Sunteți pe pagina 1din 3

Fişă de lucru – Plumb, G Bacovia

Dormeau adânc sicriele de plumb,


Şi flori de plumb şi funerar vestmânt --
Stam singur în cavou... şi era vânt...
Şi scârţâiau coroanele de plumb.

Dormea întors amorul meu de plumb


Pe flori de plumb, şi-am început să-l strig --
Stam singur lângă mort... şi era frig...
Şi-i atârnau aripile de plumb.

1. Cele mai multe verbe sunt folosite la imperfect. Arată rolul folosirii acestui timp verbal, tinând
cont de atmosfera genarală a textului.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. Indică verbul din text care se află la alt timp al indicativului. Precizează semnificaţia acestuia.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. Punctele de suspensie au rolul:
a. De a sugera percepţia fragmentară, confuză a lumii
b. De a crea suspans
c. De a indica un ritm lent şi obsedant al rostirii monologului
4. Precizează cuvântul cheie al textului şi explică prin ce anume este pus în evidenţă.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. Indică sensurile pe care le acumulează plumbul în poezie.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6. Poezia Plumb pare a se reduce la o descriere a cadrului, a unor gesturi şi actţuni, fără ca acestea
să fie explicate. Scrie un text de o pagină în care să explici cum se constituie mesajul implicit i al
poeziei, constând în comunicarea unei angoaseii existenţiale, a dezolăriiiii.
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
i
IMPLICÍT, -Ă, impliciți, -te, adj. (Adesea adverbial) Care este inclus, conținut în altceva (fără a mai fi exprimat direct); care se
înțelege de la sine. – Din fr. implicite, lat. implicitus. 
ii
ANGOÁSĂ, angoase, s. f. (Livr.) Neliniște, tulburare, îngrijorare, adesea patologică. – Din fr. angoisse. 
iii
DEZOLÁRE, dezolări, s. f. Mâhnire adâncă; deprimare. ♦ Fig. Singurătate tristă și apăsătoare; pustiu, pustietate. – V. dezola. 
Fişă de lucru – Plumb, G Bacovia

Dormeau adânc sicriele de plumb,


Şi flori de plumb şi funerar vestmânt --
Stam singur în cavou... şi era vânt...
Şi scârtâiau coroanele de plumb.

Dormea întors amorul meu de plumb


Pe flori de plumb, şi-am inceput să-l strig --
Stam singur lângă mort... si era frig...
Şi-i atârnau aripile de plumb.

1. Transcrie cuvintele din câmpul semantic al morţii.


…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
2. Identifică sintagmele în care determinatul care se repetă (de plumb) poate avea în context sensuri denotative şi care
sunt în mod clar metaforice.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
3. Arată cui îi aparţin aripile de plumb şi explică-ţi răspunsul.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
4. Comentează primul vers din strofa a doua.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
5. Selectează din text verbele care înregistrează nemiscarea, încremenirea, amorţirea
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
6. Comentează în 10 rânduri titlul poeziei.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Fişă de lucru – Plumb, G Bacovia

Dormeau adânc sicriele de plumb,


Şi flori de plumb şi funerar vestmânt --
Stam singur în cavou... şi era vânt...
Şi scârţâiau coroanele de plumb.

Dormea întors amorul meu de plumb


Pe flori de plumb, şi-am început să-l strig --
Stam singur lângă mort... şi era frig...
Şi-i atârnau aripile de plumb.

1. Indică, din text:


a. Sintagme/ cuvinte care fac apel la simţul vizual al cititorului ……………..
b. Cuvinte care provoacă percepţii auditive ………………………..
2. Identifică mărci ale eului liric.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
3. Selectează cuvinte în care funcţia emotivă a limbajului este pregnantă.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
4. Selectează repetiţiile lexicale. Indică poziţiile în care e reluat cuvântul – cheie plumb. Explică rolul acestor repetiţii
în text.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
5. Analizează secvenţa Şi-am început să-l strig, referindu-te ataâ la tiparul sintactic al poeziei, cât şi la semnificaţiile
acestei secvenţe.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
6. Formulează o definiţie a simbolului poetic.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

S-ar putea să vă placă și