai mamei.
Câţiva nori …………………………. ( plumburiu ) au acoperit cerul.
…………………………….. ( hazlie ) copii au ieşit pe uliţele satului.
…………………………….. ( argintiu) haine ale păpuşii îţi iau ochii.

11. Alcătuieşte un text (10-15 propoziţii ) în care să foloseşti următoarele cuvintele: pădure,
căprioară, copii, râu limpede, poiană, rănită, faptă bună, ei, ea, flori parfumate, copaci
tineri. Dă-i un titlu potrivit.
…………………………………………………………….

....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și